Kategoria: Bankowość- Kredyty

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie

Spis treści………4 Wstęp ………5 Rozdział I Istota bankowości elektronicznej na podstawie literatury przedmiotu  1.1. Pojęcie i rodzaje bankowości elektronicznej ………6 1.2. Rozwój bankowości elektronicznej……… 13 1.3. Zalety i wady bankowości elektronicznej ………17 Rozdział II Bankowość internetowa jako istotny element współczesnej bankowości elektronicznej 2.1. Pojęcie bankowości internetowej ………21 2.2. Elektroniczne instrumenty płatnicze (pojęcie, klasyfikacja, podmioty, wydawcy,…
Przeczytaj więcej

 

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego

Wstęp………4 Rozdział 1 Spółdzielczość oraz zasady funkcjonowania  1.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju spółdzielczości w Polsce ………5 1.2. Obowiązujące normy prawne……… 13 Rozdział 2 Kredyt w ujęciu teoretycznym  2.1. Istota i historia kredytu ………18 2.2. Klasyfikacja kredytów ………24 2.3. Rodzaje i charakterystyka kredytów oferowanych przez Banki Spółdzielcze ………26 2.3.1. Kredyty dla osób fizycznych ………26 2.3.2. Kredyty dla…
Przeczytaj więcej

 

Funkcjonowanie kart płatniczych w Polsce

Wstęp …………7 Rozdział I Geneza powstania i istota kart płatniczych .       1.1. Pojęcie kart płatniczych – próba definicji………………..9 1.2. Historia karty płatniczej……10 1.3. Budowa karty płatniczej …….15 1.4. Organizacje kart płatniczych ..19 1.5. Prawne regulacje kart płatniczej w Polsce…..23 Rozdział II Klasyfikacja kart płatniczych       2.1. Podział kart płatniczych……………..25 2.2.1. Charakterystyka rodzajów kart płatniczych…..28 2.2. Uczestnicy…
Przeczytaj więcej

 

Strategie rozwoju Banku Millennium SA oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich znaczenie dla zarządzania

1. Strategia rozwoju Banku Millennium S.A. i jej znaczenie dla zarządzania 2. Strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. i jej znaczenie dla zarządzania  

 

Transakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego

Wstęp ……….4 Rozdzial I Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów 1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5 1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9 1.3. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….13 Rozdzial II Ryzyko walutowe-rodzaje i sposoby zabezpieczenia 2.1. Pojecie ryzyka walutowego i klasyfikacja………. 18 2.2. Sposoby zabezpieczen przed ryzykiem walutowym ……….23 2.3. Wewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 25…
Przeczytaj więcej

 

Bank Centranlny jako jednostka systemu bankowego

Wstęp Rozdzial 1. Charakterystyka systemu bankowego w Polsce 1.1. Historia bankowosci w Polsce 1.2. Pierwszy bank centralny 1.3. Narodowy Bank Polski w okresie zmian 1.4. Pojecie i struktura systemu bankowego w Polsce Rozdzial 2. Narodowy Bank Polski w systemie bankowym w Polsce 2.1. Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego 2.2. Organy Banku Centralnego i ich…
Przeczytaj więcej

 

Rynek kredytów hipotecznych w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych osób fizycznych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie BZ WBK S.A. w Warszawie

Wstęp……….1 Rozdzial I. Źródła finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce 1.1. Polityka państwa i jego rola w zakresię rozwoju budownictwa mieszkaniowego………. 3 1.2. Bankowe i niebankowe źródła finansowania inwestycji ……….12 1.3. Uczestnicy rynku budownictwa mieszkaniowego………. 22 Rozdzial II. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce 2.1. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych………. 32 2.2. Rodzaje kredytów…
Przeczytaj więcej

 

Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczen kredytów hipotecznych w wybranych bankach w latach 2008 -2011

Wstęp……….3 Rozdzial I. Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci 1.1 Definicje, rodzaje i cechy nieruchomosci……….6 1.2 Rynek nieruchomosci, jego cechy i funkcje……….11 1.3 Podmioty na rynku nieruchomosci……….16 Rozdzial II. Banki jako podmioty na rynku nieruchomosci 2.1 Banki i ich funkcje………. ……….20 2.2 Pojecie kredytu hipotecznego……….23 2.3 Charakterystyka rynku kredytów hipotecznych w Polsce……….28 Rozdzial III. Rynek…
Przeczytaj więcej

 

Ocena zdolnosci kredytowej

Wstęp……….3 Rozdzial I. Działalność kredytowa w bankach komercyjnych. 1.1. Charakterystyka, zadania i cele banku komercyjnego……….5 1.2. Pojecie i funkcje kredytu bankowego……….7 1.3. Klasyfikacja kredytów bankowych……….9 1.4. Procedury i tryb udzielania kredytu……….12 Rozdzial II. Ryzyko w działalności kredytowej i metody oceny zdolnosci kredytowej. 2.1. Pojecie, klasyfikacje i przyczyny powstawania ryzyka kredytowego……….16 2.2. Zdolnosci kredytowa oraz metody…
Przeczytaj więcej

 

Warunki uzyskania i obslugi kredytu hipotecznego dla osób fizycznych na podstawie wybranych banków

Wstęp………………………4 Rozdzial I Bank jako instytucja finansowa 1. Pojecie i struktura rynku finansowego …………..6 2. Instrumenty rynku finansowego …………….12 3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym….. 16 4. Rola i przedmiot działalności banków ……………21 5. Ekonomiczne aspekty działalności banków hipotecznych w Polsce.. 25 Rozdzial II Hipoteka jako forma zabezpieczenia udzielonego kredytu 1. Przedmiot hipoteki,…
Przeczytaj więcej

 

Controlling w banku

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka controllingu 1. Istota, funkcje zadania controllingu 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu 3. Zasady controllingu 4. Charakterystyka i instrumenty controllingu 5. Controlling, a kontrola Rozdzial II Controlling i jego wpływ na bank 1. Controlling w banku 2. Skladniki systemu controllingu 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Ryzyko kredytowe – sposoby jego ograniczania

Wstęp………4 Rozdzial I Istota i funkcje banków. 1.1. Pojecie i struktura rynku finansowego………6 1.2. Instrumenty rynku finansowego………13 1.3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym………17 1.4. Rola i przedmiot działalności banków………24 Rozdzial II Operacje bankowe 2.1. Rodzaje produktów (uslug) bankowych………31 2.2. Kredyty………36 2.3. Depozyty………42 2.4. Uslugi finansowe ………45 Rozdzial III Ryzyko kredytowe i bankowe. 3.1.…
Przeczytaj więcej

 

Rodzaje kredytów udzielanych przez banki spóldzielcze na przykładzie Banku Spóldzielczego XYZ

Wstęp……………4 Rozdzial 1. Historia banków spóldzielczych na polskim rynku bankowym 1.1. Banki spóldzielcze w polskim systemie bankowym- krótki rys historyczny…………… 6 1.2. Podstawy prawne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania banków spóldzielczych…………… 10 1.3. Organizacja i zasady funkcjonowania sektora banków spóldzielczych w Polsce…………… 12 1.4. Kompetencje organów banków spóldzielczych oraz ich struktura organizacyjna…………… 16 Rozdzial 2. Działalność…
Przeczytaj więcej

 

Produkty bankowe w dobie kryzysu finansowego.

