Zgospodarowanie czasu wolnego uczniów a ich środowisko rodzinne.


Wstęp…………4

Rozdzial I
Czas wolny dzieci we wczesnym wieku szkolnym.

1.1. Pojecie czasu wolnego…………6

1.2. Funkcje wychowawcze czasu wolnego…………10
1.3. Wykorzystywanie czasu wolnego…………16


Rozdzial II
Charakterystyka srodowiska rodzinnego.

2.1. Pojecie rodziny………… 21
2.2. Rola rodziny w rozwoju jednostki…………29
2.3. Funkcje pelnione przez rodzine…………35


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1.Przedmiot i cel badan…………41
3.2. Metody i techniki badan………… 43
3.3. Charakterystyka badanej grupy…………49


Rozdzial IV
Srodowisko rodzinne a zagospodarowanie czasu wolnego w świetle wlasnych badan.

4.1. Sytuacja rodzinna uczniów…………51
4.2. Najczestsze formy i rodzaje spedzania czasu wolnego…………55


Zakończenie…………63
Bibliografia…………65
Aneks…………68


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>