Znaczenie euroregionów oraz współpracy transgranicznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp.

Rozdział 1
Zakres formy i znaczenie współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej

1.1 Geneza współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej
1.1.1 Partnerstwo transgraniczne
1.1.2 Transgraniczna współpraca w Polsce
1.1.3 Warunki istnienia współpracy transgranicznej


Rozdział 2
Współpraca transgraniczna w organach Unii Europejskiej

2.1 Transgraniczna współpraca
2.2 Fundusze Phare
2.2.1 Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej
2.2.2 Europejski Fundusz Społeczny
2.2.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
2.2.4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2.2.5 INTERREG


Rozdział 3
Euroregion KARPATY

3.1 Dzieje euroregionu Karpaty
3.2 Zasoby ludzkie i przyrodnicze
3.3 Zakres i formy wsplópracy transgranicznej w ramach euroregionu
3.3.1 w rolnictwie, przemyśle i handlu
3.3.2 w kulturze i nauce
3.3.3 w turystyce i ochronie środowiska
3.3.4 Karpacki Horyzont 2020


Rozdział 4
Euroregion NYSA

4.1 Dzieje euroregionu NYSA
4.2 Zasoby ludzkie, przyrodnicze i infrastruktura,
4.3 Zakres i formy współpracy transgranicznej w ramach euroregionu
4.3.1 w rolnictwie przemyśle i handlu
4.3.2 w kulturze i nauce
4.3.3 w turystyce, ochronie środowiksa, ochronie zdrowia.


Bibliografia

Oceń