Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie miasta Suwałk 4.17/5 (12)

10 lutego 2020 0 Przez administrator

Wstęp……… 4

Rozdział I
Zjawisko przemoc w rodzinie w świetle literatury przedmiotu

1.1. Definicja przemocy w rodzinie w świetle literatury przedmiotu ……… 6
1.2. Przyczyny, skutki, rodzaje przemocy w rodzinie ……… 9
1.3. Ofiary przemocy w rodzinie ……… 15.

Rozdział II
Rodzaje i formy przemocy

2.1. Rodzaje przemocy ……… 20
2.2. Formy przemocy ……… 21

Rozdział III
Programy przeciwdziałające przemocy oraz aspekty prawne przemocy w rodzinie

3.1. Program „Niebieska Karta” jako podstawowe narzędzia walki z przemocą ……… 25
3.2. Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” ……… 34
3.3. Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie ……… 35

Rozdział IV
Uwarunkowania Suwałk i zjawisko przemocy na przykładzie miasta Suwałk

4.1 Uwarunkowania geograficzne, historyczne, administracyjne i gospodarcze Suwałk ……… 46
4.2 Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie w Suwałkach ……… 47
4.3 Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie miasta Suwałk ……… 53

Zakończenie ……… 58
Bibliografia ……… 60

Oceń