Administracja

Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Wyłączenie strony piastujacej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Pracownik organu administracji publicznej i jego udzial w postepowaniu administracyjnym

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.Wstęp………. 2

Rozdzial 1
Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych

1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4
1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9
1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15

Rozdzial 2
Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej

2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19
2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22
2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28

Rozdzial 3
Partnerska wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami Europy

3.1. Charakterystyka miasta Sosnowiec ……….32
3.2. Miasta partnerskie Sosnowca ……….37
3.3. Projekty zrealizowane w ramach partnerstwa z miastem Sosnowiec ……….42

Rozdzial 4
Opin...

więcej

Struktura i funkcje wladzy sądowniczej w Polsce na podstawie opracowan naukowych, aktów prawnych, stron internetowych.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Struktura wladzy

1.1 Trójpodzial władzy………. 5
1.2 Wladza wykonawcza- prezydent rzeczypospolitej polskiej i rada ministrów………. 6
1.2.1 Wybory, funkcje i kompetencje………. 6
1.3 Wladza ustawodawcza- parlament………. 13
1.3.1 Struktura Sejmu i Senatu ……….13
1.4 Wladza sadownicza ……….16
1.4.1 Sady ……….17
1.4.2 Pozycja sedziego w strukturach orzekania………. 18

Rozdzial II
Sadownictwo i jego struktury

2.1 Konstytucyjne zasady dostepu do sadów i prawa do sadu………. 22
2.2 Krajowa rada sadownictwa ……….24
2.3 Sad najwyzszy jako sadowy organ naczelny………. 26
2.4 Powszechne sadownictwo………. 31
2.4.1 Sady apelacyjne ……….32
2.4.2 Sady okregowe ……….33
2.4.3 Sady rejonowe ……….35
2...

więcej

Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników

1.Wynagrodzenia-istota
2.Systemy wynagrodzeń pracowników
3.Formy wynagrodzeń pracowników
4.Funkcje wynagrodzeń pracowników
5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy


Rozdzial II.
Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu do kodeksu pracy

2.1 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z kodeksu pracy
2.2 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z puzp
2.3 Wynagrodzenie pracowników wedlug kodeksu pracy a puzp


Rozdzial III.
Korzysci dla pracowników i pracodawcy

3.1 Korzysci dla pracodawców wynikajace z kodeksu pracy i z puzp
3...

więcej

Instytucja wylaczenia w postepowaniu administracyjnym.

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3. Pracownik organu administracji publicznej i jego udzial w postepowaniu administracyjnym. …....

więcej

Cywilna i demokratyczna kontrola nad silami zbrojnymi.


Wstęp………5

Rozdzial 1
Historyczne i społeczne uwarunkowania cywilnej kontroli państwa nad armia………8

Rozdzial 2
Typologia kontroli cywilnej………20

Rozdzial 3
Etapy tworzenia cywilnej kontroli nad armia w Polsce przed 1997 rokiem ………30

3.1. Koncepcja parlamentarno rzadowa
a ) Powolanie i dzialalnosc komisji Zabinskiego ………30
b ) Sprawa ministra Jana Parysa ………32
c) Koncepcje kontroli w projektach konstytucyjnych………36
3.2. Koncepcja obozu prezydenckiego ………44


Rozdzial 4
Zwierzchnictwo cywilne nad armia w świetle konstytucji z 1997 roku i innych aktów prawnych.

4.1. Spory o ksztalt cywilnej kontroli w projektach ustaw………53
4.2...

więcej

Zasady i funkcjonowanie instytucji panstwowych i spolecznych, wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia i zycia na terenach górskich w Polsce.


Wstęp……..3

Rozdzial I
GOPR i TOPR jako Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

1.1. Ratownictwo górskie – geneza powstania…….5
1.2. Organizacja specjalistycznych formacji ratowniczych……..8
1.2.1. Przedmiot działania i kompetencje GOPR i TOPR…….8
1.2.2. Władze GOPR i TOPR…….12
1.3. Charakterystyka grup górskich……..15

Rozdzial II
Rola GOPR i TOPR w ochronie bezpieczenstwa i porzadku publicznego w górach.

