Tag: Wplyw praca magisterska

Wplyw metody obróbki termicznej na jakosc produktów miesnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Mieso jako produkt zywieniowy 1.1. Wlasciwosci odzywcze miesa 1.2. Skladniki chemiczne miesa 1.2.1.Woda 1.2.2. Bialka 1.2.3. Barwa i barwniki miesa 1.2.4. Lipidy 1.2.5. Zwiazki energetyczne tkanki miesniowej 1.2.6. Skladniki mineralne 1.2.7. Witaminy Rozdzial 2 Metody kontroli jakosci produktów miesnych 2.1. Pobieranie próbek 2.2.Analiza towaroznawcza 2.2.1.Oznaczanie bialka 2.2.2.Oznaczanie…

Wplyw Euro 2012 na rozwój gospodarki Pomorza Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep……….4 Rozdzial I Pomorze wspólorganizatorem Mistrzostw Europy w pilce noznej 2012 1.1. Województwo pomorskie na tle innych regionów Polski………. 6 1.1.1. Pomorskie- charakterystyka regionu ……….6 1.1.2. Pomorskie na tle innych regionów Polski ……….10 1.2. Sytuacja gospodarcza Pomorza na poczatku 2012 roku………. 14 1.3. Historia Mistrzostw Europy………. 18 Rozdzial II Wplyw…

Wplyw cyberseksu na jakosc relacji interpersonalnych w realnym swiecie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Czesc teoretyczna 1.1. Wstep 1.2. Uzaleznienie od stosunków przyjacielskich i/lub milosnych 1.3. Uzaleznienie od cybersexu 1.4. Wplyw cyberseksu na jakosc relacji interpersonalnych w realnym swiecie 2. Czesc empiryczna 2.1. Cel, problematyka i pytanie badawcze 2.2. Hipotezy 2.3. Metody oraz techniki badawcze 2.4. Procedura 2.5. Charakterystyka badanego srodowiska, konstrukcja ankiety…

Wplyw Kopalni Soli Wieliczka na rozwój miasta Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Turystyka w regionie malopolski 1.1 Podstawowe pojecia zwiazane z turystyka 1.2 Trendy turystyczne w województwie malopolskim 1.3 Atrakcyjnosc turystyczna miasta Wieliczka Rozdzial II Charakterystyka Kopalni Soli w Wieliczce 2.1 Zarys historyczny 2.2 Polozenie geograficzne Kopalni Soli w Wieliczce 2.3 Trasa turystyczna i zabytkowa Kopalni Rozdzial III Wplyw…

Wpływ rozwoju cywilizacyjnego na mowę dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Mowa dziecka w wieku 6-9 lat w ujęciu teoretycznym Wprowadzenie……….. 6 1. Pojęcie mowy……….. 6 2. Etapy rozwoju mowy……….. 9 3. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku 6-9 lat……….. 13 Podsumowanie ………..17 Rozdział II Oddziaływanie rozwoju cywilizacyjnego na mowę dziecka Wprowadzenie ………..18 1. Rozwój cywilizacyjny jako…

Wpływ Internetu i gier komputerowych na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Internet i gry komputerowe w świetle literatury naukowej 1.1. Określenie pojęć „ Internet” oraz „ gry komputerowe” w świetle literatury 1.2. Zarys historyczny rozwoju Internetu oraz gier komputerowych 1.3. Charakterystyka gier komputerowych 1.4. Pozytywne i negatywne znaczenie Internetu oraz gier komputerowych 1.5. Uzależnienia od Internetu i gier…

Wpływ nadmiernego spożywania cukru na zdrowie Polaków Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Węglowodany jako składnik diety człowieka 1.1. Charakterystyka węglowodanów 1.2. Problematyka nadmiernej podaży cukru przez współczesnego człowieka Rozdział 2 Wpływ nadmiernej podaży cukru na organizm człowieka 2.1. Pojęcie chorób dietozależnych 2.2. Wpływ cukru na trzustkę i wydzielanie insuliny 2.3. Wpływ cukru na stan zębów i kości 2.4. Wpływ…

