Znaczenie promocji w działalności marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………4
Rozdział I

Istota i znaczenie marketingu w nowoczesnej firmie

1.1 Geneza i pojęcie marketingu………9
1.2 Funkcje marketingu………18
1.3 Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie………21
1.4 Istota i rodzaje badań marketingowych………26
1.5 Pojęcie i proces tworzenia strategii marketingowej………30
1.6 Rodzaje strategii marketingowych………34


Rozdział II
Promocja jako element działań marketingowych przedsiębiorstwa

2.1 Pojęcie, cele i funkcje promocji………43
2.2 Budowanie strategii promocji………48
2.3 Elementy składowe promocji………51
2.3.1 Reklama………52
2.3.2 Public relations………57
2.3.3 Sprzedaż osobista………59
2.3.4 Promocja sprzedaży………62
2.3.5 Sponsoring……… 65


Rozdział III
Charakterystyka Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej XYZ

3.1 Rys historyczny………70
3.2 Zakres działalności………72
3.3 Struktura organizacji………76
3.4 Poziom techniczny produkcji………78
3.5 Struktura zatrudnienia………80
3.6 Misja i cele strategiczne……… 84
3.7 Analiza SWOT………86
3.8 Kierunki rozwoju………91


Rozdział IV
Ocena działalności promocyjnej Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej XYZ

4.1 Funkcje i organizacja marketingu w XYZ………95
4.2 Rodzaje badań marketingowych………98
4.3 Podstawowe cele działalności promocyjnej………100
4.4 Reklama………103
4.5 Public relations………107
4.6 Inne formy promocji………110


Zakończenie………116
Bibliografia ………120
Spis rysunków………124
Spis tabel………125
Aneks………126


Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie