Kategoria: Administracja

Prace z dziedziny administracja. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Istota i charakter podstawowego podziału terytorialnego 4.5/5 (10)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Geneza podstawowego podziału terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej. Rozdział II. Przesłanki kształtujące podstawowy podział terytorialny państwa. 2. 1. ustrojowo-polityczna 2. 2. ekonomiczna 2. 3. racjonalizacji działania i postępu technicznego 2. 4. demograficzna 2. 5. narodowościowa 2. 6.…

Procedury celne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I  Cło – charakterystyka ogólna 3 1.1. Geneza i rozwój ceł. 3 1.2. Pojęcie cła. 18 1.3. Klasyfikacja ceł. 21 Rozdział II Regulacje ceł w prawie polskim 25 2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce. 25 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 29 2.3. Unia celna. 30 2.4. Wspólna…

Przetarg jako tryb zawierania umów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp    3 Rozdział I.  Podstawowe zagadnienia związane z przetargiem    5 1.1. Pojęcie przetargu    5 1.2. Rodzaje przetargu    12 1.3. Ekonomiczny aspekt przetargu    22 Rozdział II. Charakter prawny poszczególnych etapów przetargu    25 2.1. Ogłoszenie przetargu    25 2.1.1. Czas i miejsce przetargu  …

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej 4.43/5 (14)

Przez administrator

WSTĘP    2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    3 1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi    3 1.2. Cele    7 1.3. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi    11 ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ    22 2.1.…

Organizacje użytku publicznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 5 1. Istota organizacji pożytku publicznego 5 1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 6 1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 13 2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 17 3. Finansowanie działalności…

Referendum w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej – podstawowe pojęcia 5 1. Tradycje demokratyczne, istota demokracji bezpośredniej. 5 2. Przedmiot referendum. 11 3. Zasięg referendum. 16 4. Rodzaje referendów 19 5. Określanie wyników referendum – ważność referendum…

Status i rola radnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Radny jako członek samorządu terytorialnego 4 1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego 4 1.2. Radny w polskiej tradycji 9 1.3. Wybory samorządowe i charakter mandatu przedstawicielskiego 12 Rozdział 2. Prawa i obowiązki radnego 17 2.1. Ochrona prawna radnego…

System kontroli w obrocie towarami 4.25/5 (4)

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Międzynarodowy system kontroli obrotu towarowego 4 1.1. Międzynarodowe organizacje w handlu światowym – ich przesłanki powstania i rozwoju 4 1.2. Międzynarodowe organizacje i porozumienia nieproliferacyjne 13 1.3. Regulacje kontroli obrotu w UE 22 Rozdział 2. Krajowy…

Prawno-ustrojowa pozycja starosty w powiecie 4/5 (3)

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Miejsce starosty w strukturze administracji publicznej 5 1.1. Zagadnienia ogólne dotyczące organów samorządu terytorialnego 5 1.2. Struktura administracji publicznej 7 1.3. Powiatowa administracja zespolona 10 Rozdział II. Geneza urzędu starosty 14 2.1. Stanowisko starosty na przestrzeni…

Egzekucja należności Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji 7 1. Organy egzekucyjne 7 2. Zasady prowadzenia egzekucji 14 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego 20 4. Zbieg egzekucji 23 5. Koszty egzekucyjne 23 Rozdział II. Egzekucja należności pieniężnych…

Organizacja i zadania Izby Skarbowej 3.71/5 (14)

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Geneza i rozwój administracji 3 1.1. Rozwój administracji na tle historycznym 3 1.2. Ustrój administracji skarbowej 12 Rozdział 2. Zadania Izby Skarbowej 22 2.1. Funkcja nadzoru 27 2.2. Orzecznictwo 29 2.3. Funkcja obsługi jednostki 32 Rozdział…