Zarządzanie zespołem i rozwiązywanie konfliktów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp ………. 3

Rozdział I
Zarządzanie zespołami pracowniczymi we współczesnych organizacjach

1.1. Definicje, istota zespołu i pracy zespołowej. ………. 4
1.2. Cykl życia zespołu i jego charakterystyka………. 7
1.3. Podstawy budowania skutecznego zespołu ………. 8
1.4. Znaczenie stylów kierowania w pracy zespołowej wg Blancharda ………. 15
1.5. Problemy w realizacji zasad pracy zespołowej ………. 21

Rozdział II
Rozwiązywanie konfliktów w układzie pracy zespołowej

2.1. Pojęcie, przyczyny konfliktu w organizacji ………. 23
2.2. Struktura przebiegu konfliktu organizacyjnego ………. 25
2.3. Metody rozwiązywania konfliktów ………. 30
2.4. Możliwości wykorzystania technik asertywnych w rozwiązywaniu konfliktów ……….35

Rozdział III
Konflikty w miejscu pracy – przyczyny i powiązania na przykładzie obiektu konferencyjno – hotelowego.

3.1. Charakterystyka miejsca badań ………. 38
3.2. Przyczyny konfliktów na przykładzie badanej organizacji ………. 39
3.3. Problemy w komunikowaniu się jako przyczyna konfliktów ………. 41
3.4 Konflikty w zespole – przypadek ………. 44

Podsumowanie ………. 47
Bibliografia ………. 48
Spis tabel i wykresów………. 49

Oceń