Tag: Wplyw praca magisterska

Wplyw metody obróbki termicznej na jakosc produktów miesnych

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Mieso jako produkt zywieniowy 1.1. Wlasciwosci odzywcze miesa 1.2. Skladniki chemiczne miesa 1.2.1.Woda 1.2.2. Bialka 1.2.3. Barwa i barwniki miesa 1.2.4. Lipidy 1.2.5. Zwiazki energetyczne tkanki miesniowej 1.2.6. Skladniki mineralne 1.2.7. Witaminy Rozdzial 2 Metody kontroli jakosci produktów miesnych 2.1. Pobieranie próbek 2.2.Analiza towaroznawcza 2.2.1.Oznaczanie bialka 2.2.2.Oznaczanie hydroksyproliny 2.2.3.Oznaczanie tluszczu 2.3. Wlasciwosci organoleptyczne miesa Rozdzial 3 Obróbka Kulinarna 3.1. Obróbka wstepna i technologiczna 3.2. Obróbka termiczna 3.3.Metody obróbki termicznej Rozdzial 4 Badanie wplywu obróbki termicznej na jakosc miesa na przykladzie kurczaka 4.1.Material do badan 4.2.Wyniki i ich omówienie Zakonczenie Bibliografia

Wplyw Euro 2012 na rozwój gospodarki Pomorza

Przez administrator

Wstep……….4 Rozdzial I Pomorze wspólorganizatorem Mistrzostw Europy w pilce noznej 2012 1.1. Województwo pomorskie na tle innych regionów Polski………. 6 1.1.1. Pomorskie- charakterystyka regionu ……….6 1.1.2. Pomorskie na tle innych regionów Polski ……….10 1.2. Sytuacja gospodarcza Pomorza na poczatku 2012 roku………. 14 1.3. Historia Mistrzostw Europy………. 18 Rozdzial II Wplyw Mistrzostw Europy w pilce noznej na gospodarke Pomorza 2.1. Inwestycje w województwie pomorskim zwiazane z organizacja UEFA EURO 2012™………. 21 2.2. Bezposrednie i posrednie efekty organizacji UEFA EURO 2012™ ……….0 2.3. Porównanie budzetów woj. Pomorskiego i miasta Gdanska przed i po wyborze Miasta Gdanska na organizatora EURO 2012………. 33 2.3.1.…

Wplyw cyberseksu na jakosc relacji interpersonalnych w realnym swiecie

Przez administrator

1. Czesc teoretyczna 1.1. Wstep 1.2. Uzaleznienie od stosunków przyjacielskich i/lub milosnych 1.3. Uzaleznienie od cybersexu 1.4. Wplyw cyberseksu na jakosc relacji interpersonalnych w realnym swiecie 2. Czesc empiryczna 2.1. Cel, problematyka i pytanie badawcze 2.2. Hipotezy 2.3. Metody oraz techniki badawcze 2.4. Procedura 2.5. Charakterystyka badanego srodowiska, konstrukcja ankiety 2.6. Analiza wyników 3. Bibliografia

Wpływ ustawy warszawskiej na rozwój budownictwa mieszkaniowego

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Miejsce i rola Miasta Stołecznego Warszawy jako stolicy Polski 5 1.1. Charakterystyka Miasta Stołecznego Warszawy 5 1.2. Geneza i rozwój miasta 11 1.3. Znaczenie Warszawy dla województwa mazowieckiego i całego kraju 18 Rozdział II. Struktura i zakres władzy administracyjnej w Warszawie 25 2.1. Ustrój miasta 25 2.2. Zakres zadań własnych miasta 30 2.3. Planowanie i realizacja programów rozwoju regionalnego 35 Rozdział III. Inwestycje mieszkaniowe w Warszawie 39 3.1. Struktura inwestorów budownictwa mieszkaniowego na tle inwestycji mieszkaniowych w Polsce 39 3.2. Zakres i rozmiar prowadzonych inwestycji  44 3.3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wykonania inwestycji 47 3.4. Wydanie…

Wplyw Kopalni Soli Wieliczka na rozwój miasta

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Turystyka w regionie malopolski 1.1 Podstawowe pojecia zwiazane z turystyka 1.2 Trendy turystyczne w województwie malopolskim 1.3 Atrakcyjnosc turystyczna miasta Wieliczka Rozdzial II Charakterystyka Kopalni Soli w Wieliczce 2.1 Zarys historyczny 2.2 Polozenie geograficzne Kopalni Soli w Wieliczce 2.3 Trasa turystyczna i zabytkowa Kopalni Rozdzial III Wplyw Kopalni Soli na rozwój ekonomiczny miasta Wieliczka 3.1 Analiza ruchu turystycznego w Wieliczce 3.2 Plany rozwojowe powiatu wielickiego na najblizsze lata Zakonczenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Spis wykresów Alfabetyczny spis zdjec

