Rodzina zastępcza jako szansa na normalne życie dziecka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..8 Rozdział I Instytucja rodziny zastępczej. 1.1. Definicja rodziny zastępczej………..10 1.2. Prawne regulacje funkcjonowania rodziny zastępczej w Polsce………..11 1.2.1. Sposoby powoływania instytucji rodziny zastępczej………..11 1.2.2. Dobór rodziców zastępczych do potrzeb dziecka………..14 1.2.3. Kierowanie dzieci do rodzin zastępczych………..16 1.2.4. Umieszczenie dziecka…

Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Międzynarodowe planowanie podatkowe 1.1.Pojęcie podatku 1.2. Transgraniczne planowanie podatkowe 1.3. Klasyfikacja rajów podatkowych 1.4. Regulacje anty rajowe w wybranych krajach uznawanych za raje podatkowe Rozdział II Kryteria wyboru raju podatkowego 2.1.Stabilność polityczna i gospodarcza 2.2.Równe traktowanie podmiotów…

Dziennikarstwo śledcze w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Definicja i charakterystyka dziennikarstwa śledczego 1.1. Pojęcie dziennikarstwa śledczego oraz jego rozwój w Polsce i na świecie ……… 4 1.2. Rodzaje dziennikarstwa śledczego………7 1.3. Sposoby pozyskiwania informacji w dziennikarstwie śledczym………10 1.4. Kontekst etyczno-prawny dziennikarstwa śledczego………12 Rozdział II…

Znaczenie visual merchandasingu w sprzedaży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Charakterystyka branży odzieżowej 1.1. Rynek odzieżowy w Polsce ………7 1.2. Rola e-commerce, wielokanałowość i omnikanałowość w sprzedaży odzieży……… 8 1.3. Zachowania e-konsumentów ………13 1.4. Znaczenie marketingu sensorycznego……… 13 1.5. Rola influencera ………15 Rozdział 2 Rola i znaczenie…

Szara strefa a raje podatkowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Szara strefa i metody jej pomiaru 1.1. Istota szarej strefy………. 5 1.2. Przyczyny powstawania szarej strefy ……….6 1.3. Działania w szarej strefie………. 11 1.3.1. Kreatywna a agresywna rachunkowość ……….11 1.3.2. Transfer dochodów za granicę ……….14 1.3.3. Nierejestrowany…

Graffiti i street art Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Graffiti i street art. 1. Street art…….. 5 2. Graffiti…….. 7 3. Mural ……..9 Rozdział II Street art a manifest 1. Pierwsze sprzeciwy ……..10 2. Sztuka happeningu ……..12 3. Banksy ……..14 Rozdział III Wandalizm czy sztuka? 1.…

Proces pielęgnowania pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Zarys anatomii i fizjologii oraz kliniczne aspekty wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Zarys budowy anatomicznej jelita grubego Zarys fizjologii jelita grubego Epidemiologia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Etiologia i etiopatogeneza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Przegląd metod leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita…

Bezpieczeństwo moralno-fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Rozwój i charakterystyka małego dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Charakterystyka rozwoju fizycznego 1.2 Charakterystyka rozwoju psychicznego 1.3 Charakterystyka rozwoju poznawczego 1.4 Charakterystyka rozwoju społecznego Rozdział II Charakterystyka bezpieczeństwa fizycznego 2. Bezpieczeństwa w domu 2.1.1 Niebezpieczeństwo drogowe 2.2 Niebezpieczeństwa…

Rola tachografu jako narzędzia wpływającego na bezpieczeństwo ruchu drogowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 1. Ruch drogowy. 1.1 Zasady ruchu drogowego………..5 1.2 Zasoby ruchu drogowego………..12 1.3 Kryteria bezpieczeństwa w ruchu drogowym………..14 2. Czas pracy kierowcy jako kryterium bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 2.1 Normy czasu pracy………..21 2.2 Uwarunkowania organizacji czasu pracy kierowców………..25 2.3 Tachografy………..29…

Rola mediów w edukacji społecznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział 1 Postawy społeczne 1.1. Definicja socjalizacji ………..6 1.2. Mechanizmy i etapy socjalizacji………..9 1.3. Czynniki wpływające na kształtowanie się postaw ………..15 Rozdział 2 Wpływ mediów na kształtowanie się postaw. 2.1. Komunikowane w życiu społecznym………..18 2.2. Media jako…

Reklama społeczna w Polsce Analiza przekazów reklamowych w kontekście problemów społecznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział 1 Przedstawienie pojęcia kampanii społecznej 1.1 Historia i funkcje reklamy……….. 8 1.2 Znaczenie reklamy społecznej ……….. 18 1.3 Różnice pomiędzy reklamą społeczną a reklamą komercyjną ……….. 20 1.4 Mechanizmy kampanii społecznej ……….. 24 Rozdział 2 Reklama społeczna a teorie…

Skuteczność stosowania marketingu bezpośredniego na przykładzie firmy Avon Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Marketing bezpośredni nową ideą marketingu 1.1. Geneza i definicja marketingu……….. 6 1.2. Definicje, istota i znaczenie marketingu bezpośredniego……….. 7 1.3. Koncepcja 4P marketingu-mix ………..9 1.3.1. Produkt ………..11 1.3.2. Cena……….. 15 1.3.3. Dystrybucja ………..20 1.3.4. Promocja ………..22…

Umorzenie postępowania przygotowawczego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Postępowania przygotowawcze – zagadnienia ogólne 1. Istota postępowania przygotowawczego 2. Cele i zadania postępowania przygotowawczego 3. Formy postępowania przygotowawczego Rozdział II Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego 1. Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia 2. Zawieszenie śledztwa lub dochodzenia 3. Umorzenie…