Autyzm – studium przypadku

6 marca 2019 4 Przez administrator

Wstęp ………. 4

Rozdział I
Autyzm w świetle literatury przedmiotu

1. Autyzm jako choroba………. 6
1.1. Pojęcie i geneza autyzmu 6
1.2. Badania dotyczące zagadnienia autyzmu………. 10
2. Charakterystyka rozwoju dziecka z autyzmem ………. 14
2.1. Rozwój dziecka z autyzmem ………. 14
2.2. Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo (0- 36 miesięcy)………. 16
2.3. Okres przedszkolny i szkolny………. 19
2.4. Adolescencja i dorosłość ………. 20
2.5. Prognozy rozwojowe ………. 22
3. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu………. 24
3.1. Przyczyny autyzmu ………. 24
3.1.1. Czynniki genetyczne 24
3.1.2. Środowiskowe czynniki ryzyka 26
3.1.3. Szczepienia 27
3.2. Diagnoza autyzmu ………. 29
3.3. Terapia autyzmu………. 30
4. Rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem………. 32
4.1. Rodzice a trudne zachowania dziecka autystycznego ………. 32
4.2. Skuteczność terapii rodzin w odniesieniu do autyzmu………. 35
5. Edukacja dziecka autystycznego ………. 36
5.1. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji………. 36
5.2. Dziecko z autyzmem w szkole ………. 37
5.3. Organizacja środowiska szkolnego ………. 40
5.4. Organizacja pracy kadry pedagogicznej………. 41
5.5. Tworzenie zindywidualizowanego programu edukacyjnego………. 42

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań ………. 44
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………. 46
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………. 50
2.4. Organizacja i przebieg badań ………. 58


Rozdział III
Funkcjonowanie dziecka z autyzmem
w szkole w świetle wyników badań własnych

3.1. Identyfikacja problemu ………. 60
3.2. Geneza i dynamika zjawiska………. 63
3.2.1. Przyczyna powstania choroby i przebieg edukacji dziecka ………. 63
3.2.2. Kontekst rodzinny sytuacji dziecka ………. 65
3.2.3. Rozwój dydaktyczny, emocjonalny oraz społeczny dziecka………. 66
3.3. Propozycje rozwiązania problemu. Prognozy ………. 72


Podsumowanie ………. 76
Bibliografia………. 82
Załączniki………. 83