Znaczenie visual merchandasingu w sprzedazy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstep………5

Rozdzial 1
Charakterystyka branzy odziezowej

1.1. Rynek odziezowy w Polsce ………7
1.2. Rola e-commerce, wielokanalowosc i omnikanalowosc w sprzedazy odziezy……… 8
1.3. Zachowania e-konsumentów ………13
1.4. Znaczenie marketingu sensorycznego……… 13
1.5. Rola influencera ………15

Rozdzial 2
Rola i znaczenie sprzedawcy

2.1. Cechy skutecznego sprzedawcy……… 18
2.2. Czynniki wplywajace na skutecznosc sprzedawcy……… 20
2.3. Ustalenie potrzeb klienta ………24

Rozdzial 3
Zachowania nabywców

3.1. Potrzeby klienta……… 27
3.2. Proces zakupowy klienta……… 27
3.3. Hierarchia potrzeb i jej znaczenie w marketingu……… 29
3.4. Róznice pokoleniowe……… 31

Rozdzial 4
Rola visual merchandising


4.1. Istota visual merchandisingu ………34
4.2. Narzedzia visual merchandisingu ………36
4.3. Funkcje visual merchandisingu w sklepie ………38

Rozdzial 5
Metodologia przeprowadzonych badan

5.1. Istota i rola badan marketingowych ………41
5.2. Charakterystyka respondentów ………42
5.3. Decyzje zakupowe konsumentów ………46
5.4. Oczekiwania konsumentów ………51

Zakonczenie ………55
Bibliografia ………57
Spis rysunków ………62
Spis tabel……… 62
Zalacznik do pracy – ankieta ………63

Oceń