Wpływ rozwoju cywilizacyjnego na mowę dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Mowa dziecka w wieku 6-9 lat w ujęciu teoretycznym Wprowadzenie……….. 6 1. Pojęcie mowy……….. 6 2. Etapy rozwoju mowy……….. 9 3. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku 6-9 lat……….. 13 Podsumowanie ………..17 Rozdział II Oddziaływanie rozwoju cywilizacyjnego na mowę dziecka Wprowadzenie ………..18 1. Rozwój cywilizacyjny jako istotny czynnik zaburzeń mowy u dzieci w wieku 6-9 lat ………..18 2. Telewizja a negatywny rozwój mowy ………..20 3. Komputer a zaburzenia mowy ………..25 Podsumowanie……….. 26 Rozdział III Metodologiczne podstawy badań własnych Wprowadzenie ………..27 1. Przedmiot i cel badań ………..27 2. Problemy badawcze i hipotezy ………..28 3. Zmienne i wskaźniki…

Wpływ Internetu i gier komputerowych na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Internet i gry komputerowe w świetle literatury naukowej 1.1. Określenie pojęć „ Internet” oraz „ gry komputerowe” w świetle literatury 1.2. Zarys historyczny rozwoju Internetu oraz gier komputerowych 1.3. Charakterystyka gier komputerowych 1.4. Pozytywne i negatywne znaczenie Internetu oraz gier komputerowych 1.5. Uzależnienia od Internetu i gier komputerowych Rozdział II Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym 2.1. Definicja terminu „ rozwój psychofizyczny” w świetle literatury przedmiotu 2.2. Rozwój psychofizyczny dziecka od 6 do 10 roku życia 2.3. Uwarunkowania rozwoju psychofizycznego 2.4. Czynniki hamujące i zaburzające rozwój psychofizyczny dziecka Rozdział III Internet i gry komputerowe w aspekcie rozwoju…

Wpływ nadmiernego spożywania cukru na zdrowie Polaków

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Węglowodany jako składnik diety człowieka 1.1. Charakterystyka węglowodanów 1.2. Problematyka nadmiernej podaży cukru przez współczesnego człowieka Rozdział 2 Wpływ nadmiernej podaży cukru na organizm człowieka 2.1. Pojęcie chorób dietozależnych 2.2. Wpływ cukru na trzustkę i wydzielanie insuliny 2.3. Wpływ cukru na stan zębów i kości 2.4. Wpływ cukru na procesy metaboliczne 2.5. Wpływ cukru na układ sercowo – naczyniowy 2.6. Wpływ cukru na stan wątroby i innych organów 2.7. Związek między nowotworami złośliwymi a nadmierną podażą cukru 2.8. Syndrom chronicznego zmęczenia a cukier Rozdział 3 Podstawy metodologiczne badania własnego 3.1. Przedmiot i cel badania 3.2. Problemy badawcze…

Wpływ lojalności klientów na decyzje zakupowe na rynku na przykładzie sieci sklepów „Biedronka”

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Strategia lojalności klienta i ewolucja programów lojalnościowych na przykładzie sieci „Biedronka” 1.1. Lojalność klienta – pojęcie, podejścia do zagadnienia i motywy ……….5 1.2. Istota i znaczenie utrzymania dotychczasowych klientów oraz programów lojalnościowych na przykładzie sieci „Biedronka”………. 10 1.3. Ewolucja programów lojalnościowych w Polsce na przestrzeni lat………. 12 Rozdział 2 Istota CRM (Customer Relationship Menagement) w zarządzaniu kontaktami z klientami, na przykładzie sieci sklepów „Biedronka” 2.1. Istota CRM………. 16 2.2. Budowanie relacji i pomiar wartości związku z klientem na przykładzie sieci sklepów „Biedronka” ……….18 2.3. Korzyści stosowania strategii CRM i wdrożenia systemu CRM na przykładzie sieci sklepów „Biedronka”……….…

