Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.58/5 (12)

5 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp.

Rozdział I
Sektor MŚP W Polsce

1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw
1.2 Znaczenie sektora MSP w rozwoju gospodarczym
1.3 Bariery w funkcjonowaniu sektora MŚP
1.4 Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP


Rozdział II
Źródła finansowania sektora MSP

2.1 Źródła wewnętrzne
2.1.1 Finansowanie z zatrzymanego zysku
2.1.2 Odpisy amortyzacyjne
2.2 Źródła zewnętrzne własne
2.2.1 Dopłaty wspólników
2.2.2 Venture Capital
2.2.3 Aniołowie Biznesu
2.2.4 Emisja na rynku pozagiełdowym
2.3 Źródła zewnętrzne obce
2.3.1 Kredyty bankowe
2.3.2 Fundusze poręczeniowe
2.3.3 Fundusze pożyczkowe
2.3.4 Kredyt kupiecki
2.3.5 Faktoring
2.3.6 Franchising
2.3.6 Leasing
2.3.7 Emisja obligacje
2.3.8 Dotacje i subwencje
2.4 Szczególne narzędzia finansowania
2.4.1 Crowdfunding


Rozdział III
Źródła finansowania przedsiębiorstwa XYZ

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
3.2 Ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa XYZ
3.2.1. Omówienie struktury pasywów spółki
3.3 Formy finansowania przedsiębiorstwa XYZ na przestrzeni lat 2010-2012
3.3.1 Finansowanie wewnętrzne
3.3.2 Finansowanie zewnętrzne


Bibliografia

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto