Zjawisko stresu zawodowego w Panstwowej Strazy Pozarnej


Wstęp…………5

Rozdzial I
Stres jako element w pracy strazaka.

1. Definicja stresu…………7
2. Model stresu…………8
2.1. Stresory…………9
2.2. Ocena poznawcza…………9
2.3. Zasoby odpornosci na stres…………10
2.4. Reakcja krótkotrwala…………11
2.5. Eustres, dystres i efekty neutralne…………11
3. Pomiar stresu…………12
4. Stres zawodowy…………16
4.1. Przyczyny stresu zawodowego…………17
5. Źródła stresu w sluzbach mundurowych i ratowniczych…………17
5.1. Czynniki powodujace stres w sluzbach ratowniczych…………18


Rozdzial II
Charakterystyka panstwowej strazy pozarnej.

1. Historia strazy pozarnej…………20
2. Podstawy funkcjonowania strazy pozarnej…………23
3. Struktura organizacyjna Panstwowej Strazy Pozarnej…………24
4. Zasady organizacji systemu pomocy psychologicznej w Panstwowej Strazy Pozarnej…………24
4.1. Cele i działania w ramach pomocy psychologicznej i psychoedukacji…………25
5. Zaburzenia po stresię traumatycznym…………27
5.1. Kryteria zespolu stresu pourazowego…………27
5.2. Fazy stresu pouzarowego…………28


Rozdzial III
Sposoby radzenia sobie ze stresem.

1. Choroby postresowe w sluzbach ratowniczych…………30
2. Inne skutki stresu…………31
3. Proces radzenia sobie ze stresem…………31
4. Zapobieganie rozwojowi PTSD wśród uczestników zdarzen traumatycznych…………33
4.1. Model zapobiegania PTSD w sluzbach ratowniczych…………34
4.2. Model interwencji kryzysowej Bravermana…………35


Zakończenie…………38
Bibliografia…………40
Spis rysunków…………41
Spis tabel …………41


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>