BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ochotnicza straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy XXX

Wstęp……….4

Rozdział 1
Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa RP……… 6
 1.1. System bezpieczeństwa wewnętrznego RP ………6
1.2. Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego……… 9
1.3. Ochotnicza Straż Pożarna ………14

Rozdział 2
Bezpieczeństwo Gminy XXX ………18
2.1. Rys historyczny Gminy XXX ………18
2.2. System Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gminy XXX……… 20
2.3. Straż Pożarna na terenie Gminy XXX ………23

Rozdział 3
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie XXX
3.1. Rola, miejsce, zadania osp na terenie gminy ………28
3.2. Inne formy działalności strażaków ………37
3.3. Działania profilaktyczne……… 41

Zakończenie………48
Bibliografia ………50
...

więcej

Transport i skladowanie materialów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Zagadnienia skladowania i transportu materialów niebezpiecznych

1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materialów niebezpiecznych………. 6
1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8
1.3. Transport materialów niebezpiecznych ……….12
1.4. Opakowanie i oznakowanie materialów niebezpiecznych………. 19


Rozdzial 2.
Regulacje i zalecenia Unii Europejskiej w zakresię skladowania i magazynowania materialów niebezpiecznych

Rozdzial 3
Organizacja i zarzadzanie materialami niebezpiecznymi w Sochaczew DC

3.1. Produkty niebezpieczne w Sochaczew DC ……….50
3.2 Strefy magazynowania produktów niebezpiecznych w Sochaczew DC ……….54
3.3...

więcej

System zabezpieczen przeciwpozarowych jako element bezpieczenstwa w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wstęp

Rozdzial 1
Bezpieczeństwo pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej

1.1. Zagrozenia pozarowe – rodzaje i kategorie zagrozen
1.2. Definicja obiektu uzytecznosci publicznej i bezpieczenstwa pozarowego
1.3. Budowa obiektów uzytecznosci publicznej a bezpieczenstwo pozarowe
1.4. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego


Rozdzial 2
Monitoring pozarowy

2.1. Systemy sygnalizacji pozarowej
2.2. Urzadzenia transmisji alarmów pozarowych


Rozdzial 3.
Analiza procedur zachowania bezpieczenstwa oraz procedur postępowania w przypadku zagrozen pozarowych w szkole podstawowej XYZ” budynek B w XYZ

3.1...

więcej

Organizacja i przeprowadzanie szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.


Wstęp……….1

Rozdzial I
Prawny obowiazek przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy

1.1. Źródła obowiazku………. 3
1.2. Zakres podmiotowy obowiazku………. 4
1.2.1. Uwagi wstepne ……….4
1.2.1. Podmioty zobowiazane do przeprowadzenia szkolen bhp………. 5
1.2.2. Podmioty objete szkoleniami bhp………. 6


Rozdzial II
Organizacja szkolen w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolen………. 12
2.1.1. Uwagi wprowadzajace………. 12
2.1.2. Pracodawca i służby pracodawcy………. 13
2.1.3. Instytucje zewnetrzne ……….16
2.2. Rodzaje szkolen………. 18
2.2.1. Szkolenia wstepne………. 18
2.2.2. Szkolenia okresowe………. 22
2.3. Metody i tryb przeprowadzania szkolen………. 29

więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa]1. Wstęp ………..3

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3
1.2 Cel i zakres pracy ………. 4


2. Analiza literatury tematu ………. 5

2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego………. 8
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego ……….12
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011……….13
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800……….15
2.4.3 Metoda RISK SCORE……….17
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis……….18
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR……….19
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA ……..20
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment ………. 21
2.4...

więcej

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle literatury

1.1. Pojecie bezpieczenstwa i higiena pracy………. 5
1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ujęciu historycznym………. 8
1.3. Podstawowe zasady dzialan w zakresię zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy ……….12


