Zmiana warunków handlu Polski z krajami Unii Europejskiej po 1989 roku. 4.71/5 (24)

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………. 5

Rozdział 1
Układ Europejski i zmiany warunków współpracy handlowo – gospodarczej Polski z krajami Wspólnot Europejskich.

1.1. Relacje stosunków handlowych Polski z krajami Wspólnot Europejskich przed podpisaniem Układu Europejskiego………. 8
1.2. Główne założenia i cele Układu Europejskiego………. 13
1.3. Układ Europejski a liberalizacja handlu………. 19
1.4. Zmiany postanowień Układu Europejskiego………. 25
1.5. Ocena wymiany handlowej Polski z krajami Wspólnoty Europejskiej w okresie obowiązywania Układu Europejskiego………. 27


Rozdział 2
Negocjacje akcesyjne i wejście Polski do Unii Europejskiej.

2.1. Struktura negocjacji………. 33
2.2. Przygotowania do negocjacji akcesyjnych………. 36
2.3. Proces akcesyjny………. 42
2.4. Traktat Ateński i warunki członkostwa Polski w UE………. 49


Rozdział 3
Zagrożenia i szanse rozwoju wymiany handlowej z partnerami wspólnotowymi po akcesji Polski do UE.

3.1. Cztery swobody, okresy przejściowe, szanse i zagrożenia ………. 56
3.2. Problemy w obrocie krajowym i wspólnotowym………. 61
3.3. Prognozy a rzeczywistość ………. 65
3.4. Wpływ integracji na firmę ………. 66


Bibliografia………. 68

Oceń