Znaczenie zabaw i gier w wychowaniu i edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie badan przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w XXX)


Wstęp……….. 4

Rozdzial 1.
Zabawy i gry dzieciece w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie, formy i funkcje zabaw i gier dzieciecych……….. 7
1.1.1. Pojecie zabawy w literaturze przedmiotu ………..7
1.1.2. Formy zabaw i gier dzieciecych ………..9
1.1.3. Funkcje zabaw i gier dzieciecych……….. 16
1.2. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju dziecka……….. 21
1.2.1. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju emocjonalnego dziecka ………..22
1.2.2. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju intelektualnego dziecka……….. 24
1.2.3. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju fizycznego dziecka ………..26


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu ………..29
2.2. Przedmiot i cel badan ………..30
2.3. Problemy i hipotezy badawcze ………..33
2.4. Zmienne i wskazniki ………..36
2.5. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 37
2.6. Teren badan i badana populacja ………..44
2.7. Organizacja i przebieg badan ………..48


Rozdzial 3.
Wpływ zabaw i gier na wychowanie i edukacje wczesnoszkolna na podstawie analizy wyników badan wlasnych.

3.1. Korzystanie z uroków wspólnych zabaw i gier przez dzieci w wieku 7-9 lat ………..50
3.2. Miejsca zabaw najczesciej wybierane przez badane dzieci……….. 54
3.3. Czynniki wpływajace na pozytywne nastawienie badanych dzieci do zabaw……….. 57
3.4. Czynniki zabaw i gier szkolnych powodujace zainteresowanie badanych uczniów ………..61


Zakończenie ………..67
Bibliografia ………..70
Wykaz wykresów i tabel……….. 72
Aneks ………..73


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>