Zjawisko przestępczości zorganizowanej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Streszczenie…………4
Summary…………5

Wstęp…………6

Rozdział 1
Zagadnienia wstępne

1.1 Definicja przestępczości zorganizowanej…………7
1.2 Rozwój zjawiska przestępczości zorganizowanej…………11
1.3 Charakterystyka przestępczości zorganizowanej w odniesieniu do wybranych grup przestępczych…………13
1.4 Przestępczość zorganizowana w Polsce…………18

Rozdział 2
Charakterystyka wybranych zachowań przestępnych.

2.1 Przemyt i handel narkotykami…………20
2.2 Nielegany obrót wyrobami tytoniowym…………22
2.3 Handel ludźmi…………23
2.4 Porwania dla okupu…………25
2.5 Pranie brudnych pieniędzy…………27

Rozdział 3
Podstawy prawne zwalczania zjawiska

3.1 Podstawy i środki prawne do zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce…………31
3.2 Świadek koronny…………32
3.3 Świadek incognito…………34
3.4 Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej na tle międzynarodowym…………37

Rozdział 4
Wybrane instytucje powołane do walki z przestępczością zorganizowaną

4.1 Policja…………41
4.2 Prokuratura…………43
4.3 Służby celne…………45
4.4 Europol…………46

Zakończenie…………48
Bibliografia…………49

Oceń