Zrzadzanie kosztami na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Działalność komunalna i jej rola w realizacji zadan samorządu terytorialnego

1.1 Istota, cele i rodzaje przedsiebiorstw……….. 5
1.2 Samorzad terytorialny jako organizator usług komunalnych……….. 12
1.2.1 Pojecie i istota działania samorządu terytorialnego ………..12
1.2.2 Zadania publiczne realizowane przez samorzad terytorialny……….. 15
1.3 Gospodarka komunalna samorządu terytorialnego ………..19
1.3.1 Ogólna charakterystyka gospodarki komunalnej……….. 19
1.3.2 Infrastruktura komunalna ………..21
1. 4 Formy organizacyjno-prawne realizacji zadan samorządu terytorialnego……….. 29


Rozdzial II
Koszty jako element procesu decyzyjnego

2.1 Koszty w systemie kryteriów wyboru decyzji……….. 37
2.2 Istota kosztów i ich zakres……….. 38
2.3 Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania……….. 41
2.4 Analiza kosztów i ich wykorzystanie w rachunkach decyzyjnych……….. 50


Rozdzial III
Charakterystyka Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych Spólka z o.o.

3.1 Historia przedsiębiorstwa……….. 58
3.2 Przedmiot działalności PUK Sp. z o.o………… 63
3.3 Wielkosc i struktura zatrudnienia……….. 65
3.4 Podstawowe zasady zarządzania Spólka ………..67
3.5 Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ………..70
3.5.1 Analiza struktury majatkowo-kapitalowej……….. 70
3.5.2 Analiza gospodarki pienieznej……….. 75
3.5.3 Analiza aktywnosci gospodarczej……….. 76


Rozdzial IV
Analiza kosztów PUK Sp. z o. o.

4.1 Struktura i dynamika przychodów ………..80
4.2 Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym ………..85
4.3 Podzial kosztów na stale i zmienne ………..95
4.4 Próg rentownosci (BEP) ………..101
4.5 Analiza wyniku finansowego i rentownosci……….. 106


Zakończenie ………..114
Bibliografia……….. 117
Spis tabel ………..121
Spis rysunków……….. 122
Spis wykresów……….. 123
Zalaczniki ………..125

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>