Wpływ czynników ‚wewnetrznych’ i ‚zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4

1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne
1.2. Definicje rynku nieruchomosci
1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci
1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci

Rozdzial 2.
Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12

2.1. Definicje i charakterystyka podstawowych rodzajów wartosci
2.2. Wartość ekonomiczna a cena
2.3. Przejawy wartosci na rynku nieruchomosci

Rozdzial 3.
Czynniki wpływajace na wartość ekonomiczna nieruchomosci……………20

3.1. Wpływ czynników wewnetrznych
3.2. Wpływ czynników zewnetrznych

Rozdzial 4.
Modele statystyczne na rynku nieruchomosci……………34

4.1. Model regreji liniowej
4.2. Opis rynku mieszkaniowego miasta Olsztyn
4.3. Opis wybranych atrybutów majacych wpływ na wahania cen
4.3.1. Atrybuty wewnetrzne
4.3.2. Atrybuty zewnetrzne
4.4. Analiza korelacji oraz regresji wielokrotnej
4.4.1. Wpływ czynników wewnetrznych
4.4.2. Wpływ czynników zewnetrznych
4.4.3. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnetrznych

Podsumowanie……………51
Literatura
Spis tabel, schematów i wykresów
Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>