Wstęp ……….3 Wykaz skrótów powolywanych aktów prawnych………. 4 Rozdzial I. Funkcjonowanie bankowosci w Polsce 1.1 Podstawy prawne funkcjonowania systemu bankowego w Polsce………. 7 1.2 Rodzaje banków w Polsce ……….12 1.3 Nadzór nad systemem bankowym w Polsce………. 17 1.4 Czynnosci bankowe ……….19 1.5 Wpływ rekomendacji na funkcjonowanie banków w kryzysie………. 20 1.6 Problem parabanków w Polsce…
Przeczytaj więcej

 

ie rozwoju BankTransakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego u Millennium SA oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich znaczenie dla zarządzania </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>1. Strategia rozwoju Banku Millennium S.A. i jej znaczenie dla zarządzania 2. Strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. i jej znaczenie dla zarządzania Wstęp ……….4 Rozdzial I Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów 1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5 1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9 1.3. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….13 Rozdzial II Ryzyko walutowe-rodzaje i sposoby… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/ie-rozwoju-banktransakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego-u-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16150"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1617" class="blog-post card post-1617 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie/" rel="bookmark"> Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp…………3 Rozdzial I. Ubezpieczenie jako jedna z form zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych. 1.1. Istota i pojecie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………5 1.2. Rodzaje ubezpieczen…………11 1.3. Czynniki wpływajace na wybór i zakup ubezpieczenia…………16 1.4. Skutki prawne ubezpieczenia kredytu…………21 Rozdzial II. Rynek ubezpieczen kredytów mieszkaniowych w Polsce. 2.1. Istota rynku ubezpieczen kredytów w Polsce…………26 2.2. Podmioty rynku ubezpieczen kredytów mieszkaniowych…………30… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16180"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1619" class="blog-post card post-1619 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-elektroniczna-na-przykladzie-kredyt-bank-s-a/" rel="bookmark"> Bankowośćelektroniczna na przykładzie Kredyt Bank S.A. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………..3 Rozdzial 1. Bankowośćelektroniczna jako nowoczesny kanal dystrybucji usług bankowych 1.1. Wpływ technologii na rozwój bankowosci……….. 5 1.2. Rozwój bankowosci elektronicznej i jego determinanty……….. 8 1.3. Istota bankowosci elektronicznej……….. 10 Rozdzial 2. Rodzaje produktów i usług w bankowosci elektronicznej 2.1. Bankowośćinternetowa ………..13 2.2. Bankowośćtelefoniczna……….. 14 2.3. Bankowośćdomowa i korporacyjna……….. 17 2.4. Bankowośćterminalowa……….. 18 2.5. Karty… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-elektroniczna-na-przykladzie-kredyt-bank-s-a/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16200"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1621" class="blog-post card post-1621 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-elektroniczna-jej-produkty-i-uslugi/" rel="bookmark"> Bankowośćelektroniczna. Jej produkty i uslugi. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………. 3 Rozdzial I Pojecie i istota bankowosci elektronicznej 1.1 Róznorodnosc definicji bankowosci elektronicznej………. 5 1.2 Bankowośćelektroniczna jako nowoczesna usluga ………. 11 1.3 Wady i zalety bankowosci elektronicznej ……….16 1.3.1 Korzysci dla klienta………. 16 1.3.2 Korzysci dla banku………. 17 1.3.3 Zagrozenia i bariery rozwoju bankowosci elektronicznej ……….18 Rozdzial II Charakterystyka bankowosci elektronicznej 2.1 Rodzaje klientów……….… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-elektroniczna-jej-produkty-i-uslugi/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16220"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1592" class="blog-post card post-1592 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/sposoby-ograniczania-ryzyka-kredytowego-na-przykladzie-banku-millennium/" rel="bookmark"> Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Banku Millennium </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………..4 Rozdzial 1. Ryzyko w działalności bankowej 1.1 Pojecie i rodzaje ryzyka bankowego……….. 5 1.2 Istota i rodzaje ryzyka kredytowego……….. 17 1.3 Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego……….. 23 1.4 Windykacje oraz egzekucje prowadzone przez bank z tytułu zobowiazan kredytowych klientów………..27 Rozdzial 2. Nadzór Bankowy i wewnetrzne systemy ograniczania ryzyka kredytowego w Polsce 2.1 Organizacja nadzoru bankowego… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/sposoby-ograniczania-ryzyka-kredytowego-na-przykladzie-banku-millennium/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-15930"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1629" class="blog-post card post-1629 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/branding-banku-w-opinii-jego-klientow-na-przykladzie-banku-milenium-w-xyz/" rel="bookmark"> Branding banku w opinii jego klientów na przykładzie Banku Milenium w XYZ </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp Rozdzial I. Pojecie brandingu w literaturze przedmiotu 1.1. Pojecie i istota brandingu 1.2. Cele i rodzaje brandingu 1.3. Funkcje brandingu Rozdzial II. Ogólna charakterystyka Banku Milenium w XYZ jako obszaru badawczego 2.1. Geneza Banku 2.2. Produkty Banku Milenium w XYZ 2.3. Cechy wyrózniajace Bank Milenium w XYZ Rozdzial III. Metodologia badan wlasnych 3.1. Cel… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/branding-banku-w-opinii-jego-klientow-na-przykladzie-banku-milenium-w-xyz/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16300"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1661" class="blog-post card post-1661 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/koszty-kredytu-na-podstawie-kredytu-hipotecznego/" rel="bookmark"> Koszty kredytu na podstawie kredytu hipotecznego </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp ………….3 Rozdzial I. Istota kredytu hipotecznego 1.1. Istota i specyfika kredytu hipotecznego ………….5 1.2. Etapy procedury uzyskania kredytu hipotecznego ………….13 1.3. Rodzaje zabezpieczen ………….20 Rozdzial II. Koszty kredytu hipotecznego 2.1. Podstawowe koszty kredytu ………….26 2.1.1. Prowizja bankowa ………….26 2.1.2. Oprocentowanie ………….30 2.2. Dodatkowe koszty kredytu ………….32 2.2.1. Ubezpieczenie przejsciowe ………….32 2.2.2. Wycena nieruchomosci ………….33… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/koszty-kredytu-na-podstawie-kredytu-hipotecznego/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16620"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1631" class="blog-post card post-1631 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/bankowy-fundusz-gwarancyjny/" rel="bookmark"> Bankowy Fundusz Gwarancyjny </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp…………3 Rozdzial I Istota Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 1.1. Geneza BFG…………6 1.2. Cele i zadania BFG…………13 1.3. Organizacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego…………16 1.4. Źródła finansowania Funduszu…………17 Rozdzial II Zasady gwarantowania depozytów BFG. 2.1. System gwarantowania środków pienieznych przez BFG…………20 2.1.1. Pojecie deponenta…………21 2.1.2. Środki gwarantowane…………24 2.1.3. Zakres i wysokość gwarancji…………26 2.2. Finansowanie i procedura wyplat środków gwarantowanych…………27… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/bankowy-fundusz-gwarancyjny/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16320"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1663" class="blog-post card post-1663 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/produkt-bankowy-w-swietle-koncepcji-marketingu-na-przykladzie-banku-spoldzielczego-w-zywcu/" rel="bookmark"> Produkt bankowy w świetle koncepcji marketingu na przykładzie banku spóldzielczego w Zywcu </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………..4 Rozdzial I Produkt bankowy i jego miejsce w koncepcji marketingu. 1.Pojecie produktu i jego funkcje………..6 2.Usluga bankowa jako oferta rynkowa………..9 3.Miejsce i znaczenie marketingu w banku………..11 4.Cykl zycia produktu na przykładzie usługi bankowej………..14 5.Cechy strategii produktowych banku………..18 6.Produkt bankowy w ujęciu marketingu – mix………..21 Rozdzial II Bank Spóldzielczy jako podmiot rynku. 1.Historia Banku Spóldzielczego………..26… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/produkt-bankowy-w-swietle-koncepcji-marketingu-na-przykladzie-banku-spoldzielczego-w-zywcu/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16640"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1633" class="blog-post card post-1633 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/transport-ladunkow-ponadnormatywnych-na-przykladzie-firmy-xyz/" rel="bookmark"> Transport ładunków ponadnormatywnych na przykładzie firmy XYZ </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp……. 3 Cel i zakres pracy……. 4 Rozdzial 1. Transport i jego istota 1.1. Proces transportowy i jego elementy……. 6 1.2. Klasyfikacja transportu i jego srodków……. 7 1.3. Telematyka w transporcie……. 