Zarządzenie Zasobami Ludzkimi na przykładzie firmy

Wstęp………… 4

Rozdział I
Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi
      1.1. Istota, geneza i cechy Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 5
1.2. Modele Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 8
1.3. Charakterystyka podstawowych elementów systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 10
1.3.1. Dobór pracowników …………11
1.3.2. Motywowanie do pracy …………13
1.3.3. Oceny pracownicze …………16
1.3.4. Rozwój pracowników …………21
1.4. Kultura organizacyjna i jej rola w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi………… 23

Rozdział II
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania ZZL w ZGK
      2.1. Historia, przedmiot działalności, organizacja firmy i nazwa firmy…………. 28
2.2. Organizacja działalności ZGK…………30
2.3. Poziom i struktura zatrudnienia w latach 2006 – 2012 …………36
2.4. Podstawowe wyniki działalności ZGK …………41

Rozdział III
Wybrane problemy Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ZGK
      3.1. Dobór pracowników …………45
3.2. Motywowanie przez wynagrodzenia………… 50
3.3. Oceny pracownicze…………55
3.4. Rozwój pracowników …………60

Zakończenie…………64
Bibliografia

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,