Rozdzial II
Uregulowania prawne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Uwagi wprowadzajace ……….14
2.2. Implementacja prawa Unii Europejskiej ……….15
2.3. Prawna regulacja w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy……….19
2.4. Obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………. 24


Rozdzial III
Obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

3.1...

więcej

Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowychWstęp
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Cel i zakres pracy

Rozdzial 1.
Analiza literatury tematu

2.1 Ryzyko zawodowe
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800
2.4.3 Metoda RISK SCORE
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA – Failure Mode and Effects Analysis.
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen
2.5 Parametry i wymagania techniczne stanowiska pracy
2.5...

więcej

Podwyzszenie BHP w medycynie poprzez zastosowanie materialów weglopodobnych

Wstęp

Rozdzial 1
Definicja kompozytów i ich klasyfikacja

1.1.Definicja kompozytów
1.2.Klasyfikacja kompozytów
1.3.Wlókna stosowane do zbrojenia kompozytów
1.3.1.Wlókna szklane
1.3.2.Wlokna boru
1.3.3.Wlókna weglowe
1.3.4. Wlókna organiczne


Rozdzial 2
Kompozyty w medycynie

2.1. Charakterystyka wlókien weglowych
2.2. Kompozyty wegiel-wegiel
2.3. Kompozyty wlókno weglowe-polimer


Rozdzial 3
Zabiegi rekonstrukcyjne przy użyciu wlókien weglowych

3.1. Rekonstrukcje wiezadla pobocznego piszczelowego
3.2. Odtwarzanie ciaglosci sciegna Achillesa
3.3. Zeszycie wlóknami weglowymi uszkodzonej lakotki
3.4. Zespalanie kosci plytka weglowa
3.5. Protezy stawów
3.6...

więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceutyWstęp……… 4

Rozdzial I.
Zagadnienia prawne oraz ogólna charakterystyka oceny ryzyka zawodowego

1. Prawne zagadnienia oceny ryzyka zawodowego……… 6
2. Obowiazki pracodawcy w zakresię kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy……… 8
3. Algorytm oceny ryzyka zawodowego……… 11


Rozdzial II.
Procedury oceny ryzyka zawodowego

1. Identyfikacja zagrozen ………16
2. Metody oceny ryzyka zawodowego ………18
3. Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego……… 23


Rozdzial III.
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceuty

1. Charakterystyka stanowiska pracy ………27
2. Identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy farmaceuty ………30
3. Działania korygujace ………34
4...

więcej

Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w budynkach publicznych na przykładzie sklepu sportowego DecathlonWstęp i uzasadnienie podjecia tematu……….3

Rozdzial I.
Istota bezpieczenstwa w budynkach publicznych

1.1 Wprowadzenie……….5
1.2 Podstawowe regulacje prawne zawarte w ustawie o bezpieczenstwie w budynkach publicznych……….10
1.3 Charakterystyka firmy Decathlon……….16


Rozdzial II.
Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w sklepie sportowym Decathlon

2.1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego……….22
2.2 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie……….28
2.3 Ewakuacja ludzi i mienia……….36
2.4 Plan ewakuacji


Rozdzial III.
Projekt planu ewakuacji na przykładzie obiektu sportowego

3.1 Dane o obiekcie- usytuowanie……….44
3.2 Warunki ewakuacji……….45
3...

więcej

Ocena przeciazenia kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo-krzyzowym u pracowników Urzędu Pracy w XYZWstęp…….. 7

Rozdzial I
Anatomia i biomechanika kregoslupa szyjnego i ledzwiowo- krzyzowego

1.1 Budowa anatomiczna kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo – krzyzowym ……..10
1.1.1 Kregi szyjne ……..17
1.1.2 Kregi piersiowe ……..18
1.1.3 Kregi ledzwiowe ……..18
1.1.4 Kosc krzyzowa ……..19
1.1.5 Kosc guziczna…….. 20
1.1.6 Polaczenia kregoslupa z glowa…….. 20
1.1.7 Polaczenia kregów ledzwiowych oraz ledzwiowego odcinka kregoslupa z koscia krzyzowa ……..21
1.2 Miesnie kregoslupa…….. 22
1.3 Biomechanika ledzwiowo- krzyzowego odcinka kregoslupa ……..26
1.4 Etiopatogeneza bólów kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo- krzyzowym…….. 28
1.4.1 Zespoly przeciazeniowe ……..29
1.4...

więcej

BHP w warunkach biurowych.


Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciazliwych na stanowisku pracy biurowej

1.1. Metoda badan czynników szkodliwych i uciazliwych
1.2. Materialne środowisko pracy
1.3. Niematerialne środowisko pracy

Rozdzial 2
Organizacja pracy biurowej

2.1. Podstawy ergonomii
2.2. Ergonomiczne stanowisko komputerowe
2.3. Objawy chorobowe
2.4. Profilaktyka

Rozdzial 3
Analiza ergonomiczna stanowiska komputerowego

3.1. Metodologiczne aspekty badan
3.2. Analiza wyników badan

Zakończenie
Bibliografia
Zalaczniki

więcej

BHP w gabinecie stomatologicznym


Wstęp.

Rozdzial 1.
Organizacja stomatologicznej oswiaty zdrowotnej

1.1. Historia stomatologii
1.2. Rola i zadania oswiaty zdrowotnej w stomatologii
1.3. Swiadczenie gwarantowane z zakresu stomatologii
1.4. Rynek usług stomatologicznych w Polsce


Rozdzial 2.
Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy

2.1. Podstawy prawne funkcjonowania gabinetu stomatologicznego
2.2. Organizacja wewnetrzna gabinetu stomatologicznego
2.2.1. Standardy techniczne gabinetu stomatologicznego
2.2.2. Wyposazenie gabinetu stomatologicznego
2.2.3. Podzial gabinetu na strefy zagrozenia


Rozdzial 3.
Dekontaminacja w gabinecie stomatologicznym

3.1.Dezynfekcja
3.1.1...

więcej

Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.


Wstęp

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne z zakresu bhp

1.1.Wymagania prawa z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
1.2.Analiza stanu bhp
1.3.Klasyfikacja zagrozen

Rozdzial 2.
Ryzyko zawodowe

2.1.Pojecie ryzyka zawodowego
2.2.Procedura oceny ryzyka
2.3.Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
2.4.Metody analizy i oceny ryzyka zawodowego

Rozdzial 3.
Charakterystyka zakladu pracy

3.1.Struktura firmy
3.2.Technologia produkcji
3.3.Ochrona srodowiska w przedsiębiorstwie

Rozdzial 4.
Analiza stanu bezpieczenstwa pracy w firmie

4.1.Metodyka badan
4.2.Zagrozenia wystepujace na stanowiskach pracy – lista kontrolna
4.3.Ocena ryzyka zawodowego
4.3.1...

więcej

Eksploatacja partii B w pokladzie 404/1 ze szczególnym uwzglednieniem zagrozen naturalnych w KWK XYZ.


1. Wstęp………..5

1.1 Cel pracy……….. 5
1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5
1.3 KWK’XYZ’ historia, dzialalnosc i perspektywy………..7

2. Budowa geologiczna górotworu ………..9

2.1 Stratygrafia i litologia………..9
2.2 Tektonika………..10
2.3 Model górniczy kopalni………..13

3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15

3.1 Wentylacja………..15
3.2 Klimatyzacja ……….. 17

4. Charakterystyka zagrozen naturalnych w kopalni ‚XYZ’

4.1 Zagrozenie metanowe ……….. 18
4.2 Zagrozenie wyrzutami metanu i skal……….. 19
4.3 Zagrozenia tapaniami ……….. 21
4.4 Zagrozenia wodne ……….. 21
4.5 Zagrozenie radiacyjne……….. 22
4...

więcej