Kategoria: Nieruchomości

Prace z dziedziny Nieruchomosci . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe

Przez administrator

Wstep ………. 5 Rozdzial I Specyfika inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe 1.1. Pojecie nieruchomosci mieszkaniowej jako przedmiotu inwestycji ………. 7 1.2. Formy inwestowania w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 13 1.3. Inwestorzy na rynku mieszkaniowym ………. 17 1.3.1. Fundusze inwestycyjne i emerytalne ………. 17 1.3.2. Wyspecjalizowane firmy z sektora asset management ………. 19 1.3.3. Inwestorzy indywidualni ………. 21 Rozdzial II Rynek inwestycji mieszkaniowych w Polsce 2.1. Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Polsce ………. 25 2.2. Podstawowe formy inwestowania na rynku mieszkaniowym w Polsce ………. 30 2.3. Zródla finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w Polsce ………. 35 2.4. Stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 38…

Inwestycje w rynek nieruchomości

Przez administrator

1. Wstęp 2. Podstawy związane z nieruchomościami I. Nieruchomości na rynku – pojęcie i rodzaje II. Cechy rynku nieruchomości i jego funkcje. III. Definicja i podział rynku IV. Specyfika rynku nieruchomości, podmioty występujące na nim. 3. Specyfika nieruchomości jako obiektu inwestycyjnego I. Rynek nieruchomości w odniesieniu do gospodarki. II. Zalety i wady inwestycji na rynku nieruchomości. III. Ryzyko inwestowania. Występowanie ograniczeń i sposoby zmniejszania ryzyka. IV. Funkcjonowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych. 4. Rynek nieruchomości w Polsce I. Współczesny polski rynek mieszkaniowy. II. Bodźce kreujące rozwój rynku mieszkaniowego. III. Podział rynku mieszkaniowego. IV. Nieruchomość z punktu widzenia lokaty kapitału.

Nieruchomość jako obiekt obrotu rynkowego

Przez administrator

1. Pojęcie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomości 2. Podmioty działające na rynku nieruchomości 3. Popyt, podaż oraz ceny rynkowe 4. Fazy rozwoju rynku nieruchomości 5. Specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdział III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016 3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35 3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016……….46 3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53 Zakończenie……….70 Bibliografia……….72

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdział III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015 3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35 3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015……….46 3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53 Zakończenie……….70 Bibliografia……….72

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8 1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8 1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego 11 1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego……… 14 1.4. Elementy prawa rzeczowego………19 Rozdział 2. Wycena rynkowa nieruchomosci………28 2.1. Źródła teorii wyceny………28 2.2. Proces wyceny rynkowej nieruchomosci………31 2.3. Podejscia do szacowania nieruchomosci………33 2.3.1 Podejscie porównawcze………33 2.3.2 Podejscie dochodowe………35 2.3.3 Podejscie kosztowe………38 2.4. Wycena a ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………39 Rozdział 3. Podatek od nieruchomosci………44 3.1. Pojęcie systemu opodatkowania nieruchomosci 44 3.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomosci………46 3.3. Podstawa opodatkowania…

Zarządzanie nieruchomościami.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5 1.1. Licencja zawodowa………5 1.2. Umowa o zarządzanie………10 1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18 1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31 Rozdział II Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36 Plan zarządzania nieruchomoscia………43 Zakończenie………66 Bibliografia………68

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen 1.1. Pojęcie i funkcje cen ………..5 1.2. Rodzaje cen ………..11 1.3. Polityka kształtowania cen ………..13 1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17 1.5. Cena a wartosc……….. 22 Rozdział II. Rynek nieruchomosci i jego struktura 2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26 2.2. Wartość nieruchomosci i jej determinanty……….. 43 2.3. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomosci ………..56 Rozdział III. Ceny nieruchomosci w małych miastach 3.1. Badanie i analiza rynku nieruchomosci……….. 68 3.2. Koniunkturalny rozwój rynku nieruchomosci 71 3.3. Skala rynku nieruchomosci ………..77 3.4. Struktura i plaszczyzna rynku nieruchomosci……….. 78 3.5. Ceny wybranych nieruchomosci…

