Zastosowanie zasobów internetu w ksztalceniu uczniów szkoly ponadgimnzajalnej


Streszczenie pracy dyplomowej……….3
Wstęp………. 6
Czesc teoretyczna

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy ksztalcenia w szkole ponadgimnazjalnej

1.1. Zalozenia i tresci ksztalcenia w szkole ponadgimnazjalnej ……….8
1.2. Internet w srodowisku szkolnym ……….13
1.3. Walory zastosowania zasobów Internetu w ksztalceniu ……….15
1.4. Wady zwiazane z zastosowaniem Internetu w ksztalceniu………. 17

Rozdzial 2
Funkcje internetu w ksztalceniu uczniów szkoly ponadgimnazjalnej

2.1. Rola Internetu w ksztalceniu uczniów szkoly ponadgimnazjalnej………. 22
2.2. Innowacyjne rozwiazania w ksztalceniu uczniów………. 24
2.3. Przydatnosc Internetu w nauczaniu ……….27
2.4. Zastosowanie Internetu w samodzielnej pracy uczniów……….31

Czesc empiryczna.

Rozdzial 3
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan ……….34
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 34
3.3. Dobór próby badawczej ……….35
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 36
3.5. Miejsce i przebieg badan……….37
3.6. Wstępna analiza wyników badan……….37

Rozdzial 4
Analiza wyników badan wlasnych

4.1. Udział Internetu w ksztalceniu uczniów szkoly ponadgimnazjalnej………. 44
4.2. Podstawowe funkcje i znaczenia Internetu w szkole………. 50
4.3. Zainteresowanie i potrzeby zwiazane z zastosowaniem Internetu………. 57
4.4. Efektywność Internetu w ksztalceniu uczniów szkoly ponadgimnazjalnej ……….61
4.5. Dominujace motywacje zwiazane z zastosowaniem Internetu przez uczniów i nauczycieli………. 67

Zakończenie i wnioski………. 78
Bibliografia ……….80
Spis tabel i wykresów……….82
Zalaczniki………. 84


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>