Wpływ lojalności klientów na decyzje zakupowe na rynku na przykładzie sieci sklepów „Biedronka” 4/5 (1)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Strategia lojalności klienta i ewolucja programów lojalnościowych na przykładzie sieci „Biedronka” 1.1. Lojalność klienta – pojęcie, podejścia do zagadnienia i motywy ……….5 1.2. Istota i znaczenie utrzymania dotychczasowych klientów oraz programów lojalnościowych na przykładzie sieci „Biedronka”………. 10 1.3. Ewolucja programów lojalnościowych w Polsce na przestrzeni lat………. 12…

Wpływ podatków dochodowych na dochody budżetu państwa 4.3/5 (10)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Gospodarka budżetowa państwa. 1.1. Pojęcie budżetu państwa i jego funkcje………..5 1.2. Zasady budżetowe………..14 1.3. Cechy budżetu państwa………..25 Rozdział 2. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce. 2.1. Podzial dochodów budżetowych………..27 2.2. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………..32 Rozdział 3. Podatek dochodowy na tle innych podatków. 3.1. Podatek dochodowy…

Wpływ wyrównania metabolicznego i sposobów leczenia cukrzycy typu 2 na rozwój powikłań cukrzycowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych 4.75/5 (8)

Przez administrator

I. Wprowadzenie………….6 1. Historyczne odkrycie cukrzycy 2. Definicja cukrzycy 3. Epidemiologia cukrzycy 3.1. Epidemiologia cukrzycy na świecie 3.2. Epidemiologia cukrzycy w Europie i Polsce 3.3. Skutki epidemiologii cukrzycy II. Część teoretyczna ………….12 1. Kryteria rozpoznawania cukrzycy 1.1. Oznaczenie glikemii przygodnej 1.2. Oznaczenie glikemii na czczo 1.3. Wykonanie doustnego testu tolerancji…

Wpływ diety, aktywności fizycznej i snu na pamięć, koncentrację i wyniki w nauce uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Zależność pomiędzy stylem życia, a pamięcią i koncentracją. 1.1 Prawidłowe żywienie według Instytutu Żywności i Żywienia……… 6 1.2 Wyznaczanie norm żywienia – Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dra. Med. Aleksandra Szczygła…….. 11 1.3 Podstawowe makroelementy w pożywieniu i ich wpływ na zdolności poznawcze……… 14 1.3.1 Białka…………

Wpływ placebo na poziom inteligencji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wprowadzenie 1.1 Placebo 1.2 Mechanizmy działania placebo 1.3 Przekaz subliminalny jako placebo 1.4 Wpływ placebo na procesy poznawcze 1.5 Inteligencja i jej poznawcze komponenty 1.6 Treningi poznawcze 1.7 Testy inteligencji 1.8 Czym jest iloraz inteligencji? 2. Cel pracy 2.1.Pytanie badawcze 2.2.Hipoteza 3. Metoda 3.1.Osoby badane 3.2.Narzędzia 3.3.Procedura Wyniki Dyskusja…

Wpływ siedzącego trybu życia na doległiwości bólowe kręgosłupa 4.21/5 (14)

Przez administrator

Wstęp …………..2 Streszczenie …………..4 Summary………….. 5 Słowa kluczowe………….. 6 Rozdział 1 Stan wiedzy i analiza literatury z zakresu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u osób pracujących w pozycji siedzącej …………..7 Rozdział 2 Materiał i metodyka badań 2.1. Wprowadzenie …………..27 2.2. Cel i przedmiot badań …………..27 2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze………….. 28…

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na obroty handlowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Droga akcesji i Polski do Unii Europejskiej 1.1. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych 1.2. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej 1.3. Przebieg i rezultat negocjacji akcesyjnych 1.4. Spełnienie warunków członkostwa przez Polskę Rozdział 2 Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2.1. Wpływ akcesji Polski do UE na sytuację makroekonomiczną 2.2.…

Wpływ nielegalnych migrantów na funkcjonowanie transportu europejskiego na przykładzie przeprawy promowej z Calais do Dover Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty migracji 1.1 Definicja i rodzaje migracji………. 6 1.2 Przyczyny migracji ……….8 1.3 Efekty migracji ……….12 Rozdział 2 Europa jako obszar procesów migracyjnych 2.1 Ujęcie historyczne………. 19 2.2 Zjawisko migracji we współczesnej Europie………. 23 Rozdział 3 Calais jako element europejskiego systemu transportowego 3.1 Główne etapy rozwoju…

