Zdobienie ciala i zachowania autodestruktywne mlodziezyWstęp………3

Rozdzial I
Zachowania autodestruktywne mlodziezy

1. Autoagresja u mlodziezy. Rodzaje, przejawy i przyczyny zachowan autodestruktywnych………5
2. Srodowisko rodzinne, rówiesnicze oraz mass media jako geneza autodestrukcji………11
3. Moda wizerunkowa jako kod zachowan autodestrukcyjnych………18
4. Wazniejsze prace dotyczace autodestrukcji………25


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Uzasadnienie problemu badawczego………29
2. Metody i techniki badan………31
3. Opis grupy badawczej i terenu badan………33
4. Sposoby opracowania wyników………34


Rozdzial III
Wyniki badan

1. Rodzaje zachowan autodestruktywnych………36
a) Narkotyki………36
b) Alkohol………40
c) I inne………43
2. Zdobienie ciala i tatuaz………46
3. Wzorce do nasladowania………54
4. Reakcja otoczenia na zmiane wizerunkowa………58
5. Jakość i styl zycia mlodziezy………59
6. Wiezi z otoczeniem………61


Rozdzial IV
Dyskusja wyników

1. Wnioski z badan wlasnych………65
2. Sugestie pedagogiczne………69

Zakończenie………72
Streszczenie pracy………74
Bibliografia………75
Spis tabel………80
Spis rysunków………81
Aneks………82


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>