Kategoria: Administracja

Prace z dziedziny administracja. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Istota i charakter podstawowego podziału terytorialnego 4.5/5 (10)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Geneza podstawowego podziału terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej. Rozdział II. Przesłanki kształtujące podstawowy podział terytorialny państwa. 2. 1. ustrojowo-polityczna 2. 2. ekonomiczna 2. 3. racjonalizacji działania i postępu technicznego 2. 4. demograficzna 2. 5. narodowościowa 2. 6.…

Procedury celne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I  Cło – charakterystyka ogólna 3 1.1. Geneza i rozwój ceł. 3 1.2. Pojęcie cła. 18 1.3. Klasyfikacja ceł. 21 Rozdział II Regulacje ceł w prawie polskim 25 2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce. 25 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 29 2.3. Unia celna. 30 2.4. Wspólna…

Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Prawne podstawy funkcjonowania agencji celnych 5 1.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 5 1.2. Ewolucja agencji celnych 22 1.3. Formy prowadzenia agencji celnej 28 Rozdział 2. Działalność agencji celnej 33 2.1. Kaucja gwarancyjna 33 2.2. Wpis na listę agentów celnych 37 2.3. Agencja celna…

Zasady funkcjonowania województwa jako jednostki samorządu terytorialnego 4.64/5 (14)

Przez administrator

Wstęp 2 ROZDZIAŁ I. Pozycja prawna samorządu terytorialnego 3 1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego 3 2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego. 8 3. Istota i pojęcie województwa 12 ROZDZIAŁ II. Organy samorządu województwa 18 1. Sejmik województwa 18 2. Zarząd województwa 20 ROZDZIAŁ III. Zarządzanie strategiczne…

Przetarg jako tryb zawierania umów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp    3 Rozdział I.  Podstawowe zagadnienia związane z przetargiem    5 1.1. Pojęcie przetargu    5 1.2. Rodzaje przetargu    12 1.3. Ekonomiczny aspekt przetargu    22 Rozdział II. Charakter prawny poszczególnych etapów przetargu    25 2.1. Ogłoszenie przetargu    25 2.1.1. Czas i miejsce przetargu  …

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej 4.43/5 (14)

Przez administrator

WSTĘP    2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    3 1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi    3 1.2. Cele    7 1.3. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi    11 ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ    22 2.1.…

Organizacje użytku publicznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 5 1. Istota organizacji pożytku publicznego 5 1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 6 1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 13 2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 17 3. Finansowanie działalności…

Referendum w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej – podstawowe pojęcia 5 1. Tradycje demokratyczne, istota demokracji bezpośredniej. 5 2. Przedmiot referendum. 11 3. Zasięg referendum. 16 4. Rodzaje referendów 19 5. Określanie wyników referendum – ważność referendum…

Status i rola radnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Radny jako członek samorządu terytorialnego 4 1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego 4 1.2. Radny w polskiej tradycji 9 1.3. Wybory samorządowe i charakter mandatu przedstawicielskiego 12 Rozdział 2. Prawa i obowiązki radnego 17 2.1. Ochrona prawna radnego…

System kontroli w obrocie towarami 4.25/5 (4)

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Międzynarodowy system kontroli obrotu towarowego 4 1.1. Międzynarodowe organizacje w handlu światowym – ich przesłanki powstania i rozwoju 4 1.2. Międzynarodowe organizacje i porozumienia nieproliferacyjne 13 1.3. Regulacje kontroli obrotu w UE 22 Rozdział 2. Krajowy…

Prawno-ustrojowa pozycja starosty w powiecie 4/5 (3)

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Miejsce starosty w strukturze administracji publicznej 5 1.1. Zagadnienia ogólne dotyczące organów samorządu terytorialnego 5 1.2. Struktura administracji publicznej 7 1.3. Powiatowa administracja zespolona 10 Rozdział II. Geneza urzędu starosty 14 2.1. Stanowisko starosty na przestrzeni…

Egzekucja należności Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji 7 1. Organy egzekucyjne 7 2. Zasady prowadzenia egzekucji 14 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego 20 4. Zbieg egzekucji 23 5. Koszty egzekucyjne 23 Rozdział II. Egzekucja należności pieniężnych…

Organizacja i zadania Izby Skarbowej 3.79/5 (19)

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Geneza i rozwój administracji 3 1.1. Rozwój administracji na tle historycznym 3 1.2. Ustrój administracji skarbowej 12 Rozdział 2. Zadania Izby Skarbowej 22 2.1. Funkcja nadzoru 27 2.2. Orzecznictwo 29 2.3. Funkcja obsługi jednostki 32 Rozdział…