Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp………. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13
1.3. Strategia rozwoju………. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36

Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń
      2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa………. 42
2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych………. 45
2.3. Metody i formy szkoleń………. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń………. 56

Rozdział III
Charakterystyka przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym
      3.1. Uwarunkowania prawne i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym………. 67
3.2. Spółka PKN Orlen S.A. ………. 72

Rozdział IV
System szkoleń pracowniczych realizowany w wybranej firmie
      4.3. Założenia badawcze………. 78
4.2. Przygotowanie i realizacja szkoleń………. 79
4.3. Ocena szkoleń………. 88

Zakończenie………. 94
Bibliografia………. 97

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,