Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych 4.44/5 (16)

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Charakterystyka instrumentów pochodnych

1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6
1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16
1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22


Rozdział II
Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji

2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów symetrycznych i niesymetrycznych……….26
2.2. Transakcje spekulacyjne z wykorzystaniem róznych instrumentów pochodnych………..32
2.3. Metody ewidencji instrumentów pochodnych……….35


Rozdział III
Przyklady ewidencji instrumentów pochodnych

3.1. Ewidencja instrumentów pochodnych w przedsiębiorstwach handlowych……….49
3.2. Metody ewidencji kontraktu futures w księgach kupujacego i sprzedajacego……….57
3.3. Zobowiazania finansowe i instrumenty kapitalowe(wycena i sposób ksiegowania)………..63


Zakończenie……….78
Literatura……….80
Spis tabel……….81
Spis schematów ……….82

Oceń