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp ………. 5 Rozdział 1.Cel pracy, zakres i metodyka 1.1 Zakres merytoryczny ………. 7 1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8 Rozdział 2. Przeglad literatury ………. 9 Rozdział 3. Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci 3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18 3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19 3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci ………. 20 3.4 Zasady gospodarki nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc gminy ………. 22 3.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – gospodarowanie zasobem nieruchomosci w gminie XYZ ………. 28 3.5.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ………. 29 3.5.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródłoinformacji ………. 30 3.5.3 Wpływ planów na wartość nieruchomosci ……….…

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział I. Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje rynku nieruchomosci 2.4 Pośrednik na rynku nieruchomosci Rozdział III. Rrynek nieruchomosci w Zakopanem……..43 3.1 Czynniki kształtujące cene rynku nieruchomosci 3.2 Pośrednik i jego rola Podsumowanie i wnioski koncowe……..52 Bibliografia

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Historia I.I Bytom……… 6 I.II Gliwice ………9 I.III Siemianowice slaskie……… 11 I.IV Wnioski……… 12 Rozdział II Rynek nieruchomosci Rozdział III Analiza rynku lokalnego III.I Prognoza popytu ………19 III.I.1 Bytom ………20 III.I.2 Gliwice ………28 III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31 III.I.4 Wnioski ………34 III.II Prognoza podazy ………39 III.II.1 Bytom ………39 III.II.2 Gliwice ………41 III.II.3 Siemianowice slaskie……… 42 III.II.4 Wnioski ………43 Rozdział IV Analiza lokalizacji IV.I Bytom ………46 IV.II Gliwice ………49 IV.III Siemianowice slaskie ………52 IV.IV Wnioski ………55 Rozdział V Analiza wymagan uzytkowników Rozdział VI Baza nieruchomosci VI.I Bytom ………58 VI.II Gliwice……… 61 VI.III Siemianowice slaskie ………63 VI.IV Wnioski ………65 Uwaga:…

Wycena nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp………..3 Czesc I Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5 Rozdział 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci Rozdział 2. Przedmiot szacowania……….. 6 2.1. Mienie 2.2. Prawa rzeczowe 2.3. Prawa zobowiazaniowe Rozdział 3. Cele szacowania………..12 3.1. Podzial celów na grupy 3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych Rozdział 4. Nieruchomości………..20 4.1. Charakterystyka nieruchomosci 4.2. Rodzaje nieruchomosci Rozdział 5. Prawa rzeczowe ………..26 5.1. Prawo wlasnosci 5.2. Uzytkowanie wieczyste 5.3. Ograniczone prawa rzeczowe 5.3.1. Uzytkowanie 5.3.2. Sluzebnosc 5.3.3. Zastaw 5.3.4. Hipoteka 5.3.5. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego 5.3.6. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do domu jednorodzinnego 5.3.7. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu uzytkowego 5.4. Posiadanie Rozdział 6. Prawa zobowiazaniowe…

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Kształtowanie się popytu i podazy na rynku nieruchomosci 2.4 Otoczenie rynku nieruchomosci 2.5 Instytucje rynku nieruchomosci Rozdział III. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci w Powiecie XYZ……….51 3.1 Ogólna charakterystyka badanej nieruchomosci 3.2 Uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne rynku 3.3 Czynniki kształtujące cene 3.4 Struktura obrotu na rynku nieruchomosci 3.5 System developerski 3.6 Ocena funkcjonowanie…

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie.

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojęcie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdział II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE 2.1. Mienie komunalne……….. 14 2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc samorządu gminnego……….. 15 2.3. Inwestycje w nieruchomosci zwiazane z prowadzeniem usług ………..18 2.4. Rynek nieruchomosci gminnych zwiazanych z prowadzaniem uslug 2.4.1. Inwestycje w nieruchomosci zwiazane z uslugami ………..20 2.4.2. Rola wyceny nieruchomosci na rynku ………..38 2.5. Rynek usług w zakresię zarządzania gminnymi nieruchomosciami uslugowymi 2.5.1.…

