Kategoria: Administracja

Prace z dziedziny administracja. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Kompetencje pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa w zakresie pomocy przedmedycznej na przykladzie policji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep………5 Rozdzial I 1. Kompetencje oraz potrzeby ich rozwijania w pracy, pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa 1.1 Pojecie i istota kompetencji w pracy policji………. 6 1.1.1. Pojecie kompetencji ………6 1.1.2 Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na kompetencje……… 6 1.1.3…

Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.1. Geneza pojęcia kapitału intelektualnego 1.2. Definicje kapitału intelektualnego 1.3. Istota i struktura kapitału intelektualnego 1.4. Znaczenie i rola pomiarów kapitału intelektualnego w zarządzaniu Rozdział 2 Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa…

Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie XYZ. 4.71/5 (56)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie………7 1.1 Idee i założenia zarządzania zasobami ludzkimi………8 1.2 Marketing personalny………11 1.3 Elementy procesu doboru kadr………13 1.3.1 Planowanie kadr – a procesy rekrutacji i selekcji………15 1.3.2 Opis zadań i stanowisk pracy………20…

System motywacji pracowników 4/5 (21)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Motywacja i motywowanie 1.1. Pojęcie motywacji i motywowania ……….4 1.2. Rodzaje i modele motywacji………. 8 1.3. Motywacyjne znaczenie nagród i kar ……….11 Rozdział 2 Teorie motywacji 2.1. Teoria treści ……….14 2.2. Teoria procesu ……….26 2.3. Teorie wzmocnienia…

Organ administracji publicznej jako podmiot prowadzący postępowanie administracyjne 4.4/5 (15)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Pojęcie organu administracji publicznej 1.1. Organ administracji publicznej w świetle poglądów doktryny 1.2. Organ administracji publicznej w rozumieniu k.p.a. 1.2.1. Uwagi ogólne dotyczące funkcjonowania administracji publicznej 1.2.2.Centralne organy administracji 1.2.3 Terenowe organy administracji 1.2.4.Organy administracji w znaczeniu…

Zewnętrzne i wewnętrzne oględziny zwłok. 4.3/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Nauka o śmierci (tanatologia) a) Pojęcie i definicja śmierci b) Rodzaje i przyczyny śmierci c) Objawy występujące po śmierci. Śmierć kliniczna. d) Ustalenie czasu śmierci Rozdział II Znamiona śmierci a) Plamy pośmiertne b) Stężenie pośmiertne c) Oziębienie…

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krotoszyn 4.29/5 (28)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Teoretyczny aspekt bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa 1.1 Bezpieczeństwo – poczucie bezpieczeństwa – pojęcia 1.2 Bezpieczeństwo w życiu współczesnego człowieka 1.3 Subiektywne i obiektywne poczucie bezpieczeństwa Rozdział 2. Charakterystyka gminy Krotoszyn 2.1 Ogólna charakterystyka gminy Krotoszyn 2.2 Istota…

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na terenie gminy Jordanów 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Organizacja i struktura zarządzania kryzysowego w gminie Jordanów 1.1 Pojęcie zarządzania kryzysowego 1.2 Charakterystyka zagrożeń miasta 1.3 Organizacja służb zarządzania kryzysowego Rozdział II Obecny stan przygotowania na wypadek kryzysu w gminie Jordanów 2.1 Struktura ludności oraz infrastruktura…

Biuletyn informacji publicznej urzędu miasta xyz jako narzędzie do zarządzania narastającym zasobem 4.24/5 (25)

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I Struktura strony BIP Urzędu Miasta xyz według przyjętych standardów z wyszczególnionym opisem menu przedmiotowego strony……… 5 Rozdział II Narzędzia kształtowania i zarządzania narastającym zasobem w instytucji……… 22 Rozdział III Narzędzia kształtowania narastającym zasobem a struktura strony…

Imprezy masowe. Prawa i obowiązki policji. 4.41/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział 1. Bezpieczeństwo imprez masowych. Zagadnienia wprowadzające. 1.1. Bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej w kontekście bezpieczeństwa narodowego………. 10 1.2. Zjawisko chuligaństwa stadionowego w polsce. Zarys problemu ……….14 1.2.1. Chuligaństwo stadionowe na świecie jako geneza zjawiska w Polsce ……….14 1.2.2.…

Prawne uwarunkowania użytkowania Internetu w działalności gospodarczej 4.32/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1. Funkcjonowanie internetu w działalności gospodarczej ………..6 1.1. Pojęcie, istota, podmiot oraz obowiązek rejestracji działalności gospodarczej……….. 7 1.2. Podstawy prawne i przesłanki wykorzystania internetu do prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11 1.3. Modele działań przedsiębiorstw w internecie……….. 13 Rozdział 2.…