Kategoria: Nieruchomości

Prace z dziedziny Nieruchomosci . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe 4.67/5 (3)

Przez administrator

Wstep ………. 5 Rozdzial I Specyfika inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe 1.1. Pojecie nieruchomosci mieszkaniowej jako przedmiotu inwestycji ………. 7 1.2. Formy inwestowania w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 13 1.3. Inwestorzy na rynku mieszkaniowym ………. 17 1.3.1. Fundusze inwestycyjne i emerytalne ……….…

Inwestycje w rynek nieruchomości 4.5/5 (6)

Przez administrator

1. Wstęp 2. Podstawy związane z nieruchomościami I. Nieruchomości na rynku – pojęcie i rodzaje II. Cechy rynku nieruchomości i jego funkcje. III. Definicja i podział rynku IV. Specyfika rynku nieruchomości, podmioty występujące na nim. 3. Specyfika nieruchomości jako obiektu…

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016 4.12/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje…

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015 4.29/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje…

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace. 4.28/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8 1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8 1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego 11 1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego……… 14 1.4.…

Zarządzanie nieruchomościami. 4.19/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5 1.1. Licencja zawodowa………5 1.2. Umowa o zarządzanie………10 1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18 1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31 Rozdział II Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36 Plan zarządzania nieruchomoscia………43 Zakończenie………66 Bibliografia………68…

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. 4.31/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział I. Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmiotu…

Wycena nieruchomości. 4.27/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………..3 Czesc I Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5 Rozdział 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci Rozdział 2. Przedmiot szacowania……….. 6 2.1. Mienie 2.2. Prawa rzeczowe 2.3. Prawa zobowiazaniowe Rozdział 3. Cele szacowania………..12 3.1. Podzial celów na grupy 3.2. Cele wynikajace z przepisów…

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ. 4.19/5 (31)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26 2.1 Istota i specyfika…

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie. 4.31/5 (29)

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojęcie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdział II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc…

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości. 4.24/5 (17)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2…

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ 4.82/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6 1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6 1.3. Podstawowe parametry projektu………11 1.4. Cykl rozwoju projektu………12 1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13 1.4.2. Faza inwestycyjna………16 1.4.3. Faza operacyjna………16 Rozdział 2. Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18…

Wpływ czynników 'wewnetrznych’ i 'zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości. 4.2/5 (20)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4 1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne 1.2. Definicje rynku nieruchomosci 1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci 1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci Rozdział 2. Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12 2.1. Definicje…

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna. 4.35/5 (26)

Przez administrator

Wstęp ……….5 1.1. Podstawa formalna opracowania planu. 1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5 1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5 1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6 1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8 1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia…

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ) 4.18/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka nieruchomosci 1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7 1.2. Rynek nieruchomosci………13 1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15 1.3.1. Budynki i budowle………17 1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19 Rozdział 2.…

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4 1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny 1.2. Struktura wlasnosciowa 1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci 1.4. Lokalizacja szczególowa 1.5. Parametry techniczne budynków 1.6. Stan techniczny budynków 1.7. Charakterystyka nieruchomosci 1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci 1.9. Sposób…

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008. 4.2/5 (25)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje…

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. 4.19/5 (16)

Przez administrator

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdział I Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Okolicznosci powstania ustawy………6 2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8 Rozdział II Zakres obowiazywania…

Zarządzanie nieruchomościami podmiotu gospodarczego w aspekcie jego struktury, funkcji i pozycji rynkowej (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego). 4.67/5 (15)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Nieruchomości-zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka nieruchomosci-ich podzial z uwzglednieniem nieruchomosci biurowych 2. Zarządzanie nieruchomosciami. Zarzadca nieruchomosci Rozdział II Zarządzanie oraz nabywanie praw do nieruchomosci 1. Zarządzanie nieruchomosciami podmiotu gospodarczego przez osoby nalezace do personelu firmy 2. Praktyczny przebieg…

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości. 4.19/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Istota rynku nieruchomosci 1.1. Pojęcie rynku nieruchomosci………..7 1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9 1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13 Rozdział 2 Pośrednik na rynku nieruchomosci 2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21 2.2. Działalność pośrednika w…