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Cechy rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje i podmioty rynku nieruchomosci 2.4 Agencja Rozwoju Regionalnego na rynku nieruchomosci Rozdział III. Firma XYZ jako przedmiot badan 3.1 Charakterystyka miasta Tarnowa 3.2 Powstanie i rozwój firmy XYZ 3.3 Zakres i kierunki dzialan Rozdział IV. Efekty działalności firmy XYZ. w obrocie nieruchomosciami w latach 2006-2009 4.1 Nieruchomości lokalowe firmy XYZ 4.2 Posiadane nieruchomosci gruntowe przez…

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6 1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6 1.3. Podstawowe parametry projektu………11 1.4. Cykl rozwoju projektu………12 1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13 1.4.2. Faza inwestycyjna………16 1.4.3. Faza operacyjna………16 Rozdział 2. Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18 2.1. Pojęcie otoczenia i jego elementy……….18 2.1.1. Elementy Makrootoczenia………20 2.1.2.. Elementy Mikrootoczenia……….25 2.2. Wybrane metody analiza otoczenia………25 2.2.1. Analiza 5 sil Portera………25 2.2.2. Analiza PEST………29 2.2.3. Analiza SWOT – ETOP………33 Rozdział 3. Prezentacja przedsiewziecia………40 3.1. Miasto Gliwice………40 3.2. Geneza i istota projektu………42 Rozdział 4. Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomosci w Gliwicach………51 4.1. Analiza 5 sil Portera………51 4.1.2. Nabywcy………51 4.1.2. Dostawcy………59…

Wpływ czynników 'wewnetrznych’ i 'zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4 1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne 1.2. Definicje rynku nieruchomosci 1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci 1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci Rozdział 2. Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12 2.1. Definicje i charakterystyka podstawowych rodzajów wartosci 2.2. Wartość ekonomiczna a cena 2.3. Przejawy wartosci na rynku nieruchomosci Rozdział 3. Czynniki wpływajace na wartość ekonomiczna nieruchomosci……………20 3.1. Wpływ czynników wewnetrznych 3.2. Wpływ czynników zewnetrznych Rozdział 4. Modele statystyczne na rynku nieruchomosci……………34 4.1. Model regreji liniowej 4.2. Opis rynku mieszkaniowego miasta Olsztyn 4.3. Opis wybranych atrybutów majacych wpływ na wahania cen 4.3.1. Atrybuty…

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna.

Przez administrator

Wstęp ……….5 1.1. Podstawa formalna opracowania planu. 1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5 1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5 1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6 1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8 1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 9 Rozdział 1.Podstawowe informacje o nieruchomosci. 2.1. Stan prawny nieruchomosci i status wlasciciela………. 10 2.1.1 Analiza zawartych umów. ……….11 2.1.2 Analiza umów zawartych z najemcami lokali……….. 12 2.2. Lokalizacja ogólna ……….13 2.3. Lokalizacja szczególowa ……….15 2.4. Charakterystyka nieruchomosci ……….15 2.5. Opis i stan techniczny budynku……….. 16 2.6. Zawartość dokumentacji technicznej……….. 19 2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci……….. 20…

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ)

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka nieruchomosci 1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7 1.2. Rynek nieruchomosci………13 1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15 1.3.1. Budynki i budowle………17 1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19 Rozdział 2. Specyfika działalności oddziału gospodarowania nieruchomosciami 2.1. Zadania i zakres działania Oddzialu………24 2.2. Formy gospodarowania nieruchomosciami Oddzialu………39 2.2.1.Gospodarowanie zasobami mieszkalnymi Oddzialu………40 2.2.2. Zasady sprzedaży nieruchomosci komercyjnych………49 2.2.3.Przekazanie aportem nieruchomosci do spółek PKP………52 2.2.4.Przekazanie nieruchomosci poza PKP………54 2.3. Systemy ewidencji gruntów PKP………58 Rozdział 3. Dochody z tytułu obrotu nieruchomosciami oddzialu 3.1. Sprzedaz nieruchomosci mieszkalnych………62 3.2. Najem I dzierzawa nieruchomosci………67 3.3. Analiza działalności…

