Kategoria: Finanse

Prace z dziedziny Finanse. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego 4.17/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego…

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa. 4.29/5 (21)

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i cechy przedsiebiorstw…………3 2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8 3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26 4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31 4.1. Pojęcie wyniku finansowego…………32 4.2. Rachunek zysków i…

Monografia biura obrachunkowego XYZ. 4.23/5 (22)

Przez administrator

Rozdział I Przedmiot i metody pracy…………3 1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3 2. Przedmiot badan…………7 3. Metody prowadzonych badan…………9 Rozdział II Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego XYZ…………11 1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej…………11 2. Wynik finansowy Biura…………16 Rozdział III Biuro Obrachunkowe XYZ…………21 1.…

Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ 4.31/5 (29)

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5 1. Pojęcie wyniku finansowego……… 5 1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5 1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc rynkowa……….6 2. Formuly ustalania wyniku……… 10 2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10 2.2. Porównawczy rachunek…

Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa. 4.24/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Istota plynnosci finansowej………4 1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4 1.2. Plynnosc a zyskownosc………6 1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych sprawozdan finansowych………8 1.3.1. Bilans………8 1.3.2. Rachunek zysków i strat………14 1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków i strat………17…

Źródło finansowania przedsiebiorstw 4.45/5 (20)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Finansowanie działalności gospodarczej 1.1. Istota finansowania działalności 1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego 1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego 1.4. Koszt kapitału 1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych 1.6. Dostep do kapitału obcego 1.7. Struktura kapitału a wartość firmy…

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ 4.26/5 (19)

Przez administrator

Rozdział I. Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2 1.1. Istota wyniku finansowego………3 1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10 1.2.1. Wariant porównawczy………10 1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19 Rozdział II. Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w XYZ………27 2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28…

Środki pieniężne i ich ewidencja 4.37/5 (19)

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Podstawy prawne, formy rozliczeń pienieznych oraz zasady wyceny środków pienieznych 1.1 Pojęcie i klasyfikacja środków pienieznych ……… 5 1.2 Formy rozliczeń pienieznych ……… 9 1.3 Wycena środków pienieznych ……… 17 Rozdział II. Środki pieniężne w…

Weksel jako papier wartosciowy 4.43/5 (21)

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe 1. Pojęcie papieru wartosciowego ……… 5 2. Rys historyczny ……… 6 3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9 4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11 Rozdział II Weksel jako…

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych 4.44/5 (16)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka instrumentów pochodnych 1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6 1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16 1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22 Rozdział II Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji 2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów…

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa 4.37/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa 1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5 2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12 3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15 4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57 Rozdział II Obciazenia finansowe przedsiebiorstw 1.…

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE 4.19/5 (21)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw 1.1.1. Kryteria jakosciowe 1.1.2. Kryteria ilosciowe 1.2. Klasyfikacje szczególowe 1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego 1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki 1.5. Wspieranie…

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej 4.14/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich. 1. Pojęcie i funkcje agroturystyki………4 2. Produkt i usluga agroturystyczna………8 3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16 4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21 Rozdział 2. Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej. 1.…

Nowe formy finansowania w działalnosci. 4.33/5 (27)

Przez administrator

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7.…

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. 4.33/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………… 2 Rozdział I Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej 1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4 1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6 1.3. Pojęcie małych przedsiebiorstw………… 15 1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17 Rozdział II Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw…

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ. 4.11/5 (27)

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki…

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ. 4.75/5 (8)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci 1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5 1.2. Istota franchisingu……..8 1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10 Rozdział II Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu 2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18 2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20…

Sposoby pokrywania długów panstwowych. 4.08/5 (26)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Dlug publiczny i deficyt budżetowy. Pojecia wstepne. 1.1 Pojęcie dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..5 1.2 Przyczyny powstawania dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..8 Rozdział II Dlug publiczny. 2.1 Zarządzanie dlugiem publicznym i jego finansowanie………..9 2.2 Zadluzenie zagraniczne Polski…