Wpływ podatków dochodowych na dochody budżetu państwa

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Gospodarka budżetowa państwa. 1.1. Pojęcie budżetu państwa i jego funkcje………..5 1.2. Zasady budżetowe………..14 1.3. Cechy budżetu państwa………..25 Rozdział 2. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce. 2.1. Podzial dochodów budżetowych………..27 2.2. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………..32 Rozdział 3. Podatek dochodowy na tle innych podatków. 3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..50 3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych………..69 3.3. Podatek dochodowy a wpływy ogólem w ujęciu statystycznym………..76 Rozdział 4. Ocena wpływów z tytułu podatków dochodowych na przykładzie Urzędu Skarbowego 4.1. Urzad Skarbowy jako organ pionu podatkowego i jego dochody………..78 4.2. Zestawienie statystyczne dochodów Urzędu Skarbowego………..81 4.3. Ogólna ocena dochodów…

Wpływ wyrównania metabolicznego i sposobów leczenia cukrzycy typu 2 na rozwój powikłań cukrzycowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych

Przez administrator

I. Wprowadzenie………….6 1. Historyczne odkrycie cukrzycy 2. Definicja cukrzycy 3. Epidemiologia cukrzycy 3.1. Epidemiologia cukrzycy na świecie 3.2. Epidemiologia cukrzycy w Europie i Polsce 3.3. Skutki epidemiologii cukrzycy II. Część teoretyczna ………….12 1. Kryteria rozpoznawania cukrzycy 1.1. Oznaczenie glikemii przygodnej 1.2. Oznaczenie glikemii na czczo 1.3. Wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (DDTG) 2. Kryteria wyrównania cukrzycy 2.1. Oznaczenie stężenia glukozy 2.1.1. Pomiar wartości glikemii na czczo 2.1.2. Oznaczenie dobowego profilu glikemii 2.1.3. Oznaczenie wartości glikemii poposiłkowej 2.1.4. Oznaczenie stężenia glukozy w moczu – glukozurii 2.2. Pomiary stopnia glikacji białek 2.2.1. Glikowana hemoglobina 2.2.2. Fruktozamina 2.3. Oznaczenie 1,5-anhydro-D-glucitolu (1,5-AG) 3. Patomechanizm…

Wpływ diety, aktywności fizycznej i snu na pamięć, koncentrację i wyniki w nauce uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego.

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Zależność pomiędzy stylem życia, a pamięcią i koncentracją. 1.1 Prawidłowe żywienie według Instytutu Żywności i Żywienia……… 6 1.2 Wyznaczanie norm żywienia – Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dra. Med. Aleksandra Szczygła…….. 11 1.3 Podstawowe makroelementy w pożywieniu i ich wpływ na zdolności poznawcze……… 14 1.3.1 Białka……… 15 1.3.2 Węglowodany…….. 17 1.3.3 Tłuszcze…….. 18 1.4 Witaminy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu……… 20 1.5 Wpływ snu na funkcje poznawcze……… 22 1.6 Wpływ aktywności fizycznej na pamięć i koncentrację……… 24 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy pracy. 2.1 Cel pracy oraz pytania badawcze……… 26 Rozdział 3 Wyniki badań 3.1 Częstości wyników…

Wpływ placebo na poziom inteligencji

Przez administrator

1. Wprowadzenie 1.1 Placebo 1.2 Mechanizmy działania placebo 1.3 Przekaz subliminalny jako placebo 1.4 Wpływ placebo na procesy poznawcze 1.5 Inteligencja i jej poznawcze komponenty 1.6 Treningi poznawcze 1.7 Testy inteligencji 1.8 Czym jest iloraz inteligencji? 2. Cel pracy 2.1.Pytanie badawcze 2.2.Hipoteza 3. Metoda 3.1.Osoby badane 3.2.Narzędzia 3.3.Procedura Wyniki Dyskusja wyników Literatura cytowana

Wpływ siedzącego trybu życia na doległiwości bólowe kręgosłupa

Przez administrator

Wstęp …………..2 Streszczenie …………..4 Summary………….. 5 Słowa kluczowe………….. 6 Rozdział 1 Stan wiedzy i analiza literatury z zakresu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u osób pracujących w pozycji siedzącej …………..7 Rozdział 2 Materiał i metodyka badań 2.1. Wprowadzenie …………..27 2.2. Cel i przedmiot badań …………..27 2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze………….. 28 2.4. Charakterystyka środowiska i materiał badań …………..30 Rozdział 3 Analiza wyników badań własnych………….. 31 Dyskusja………….. 57 Zakończenie …………..60 Bibliografia………….. 61 Spis tabel …………..64 Spis wykresów………….. 65 Aneks………….. 66 Kwestionarusz ankiety …………..66