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4 1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny 1.2. Struktura wlasnosciowa 1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci 1.4. Lokalizacja szczególowa 1.5. Parametry techniczne budynków 1.6. Stan techniczny budynków 1.7. Charakterystyka nieruchomosci 1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci 1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci 1.10. Okreslenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych 1.11. Sposób zarządzania nieruchomoscia 1.12. Podsumowanie i wnioski Rozdział 2. Analiza rynku nieruchomosci………..18 2.1. Wyznaczenie zasiegu i opis rynku nieruchomosci w ujęciu historycznym 2.2. Wlasciciele i najemcy – ich potrzeby i preferencje 2.3. Nieruchomości porównywalne i konkurencyjne 2.4. Podsumowanie i wnioski Rozdział 3. Biezaca analiza finansowa………..25 3.1. Analiza wpływów i…

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdział III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-20008 3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35 3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-2008……….46 3.3. Prognozy na 2009 rok w nieruchomosciach……….53 Zakończenie……….70 Bibliografia……….72

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

Przez administrator

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdział I Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Okolicznosci powstania ustawy………6 2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8 Rozdział II Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Zakres podmiotowy. 1.1. Pojęcie cudzoziemca w świetle prawa polskiego………11 1.2. Definicja cudzoziemca w świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………17 1.3. Wylaczenia stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………21 2. Zakres przedmiotowy………25 2.1. Pojęcie nieruchomosci w świetle prawa polskiego………25 2.2. Nabycie nieruchomosci w świetle ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………27 2.3. Prawo…

Zarządzanie nieruchomościami podmiotu gospodarczego w aspekcie jego struktury, funkcji i pozycji rynkowej (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego).

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Nieruchomości-zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka nieruchomosci-ich podzial z uwzglednieniem nieruchomosci biurowych 2. Zarządzanie nieruchomosciami. Zarzadca nieruchomosci Rozdział II Zarządzanie oraz nabywanie praw do nieruchomosci 1. Zarządzanie nieruchomosciami podmiotu gospodarczego przez osoby nalezace do personelu firmy 2. Praktyczny przebieg procesu nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do prowadzenia działalności wlasnej Rozdział III Zarządzanie nieruchomosciami nalezacymi do podmiotu gospodarczego 1. Zarządzanie nieruchomosciami nalezacymi do firmy a przeznaczonymi do działalności wlasnej (proces praktyczny) 2. Nabywanie praw do nieruchomosci i zarządzanie nieruchomosciami w aspekcie efektywnosci ekonomicznej prowadzonej działalności przez firme 3. Wytyczne dla doskonalenia procesów nabywania praw do nieruchomosci i zarządzania nieruchomosciami Zakończenie…

Przekształcenie dzialek rolnych na cele inwestycyjne wraz ze studium przypadku przeksztalcen w powiecie bedzinskim w latach 2005-2010.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1. Najwazniejsze zagadnienia dotyczace nieruchomosci. 2. Pojęcie gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z 1995 roku. 3. Definicyjne zagadnienia ochrony gruntów rolnych. 4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych. 5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział II 1. Klasyfikacja gruntów mogacych zostac przeksztalconymi na cele nierolnicze i nielesne. Etapy przeksztalcenia gruntów na cele nierolnicze oraz nielesne. Rozdział III 1. Charakterystyka kierunku rozwoju zagospodarowania przestrzennego.

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Istota rynku nieruchomosci 1.1. Pojęcie rynku nieruchomosci………..7 1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9 1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13 Rozdział 2 Pośrednik na rynku nieruchomosci 2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21 2.2. Działalność pośrednika w praktyce………..26 2.3. Uprawnienia pośrednika do prowadzenia działalności zawodowej………..33 Rozdział 3 Inne podmioty funkcjonujace na rynku nieruchomosci 3.1. Podzial uczestników rynku nieruchomosci………..36 3.2.Podmioty wspólpracujace z posrednikiem na rynku nieruchomosci………..40 3.3. Bank jako glówny podmiot finansowania inwestycji na rynku nieruchomosci………..59 Zakończenie………..63 Bibliografia………..64