Kategoria: Budżety

Prace z dziedziny Budżety. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Budżet gminy XYZ 4.4/5 (43)

Przez administrator

Wstęp ………2 Rozdział I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego………4 1.2. Zadania i funkcje gminy………17…

Budżet gminy 4.42/5 (38)

Przez administrator

Wstęp…………….2 Rozdział I. Ogólna charakterystyka funkcji i kompetencji organów lokalnych. 1. Podstawowe funkcje organów lokalnych…………….4 2. Kompetencje i zadania organów…

Budżet gminny 4.4/5 (40)

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego Geneza i istota samorządu terytorialnego……… 7 Rys historyczny ………7 Istota samorządu…