9 Rozdzial 2. Pojecie i specyfika transportu ponadnormatywnego 2.1. Podstawowe pojecia w transporcie ładunków ponadnormatywnych …….13 2.2. Klasyfikacja ładunków oraz taboru w przewozach ponadnormatywnych…….… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/transport-ladunkow-ponadnormatywnych-na-przykladzie-firmy-xyz/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16340"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1665" class="blog-post card post-1665 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/determinanty-rozwoju-bazy-depozytowej-w-banku-komercyjnym/" rel="bookmark"> Determinanty rozwoju bazy depozytowej w banku komercyjnym </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………3 Rozdzial I. Źródła w sondowaniu działalności rynkowej podmiotów bankowych. 1. Wartość informacji marketingowej dla ekonomiki banku komercyjnego………6 2. Domena informacji marketingowej………8 3. Marketingowe badanie rynku………10 Rozdzial II. Eksploracja struktury sprzedaży pasywów pracujacych sektora niebankowego. 1. Analiza struktury przyrostu sprzedazy………16 2. Analiza relatywnego przyrostu salda………39 Rozdzial III. Penetracja neoklasycznych aspektów aktywnosci marketingowej. 1. Znaczenie poziomu… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/determinanty-rozwoju-bazy-depozytowej-w-banku-komercyjnym/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16660"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1635" class="blog-post card post-1635 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/dzialalnosc-marketingowa-banku-na-przykladzie-oddzialu-pekao-s-a/" rel="bookmark"> Działalność marketingowa banku na przykładzie oddziału Pekao S.A. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp Rozdzial IMarketing bankowy w ujęciu teoretycznym 1.1. Istota i cele marketingu w bankowosci 1.2. Elementy marketingu mix(5P) 1.2.1. Produkt (produkt) 1.2.2. Cena (price) 1.2.3. Dystrybucja (place) 1.2.4. Promocja (promotion) 1.2.5. Ludzie (people) Rozdzial II. Działalność marketingowa banku 2.1. Reklama w banku 2.1.1. Reklama prasowa 2.1.2. Reklama radiowa 2.1.3. Reklama telewizyjna 2.1.4. Reklama internetowa 2.2.… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/dzialalnosc-marketingowa-banku-na-przykladzie-oddzialu-pekao-s-a/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16360"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1667" class="blog-post card post-1667 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/europejski-system-bankow-centralnych/" rel="bookmark"> Europejski System Banków Centralnych </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp…………. 1 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace 1. Geneza i etapy rozwoju Unii Walutowej 1.1 Plan Wernera ………….. 4 1.2 Europejski System Walutowy i Jednolity Akt Europejski …………. 5 1.3 Plan Delorsa …………. 7 2. Podstawy prawne Unii Walutowej – Traktat z Maastricht …………. 12 3. Warunki przystapienia do Unii Gospodarczej i Walutowej ………….. 19 4.… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/europejski-system-bankow-centralnych/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16680"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1637" class="blog-post card post-1637 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/internetowe-rachunki-bankowe-dla-osob-fizycznych-w-wybranych-bankach/" rel="bookmark"> Internetowe rachunki bankowe dla osób fizycznych w wybranych bankach </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp Rozdzial I Rachunek bankowy jako produkt 1.1. Pojecie banku, rodzaje banków oraz ich zadania. 1.2. Pojecie produktu bankowego i jego rodzaje. 1.3. Definicja i rola rachunków bankowych. 1.4. Umowa rachunku bankowego i jej strony. 1.5. Rodzaje i charakterystyka rachunków bankowych. 1.6. Tajemnica rachunków bankowych. Rozdzial II Pojecie i istota internetowych rachunków bankowych dla osób… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/internetowe-rachunki-bankowe-dla-osob-fizycznych-w-wybranych-bankach/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16380"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1669" class="blog-post card post-1669 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/banki-spoldzielcze-w-polsce/" rel="bookmark"> Banki Spóldzielcze w Polsce </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………5 Rozdzial I BankowośćSpóldzielcza Przeslanki powstania- rozwój. 1. Powstanie bankowosci spóldzielczej w Polsce i na swiecie…………7 2. Zarys historyczny Polskiej bankowosci spóldzielczej do 1990………9 3. Zakres działania banków spóldzielczych………11 Rozdzial II Funkcjonowanie banków spóldzielczych w Polsce po 1990-proces zmian. 1. Zmiany w organizacji bankowosci spóldzielczej………15 2. Czynnosci bankowe banków spóldzielczych………19 2.1 Zrzeszenia banków spóldzielczych………22 3.… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/banki-spoldzielcze-w-polsce/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16700"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1639" class="blog-post card post-1639 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/funkcjonowanie-bankowosci-internetowej-na-przykladzie-alior-sync/" rel="bookmark"> Funkcjonowanie bankowości internetowej na przykładzie Alior Sync </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………. 4 Rozdzial 1 Definicja i istota bankowosci internetowej 1.1. Bankowośćinternetowa w świetle teorii………. 5 1.2. Zalety bankowosci internetowej ……….10 1.2.1.Korzysci z bankowosci internetowej dla banku ……….10 1.2.2.Korzysci bankowosci internetowej dla klienta ……….12 1.3. Wady bankowosci internetowej ……….14 1.3.1. Wady bankowosci internetowej dla klienta………. 14 1.3.2. Wady bankowosci internetowej dla banku ……….16 Rozdzial 2 Bankowośćinternetowa… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/funkcjonowanie-bankowosci-internetowej-na-przykladzie-alior-sync/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16400"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1671" class="blog-post card post-1671 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/dzialalnosc-kredytowa-bankow-spoldzielczych-na-przykladzie-banku-spoldzielczego-w-xyz-w-latach-2006-2009/" rel="bookmark"> Działalność kredytowa Banków Spóldzielczych na przykładzie Banku Spóldzielczego w XYZ w latach 2006 – 2009 </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp……… 4 Rozdzial I. Bank i system bankowy – charakterystyka ogólna 1. Rodzaje i funkcje banków………. 6 2. Zasady działalności banków spóldzielczych………. 10 Rozdzial II Działalność kredytowa Banku Spóldzielczego w XYZ 1. Prezentacja Banku Spóldzielczego w XYZ ……….17 2. Pojecie, ekonomiczny i prawny charakter kredytu ……….19 3. Umowa kredytowa ……….20 4. Rola kredytu we wspólczesnej… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/dzialalnosc-kredytowa-bankow-spoldzielczych-na-przykladzie-banku-spoldzielczego-w-xyz-w-latach-2006-2009/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16720"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1641" class="blog-post card post-1641 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-dzialalnosc-kredytowa-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/zarzadzanie-ryzykiem/" rel="bookmark"> Zarządzanie ryzykiem </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>1. Pojecie ryzyka bankowego, rodzaje 2. Przyczyny wpływajace na wzrost ryzyka 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 4. Pojecie ryzyka stopy procentowej 5. Zarządzanie ryzykiem luki funduszowej 6. Zarządzanie ryzykiem skumulowanej luki funduszowej 7. Analiza czynników wpływajacych na dochód banku 8. Zarządzanie luka okresowosci (CAP) 9. Analiza okresowosci w banku komercyjnym 10. Operacje FRA zabezpieczajace ryzyko stopy… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/zarzadzanie-ryzykiem/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16420"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1673" class="blog-post card post-1673 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/ryzyko-operacyjne-w-banku-na-przykladzie-banku-xyz/" rel="bookmark"> Ryzyko operacyjne w banku na przykładzie banku XYZ. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp…………3 Rozdzial 1. Ryzyka wystepujace w banku 1.1. Pojecie i istota ryzyka bankowego ………… 4 1.2. Rodzaje ryzyka bankowego ………… 5 1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym ………… 9 Rozdzial 2. Ryzyko operacyjne w działalności Banku Spóldzielczego w Ozarowie 2.1. Pojecie ryzyka operacyjnego………… 12 2.2. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych………… 14 2.3. Ryzyko operacyjne a pomiar adekwatnosci… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/ryzyko-operacyjne-w-banku-na-przykladzie-banku-xyz/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16740"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1643" class="blog-post card post-1643 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/funkcjonowanie-kredytu-samochodowego-w-banku-xyz/" rel="bookmark"> Funkcjonowanie kredytu samochodowego w banku XYZ. