Zawodowe przygotowanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Teoretyczno-praktyczne założenia badań zawodowego przygotowania nauczycieli

1. Charakterystyka zawodu nauczyciela oraz proces kształcenia w Polsce ………..7
2. Zawodowe przygotowanie nauczycieli na podstawie ustaw i rozporządzeń……….. 15
3. Kompetencje i kwalifikacje nauczycieli……….. 21
4. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku szkolnym ………..28


Rozdział II
Metodologia badań zawodowego przygotowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

1. Przedmiot i cel badań ………..36
2. Problemy i hipotezy badawcze ………..39
3. Zmienne i wskaźniki ………..43
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………..45
5. Organizacja badań oraz charakterystyka grupy badawczej ………..48


Rozdział III
Analiza i interpretacja wyników badań własnych

1. Analiza wyników badań dotyczących zakresu dodatkowego dokształcania się nauczycieli ………..53
2. Analiza wyników badań dotyczących poziomu posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji po zakończeniu studiów ………..70
3. Analiza wyników badań dotyczących trudności z jakimi spotykają się nauczyciele w czasie przygotowania do wykonywania zawodu……….. 77
2. Wnioski i postulaty pedagogiczne 89


Zakończenie……….. 92
Bibliografia……….. 94
Spis tabel ………..99
Aneks ………..100

Oceń