Kategoria: Finanse

Prace z dziedziny Finanse. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Kryptowaluty, jako wspólczesna forma pieniadza

Przez administrator

Wstep……..3 Rozdzial 1 Ekonomiczna istota pieniadza 1.1 Pieniadz- istota, definicje ……..5 1.2 Historia i ewolucja pieniadza…….. 9 1.3 Funkcje pieniadza ……..15 1.4 Wspólczesne formy pieniadza…….. 19 Rozdzial 2 Rola kryptowalut w swiecie pieniadza 2.1 Rozwój technologii jako bodziec rozwoju kryptowalut…….. 28 2.2 Kryptowaluty jako srodek…

Uproszczone formy ewidencji podatkowej w działalności gospodarczej MSP

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy 2. Ogólna charakterystyka działalności gospodarczej 2.1. Zagadnienia wprowadzające 2.2. Definicja działalności gospodarczej i msp 2.3. Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej w msp 2.4. Rejestracja, zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej 2.5. Szanse i zagrożenia rozwoju działalności gospodarczej 3. Charakterystyka uproszczonych…

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego 2.2 Definicja handlu elektronicznego 2.3…

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i cechy przedsiebiorstw…………3 2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8 3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26 4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31 4.1. Pojęcie wyniku finansowego…………32 4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33 4.3.…

Monografia biura obrachunkowego XYZ.

Przez administrator

Rozdział I Przedmiot i metody pracy…………3 1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3 2. Przedmiot badan…………7 3. Metody prowadzonych badan…………9 Rozdział II Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego XYZ…………11 1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej…………11 2. Wynik finansowy Biura…………16 Rozdział III Biuro Obrachunkowe XYZ…………21 1. Statut – cel działania …………21…

Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5 1. Pojęcie wyniku finansowego……… 5 1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5 1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc rynkowa……….6 2. Formuly ustalania wyniku……… 10 2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10 2.2. Porównawczy rachunek zysków i strat……… 13 3.…

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ.

Przez administrator

I. Wstęp Rozdział 1. Istota i struktura kapitalu. Rozdział 2. Kapital wlasny. 2.1. Kapital akcyjny. 2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego. Rozdział 3. Kapital obcy. 3.1. Finansowanie dlugoterminowe. 3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki. 3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu. 3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji…

Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Istota plynnosci finansowej………4 1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4 1.2. Plynnosc a zyskownosc………6 1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych sprawozdan finansowych………8 1.3.1. Bilans………8 1.3.2. Rachunek zysków i strat………14 1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków i strat………17 Rozdział II. Pomiar plynnosci finansowej…

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota rynku finansowego i jego podzial 1.1. Pojęcie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej 1.2. Instrumenty ryzyka finansowego 1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej Rozdział 2 Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych…

Źródło finansowania przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Finansowanie działalności gospodarczej 1.1. Istota finansowania działalności 1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego 1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego 1.4. Koszt kapitału 1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych 1.6. Dostep do kapitału obcego 1.7. Struktura kapitału a wartość firmy Rozdział 2 Kredyt bankowy jako…

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ

Przez administrator

Rozdział I. Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2 1.1. Istota wyniku finansowego………3 1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10 1.2.1. Wariant porównawczy………10 1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19 Rozdział II. Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w XYZ………27 2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28 2.2. Rodzaj i struktur przychodów…

Środki pieniężne i ich ewidencja

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Podstawy prawne, formy rozliczeń pienieznych oraz zasady wyceny środków pienieznych 1.1 Pojęcie i klasyfikacja środków pienieznych ……… 5 1.2 Formy rozliczeń pienieznych ……… 9 1.3 Wycena środków pienieznych ……… 17 Rozdział II. Środki pieniężne w kasię 2.1 Zasady gospodarki kasowej…

Weksel jako papier wartosciowy

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe 1. Pojęcie papieru wartosciowego ……… 5 2. Rys historyczny ……… 6 3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9 4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11 Rozdział II Weksel jako papier wartościowy 1. Źródła prawa…

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka instrumentów pochodnych 1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6 1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16 1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22 Rozdział II Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji 2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów symetrycznych i niesymetrycznych……….26 2.2. Transakcje…

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa 1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5 2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12 3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15 4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57 Rozdział II Obciazenia finansowe przedsiebiorstw 1. Podatkowe obciazenia przedsiebiorstw………83 1.1. Charakterystyka…

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw 1.1.1. Kryteria jakosciowe 1.1.2. Kryteria ilosciowe 1.2. Klasyfikacje szczególowe 1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego 1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki 1.5. Wspieranie małych i srednich przedsiebiorstw Rozdział…

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich. 1. Pojęcie i funkcje agroturystyki………4 2. Produkt i usluga agroturystyczna………8 3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16 4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21 Rozdział 2. Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej. 1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24…

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7 1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc 1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników 1.3 Formy wynagrodzeń pracowników 1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników 1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace 1.5.2 Wynagrodzenie…

Nowe formy finansowania w działalnosci.

Przez administrator

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7. Zalety i wady leasingu 8.…

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie banku XYZ.

Przez administrator

Rozdział I. Charakterystyka banku XYZ 1.1 Działalność banku XYZ 1.2 Kapital akcyjny banku XYZ Rozdział II. Charakterystyka kredytów gospodarczych 2.1 Klasyfikacja kredytów 2.2 Procedury kredytowe 2.3 Zabezpieczenie splaty kredytu Rozdział III. Źródła dlugoterminowego i krótkoterminowego finansowania zewnetrznego przedsiebiorstw 3.1 Istota i znaczenie leasingu w finansowaniu…

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.

Przez administrator

Wstęp………… 2 Rozdział I Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej 1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4 1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6 1.3. Pojęcie małych przedsiebiorstw………… 15 1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17 Rozdział II Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw 2.1. Rodzaje finansowania MSP………… 21…

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i…

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci 1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5 1.2. Istota franchisingu……..8 1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10 Rozdział II Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu 2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18 2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20 2.3. Korzysci i koszty wynikajace…

Sposoby pokrywania długów panstwowych.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Dlug publiczny i deficyt budżetowy. Pojecia wstepne. 1.1 Pojęcie dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..5 1.2 Przyczyny powstawania dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..8 Rozdział II Dlug publiczny. 2.1 Zarządzanie dlugiem publicznym i jego finansowanie………..9 2.2 Zadluzenie zagraniczne Polski dzis – ocena sytuacji………..16 2.3…

Poziom zadłużenia Polaków jako konsekwencja rozwoju spoleczenstwa konsumpcyjnego

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1. Kultura konsumpcyjna 1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistosci konsumenckiej………5 1.2. Proces rozwoju globalizacji na swiecie 1.3. Niedosyt jako cecha spoleczenstwa konsumpcyjnego 1.4. Znaczenie marki w społeczenstwie konsumenckim 1.5. Reklama jako nosnik wiedzy ogólnospołecznej 1.6. Dusza konsumenta 1.7. Zjawisko konsumpcjonizmu…