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp. Rozdzial 1 Działalność kredytowa banku 1.1. Pojecie i cechy kredytów 1.2. Funkcje kredytów 1.3. Charakterystyka kredytów oraz ich klasyfikacja 1.4. Wniosek kredytowy i jego elementy 1.5.Formy prawnego zabezpieczenia kredytu bankowego 1.6. Umowa kredytowa i jej elementy 1.7. Credit – scoring jako metoda oceny zdolnosci kredytowej Rozdzial 2 Prezentacja banku XYZ i jego oferty kredytowej… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/funkcjonowanie-kredytu-samochodowego-w-banku-xyz/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16440"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1675" class="blog-post card post-1675 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/fundusze-inwestycyjne-jako-specyficzna-forma-lokowania-oszczednosci/" rel="bookmark"> Fundusze inwestycyjne jako specyficzna forma lokowania oszczednosci </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp Rozdzial I Podstawy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 1.1 Geneza funduszy inwestycyjnych. Róznica miedzy oszczedzaniem a inwestowaniem………5 1.2 Regulacje prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych………..10 1.3 Rodzaje i kategorie funduszy inwestycyjnych………..13 1.4 Organizacja zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Wymagany kapital poczatkowy TFI ………..25 Rozdzial II Zasady uczestnictwa i polityka inwestycyjna funduszy 2.1 Uczestnicy funduszy inwestycyjnych………..30 2.2 Oferta produktów oszczednosciowo –… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/fundusze-inwestycyjne-jako-specyficzna-forma-lokowania-oszczednosci/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16760"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1645" class="blog-post card post-1645 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/podstawowe-zasady-efektywnego-nadzoru-bankowego/" rel="bookmark"> Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Dwadziescia piec zasad…………5 Rozdzial I Wprowadzenie…………11 Rozdzial II Warunki wstepne efektywnego nadzoru bankowego…………14 Rozdzial III Proces licencjonowania oraz zatwierdzania zmian struktury…………18 A. Struktura wlasnosciowa…………19 B. Plan działalności banku, systemy kontroli oraz organizacji wewnetrznej…………20 C. Test przydatnosci i adekwatnosci rady nadzorczej i zarzadu banku…………21 D. Ocena zalozen finansowych, w tym kapitalu…………21 E. Uprzednia zgoda nadzorcy kraju… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/podstawowe-zasady-efektywnego-nadzoru-bankowego/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16460"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1677" class="blog-post card post-1677 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/cwilnoprawne-formy-zabezpieczen-kredytow/" rel="bookmark"> Cwilnoprawne formy zabezpieczen kredytów </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp. Rozdzial I Istota i elementy zobowiazania kredytowego 1.1 Udzielanie kredytu 1.1.1.Wniosek kredytowy 1.1.2. Wstępna ocena wniosków 1.1.3. Badanie zdolnosci kredytowej a ryzyko kredytowe 1.1.4. Podjecie decyzji przez kredytodawce 1.1.5. Negocjowanie warunków kredytowania 1.1.6. Zasady koncentracji wierzytelnosci 1.2. Umowa kredytowa 1.2.1. Definicja umowy kredytowej 1.2.2. Elementy umowy kredytowej 1.2.3. Prawa i obowiazki stron umowy Rozdzial… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/cwilnoprawne-formy-zabezpieczen-kredytow/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16780"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1647" class="blog-post card post-1647 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/bilans-platniczy-jako-obraz-sytuacji-miedzynarodowej-kraju/" rel="bookmark"> Bilans platniczy jako obraz sytuacji międzynarodowej kraju </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………. 3 Rozdzial 1 Bilans platniczy jako obraz sytuacji miedzynarodowej kraju 1.1. Istota bilansu platniczego ……….5 1.2. Struktura bilansu platniczego………. 10 1.2.1 Bilans obrotów biezacych………. 11 1.2.2. Bilans obrotów kapitalowych………. 15 1.2.3. Bilans obrotów wyrównawczych………. 17 1.2.4. Pozycje korygujace ……….19 1.3.Transakcje autonomiczne i transakcje wyrównawcze………. 20 1.3.1. Transakcje autonomiczne ……….20 1.3.2. Transakcje wyrównawcze………. 24 Rozdzial… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/bilans-platniczy-jako-obraz-sytuacji-miedzynarodowej-kraju/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16480"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1679" class="blog-post card post-1679 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/pozycja-prawna-i-rola-narodowego-banku-centralnego/" rel="bookmark"> Pozycja prawna i rola Narodowego Banku Centralnego </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………..5 Rozdzial I Geneza i ewolucja Narodowego Banku Polskiego jako podmiotu polityki pienieznej 1.1. Historia Narodowego Banku Polskiego………..7 1.1.1. Poczatki Banku Polski………..7 1.1.2. Bank Polski w okresie miedzywojenny………..8 1.1.3. Ewolucja Narodowego Banku Polskiego po II wojnie swiatowej………..9 1.1.4. Narodowy Bank Polski w 1985 roku………..11 1.2. Reforma systemu bankowego w latach 1986-1990………..11 1.3. Narodowy Bank Polski… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/pozycja-prawna-i-rola-narodowego-banku-centralnego/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16800"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1649" class="blog-post card post-1649 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/bank-centralny-w-polskim-systemie-bankowym/" rel="bookmark"> Bank Centralny w polskim systemie bankowym. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Rozdzial 1 Historia Bankowosci w Polsce 1.1 Bankowośćw Polsce w okresie 1918 1989……….3 1.2 System bankowy w okresie transformacji……….4 Rozdzial 2 Struktura polskiego systemu bankowego 2.1 NBP………5 Prezes NBP……….5 Rada Polityki Pienieznej……….6 Zarzad NBP……….7 2.2 Bankowy Fundusz Gwarancyjny……….7 2.3 Banki komercyjne……….8 Rozdzial 3 Bank Centralny w Polsce 3.1 Zadania i funkcje Banku Centralnego ……….9 3.2… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/bank-centralny-w-polskim-systemie-bankowym/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16500"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1681" class="blog-post card post-1681 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/usluga-private-banking-na-przykladzie-dzialalnosci-xyz-bank/" rel="bookmark"> Usluga Private Banking na przykładzie działalności XYZ Bank </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp Rozdzial 1. Istota i koncepcja private banking 1.1. Definicja i zalozenia private banking 1.2. Sylwetka klienta bankowosci prywatnej 1.3. Obsługa klienta w private banking Rozdzial 2. Oferta produktów i usług private banking 2.1. Zakres i charakter wspólczesnej oferty private banking 2.2. Produkty i usługi rynku finansowego 2.3. Produkty i usługi pozafinansowe Rozdzial 3. Obszar… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/usluga-private-banking-na-przykladzie-dzialalnosci-xyz-bank/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16820"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1651" class="blog-post card post-1651 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-elektroniczna-jako-forma-uslug-nowoczesnego-banku/" rel="bookmark"> Bankowośćelektroniczna jako forma usług nowoczesnego banku. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp. Rozdzial 1. Teoretyczne podstawy systemu bankowego. 1. 1. Pojecie banku. 1. 2. Systemy bankowe wspólczesnej godspodarki. 1. 3. Formy działania banków. 1. 4. Nowoczesne technologie w bankowosci. Rozdzial 2. Typy nowinek technologicznych. 2. 1. Karty. 2. 2. Internet. 2. 3. Telefon. 2. 4. Sms. 2. 5. Wap. 2. 6. M-commerce. Rozdzial 3. Analiza wybranego… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-elektroniczna-jako-forma-uslug-nowoczesnego-banku/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16520"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1683" class="blog-post card post-1683 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/kredyt-jako-zrodlo-finansowania-dzialalnosci-na-przykladzie-spolki-xyz/" rel="bookmark"> Kredyt jako źródło finansowania działalności na przykładzie spółki XYZ </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp ………..3 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia dotyczace finansowania działalności przedsiębiorstwa. 1.1 Pojecie działalności gospodarczej ………..4 1.2 Przedsiebiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej………..7 1.3 Rodzaje finansowania działalności gospodarczej………..12 Rozdzial II. Kredyt jako źródło finansowania działalności gospodarczej. 2.1 Pojecie i funkcje kredytu………..18 2.2 Rodzaje kredytu………..21 2.3 Umowa kredytowa – zalety i wady………..27 Rozdzial III. Źródła finansowania działalności gospodarczej… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/kredyt-jako-zrodlo-finansowania-dzialalnosci-na-przykladzie-spolki-xyz/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16840"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1653" class="blog-post card post-1653 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/formalne-i-praktyczne-aspekty-windykacji-naleznosci-bankowych-w-polsce/" rel="bookmark"> Formalne i praktyczne aspekty windykacji naleznosci bankowych w Polsce </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp ………. 5 Rozdzial 1. Wspólpraca przeds1ebiorstwa z bankiem w zakresię kredytowania uwarunkowania windykacji 1.1 Kredytowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce ………. 7 1.1.1 Warunki uzyskania kredytu ………. 9 1.1.2 Umowa kredytowa ………. 12 1.1.3 Formy zabezpieczen kredytu ………. 14 1.1.4 Zasady korzystania z kredytu ………. 16 1.2 Podsumowanie ………. 18 Rozdzial 2.… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/formalne-i-praktyczne-aspekty-windykacji-naleznosci-bankowych-w-polsce/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16540"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1623" class="blog-post card post-1623 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/zarzadzanie-bankiem-pko-bp-w-gdansku/" rel="bookmark"> Zarządzanie Bankiem PKO BP w Gdansku </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp. Rozdzial I Zarządzanie w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Zarządzanie zespolem pracowników. 1.2. Rola lidera zespolu pracowniczego. 1.3. Techniki kierowania zespolem. Rozdzial II Charakterystyka Banku PKO BP. 2.1 Rys historyczny banku i jego pozycja na polskim rynku usług bankowych. 2.2 Uwarurikowania marketingowe. 2.3. Analiza bilansu oraz rachunku zysku i strat. Rozdzial III Zarządzanie Bankiem PKO… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/zarzadzanie-bankiem-pko-bp-w-gdansku/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16240"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1655" class="blog-post card post-1655 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/nbp-jako-centralny-bank-polski/" rel="bookmark"> NBP jako centralny bank Polski. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp Rozdzial I Rys historyczny banku centralnego w Polsce 1.1. Bank centralny w latach 1924 – 1945 1.2. Narodowy Bank Polski w latach 1945 – 1997 1.3. Zmiany w NBP po 29 sierpnia 1997 roku Rozdzial II Forma instytucjonalno – organizacyjna NBP 2.1. Cele, zadania i funkcje NBP 2.2. Organy NBP 2.2.1. Prezes NBP 2.2.2.… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/nbp-jako-centralny-bank-polski/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16560"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1625" class="blog-post card post-1625 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/produkty-bankowe-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-bankowej-obsludze-gospodarstw-domowych-wyniki-badan-do-tematu/" rel="bookmark"> Produkty bankowe dla dzieci i młodzieży w bankowej obsludze gospodarstw domowych (wyniki badan do tematu) </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Rozdzial IV Wyniki badan wlasnych 4.1. Zakres korzystania młodzieży z produktów bankowych 4.2. Powody korzystania badz niekorzystania z produktów bankowych przez badanych 4.3. Spelnianie oczekiwan badanych przez produkty bankowe kierowane do mlodziezy  </p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16260"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1657" class="blog-post card post-1657 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/zarzadzanie-logistyczna-obsluga-klienta-w-przedsiebiorstwie-branzy-uslug-finansowych-na-przykladzie-ing-banku-slaskiego/" rel="bookmark"> Zarządzanie logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie branzy usług finansowych na przykładzie ING Banku Slaskiego. </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp ………… 3 Rozdzial 1. Koncepcja obslugi klienta w przedsiębiorstwie 1.1. Definicja obslugi klienta w logistyce ………… 5 1.2. Elementy obslugi klienta ………… 9 1.3. Normalizacja elementów obslugi klienta ………… 13 1.4. Polityka obslugi klienta ………… 18 Rozdzial 2. Charakterystyka funkcjonowania ING Banku Slaskiego na rynku usług finansowych 2.1. Specyfika ryzyka usług finansowych w Polsce… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/zarzadzanie-logistyczna-obsluga-klienta-w-przedsiebiorstwie-branzy-uslug-finansowych-na-przykladzie-ing-banku-slaskiego/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16580"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1627" class="blog-post card post-1627 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-dzialalnosc-kredytowa-praca-magisterska tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/kredyt-bankowy-w-finansowaniu-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-przez-bank-spoldzielczy-w-xyz/" rel="bookmark"> Kredyt bankowy w finansowaniu małych i srednich przedsiebiorstw przez Bank Spóldzielczy w XYZ </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp Rozdzial 1. Banki spóldzielcze oraz ich rola w finansowaniu małych i srednich przedsiebiorstw 1.1. Historia polskiej bankowosci 1.2. Rodzaje banków i ich charakterystyka 1.3. Rola banków spóldzielczych 1.4. Specyfika sektora MSP 1.5. Źródła finansowania MSP Rozdzial 2. Formy finansowania działalności gospodarczej przez banki 2.1. Kredyt jako jedna z form finansowania dzialalnosci 2.2. Warunki udzielania… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/kredyt-bankowy-w-finansowaniu-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-przez-bank-spoldzielczy-w-xyz/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16280"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-list-item col-xs-12 space-bottom col-sm-12 col-md-12" data-masonry-width="col-sm-12.col-md-12"> <div id="post-1659" class="blog-post card post-1659 post type-post status-publish format-standard hentry category-bankowosc-kredyty tag-alior-bank-bankowosc-internetowa tag-bankowosc-elektroniczna-praca-licencjacka tag-bankowosc-elektroniczna-praca-magisterska tag-bankowosc-elektroniczna-referat tag-bankowosc-elektroniczna-w-polsce-praca-licencjacka tag-bankowosc-internetowa-alior tag-bankowosc-internetowa-alior-bank tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-spoldzielcza-praca-magisterska tag-bankowosc-telewizyjna tag-bankowosc-tematy tag-bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej-praca-magisterska tag-historia-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-pisanie-prac-bankowosc tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-praca-licencjacka-bankowosc-tematy tag-praca-magisterska-bankowosc tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc tag-rozwoj-bankowosci-elektronicznej-w-polsce tag-tematy-prac-licencjackich-bankowosc"> <div class="post-content"> <div class="col-xs-12 col-padding col-padding-xs"> <h3 class="post-title"> <a href="https://praca-magisterska24.pl/analiza-porownawcza-ryzyk-banku-i-towarzystwa-ubezpieczeniowego-2/" rel="bookmark"> Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego </a> </h3> <div class="post-excerpt"> <p>Wstęp………… 4 Rozdzial 1 Pojecie ryzyka i zarządzania ryzykiem 1.1. Wprowadzenie ………… 6 1.2. Pojecie ryzyka………… 9 1.2.1. Ryzyko ubezpieczeniowe i jego rodzaje………… 10 1.2.2. Ryzyko bankowe i jego rodzaje………… 12 1.3. Istota i znaczenie zarządzania ryzykiem………… 14 Rozdzial 2. Charakterystyka ryzyka firmy ubezpieczeniowej 2.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej………… 16 2.2. Podstawowe produkty ubezpieczeniowe………… 21… <br /> <a class="read-more" href="https://praca-magisterska24.pl/analiza-porownawcza-ryzyk-banku-i-towarzystwa-ubezpieczeniowego-2/">Przeczytaj więcej</a></p> <table class="rw-rating-table rw-ltr rw-center rw-no-labels"><tr><td><nobr> </nobr></td><td><div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16600"></div></div></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="navigation-c"> <div class="navigation pagination" role="navigation"> <h2 class="screen-reader-text">Nawigacja wpisów</h2> <div class="nav-links"><div class="prev-navigation"></div><div class="numbers-navigation"><span aria-current='page' class='page-numbers current'><span class="meta-nav screen-reader-text">Strona </span>1</span> <a class='page-numbers' href='https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-kredyty/page/2/'><span class="meta-nav screen-reader-text">Strona </span>2</a> <a class='page-numbers' href='https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-kredyty/page/3/'><span class="meta-nav screen-reader-text">Strona </span>3</a> <span class="page-numbers dots">…</span> <a class='page-numbers' href='https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-kredyty/page/7/'><span class="meta-nav screen-reader-text">Strona </span>7</a> <a class="next page-numbers" href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-kredyty/page/2/"><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="next-navigation"><a href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-kredyty/page/2/" ><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i></a></div></div> </div> </div> </div> <div class="sidebar col-sm-4 col-md-3"> <div class="sidebar-row"> <div id="post_views_counter_list_widget-2" class="widget widget_post_views_counter_list_widget"><h5 class="widgettitle">Top miesiąca</h5> <ul> <li> <a class="post-title" href="https://praca-magisterska24.pl/czas-wolny-dzieci-2/">Czas wolny dzieci</a> <span class="count">(383)</span> </li> <li> <a class="post-title" href="https://praca-magisterska24.pl/mobbing-w-pracy/">Mobbing w pracy</a> <span class="count">(236)</span> </li> <li> <a class="post-title" href="https://praca-magisterska24.pl/adaptacja-dziecka-3-letniego-w-przedszkolu/">Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu.</a> <span class="count">(228)</span> </li> <li> <a class="post-title" href="https://praca-magisterska24.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-jako-zrodlo-dochodow-wlasnych-gmin-w-polsce-2/">Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce.</a> <span class="count">(227)</span> </li> <li> <a class="post-title" href="https://praca-magisterska24.pl/adaptacja-dzieci-trzyletnich-do-przedszkola/">Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola</a> <span class="count">(209)</span> </li> </ul></div><div id="search-11" class="widget widget_search"><h5 class="widgettitle">Wyszukaj frazę</h5><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://praca-magisterska24.pl/"> <label> <span class="screen-reader-text">Szukaj:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Szukaj …" value="" name="s"/> </label> </form> </div><div id="categories-12" class="widget widget_categories"><h5 class="widgettitle">Kategorie prac</h5> <ul> <li class="cat-item cat-item-10"><a href="https://praca-magisterska24.pl/administracja-prace-magisterskie/" title="Prace z dziedziny administracja. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Administracja</a> (443) </li> <li class="cat-item cat-item-14"><a href="https://praca-magisterska24.pl/analizy-ekonomiczna-finansowa-wskaznikowa/" title="Prace z dziedziny Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa</a> (215) </li> <li class="cat-item cat-item-15 current-cat"><a href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-kredyty/" title="Prace z dziedziny Bankowość- Kredyty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Bankowość- Kredyty</a> (305) </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://praca-magisterska24.pl/bezrobocie/" title="Prace z dziedziny Bezrobocie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Bezrobocie</a> (159) </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://praca-magisterska24.pl/bhp/" title="Prace z dziedziny BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy</a> (69) </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://praca-magisterska24.pl/biznesplany/" title="Prace z dziedziny Biznesplany. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Biznesplany</a> (56) </li> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://praca-magisterska24.pl/budownictwo-i-architektura/" title="Prace z dziedziny Budownictwo i Architektura. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Budownictwo i Architektura</a> (75) </li> <li class="cat-item cat-item-24"><a href="https://praca-magisterska24.pl/budzety/" title="Prace z dziedziny Budżety. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Budżety</a> (94) </li> <li class="cat-item cat-item-31"><a href="https://praca-magisterska24.pl/faktoring-outsourcing/" title="Prace z dziedziny Faktoring Outsourcing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Faktoring Outsourcing</a> (25) </li> <li class="cat-item cat-item-32"><a href="https://praca-magisterska24.pl/finanse/" title="Prace z dziedziny Finanse. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Finanse</a> (43) </li> <li class="cat-item cat-item-33"><a href="https://praca-magisterska24.pl/gastronomia-hotelarstwo/" title="Prace z dziedziny Gastronomia Hotelarstwo. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Gastronomia Hotelarstwo</a> (24) </li> <li class="cat-item cat-item-34"><a href="https://praca-magisterska24.pl/historia/" title="Prace z dziedziny Historia. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Historia</a> (58) </li> <li class="cat-item cat-item-35"><a href="https://praca-magisterska24.pl/informatyka-internet/" title="Prace z dziedziny Informatyka Internet. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Informatyka Internet</a> (167) </li> <li class="cat-item cat-item-37"><a href="https://praca-magisterska24.pl/inwestycje-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/" title="Prace z dziedziny Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa</a> (124) </li> <li class="cat-item cat-item-38"><a href="https://praca-magisterska24.pl/jakosc/" title="Prace z dziedziny Jakosc. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Jakość</a> (91) </li> <li class="cat-item cat-item-39"><a href="https://praca-magisterska24.pl/komunikacja-spoleczna/" title="Prace z dziedziny Komunikacja spoleczna. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Komunikacja społeczna</a> (50) </li> <li class="cat-item cat-item-43"><a href="https://praca-magisterska24.pl/konflikty/" title="Prace z dziedziny Konflikty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Konflikty</a> (44) </li> <li class="cat-item cat-item-25"><a href="https://praca-magisterska24.pl/kontroling/" title="Prace z dziedziny Kontroling. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Kontroling</a> (21) </li> <li class="cat-item cat-item-26"><a href="https://praca-magisterska24.pl/koszty-audyt/" title="Prace z dziedziny Koszty Audyt. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Koszty Audyt</a> (61) </li> <li class="cat-item cat-item-40"><a href="https://praca-magisterska24.pl/leasing/" title="Prace z dziedziny Leasing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Leasing</a> (44) </li> <li class="cat-item cat-item-41"><a href="https://praca-magisterska24.pl/literatura/" title="Prace z dziedziny Literatura . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Literatura</a> (70) </li> <li class="cat-item cat-item-62"><a href="https://praca-magisterska24.pl/logistyka/" title="Prace z dziedziny Logistyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Logistyka</a> (326) </li> <li class="cat-item cat-item-45"><a href="https://praca-magisterska24.pl/marketing-promocja-reklama-produkt/" title="Prace z dziedziny Marketing Promocja Reklama Produkt . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Marketing, Promocja, Reklama, Produkt</a> (358) </li> <li class="cat-item cat-item-46"><a href="https://praca-magisterska24.pl/mechanika-motoryzacja/" title="Prace z dziedziny Mechanika Motoryzacja Reklama . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Mechanika Motoryzacja</a> (85) </li> <li class="cat-item cat-item-42"><a href="https://praca-magisterska24.pl/negocjacje/" title="Prace z dziedziny Negocjacje . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Negocjacje</a> (18) </li> <li class="cat-item cat-item-44"><a href="https://praca-magisterska24.pl/nieruchomosci/" title="Prace z dziedziny Nieruchomosci . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Nieruchomości</a> (67) </li> <li class="cat-item cat-item-47"><a href="https://praca-magisterska24.pl/ochrona-srodowiska-ekologia/" title="Prace z dziedziny Ochrona Środowiska Ekologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Ochrona Środowiska Ekologia</a> (77) </li> <li class="cat-item cat-item-70"><a href="https://praca-magisterska24.pl/organizacja-i-zarzadzanie/" title="Prace z dziedziny Organizacja i Zarządzanie . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Organizacja i Zarządzanie</a> (158) </li> <li class="cat-item cat-item-48"><a href="https://praca-magisterska24.pl/pedagogika/" title="Prace z dziedziny Pedagogikaa . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Pedagogika</a> (798) </li> <li class="cat-item cat-item-27"><a href="https://praca-magisterska24.pl/pielegniarstwo/" title="Prace z dziedziny Pielęgniarstwo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Pielęgniarstwo</a> (2) </li> <li class="cat-item cat-item-30"><a href="https://praca-magisterska24.pl/pielegniarstwo-farmacja-medycyna/" title="Prace z dziedziny Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna</a> (227) </li> <li class="cat-item cat-item-49"><a href="https://praca-magisterska24.pl/podatki/" title="Prace z dziedziny Podatki . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Podatki</a> (140) </li> <li class="cat-item cat-item-52"><a href="https://praca-magisterska24.pl/politologia/" title="Prace z dziedziny Politologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Politologia</a> (26) </li> <li class="cat-item cat-item-50"><a href="https://praca-magisterska24.pl/politologia-terroryzm/" title="Prace z dziedziny Politologia Terroryzm . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Politologia Terroryzm</a> (131) </li> <li class="cat-item cat-item-1202"><a href="https://praca-magisterska24.pl/prace-magisterskie-tematy/" >Prace magisterskie tematy</a> (200) </li> <li class="cat-item cat-item-51"><a href="https://praca-magisterska24.pl/prawo/" title="Prace z dziedziny Prawo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Prawo</a> (420) </li> <li class="cat-item cat-item-53"><a href="https://praca-magisterska24.pl/public-relations/" title="Prace z dziedziny Public Relations . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Public Relations</a> (140) </li> <li class="cat-item cat-item-54"><a href="https://praca-magisterska24.pl/rachunkowosc/" title="Prace z dziedziny Rachunkowosc. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Rachunkowość</a> (127) </li> <li class="cat-item cat-item-55"><a href="https://praca-magisterska24.pl/resocjalizacja/" title="Prace z dziedziny Resocjalizacja . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Dupa DupavDupaDupaDupa   Dupa Dupa   Dupa">Resocjalizacja</a> (47) </li> <li class="cat-item cat-item-56"><a href="https://praca-magisterska24.pl/rolnictwo/" title="Prace z dziedziny Rolnictwo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Rolnictwo</a> (52) </li> <li class="cat-item cat-item-57"><a href="https://praca-magisterska24.pl/rynki-finansowe/" title="Prace z dziedziny Rynki finansowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Rynki finansowe</a> (44) </li> <li class="cat-item cat-item-58"><a href="https://praca-magisterska24.pl/samorzady/" title="Prace z dziedziny Samorządy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Samorządy</a> (15) </li> <li class="cat-item cat-item-59"><a href="https://praca-magisterska24.pl/socjologia/" title="Prace z dziedziny Socjologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Socjologia</a> (71) </li> <li class="cat-item cat-item-60"><a href="https://praca-magisterska24.pl/stosunki-miedzynarodowe/" title="Prace z dziedziny Stosunki międzynarodowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Stosunki międzynarodowe</a> (128) </li> <li class="cat-item cat-item-61"><a href="https://praca-magisterska24.pl/transport/" title="Prace z dziedziny Transport . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Transport</a> (1) </li> <li class="cat-item cat-item-63"><a href="https://praca-magisterska24.pl/turystyka-agroturystyka/" title="Prace z dziedziny Turystyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Turystyka, Agroturystyka</a> (163) </li> <li class="cat-item cat-item-64"><a href="https://praca-magisterska24.pl/ubezpieczenia-emerytury/" title="Prace z dziedziny Ubezpieczenia Emerytury . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Ubezpieczenia Emerytury</a> (84) </li> <li class="cat-item cat-item-65"><a href="https://praca-magisterska24.pl/unia-europejska-fundusze-unijne/" title="Prace z dziedziny Unia Europejska Fundusze Unijne. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Unia Europejska Fundusze Unijne</a> (62) </li> <li class="cat-item cat-item-69"><a href="https://praca-magisterska24.pl/wychowanie-fizyczne/" title="Prace z dziedziny Wychowanie fizyczne . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Wychowanie fizyczne</a> (62) </li> <li class="cat-item cat-item-733"><a href="https://praca-magisterska24.pl/zarzadzanie/" title="Prace z dziedziny Zarządzanie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.">Zarządzanie</a> (42) </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class='footer footer-simple'> <div class='footer-content center-xs'> <div class="gridContainer"> <div class="row middle-xs footer-content-row"> <div class="footer-content-col col-xs-12"> <p class="copyright">©  2018 Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe wzory oraz przykłady.. Zbudowano za pomocą WordPress i <a target="_blank" href="https://extendthemes.com/go/built-with-mesmerize/" class="mesmerize-theme-link">motywu Mesmerize</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- This site's ratings are powered by RatingWidget plugin v3.0.3 (Free version) - https://rating-widget.com/wordpress-plugin/ --> <div class="rw-js-container"> <script type="text/javascript"> var defaultRateCallbacks = {}; // Initialize ratings. function RW_Async_Init() { RW.init({uid: "1dc8ceee3d315cd581973bc85808c0be", huid: "264617", source: "wordpress", options: { }, identifyBy: "laccount" }); var options = {"urid":"3","advanced":{"font":{"hover":{"color":"darkGreen"},"color":"DARKGREEN","bold":false,"italic":false,"size":"20px","type":"inherit"},"text":{"rateThis":"Jak oceniasz ? ","rateAwful":"Okropna","ratePoor":"S\u0142aba","rateAverage":"Przeci\u0119tna","rateGood":"Dobra","rateExcellent":"Wspania\u0142a","vote":"","votes":"","like":"Polecam","dislike":"Nie polecam","thanks":"Dzi\u0119kuj\u0119","outOf":"z","weRecommend":"Zalecamy"},"star":{"stars":5},"nero":{"text":{"like":{"empty":"{{rating.likes}}","rated":"{{rating.likes}}"},"dislike":{"empty":"{{rating.dislikes}}","rated":"{{rating.dislikes}}"}},"showDislike":true,"showLike":true},"layout":{"align":{"hor":"right","ver":"middle"},"dir":"ltr","lineHeight":"30px"},"css":{"container":""}},"lng":"pl","rclass":"blog-post","size":"large","theme":"star_cups","frequency":0,"isDummy":false,"type":"star","boost":{"votes":0,"rate":5},"imgUrl":{"ltr":"","rtl":""},"mobile":{"optimized":true,"showTrigger":true},"label":{"text":{"star":{"empty":"{{text.rateThis}}","normal":"{{text.rateThis}} ({{rating.votes}} {{text.votes}})","rated":"{{rating.votes}} {{text.votes}}"},"nero":{"empty":"{{text.rateThis}}","normal":"{{text.rateThis}}","rated":"{{rating.votes}} {{text.votes}}"}},"background":"#FFFFFF"},"uarid":0,"url":"","img":"","title":"","style":"cups","readOnly":false,"sync":true,"forceSync":false,"reVote":true,"showInfo":true,"showTooltip":true,"showAverage":true,"showReport":true,"showRecommendations":false,"hideRecommendations":false,"showSponsored":false,"showLoader":true,"beforeRate":null,"afterRate":null}; RW.initClass("blog-post", options); RW.initRating("316860", {title: "Bankowo\u015b\u0107 elektroniczna w przedsi\u0119biorstwie", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/bankowosc-elektroniczna-przedsiebiorstwie\/"});RW.initRating("315830", {title: "Dzia\u0142alno\u015b\u0107 kredytowa Banku Sp\u00f3\u0142dzielczego", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/dzialalnosc-kredytowa-banku-spoldzielczego\/"});RW.initRating("292250", {title: "Funkcjonowanie kart p\u0142atniczych w Polsce", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/funkcjonowanie-kart-platniczych-polsce\/"});RW.initRating("21980", {title: "Strategie rozwoju Banku Millennium SA oraz Banku Ochrony \u015arodowiska S.A. i ich znaczenie dla zarz\u0105dzania", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/strategie-rozwoju-banku-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania\/"});RW.initRating("22000", {title: "Transakcje wewnatrzwsp\u00f3lnotowe z perspektywy ryzyka walutowego", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/transakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego\/"});RW.initRating("15970", {title: "Bank Centranlny jako jednostka systemu bankowego", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/bank-centranlny-jako-jednostka-systemu-bankowego\/"});RW.initRating("15990", {title: "Rynek kredyt\u00f3w hipotecznych w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych os\u00f3b fizycznych w warunkach kryzysu finansowego na przyk\u0142adzie BZ WBK S.A. w Warszawie", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/rynek-kredytow-hipotecznych-w-finansowaniu-inwestycji-mieszkaniowych-osob-fizycznych-w-warunkach-kryzysu-finansowego-na-przykladzie-bz-wbk-s-a-w-warszawie\/"});RW.initRating("16010", {title: "Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczen kredyt\u00f3w hipotecznych w wybranych bankach w latach 2008 -2011", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/nieruchomosc-jako-podstawa-zabezpieczen-kredytow-hipotecznych-w-wybranych-bankach-w-latach-2008-2011\/"});RW.initRating("16030", {title: "Ocena zdolnosci kredytowej", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/ocena-zdolnosci-kredytowej\/"});RW.initRating("16050", {title: "Warunki uzyskania i obslugi kredytu hipotecznego dla os\u00f3b fizycznych na podstawie wybranych bank\u00f3w", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/warunki-uzyskania-i-obslugi-kredytu-hipotecznego-dla-osob-fizycznych-na-podstawie-wybranych-bankow\/"});RW.initRating("16070", {title: "Controlling w banku", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/controlling-w-banku\/"});RW.initRating("16090", {title: "Ryzyko kredytowe - sposoby jego ograniczania", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/ryzyko-kredytowe-sposoby-jego-ograniczania\/"});RW.initRating("16110", {title: "Rodzaje kredyt\u00f3w udzielanych przez banki sp\u00f3ldzielcze na przyk\u0142adzie Banku Sp\u00f3ldzielczego XYZ", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/rodzaje-kredytow-udzielanych-przez-banki-spoldzielcze-na-przykladzie-banku-spoldzielczego-xyz\/"});RW.initRating("16130", {title: "Produkty bankowe w dobie kryzysu finansowego.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/produkty-bankowe-w-dobie-kryzysu-finansowego\/"});RW.initRating("16150", {title: "ie rozwoju Bank<title>Transakcje wewnatrzwsp\u00f3lnotowe z perspektywy ryzyka walutowego u Millennium SA oraz Banku Ochrony \u015arodowiska S.A. i ich znaczenie dla zarz\u0105dzania", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/ie-rozwoju-banktransakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego-u-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania\/"});RW.initRating("16180", {title: "Ubezpieczenia kredyt\u00f3w mieszkaniowych na przyk\u0142adzie GE Money Bank w Warszawie", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie\/"});RW.initRating("16200", {title: "Bankowo\u015b\u0107elektroniczna na przyk\u0142adzie Kredyt Bank S.A.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/bankowosc-elektroniczna-na-przykladzie-kredyt-bank-s-a\/"});RW.initRating("16220", {title: "Bankowo\u015b\u0107elektroniczna. Jej produkty i uslugi.