Zjawisko alkoholizmu wśród studentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp……..3

Uzależnienie od alkoholu w literaturze przedmiotu

1.1 Uzależnienie, nałóg, objawy nadużywania alkoholu – wyjaśnienie terminologia ……..5
1.2 Alkohol i jego właściwości ……..8
1.3 Fazy uzależnienia od alkoholu i jego uwarunkowania…….. 10
1.4 Skutki nadużywania alkoholu ……..15
1.5 Poziom alkoholizmu w Polsce ……..19


Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1 Przedmiot, cel badań i problematyka badawcza……..22
2.2 Metody i techniki badawcze ……..25
2.3 Teren i przebieg badań ……..27


Rozdział III
Anaiza zebranego materiału badawczego

3.1 Rozmiary zjawiska spożywania alkoholu przez studentów…….. 29
3.2 Uwarunkowania nadużywania alkoholu przez studentów…….. 30
3.3 Częstotliwość sięgania po alkohol przez studentów…….. 32
3.4 Okoliczności sprzyjające do spożywania alkoholu przez studentów ……..32
3.5 Stan wiedzy studentów na temat szkodliwości alkoholu ……..33
3.6 Okoliczności, w jakich dochodzi do pierwszych kontaktów z alkoholem…….. 34


Zakończenie ……..35
Bibliografia ……..38
Spis rysunków…….. 39
Spis tabel: ……..39
Spis wykresów…….. 39

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto