Zasady importu i eksportu odpadów.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Prawne podstawy miedzynarodowego obrotu odpadami……….5

1.1 Pojecie odpadów i miedzynarodowego obrotu odpadami
1.2. Konwencja Bazylejska
1.2.1. Zasady bezpiecznego obrotu odpadami wskazane przez Konwencje
1.2.2. Klasyfikacja odpadów wedlug Konwencji Bazylejskiej
1.3. Decyzje Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju
1.4. Unijne regulacje miedzynarodowego obrotu odpadami
1.5. Ustawa o miedzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Rozdzial II.
Zasady importu odpadów……….27

2.1. Przywóz odpadów w celu unieszkodliwienia
2.2. Przywóz odpadów w celu odzysku
2.3. Zasady zglaszania przywozu odpadów
2.4. Organy zajmujace się kontrola przywozu odpadów

Rozdzial III.
Zasady eksportu odpadów……….43

3.1. Wywóz odpadów w celu unieszkodliwienia
3.2. Wywóz odpadów w celu odzysku
3.3. Zasady zglaszania towarów
3.4. Odpady podlegajace zakazowi wywozu

Zakończenie……….56
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>