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/bankowosc-elektroniczna-jej-produkty-i-uslugi\/"});RW.initRating("15930", {title: "Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przyk\u0142adzie Banku Millennium", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/sposoby-ograniczania-ryzyka-kredytowego-na-przykladzie-banku-millennium\/"});RW.initRating("16300", {title: "Branding banku w opinii jego klient\u00f3w na przyk\u0142adzie Banku Milenium w XYZ", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/branding-banku-w-opinii-jego-klientow-na-przykladzie-banku-milenium-w-xyz\/"});RW.initRating("16620", {title: "Koszty kredytu na podstawie kredytu hipotecznego", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/koszty-kredytu-na-podstawie-kredytu-hipotecznego\/"});RW.initRating("16320", {title: "Bankowy Fundusz Gwarancyjny", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/bankowy-fundusz-gwarancyjny\/"});RW.initRating("16640", {title: "Produkt bankowy w \u015bwietle koncepcji marketingu na przyk\u0142adzie banku sp\u00f3ldzielczego w Zywcu", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/produkt-bankowy-w-swietle-koncepcji-marketingu-na-przykladzie-banku-spoldzielczego-w-zywcu\/"});RW.initRating("16340", {title: "Transport \u0142adunk\u00f3w ponadnormatywnych na przyk\u0142adzie firmy XYZ", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/transport-ladunkow-ponadnormatywnych-na-przykladzie-firmy-xyz\/"});RW.initRating("16660", {title: "Determinanty rozwoju bazy depozytowej w banku komercyjnym", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/determinanty-rozwoju-bazy-depozytowej-w-banku-komercyjnym\/"});RW.initRating("16360", {title: "Dzia\u0142alno\u015b\u0107 marketingowa banku na przyk\u0142adzie oddzia\u0142u Pekao S.A.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/dzialalnosc-marketingowa-banku-na-przykladzie-oddzialu-pekao-s-a\/"});RW.initRating("16680", {title: "Europejski System Bank\u00f3w Centralnych", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/europejski-system-bankow-centralnych\/"});RW.initRating("16380", {title: "Internetowe rachunki bankowe dla os\u00f3b fizycznych w wybranych bankach", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/internetowe-rachunki-bankowe-dla-osob-fizycznych-w-wybranych-bankach\/"});RW.initRating("16700", {title: "Banki Sp\u00f3ldzielcze w Polsce", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/banki-spoldzielcze-w-polsce\/"});RW.initRating("16400", {title: "Funkcjonowanie bankowo\u015bci internetowej na przyk\u0142adzie Alior Sync", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/funkcjonowanie-bankowosci-internetowej-na-przykladzie-alior-sync\/"});RW.initRating("16720", {title: "Dzia\u0142alno\u015b\u0107 kredytowa Bank\u00f3w Sp\u00f3ldzielczych na przyk\u0142adzie Banku Sp\u00f3ldzielczego w XYZ w latach 2006 - 2009", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/dzialalnosc-kredytowa-bankow-spoldzielczych-na-przykladzie-banku-spoldzielczego-w-xyz-w-latach-2006-2009\/"});RW.initRating("16420", {title: "Zarz\u0105dzanie ryzykiem", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/zarzadzanie-ryzykiem\/"});RW.initRating("16740", {title: "Ryzyko operacyjne w banku na przyk\u0142adzie banku XYZ.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/ryzyko-operacyjne-w-banku-na-przykladzie-banku-xyz\/"});RW.initRating("16440", {title: "Funkcjonowanie kredytu samochodowego w banku XYZ.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/funkcjonowanie-kredytu-samochodowego-w-banku-xyz\/"});RW.initRating("16760", {title: "Fundusze inwestycyjne jako specyficzna forma lokowania oszczednosci", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/fundusze-inwestycyjne-jako-specyficzna-forma-lokowania-oszczednosci\/"});RW.initRating("16460", {title: "Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/podstawowe-zasady-efektywnego-nadzoru-bankowego\/"});RW.initRating("16780", {title: "Cwilnoprawne formy zabezpieczen kredyt\u00f3w", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/cwilnoprawne-formy-zabezpieczen-kredytow\/"});RW.initRating("16480", {title: "Bilans platniczy jako obraz sytuacji mi\u0119dzynarodowej kraju", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/bilans-platniczy-jako-obraz-sytuacji-miedzynarodowej-kraju\/"});RW.initRating("16800", {title: "Pozycja prawna i rola Narodowego Banku Centralnego", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/pozycja-prawna-i-rola-narodowego-banku-centralnego\/"});RW.initRating("16500", {title: "Bank Centralny w polskim systemie bankowym.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/bank-centralny-w-polskim-systemie-bankowym\/"});RW.initRating("16820", {title: "Usluga Private Banking na przyk\u0142adzie dzia\u0142alno\u015bci XYZ Bank", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/usluga-private-banking-na-przykladzie-dzialalnosci-xyz-bank\/"});RW.initRating("16520", {title: "Bankowo\u015b\u0107elektroniczna jako forma us\u0142ug nowoczesnego banku.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/bankowosc-elektroniczna-jako-forma-uslug-nowoczesnego-banku\/"});RW.initRating("16840", {title: "Kredyt jako \u017ar\u00f3d\u0142o finansowania dzia\u0142alno\u015bci na przyk\u0142adzie sp\u00f3\u0142ki XYZ", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/kredyt-jako-zrodlo-finansowania-dzialalnosci-na-przykladzie-spolki-xyz\/"});RW.initRating("16540", {title: "Formalne i praktyczne aspekty windykacji naleznosci bankowych w Polsce", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/formalne-i-praktyczne-aspekty-windykacji-naleznosci-bankowych-w-polsce\/"});RW.initRating("16240", {title: "Zarz\u0105dzanie Bankiem PKO BP w Gdansku", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/zarzadzanie-bankiem-pko-bp-w-gdansku\/"});RW.initRating("16560", {title: "NBP jako centralny bank Polski.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/nbp-jako-centralny-bank-polski\/"});RW.initRating("16260", {title: "Produkty bankowe dla dzieci i m\u0142odzie\u017cy w bankowej obsludze gospodarstw domowych (wyniki badan do tematu)", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/produkty-bankowe-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-bankowej-obsludze-gospodarstw-domowych-wyniki-badan-do-tematu\/"});RW.initRating("16580", {title: "Zarz\u0105dzanie logistyczna obs\u0142uga klienta w przedsi\u0119biorstwie branzy us\u0142ug finansowych na przyk\u0142adzie ING Banku Slaskiego.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/zarzadzanie-logistyczna-obsluga-klienta-w-przedsiebiorstwie-branzy-uslug-finansowych-na-przykladzie-ing-banku-slaskiego\/"});RW.initRating("16280", {title: "Kredyt bankowy w finansowaniu ma\u0142ych i srednich przedsiebiorstw przez Bank Sp\u00f3ldzielczy w XYZ", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/kredyt-bankowy-w-finansowaniu-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-przez-bank-spoldzielczy-w-xyz\/"});RW.initRating("16600", {title: "Analiza por\u00f3wnawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/analiza-porownawcza-ryzyk-banku-i-towarzystwa-ubezpieczeniowego-2\/"}); RW.render(function () { (function ($) { $('.rw-rating-table:not(.rw-no-labels):not(.rw-comment-admin-rating)').each(function () { var ratingTable = $(this); // Find the current width before floating left or right to // keep the ratings aligned var col1 = ratingTable.find('td:first'); var widthCol1 = col1.width(); ratingTable.find('td:first-child').width(widthCol1); if (ratingTable.hasClass('rw-rtl')) { ratingTable.find('td').css({float: 'right'}); } else { ratingTable.find('td').css({float: 'left'}); } }); })(jQuery); }, true); } RW_Advanced_Options = { blockFlash: !(false) }; // Append RW JS lib. if (typeof(RW) == "undefined") { (function () { var rw = document.createElement("script"); rw.type = "text/javascript"; rw.async = true; rw.src = "https://secure.rating-widget.com/js/external.min.js?ck=Y2018M12D18?wp=3.0.3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(rw, s); })(); } </script> </div> <!-- / RatingWidget plugin --> <link rel='stylesheet' id='snow-font-awesome-css-css' href='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/weather-effect/css/font-awesome.css?ver=5.0.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' defer="defer" src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0'></script> <script type='text/javascript' defer="defer" src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.3.2'></script> <script type='text/javascript' defer="defer" src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/themes/mesmerize/assets/js/theme.bundle.min.js?ver=1.6.72'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"Zamknij","currentText":"Dzi\u015b","monthNames":["Stycze\u0144","Luty","Marzec","Kwiecie\u0144","Maj","Czerwiec","Lipiec","Sierpie\u0144","Wrzesie\u0144","Pa\u017adziernik","Listopad","Grudzie\u0144"],"monthNamesShort":["Sty","Lut","Mar","Kwi","Maj","Cze","Lip","Sie","Wrz","Pa\u017a","Lis","Gru"],"nextText":"Nast\u0119pny","prevText":"Poprzedni","dayNames":["niedziela","poniedzia\u0142ek","wtorek","\u015broda","czwartek","pi\u0105tek","sobota"],"dayNamesShort":["nie","pon","wt","\u015br","czw","pt","sob"],"dayNamesMin":["N","P","W","\u015a","C","P","S"],"dateFormat":"d MM yy","firstDay":1,"isRTL":false});}); </script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/quick-contact-form/scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/quick-contact-form/slider.js'></script> <script type='text/javascript' defer="defer" src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/weather-effect/js/christmas-snow/christmas-snow.js?ver=5.0.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/weather-effect/js/snow-falling/snow-falling.js?ver=5.0.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/weather-effect/js/snowfall-master/snowfall-master.min.js?ver=5.0.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/js/pinterest.js?ver=3.6.4'></script> </body> </html>