Zjawisko dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Wstęp………….4

Rozdzial 1
Problematyka dysleksji w świetle literatury przedmiotu

1.1 Pojecie i charakterystyka dysleksji………….6
1.2 Rodzaje i modele rozumienia dysleksji………….10
1.3 Sposoby przeciwdziałania i przezwyciezania dysleksji………….15
1.4 Rola srodowiska wychowawczego w przezwyciezaniu dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym………….20


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan

2.1 Cel i przedmiot badan…………. 26
2.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze …………. 27
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze…………. 29
2.4 Teren i organizacja badan…………. 32


Rozdzial 3
Przezwyciezanie dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle wyniku badan

3.1 Charakterystyka danej populacji…………. 34
3.2 Wystepowanie zjawiska dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle literatury przedmiotu…………. 43
3.3 Rodzaje wyników badan zajęć reedukacyjnych dla dzieci z dysleksja w opinii badaczy …………. 48
3.4 Wspólpraca nauczycieli z rodzicami w zakresię przezwyciezania trudnosci w nauce czytania i pisania w opinii respondentów …………. 53


Podsumowanie i wnioski…………. 64
Bibliografia…………. 66
Spis tabel…………. 70
Aneks 72Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>