Zoofizjoterapia jako innowacyjna w medycynie weterynaryjnej forma usprawniania aparatu ruchu u ssaków wyższych na przykładzie Canis familiaris – analiza z wykorzystaniem podstaw anatomii porównawczej 3.99/5 (83)

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Wstęp do anatomii porównawczej

1.1. Budowa szkieletu postkranialnego ……..6
1.1.1. Pas barkowy – chrzęstnoszkieletowe, promieniopłetwe, płazy, gady, ptaki, ssaki…….. 7
1.1.2. Obręcz miedniczna – chrzęstnoszkieletowe, promieniopłetwe, płazy, gady, ptaki, ssaki ……..11
1.1.3. Szkielet kończyn parzystych – chrzęstnoszkieletowe, promieniopłetwe, płazy, gady, ptaki, ssaki ……..13

Rozdział II
Anatomia ssaków wyższych na przykładzie Canis familiaris – przekroje

2.1 Budowa układu ruchu …….. 38

Rozdział III
Fizjoterapia w medycynie weterynaryjnej

3.1. Wstęp do zagadnienia zoofizjoterapii – zastosowanie w leczeniu ……..50
3.2. Postępowanie zoofizjoterapeutyczne w wybranych przypadkach ……..53
3.2.1. Postępowanie fizjoterapeutyczne u psów z zaburzeniami narządu ruchu wywołanymi zapaleniem stawów …….. 58
3.2.2. Postępowanie w dysplazji stawu biodrowego ……..60
3.2.3. Postępowanie fizjoterapeutyczne w regeneracji układu ruchu u psów w okresie wzmożonej aktywności fizycznej – masaż ……..62

Podsumowanie i wnioski …….. 73
Bibliografia ……..76
Aneks …….. 81

Oceń