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na obroty handlowe

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Droga akcesji i Polski do Unii Europejskiej 1.1. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych 1.2. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej 1.3. Przebieg i rezultat negocjacji akcesyjnych 1.4. Spełnienie warunków członkostwa przez Polskę Rozdział 2 Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2.1. Wpływ akcesji Polski do UE na sytuację makroekonomiczną 2.2. Ocena dostosowania polskiego rolnictwa do warunków Unii Europejskiej 2.3. Wpływ przyjęcia Wspólnej polityki handlowej UE na polski handel zagraniczny 2.4. Wpływ integracji gospodarczej z Unią Europejską na rozwój polskiego sektora usług na przykładzie branży turystycznej Rozdział 3 Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 3.1. Gospodarka Polski w okresie po akcesji…

Wpływ nielegalnych migrantów na funkcjonowanie transportu europejskiego na przykładzie przeprawy promowej z Calais do Dover

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty migracji 1.1 Definicja i rodzaje migracji………. 6 1.2 Przyczyny migracji ……….8 1.3 Efekty migracji ……….12 Rozdział 2 Europa jako obszar procesów migracyjnych 2.1 Ujęcie historyczne………. 19 2.2 Zjawisko migracji we współczesnej Europie………. 23 Rozdział 3 Calais jako element europejskiego systemu transportowego 3.1 Główne etapy rozwoju portu Calais ……….30 3.2 Calais, jako początek Eurotunelu ……….38 Rozdział 4 Wpływ nielegalnych imigrantów na transport w europie na przykładzie Calais 4.1 Problemy związane z napływem nielegalnych imigrantów w rejon portu Calais – transport drogowy………. 42 4.2 Problemy związane z napływem nielegalnych imigrantów w rejon portu Calais – pozostałe gałęzie…

Wpływ motywacji na satysfakcję zawodową pracowników biurowych i produkcyjnych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Motywacja i jej znaczenie 1. Istota motywacji pracowników 2. Koncepcje i modele motywacji 3. Motywacyjne znaczenie kar i nagród 4. Rola komunikacji w procesie motywowania Rozdział II Metody motywowania pracowników 1. Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny 2. Premie i nagrody 3. Wartościowanie pracy 4. Motywacja pozapłacowa 4.1. Awans 4.2. Partycypacja pracowników 4.3. Udoskonalony system komunikacji 4.4. Pozytywna sytuacja w organizacji 4.5. Organizacja pracy 4.6. Rotacja pracy 4.7. Rozszerzanie pracy 4.8. Wzbogacenie pracy 4.9. Grupowe formy organizacji Rozdział III Satysfakcja z pracy w kontekście motywacji pracowników 1. Satysfakcja z pracy – ustalenia terminologiczne 2. Determinanty satysfakcji z pracy 3.…

Wpływ aktywności fizycznej na poziom stresu

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Problematyka i przyczyny stresu 1.1 Problematyka stresu w literaturze…………. 6 1.1.1. Koncepcje stresu w literaturze………… 6 1.1.2. Definicja stresu………… 7 1.2. Źródła i przyczyny stresu…………. 11 1.2.1. Charakterystyka źródeł stresu…………. 13 1.2.2. Fizyczne źródła stresu…………. 14 1.2.3. Chronobiologiczne źródła stresu…………. 15 1.2.4. Psychologiczne źródła stresu…………. 16 1.3. Następstwa stresu…………. 16 1.4. Formy reagowania na stres…………. 20 1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem…………. 22 Rozdział II Rekreacja ruchowa-czym jest- motywy aktywności rekreacyjno – turystycznej 2.1. Istota rekreacji ruchowej…………. 24 2.2. Formy rekreacji ruchowej…………. 25 2.3. Wpływ rekreacji ruchowej na zachowania osób starszych -rekreacja ruchowa osób dorosłych…………. 31…

Wpływ państwa i ustroju politycznego na społeczeństwo w powieści dystopijnej na podstawie dzieł Aldousa Huxleya i George’a Orwella (praca w języku ang i fra.)

