Tag: analiza budżetu gminy

Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ABC.,,
Analiza poziomu innowacyjnosci – ujecie regionalne,,
Analiza finansowa budżetu gminy Wysokie Mazowieckie w latach 2007-2011.,,
Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych pojazdów dwóch firm transportowych,,
Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza finansowa XYZ S.A.,,
Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP,,
Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.,,
Analiza i ocena systemów ERP w opinii ich uzytkowników,,
Analiza równomiernosci produkcji mleka i składników odzywczych w okresie roku kalendarzowego w stadach o róznej technoogii chowu,,
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.(producent wyrobów drwenopochodnych.,,
Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.,,
Analiza kryzysu finansowego,,
Analiza kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.,,
Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).,,
Analiza finansowa na podstawie danych spółki XYZ s.a. w latach 2011-2014.,,
Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych.,,
Analiza oferty skierowanej do klientów indywidualnych w banku XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2004,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.,,
Analiza obciazen podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa,,
Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009.,,
Analiza modeli marketingowych.,,
Analiza kondycji finansowej Gminy XYZ.,,
Analiza SWOT Galerii Miejskiej Arsenal i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.,,
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.,,
Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej,,
Analiza i ocena efektywnosci systemów informatycznych wykorzystywanych jako czynnik wspomagania funkcji logistycznych przedsiębiorstwa,,
Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.,,
Analiza uzytecznosci wspólczesnych systemów magazynowych małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce,,
Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.,,
Analiza porównawcza modeli barw stosowanych w multimedialnych urzadzeniach zewnetrznych,,
Analiza General Electrics Orbis S.A.,,
Analiza marketingowa firmy na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu),,
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem,,
Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.,,
Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego,,
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie Wojas S.A.,,
Analiza działalności Banku Spóldzielczego.,,
Analiza narzedzi motywacji w firmie Krispol Sp. z o.o.,,
Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa obuwniczego XYZ,,
Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.,,
Analiza wybranych zagrozen dla polskiego rybactwa sródladowego.,,
Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny zdolnosci kredytowej i minimalizacji ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ i firmy XXX,,
Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.,,
Analiza ukladów jezdnych samochodów ciezarowych, analiza i projekt linii diagnostycznej.,,
Analiza ofert plyt produkowanych w Polsce i zagranica,,
Analiza skuteczności, efektywności i funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 : 2000 na przykładzie firmy XYZ,,
Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa budowlanego na przykładzie firmy X S.A.,,
Analiza działalności banków komercyjnych na przykładzie banku PKO BP S.A.,,
Analiza kontrowersyjnych i niestandardowych form reklamy i ich odbiór przez Polaków w świetle badan,,
Analiza ksiegi wieczystej jako podstawowe źródłowiedzy o stanie prawnym nieruchomości.,,
Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.,,
Analiza elementów marketingu mix na przykładzie spółki akcyjnej XYZ,,
Analiza podatkowa i prawna leasingu.,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie Goleniów,,
Analiza funduszy europejskich w finansowaniu gminy XYZ.,,
Analiza sprawozdan finansowych na podstawie XYZ Przedsiebiorstwo Budowlane Spólka z o.o.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.,,
Analiza działalności kredytowej Banku XYZ S.A. w Warszawie.,,
Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza finansowa firmy AMBRA S.A.,,
Analiza ekonomiczno finansowa malej firmy na przykładzie XYZ.,,
Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.,,
Analiza finansowa banku Pekao i BZ WBK,,
Analiza finansowa firmy Kruk,,
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa budowlanego XYZ,,
Analiza finansowa spółek notowanych na gieldzie na przykładzie spółek Mieszko S.A. i Wawel S.A.,,
Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).,,
Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.,,

