Zastosowanie systemów informatycznych w administracji publicznej na przykładzie prostego systemu obiedu dokumentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Streszczenie……… 7
Wstęp ………9

Rozdział 1
Systemy informatyczne w administracji publicznej

1.1 Wprowadzenie do e-administracji ………11
1.2 Wrota Polski i Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej……… 13
1.3 E-urząd 15
1.4 Elektroniczny system obiegu dokumentów……… 18


Rozdział 2
Użyteczność systemów informatycznych w administracji publicznej

2.1 Ocena użyteczności systemów informatycznych ………21


Rozdział 3
Projekt inżynierski

3.1 Wykorzystane narzędzia i technologie……… 26
3.2 Podstawy języka SQL……… 27
3.3 Projekt bazy danych……… 28
3.3.1 Opis Tabel ………30
3.3.2 Połączenie z bazą danych ………31
3.4 Struktura aplikacji……… 32
3.4.1 Klasy……… 32
3.5 Interfejs ………37
3.6 Podsumowanie projektu ………42


Bibliografia……… 43
Spis Rysunków……… 45
Załączniki ………46

Oceń