Przez administrator

Introduction PARTIE THÉORIQUE 1. Le genre. 1.1. L’utopie. 1.1.1. L’étymologie. 1.1.2. Les définitions. 1.1.3. Les classifications. 1.2. L’anti-utopie. 1.2.1. La définition en comparaison avec l’utopie. 1.2.2. Les exemples fondamentaux. 1.2.3. La critique des utopies. 1.3. La dystopie. 1.4. La science-fiction. 1.4.1. La définition. 1.4.2. La science-fiction – l’utopie et l’anti-utopie. 2. Le totalitarisme. 2.1. La définition. 2.2. Le concept du panoptique. 3. Les auteurs. 4. Le contexte historique et littéraire. 1. The political systems and the state power. 1.1. The political systems and the authorities. 1.2. Classifications of the political systems. 1.3. Big Brother (Ingsoc) and the World State. 1.4.…

Wpływ kryzysu gospodarczego

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Kryzys gospodarczy XXI wieku 1. Ogólna charakterystyka cykli gospodarczych w światowej gospodarce ………..6 2. Przyczyny współczesnego kryzysu gospodarczego……….. 9 3. Przebieg kryzysu na świecie……….. 11 4. Skutki kryzysu dla współczesnego świata……….. 15 Rozdział II Układ sił w regionie Azji i Pacyfiku 1. Układ sił w regionie Azji i Pacyfiku po II wojnie światowej ………..18 2. Pozycja Chin w regionie Azji i Pacyfiku w XXI wieku……….. 21 3. Znaczenie regionu Azji i Pacyfiku dla USA i Europy ………..26 Rozdział III Pozycja Chin w światowej gospodarce przed 2008 rokiem 1. Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji na przełomie XX i…

Wpływ sportu na postawę moralną i reprezentowane wartości

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Wychowanie poprzez sport w Europie na przestrzeni wieków 1.1. Starożytna Grecja………. 4 1.2. Starożytny Rzym………. 6 1.3. Średniowiecze………. 7 1.4. Nowożytność……….8 Rozdział 2 Współczesna rola sportu w wychowaniu młodzieży 2.1. Pojęcie sportu ……….11 2.2. Wartości w sporcie ……….12 2.3. Wychowawcze aspekty sportu………. 14 2.4. Wartości moralne a zasada “fair play”………. 19 Podsumowanie ……….24 Bibliografia ……….26 Spis tabel ……….27

Wpływ miejsca zbrodni (zabójstwa) na Funkcjonariusza Policji Wydziału dochodzeniowo-śledczego na funkcjonowanie w środowisku zawodowym i rodzinnym

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Definicja zbrodni i oględzin w świetle literatury 1.1.Definicja zabójstwa i jej typologie……….. 5 1.2.Definicja oględzin……….. 8 1.3.Definicja miejsca zdarzenia……….. 10 1.4.Zasady kryminalistyczne……….. 11 1.5.Elementy oględzin oraz metody oględzin……….. 13 1.6.Metody przeprowadzania oględzin ………..14 1.7.Oględziny zwłok ………..16 Rozdział 2 Prawidłowość przeprowadzania oględzin 2.1.Grupa oględzinowa ………..20 2.2. Modele organizacyjne oględzin……….. 21 2.3. Protokół oględzin-sporządzanie……….. 22 2.4. Notatka pooględzinowa ………..23 2.5. Statystyki odnośnie prawidłowości przeprowadzonych oględzin zwłok……….. 24 2.6. Czas trwania oględzin ………..24 Rozdział 3 Metodologiczne założenia badań własnych 3.1. Problemy, hipotezy, zmienne i wskaźniki badawcze ………..25 3.2. Metody techniki i narzędzi badawcze……….. 29 3.3. Teren badań i próba badawcza…

Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na partycypację i sprawność fizyczną osób po urazie rdzenia kręgowego

Przez administrator

1. Wstęp 2. Anatomia funkcjonalna rdzenia kręgowego 3. Mechanizm urazu kręgosłupa z jego konsekwencjami dla rdzenia kręgowego 4. Następstwa we wczesnym okresie po uszkodzeniu rdzenia kręgowego 4.1 Układ krążeniowo – oddechowy 4.2 Układ moczowy i wydalniczy 4.3 Spastyczność 4.4 Odleżyny 4.5 Skostnienia neurogenne. 5. Idea i koncepcja Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 6. Wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego znaczenie u osób po urazie kręgosłupa 6.1 Początkowe testy sprawnościowe – objaśnienia i wynik 6.2 Metody i techniki kształtowania sprawności fizycznej 6.3 Analiza i porównanie końcowych testów sprawnościowych 7. Partycypacja osób po urazie rdzenia kręgowego – wpływ obozów na jakość życia uczestników.…