Zastaw rejestrowy w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów


Wstęp

Rozdzial I
Regulacje prawne dotyczace zestawu przed uchwaleniem ustawyz dnia 6,12,1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Rozdzial II
Istota zastawu rejestrowego i przesłanki jego ustanowienia.

Rozdzial III
Charakterystyka elementów umowy zastawicznej.

1. Podmioty umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
2. Przedmiot zastawu rejestrowego
3. Uprawnienia i obowiazki zastawcy
4. Uprawnienia i obowiazki zastawnika


Rozdzial IV
Wpis do rejestru zastawów

Rozdzial V
Zaspokojenie wierzytelnosci zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

Rozdzial VI
Wygasniecie zastawu rejestrowego

Zakończenie
Literatura
Akty prawne

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>