Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp.

Rozdzial I.
Charakterystyka analizy finansowej

1.1. Pojecie, istota i zakres analizy finansowej
1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej
1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie
1.3.1. Uklad i tresc bilansu
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych


Rozdzial II.
Narzedzia wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Wstępna analiza bilansu
2.1.1 Analiza pionowa
2.1.2 Analiza pozioma
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
2.3. Analiza wskaznikowa
2.3.1. Analiza plynnosci
2.3.2. Analiza rentownosci
2.3.3. Analiza stopnia zadluzenia
2.3.4. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa


Rozdzial III.
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa XYZ
3.2. Surowce, produkty oraz glówne rynki zbytu


Rozdzial IV.
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ

4.1. Analiza bilansu przedsiębiorstwa XYZ
4.2. Analiza zysków i strat
4.3. Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa XYZ
4.3.1. Analiza plynnosci
4.3.2. Analiza rentownosci
4.3.3. Analiza stopnia zadluzenia
4.3.4. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa


Zakończenie.
Bibliografia.