Zjawisko prostytucji wśród studentek. Analiza socjologiczna anonsów z portalu sex student.pl Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I
Zjawisko prostytucji w świetle literatury

1.1. Geneza i definicja prostytucji……… 5
1.2. Przyczyny występowania prostytucji studenckiej……… 9
1.3. Prostytucja w Internecie ………10

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Problemy i hipotezy badawcze……… 14
2.2. Metodologia badawcza……… 14
2.3. Teren badań i materiał badawczy……… 15

Rozdział III
Analiza wyników badań własnych

3.1. Struktura anonsów zamieszczanych na badanym portalu sexstudent.pl ………19
3.2. Nietypowe i niestandardowe elementy anonsów zamieszczanych w badanym portalu sexstudent.pl ………23
3.3. Sposób zachęcania w anonsach i ich zawartość……… 26

Wnioski i zakończenie……… 29
Bibliografia ………33
Spis tabel……… 35

Oceń