Zjawisko starzenia się Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

11 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Problematyka starzenia się i starości w świetle literatury

1.1. Zjawisko starzenia się i starości w Polsce
1.2. Teorie starzenia się i starości w Polsce
1.3. Miejsce ludzi starszych w społeczeństwie
1.4. Relacje dziadków z wnukami
1.5. Propozycje form pracy międzypokoleniowej

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cele badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i ich wskaźniki
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.5. Teren i organizacja badań

Rozdział III
Analiza badań własnych

3.1. Społeczno-demograficzna charakterystyka badanych
3.2. Analiza zebranego materiału badawczego

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks
Oświadczenie

Oceń