Zrzadzanie kosztami na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Działalność komunalna i jej rola w realizacji zadan samorządu terytorialnego

1.1 Istota, cele i rodzaje przedsiebiorstw……….. 5
1.2 Samorzad terytorialny jako organizator usług komunalnych……….. 12
1.2.1 Pojecie i istota działania samorządu terytorialnego ………..12
1.2.2 Zadania publiczne realizowane przez samorzad terytorialny……….. 15
1.3 Gospodarka komunalna samorządu terytorialnego ………..19
1.3.1 Ogólna charakterystyka gospodarki komunalnej……….. 19
1.3.2 Infrastruktura komunalna ………..21
1. 4 Formy organizacyjno-prawne realizacji zadan samorządu terytorialnego……….. 29


Rozdzial II
Koszty jako element procesu decyzyjnego

2.1 Koszty w systemie kryteriów wyboru decyzji……….. 37
2.2 Istota kosztów i ich zakres……….. 38
2.3 Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania……….. 41
2.4 Analiza kosztów i ich wykorzystanie w rachunkach decyzyjnych……….. 50


Rozdzial III
Charakterystyka Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych Spólka z o.o.

3.1 Historia przedsiębiorstwa……….. 58
3.2 Przedmiot działalności PUK Sp. z o.o………… 63
3.3 Wielkosc i struktura zatrudnienia……….. 65
3.4 Podstawowe zasady zarządzania Spólka ………..67
3.5 Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ………..70
3.5.1 Analiza struktury majatkowo-kapitalowej……….. 70
3.5.2 Analiza gospodarki pienieznej……….. 75
3.5.3 Analiza aktywnosci gospodarczej……….. 76


Rozdzial IV
Analiza kosztów PUK Sp. z o. o.

4.1 Struktura i dynamika przychodów ………..80
4.2 Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym ………..85
4.3 Podzial kosztów na stale i zmienne ………..95
4.4 Próg rentownosci (BEP) ………..101
4.5 Analiza wyniku finansowego i rentownosci……….. 106


Zakończenie ………..114
Bibliografia……….. 117
Spis tabel ………..121
Spis rysunków……….. 122
Spis wykresów……….. 123
Zalaczniki ………..125

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>