Analiza rynku produktów spozywczych zawierajacych naturalne skladniki o dzialaniu przeciwdiabetycznym,,
Analiza oddzialywania stacji elektorenergetycznej ‚Narew’ na srodowisko,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple,,
Analiza działalności kredytowej banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza logistyki transportu w firmie transportowej,,
Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness.,,
Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku powiatu, w latach 2000-2006.,,
Analiza przeslania reklamowego zawierajacego erotyczny wizerunek kobiety na przykładzie reklamy prasowej.,,
Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.,,
Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie XYZ.,,
Analiza programu firmy Amplico Life.,,
Analiza kredytowa podmiotów gospodarczych na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza zmian bezpieczenstwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1970-2009,,
Analiza finansowa firmy XYZ.,,
Analiza porównawcza polskiego oraz wloskiego samorządu terytorialnego,,
Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna,,
Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.,,
Analiza transportu i spedycji na podstawie Odlewni Zeliwa.,,
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,,
Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza systemu motywacyjnego w nowoczesnej firmie budowlanej XYZ Sp. z o.o. z Lubonia,,
Analiza urazowosci wśród zawodników rugby dwóch klubów ekstraklasy w Polsce,,
Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ZYX,,
Analiza finansowa KGHM S.A.,,
Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald,,
Analiza rynku sprzedaży internetowej,,
Analiza wybranych powikłań cukrzycy Typu 2.,,
Analiza rozwoju przedsiębiorstwa transportu samochodowego na przykładzie duzej firmy logistycznej.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ,,
Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza działalności i procesów logistycznych hurtowni chemicznej.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.,,
Analiza wskaznikowa na przykładzie wybranej spółki gieldowej,,
Analiza funkcjonowania Bankowosci Elektronicznej na przykładzie XYZ w latach 2005 – 2009,,
Analiza tendencji rozwojowej produktów bankowych.,,
Analiza finansowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa.,,
Analiza finansowa jako narzędzie oceny stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa Vistula Group S.A. w latach 2005-2008,,
Analiza finansowa PKN Orlen za lata 2001-2002,,
Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.,,
Analiza pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu kontenera 30 stopowego.,,
Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.,,
Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011,,
Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna,,
Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP,,
Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.,,
Analiza finansowa spółki Samsung Electronic sp. zo.o. w latach 2009-2011.,,
Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ z branzy kosmetycznej.,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).,,
Analiza ekonomiczna gospodarowania czynnikiem ludzkim,,
Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji,,
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm ubiegajacych się o kredyt na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza finansowa grupy kapitalowej Lotos S.A. w latach 2011-2012,,
Analiza sil i oporów dzialajacych na pojazd samochodowy.,,
Analiza wykorzystania marketingu – mix w XYZ.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa.,,
Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej,,
Analiza sytuacji majatkowo-finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na przykładzie XYZ.,,
Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych maszyn i urzadzen transportu bliskiego w aspekcie efektywnosci ich funkcjonowania,,
Analiza wpływu komunikacji na kulturę organizacyjną firmy Inter Cars S.A,,
Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim,,
Analiza rentownosci spółki XYZ,,
Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowych,,
Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej,,
Analiza efektów wdrozenia systemu klasy MRP II,,
Analiza rozwoju firmy XYZ,,
Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.,,
Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych,,
Analiza procesów logistycznych na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce,,
Analiza finansowa spółki ‚Debica’ w latach 2008-2010,,
Analiza wpływu wartosci marki na wartość przedsiębiorstwa,,
Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza sytuacji politycznej Pólwyspu Koreanskiego,,
Analiza oferty kart kredytowych skierowanych do studentów,,
Analiza poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej,,
Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.,,
Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach,,
Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza ekonomiczno finansowa spółki produkcyjno handlowej XYZ 2009/2011 (projekt),,
Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.,,
Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów,,
