Zróznicowanie konsumpcji owoców i warzyw w polskich gospodarstwach domowych 4.42/5 (12)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep

1. Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji
1.1. Pojecie konsumpcji
1.2. Segmentacja sfer konsumpcji
1.3. Klasyfikacja i typy gospodarstw domowych

2. Czynniki determinujace poziom konsumpcji w gospodarstwach domowych

2.1. Czynniki ekonomiczne
2.1.1. Dochód ludnosci
2.1.2. Ceny dóbr
2.1.3. Podaz dobra
2.2. Czynniki pozaekonomiczne
2.2.1.Czynniki demograficzne
2.2.2.Czynniki spoleczno-psychologiczne

3. Konsumpcja owoców w gospodarstwach domowych

3.1. Konsumpcja owoców w gospodarstwach domowych wyodrebnionych wedlug grup spoleczno-ekonomicznych
3.2. Konsumpcja owoców w gospodarstwach domowych wyodrebnionych wedlug liczby osób
3.3. Konsumpcja owoców w gospodarstwach domowych wyodrebnionych wedlug dochodów

4. Konsumpcja warzyw w gospodarstwach domowych

4.1. Konsumpcja warzyw w gospodarstwach domowych wyodrebnionych wedlug grup spoleczno-ekonomicznych
4.2. Konsumpcja warzyw w gospodarstwach domowych wyodrebnionych wedlug liczby osób
4.3. Konsumpcja warzyw w gospodarstwach domowych wyodrebnionych wedlug dochodów

Podsumowanie
Bibliografia

Oceń