Zjawisko prostytucji w odbiorze społecznym oraz opinii prostytuujących się kobiet

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp…………2

Rozdział I
Prostytucja jako zjawisko społeczne

1.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z prostytucją………… 4
1.2. Regulacje prawne dotyczące prostytucji………… 8
1.3. Historia prostytucji …………13


Rozdział II
Prostytucja w percepcji społecznej

2.1. Czynniki warunkujące zjawisko prostytucji………… 19
2.2. Świadczenie usług seksualnych wśród osób niedostosowanych społecznie………… 28
2.3. Przegląd badań na temat opinii o prostytucji …………30
2.4. Postawy społeczne wobec zjawiska prostytucji………… 36


Rozdział III
Metodologia badań empirycznych

3.1. Cel i przedmiot badań …………38
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 39
3.3. Zastosowane metody, techniki i narzędzia …………42
3.4. Charakterystyka terenu badań i grupy badawczej …………48


Rozdział IV
Zjawisko prostytucji w odbiorze społecznym oraz opinii prostytuujących się kobiet w świetle własnych badań empirycznych

4.1. Zjawisko prostytucji w odbiorze społecznym …………51
4.2. Zjawisko prostytucji w opinii prostytuujących się kobiet………… 63
4.3. Wnioski z badań …………65


Zakończenie …………67
Bibliografia………… 68
Spis wykresów …………71
Spis tabel …………71