Analiza zjawiska bezrobocia w latach 2005-2009 na przykładzie powiatu XXX.,,
Analiza i ocena sluzb zajmujacych się zwalczaniem przestepczosci zorganizowanej w Polsce,,
Analiza porównawcza wybranych demokracji zachodnioeuropejskich i demokracji w Polsce,,
Analiza zródel finansowania zadan realizowanych przez gmine na przykładzie gminy Bedzino w latach 2007-2012,,
Analiza zawieszen samochodów ciezarowych.,,
Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie,,
Analiza finansowa Lotos S.A.,,
Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej,,
Analiza zaopatrzenia w materialy i surowce do produkcji wybranych elementów tapicerki samochodowej.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A,,
Analiza rynku kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego,,
Analiza porównawcza oplacalnosci inwestowania w sektorze bankowości,,
Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa.,,
Analiza kosztów eksploatacji pojazdów na przykadzie miejskich zakladów autobusowych w Krakowie.,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,,
Analiza sytuacji finansowo – majatkowej Przedsiębiorstwa handlowego.,,
Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.,,
Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza rentownosci sprzedaży na przykładzie XYZ w latach 1995-1998,,
Analiza sysytemu czasu pracy kierowców.,,
Analiza ekonomiczna i ekologiczna silników z bezposrednim wtryskiem benzyny,,
Analiza rynku piwa Heineken ‚Grupa Zywca’ w latach 1993 – 2010,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego,,
Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.,,
Analiza wejscia Polski do strefy euro,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie PUHP XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza działalności kredytowej banku na przykładzie banku XYZ,,
Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008,,
Analiza procesów logistyczncyh w firmie.,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza porównawcza systemu podatkowego na przykładzie Polski oraz krajów Unii Europejskiej,,
Analiza zastosowania faktoringu,,
Analiza finansowo-ekonomiczna Wawel S.A. w latach 2008-2010.,,
Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.,,
Analiza i ocena działalności centrum dystrybucyjnego Tesco,,
Analiza procesu wytwarzania opakowan z tektury litej i falistej.,,
Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.,,
Analiza funkcjonujacego systemu tachografów cyfrowych,,
Analiza wpływu komunikacji interpersonalnej na efektywność zarządzania organizacją na przykładzie firmy CCC S.A.,,
Analiza SWOT przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza ryzyka kredytowego w wybranych bankach,,
Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.,,
Analiza popytu na uzywane czesci pojazdów samochodowych.,,
Analiza wybranych procesów magazynowych na przykładzie firmy XYZ (producent podlóg drewnianych.,,
Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.,,
Analiza procesu obslugi klienta w porcie lotniczym Kraków – Balice,,
Analiza Finansowa jako filar analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki gieldowej Wawel,,
Analiza rozwoju rynku internetowego po 2000 roku w Polsce,,
Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.,,
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa xyz sp. z o.o./ profitability analysis of xyz limited liability company.,,
Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa transportowego na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza obrotów na krajowym rynku walutowym i rynku pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych,,
Analiza spawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.,,
Analiza i ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie Urzędu Miasta w Jastrzębiu- Zdroju,,
Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego,,
Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa ‚XYZ’,,
Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ w świetle nowych przepisów prawnych,,
Analiza kondycji ekonomicznej działalności gospodarczej na przykładzie spółki Rovese S.A.,,
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej metoda wskaznikowa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X” w latach 2010-2012.,,
Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ,,
Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010,,
Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.,,
Analiza odnawialnych zródel energii.,,
Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011,,
Analiza oplacalnosci banku plynaca z oszczednosciowych produktów bankowych,,
Analiza efektywnosci narzedzi analizy technicznej na rynku Forex.,,
Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej,,
Analiza finansowa spólki.,,
Analiza finansowa firmy XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza przyczyn zagrzybien oraz problem wentylacji w budynkach mieszkalnych.,,
Analiza funkcjonowania podatku Vat na przykładzie firmy handlowej XYZ,,
Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zródel energii w obiekcie budowlanym,,
Analiza i ocena sytemu motywowania na podstawie przedsiębiorstwa X.,,
Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.,,
Analiza podstaw teoretycznych oraz praktycznych katechezy Dobrego Pasterza,,
Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego (na przykładzie hotelu ‚Pomorze’),,
Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Zelmer s.a..,,
Analiza funkcjonowania SKOK na rynku finansowym,,
Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN,,
Analiza wykorzystania rozwiazan ekologistyki i logistyki zwrotnej w gminie na przykładzie XYZ,,
Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ,,
Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.,,
Analiza sytuacji stresowej i sposoby neutralizacji stresu podczas wystapien publicznych.,,
Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce,,
Analiza marketingu bezpośredniego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza struktury uzytków gruntowych w gminie Dynów,,
Analiza poziomu i struktury bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2002-2006.,,
Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.,,
Analiza przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym,,
Analiza znaczenia motywacji pracowników jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi.,,
Analiza zatrudnienia bialego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.,,
Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa pracy w polskim górnictwie weglowym,,
Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.,,
Analiza organów administracji niezespolonej na przykładzie Urzędu Skarbowego.,,
Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX,,
Analiza i ocena ergonomiczna wybranych stanowisk pracy z monitorem ekranowym przy zastosowaniu list kontrolnych i aplikacji komputerowych,,
Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.,,
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.,,
Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywność procesu zarządzania Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.,,
Analiza i ocena wpływu oraz roli menadzera w kreowaniu zachowan pracowników w świetle przeprowadzonych badan.,,
Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekscie prowadzonej przez nie strategii marketingowej na przykładzie XYZ,,
Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie,,
Analiza i ocena oferty kredytowej banku na przykładzie XYZ w latach 2004-2007.,,
Analiza i ocena procesu zaopatrzenia i planowania potrzeb materialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ,,
Analiza funkcjonowania logistyki produkcji w zakładzie stolarskim.,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa,,
Analiza obciazen podatkowych malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XXX.,,
Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykładzie magazynu Glamour.,,
Analiza porównawcza rynku nieruchomości Slupska i Koszalina.,,
Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.,,
Analiza porównawcza sprawnosci, rentownosci i plynnosci aktywów przedsiębiorstwa lubelski wegiel &222;Bogdanka&221;S.A w latach 2005 &211; 2007.,,
Analiza popytu i podazy na usługi seksualne i handel ludzmi w krajach europejskich,,
Analiza działalności gospodarczej wspólnoty mieszkaniowej.,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,,
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza stylów kierowania w firmie,,
Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010,,
Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska,,
Analiza lancucha wartosci na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza finansowa w ocenie grupy kapitalowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza rentownosci spółki Bioton S.A.,,
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa w świetle biznesu międzynarodowego,,
Analiza procesu dystrybucji i próba jego doskonalenia w przedsiębiorstwie XYZ.,,
Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.,,
Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców,,
Analiza i ocena gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX,,
Analiza i ocena strategii marketingowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza finansowa spółki XYZ.,,
Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie funkcjonowania Cersanit S.A. w latach 2006-2008.,,
Analiza i ocena rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza procesów logistycznych na wybranym przykładzie,,
Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,,
Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010,,
Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach czlonkostwa w Unii Europejskiej.,,
Analiza skupu produktów zwierzecych w latach 2000 – 2008,,
Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.,,
Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie hotelu Baranowski w Slubicach,,
Analiza przepływu informacji w aspekcie obsługi klientów w urzędzie gminy,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych ukladów rozrzadu wspólczesnych samochodów osobowych,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza finansowa Generali Zycie T.U. S.A.,,

Budżet gminy XYZ 4.4/5 (43)

Przez administrator

Wstęp ………2 Rozdział I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego………4 1.2. Zadania i funkcje gminy………17…

Budżet gminy 4.42/5 (38)

Przez administrator

Wstęp…………….2 Rozdział I. Ogólna charakterystyka funkcji i kompetencji organów lokalnych. 1. Podstawowe funkcje organów lokalnych…………….4 2. Kompetencje i zadania organów…