Zjawisko narkomanii wśród osadzonych w Zakładzie Karnym na terenie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I
Istota zjawiska narkomanii

1.1. Początki i rozwój zjawiska narkomanii………. 4
1.2. Podstawowe pojęcia dotyczące narkomanii………. 6
1.2.1. Przyczyny zjawiska narkomanii ……….7
1.2.2. Typy i rodzaje narkotyków ……….10
1.3. Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii ……….13
1.3.1. Sposoby przeciwdziałania zjawisku narkomanii ……….14
1.3.2. Odpowiedzialność karna w świetle posiadania i stosowania narkotyków w Polsce………. 16

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań………. 23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….25
2.4. Teren, organizacja i przebieg badań ……….27

Rozdział III
Zjawisko narkomanii w zakładzie karnym – analiza wyników badań własnych

3.1. Przyczyna używania narkotyków wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w XYZ………. 31
3.2. Narkotyki stosowane przez część osadzonych w Zakładzie Karnym na terenie XYZ……….. 36
3.3. Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Zakładu Karnego w XYZ………. 40

Zakończenie ……….46
Bibliografia………. 48
Wykaz załączników – Kwestionariusz ankiety………. 52
Wykaz tabel ……….56
Wykaz wykresów ……….56

Oceń