Wpływ motywacji na satysfakcję zawodową pracowników biurowych i produkcyjnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Motywacja i jej znaczenie 1. Istota motywacji pracowników 2. Koncepcje i modele motywacji 3. Motywacyjne znaczenie kar i nagród 4. Rola komunikacji w procesie motywowania Rozdział II Metody motywowania pracowników 1. Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny 2. Premie i nagrody 3. Wartościowanie pracy 4. Motywacja pozapłacowa 4.1. Awans…

Wpływ aktywności fizycznej na poziom stresu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Problematyka i przyczyny stresu 1.1 Problematyka stresu w literaturze…………. 6 1.1.1. Koncepcje stresu w literaturze………… 6 1.1.2. Definicja stresu………… 7 1.2. Źródła i przyczyny stresu…………. 11 1.2.1. Charakterystyka źródeł stresu…………. 13 1.2.2. Fizyczne źródła stresu…………. 14 1.2.3. Chronobiologiczne źródła stresu…………. 15 1.2.4. Psychologiczne źródła stresu…………. 16…

Wpływ państwa i ustroju politycznego na społeczeństwo w powieści dystopijnej na podstawie dzieł Aldousa Huxleya i George’a Orwella (praca w języku ang i fra.) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Introduction PARTIE THÉORIQUE 1. Le genre. 1.1. L’utopie. 1.1.1. L’étymologie. 1.1.2. Les définitions. 1.1.3. Les classifications. 1.2. L’anti-utopie. 1.2.1. La définition en comparaison avec l’utopie. 1.2.2. Les exemples fondamentaux. 1.2.3. La critique des utopies. 1.3. La dystopie. 1.4. La science-fiction. 1.4.1. La définition. 1.4.2. La science-fiction – l’utopie et l’anti-utopie.…

Wpływ kryzysu gospodarczego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Kryzys gospodarczy XXI wieku 1. Ogólna charakterystyka cykli gospodarczych w światowej gospodarce ………..6 2. Przyczyny współczesnego kryzysu gospodarczego……….. 9 3. Przebieg kryzysu na świecie……….. 11 4. Skutki kryzysu dla współczesnego świata……….. 15 Rozdział II Układ sił w regionie Azji i Pacyfiku 1. Układ sił w regionie Azji…

Wpływ sportu na postawę moralną i reprezentowane wartości Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Wychowanie poprzez sport w Europie na przestrzeni wieków 1.1. Starożytna Grecja………. 4 1.2. Starożytny Rzym………. 6 1.3. Średniowiecze………. 7 1.4. Nowożytność……….8 Rozdział 2 Współczesna rola sportu w wychowaniu młodzieży 2.1. Pojęcie sportu ……….11 2.2. Wartości w sporcie ……….12 2.3. Wychowawcze aspekty sportu………. 14 2.4. Wartości moralne a…

Wpływ miejsca zbrodni (zabójstwa) na Funkcjonariusza Policji Wydziału dochodzeniowo-śledczego na funkcjonowanie w środowisku zawodowym i rodzinnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Definicja zbrodni i oględzin w świetle literatury 1.1.Definicja zabójstwa i jej typologie……….. 5 1.2.Definicja oględzin……….. 8 1.3.Definicja miejsca zdarzenia……….. 10 1.4.Zasady kryminalistyczne……….. 11 1.5.Elementy oględzin oraz metody oględzin……….. 13 1.6.Metody przeprowadzania oględzin ………..14 1.7.Oględziny zwłok ………..16 Rozdział 2 Prawidłowość przeprowadzania oględzin 2.1.Grupa oględzinowa ………..20 2.2. Modele organizacyjne…

Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na partycypację i sprawność fizyczną osób po urazie rdzenia kręgowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp 2. Anatomia funkcjonalna rdzenia kręgowego 3. Mechanizm urazu kręgosłupa z jego konsekwencjami dla rdzenia kręgowego 4. Następstwa we wczesnym okresie po uszkodzeniu rdzenia kręgowego 4.1 Układ krążeniowo – oddechowy 4.2 Układ moczowy i wydalniczy 4.3 Spastyczność 4.4 Odleżyny 4.5 Skostnienia neurogenne. 5. Idea i koncepcja Fundacji Aktywnej Rehabilitacji…