2.1. Bezpieczeństwo i porzadek publiczny w górach…….21
2.2. Róznice i podobienstwa w prowadzeniu działalności zapobiegawczej przez ratowników górskich we wczesnych latach XX wieku a obecnie……..26
2.3...

więcej

Funkcjonowanie komendy glównej policji.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólna charaketrystyka Komendy Glównej Policji……….4

1.1. Historia Policji w Polsce w latach 1918-2006
1.2. Definicja policji
1.3. Cel i zadania Komendy Glównej Policji
1.4. Struktura i organizacja Komendy Glównej Policji

Rozdzial II.
Sluzba w Policji……….22

2.1. Wymogi formalne pracy w Policji
2.2. Prawa i obowiazki funkcjonariuszy Policji
2.3. Stopnie policyjne
2.4. Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policje

Rozdzial III.
Prawne aspekty zwiazane z funkcjonowaniem Komendy Glównej Policji……….42

3.1. Ustawa o policji
3.2. Pozostale akty prawne
3.3. Odpowiedzialnosc dyscyplinarna i majatkowa funkcjonariuszy Policji

Rozdzial IV.
Jedn...

więcej

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.


Wstęp……………5

Rozdzial I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7.

1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej.
2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej.
3. Nowela sierpniowa z 1926 roku.
4. Rzad w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku.
5. Rada Ministrów w świetle Malej konstytucji z 19 lutego 1947 roku.
6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku.
7. Mala konstytucja z 17 pazdziernika 1992 roku.
8. Wladza wykonawcza po wejściu w zycie Konstytucji RP z 1997 roku.
9. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
10. Reforma administracji.

Rozdzial II.
Struktura organizacyjna i tryb pracy…………….24

1. Organizacja wewnetrzna Rady Ministrów.
2...

więcej

Postępowanie nakazowe w polskiej procedurze karnej

>

1.Istota postępowania nakazowego

2.Przesłanki wydania wyroku nakazowego
3.Postępowanie w sprawie wydanie wyroku nakazowego
4.Elementy wyroku nakazowego
5.Doręczenie wyroku nakazowego
6.Wymiar kary a wyrok nakazowy
7.Sprzeciw od wyroku nakazowego


 
więcej

Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.


Wstęp……….4

Rozdział I
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej

1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6
1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11
1.3.Sąd Najwyższy a inne władze………. 23

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego i jego funkcje

2.1. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego………. 29
2.2. Sędziowie Sądu Najwyższego ……….37
2.3. Funkcje Sądu Najwyższego ……….40

Rozdział III
Zakres i tryb działania Sądu Najwyższego

3.1. Postępowanie kasacyjne ……….45
3.2. Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne………. 46
3.3. Postępowanie w przedmiocie ważności wyborów………. 47
3.4. Postępowanie odwoławcze ……….48
3...

więcej

Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją.


Wstęp.

Rozdział I
Początki celnictwa i regulacji celnych na ziemiach polskich

1.1 Wczesny okres rozwoju celnictwa
1.2 Celnictwo w Polsce w okresie nowożytnym
1.3 Administracja celna a rozbiory Polski


Rozdział II
Prawo celne i polska administracja celna

2.1 Rozwój polskiego prawa celnego do 2004 roku
2.2 Polskie prawo celne
2.3 Obowiązki i prawa osób wynikające z prawa celnego
2.4 Rozwój administracji celnej
2.5 Organizacja administracji celnej
2.6 Funkcje administracji celnej
2.6.1 Funkcja fiskalna
2.6.2 Funkcja ochronna
2.6.3 Funkcja kontrolna


Rozdział III
Służba celna

3.1 Struktura organizacyjna Służby Celnej
3.2 Zadania oraz uprawnienia Służby Celnej
3...

więcej