Zarządzanie zespolami ludzkimi w aspektach etyczno – społecznych i pedagogicznych wśród menedzerów


Wstęp…………1

Rozdzial I
Etyczno – społeczne i pedagogiczne ogniwa zarządzania zespolami ludzkimi.

1.1. Etyka zarządzania w ujęciu terminologicznym…………3
1.2. Wychowawcze znaczenie pracy w życiu jednostki społecznej………….6
1.3. Znaczenie Kodeksu etycznego zarządzania w procesię pracy…………11
1.4 Wpływ spoleczno – etycznych i pedagogicznych wartosci na odpowiedzialnosc kierowników w procesię zarządzania zasobami ludzkimi…………13


Rozdzial II
Zarządzanie zespolami ludzkimi determinantem efektywnosci placówki.

2.1. Style kierowania w procesię zarządzania zespolami ludzkimi…………16
2.2. Umiejetnosci i role kierownicze…………20
2.3. Zadania skutecznego kierowania…………24
2.4. Przywódcza rola kierownika…………26
2.5. Etyczny i osobowy wizerunek menazera w świetle zarządzania zespolami ludzkimi…………29
2.6. Funkcje i zadania menazera…………32
2.7. Autorytet kierownika i jego wpływ na postawy pracowników…………37


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan…………41
3.2. Problem glówny, problemy szczególowe…………43
3.3. Hipotezy badawcze…………46
3.4. Zmienne i wskazniki…………50
3.5. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………53
3.6. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy…………57


Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych w zakresię kształtowania się poziom zarządzania zespolami ludzkimi wśród menadzerów w świetle aspektów etyczno – społecznych i pedagogicznych.

4.1. Wpływ cech charakteru na ksztaltowanie się wizerunku etyczno-społecznego i pedagogicznego menadzerów…………59
4.2. Styl kierowania i jego wpływ na aspekty etyczno-społeczne i pedagogiczne menadzerów w świetle zarządzaniu zespolami ludzkimi…………67
4.3. Poziom kompetencji menadzerów w świetle zarządzania zespolami ludzkimi…………72
4.4. Stopien realizacji ról kierowniczych i ich wpływ na proces zarządzania w aspekcie etyczno-społecznym i pedagogicznym…………76


Zakończenie…………83
Aneks …………85
Spis tabel i wykresów…………89
Bibliografia…………91

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>