Kategoria Bankowość- Kredyty

Funkcjonowanie kart płatniczych w Polsce

Wstęp …………7

Rozdział I
Geneza powstania i istota kart płatniczych .
      1.1. Pojęcie kart płatniczych – próba definicji………………..9
1.2. Historia karty płatniczej……10
1.3. Budowa karty płatniczej …….15
1.4. Organizacje kart płatniczych ..19
1.5. Prawne regulacje kart płatniczej w Polsce…..23

Rozdział II
Klasyfikacja kart płatniczych
      2.1. Podział kart płatniczych……………..25
2.2.1. Charakterystyka rodzajów kart płatniczych…..28
2.2. Uczestnicy rynku elektronicznych instrumentów płatniczych …………………32
2.3. Opłata interchange………….36

Rozdział III
Rozwiązania systemowe dla rozliczeń bezgotówkowych.
      3.1. Rozliczenia bezgotówkowe ………..44
3.1.1...

Czytaj więcej

Strategie rozwoju Banku Millennium SA oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich znaczenie dla zarządzania


1.
Strategia rozwoju Banku Millennium S.A. i jej znaczenie dla zarządzania

2. Strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. i jej znaczenie dla zarządzania


 
Czytaj więcej

Transakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego

Wstęp ……….4

Rozdzial I
Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów

1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5
1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9
1.3. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….13

Rozdzial II
Ryzyko walutowe-rodzaje i sposoby zabezpieczenia

2.1. Pojecie ryzyka walutowego i klasyfikacja………. 18
2.2. Sposoby zabezpieczen przed ryzykiem walutowym ……….23
2.3. Wewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 25
2.4. Zewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 27

Rozdzial III
Rodzaje transakcji wewnatrzwspólnotowych i metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym w badanym przedsiębiorstwie ...

Czytaj więcej

Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Banku Millennium

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Ryzyko w działalności bankowej

1.1 Pojecie i rodzaje ryzyka bankowego……….. 5
1.2 Istota i rodzaje ryzyka kredytowego……….. 17
1.3 Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego……….. 23
1.4 Windykacje oraz egzekucje prowadzone przez bank z tytułu zobowiazan kredytowych klientów………..27


Rozdzial 2.
Nadzór Bankowy i wewnetrzne systemy ograniczania ryzyka kredytowego w Polsce

2.1 Organizacja nadzoru bankowego w Polsce ………..30
2.2 Cele , tryb i srodki wykonywania nadzoru bankowego……….. 33
2.3 Bankowy fundusz gwarancyjny jako stabilizator systemu bankowego w Polsce ………..37


Rozdzial 3.
Regulacje nadzoru Bankowego wedlug Unii Europejskiej

3...

Czytaj więcej

Bank Centranlny jako jednostka systemu bankowego

Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka systemu bankowego w Polsce

1.1. Historia bankowosci w Polsce
1.2. Pierwszy bank centralny
1.3. Narodowy Bank Polski w okresie zmian
1.4. Pojecie i struktura systemu bankowego w Polsce


Rozdzial 2.
Narodowy Bank Polski w systemie bankowym w Polsce

2.1. Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego
2.2. Organy Banku Centralnego i ich zadania
2.3. Komisja Nadzoru Bankowego w Polsce
2.4. Polityka pieniezna NBP


Rozdzial 3.
Charakterystyka podstawowych instrumentów polityki pienieznej jakie stosowane sa obecnie przez Narodowy Bank Polski

3.1. Operacje otwartego rynku
3.2. Rezerwa obowiazkowa
3.3. Operacje kredytowo- depozytowe
3.4...

Czytaj więcej

Rynek kredytów hipotecznych w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych osób fizycznych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie BZ WBK S.A. w Warszawie


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Źródła finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce

1.1. Polityka państwa i jego rola w zakresię rozwoju budownictwa mieszkaniowego………. 3
1.2. Bankowe i niebankowe źródła finansowania inwestycji ……….12
1.3. Uczestnicy rynku budownictwa mieszkaniowego………. 22

Rozdzial II.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

2.1. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych………. 32
2.2. Rodzaje kredytów na budownictwo mieszkaniowe ……….45
2.3. Najwieksze banki udzielajace kredytów hipotecznych w Polsce………. 57
2.4. Rola posredników w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych ………. 65

Rozdzial III.
Bank BZ WBK w Poznaniu na rynku kredytów hipotecz...

Czytaj więcej

Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczen kredytów hipotecznych w wybranych bankach w latach 2008 -2011


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci

1.1 Definicje, rodzaje i cechy nieruchomosci……….6
1.2 Rynek nieruchomosci, jego cechy i funkcje……….11
1.3 Podmioty na rynku nieruchomosci……….16


Rozdzial II.
Banki jako podmioty na rynku nieruchomosci

2.1 Banki i ich funkcje………. ……….20
2.2 Pojecie kredytu hipotecznego……….23
2.3 Charakterystyka rynku kredytów hipotecznych w Polsce……….28


Rozdzial III.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2008-2011 w ujęciu globalnym

3.1 Metodologia badan……….32
3.2 Wyniki finansowe polskiego sektora bankowego w udzielaniu kredytów na nieruchomosci w latach 2008-2011……….35
3.3 Wnioski z analizy……….39


Rozdzial IV.
Anal...

Czytaj więcej

Ocena zdolnosci kredytowej

Wstęp……….3

Rozdzial I.
Działalność kredytowa w bankach komercyjnych.

1.1. Charakterystyka, zadania i cele banku komercyjnego……….5
1.2. Pojecie i funkcje kredytu bankowego……….7
1.3. Klasyfikacja kredytów bankowych……….9
1.4. Procedury i tryb udzielania kredytu……….12


Rozdzial II.
Ryzyko w działalności kredytowej i metody oceny zdolnosci kredytowej.

2.1. Pojecie, klasyfikacje i przyczyny powstawania ryzyka kredytowego……….16
2.2. Zdolnosci kredytowa oraz metody jej badania……….19
2.3. Ocena zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa……….21
2.4. Monitoring kredytowy……….26


Rozdzial III.
Badanie zdolnosci kredytowej podmiotów gospodarczych w wybranych bankach komercyjnych.

3.1...

Czytaj więcej

Warunki uzyskania i obslugi kredytu hipotecznego dla osób fizycznych na podstawie wybranych banków


Wstęp………………………4

Rozdzial I
Bank jako instytucja finansowa

1. Pojecie i struktura rynku finansowego …………..6
2. Instrumenty rynku finansowego …………….12
3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym….. 16
4. Rola i przedmiot działalności banków ……………21
5. Ekonomiczne aspekty działalności banków hipotecznych w Polsce.. 25


Rozdzial II
Hipoteka jako forma zabezpieczenia udzielonego kredytu

1. Przedmiot hipoteki, jej tresc i rodzaje…………. 29
2. Istota i funkcjonowanie kredytu hipotecznego………….33
3. Ustanowienie i wygasniecie hipoteki……………35
4. Ubezpieczenie nieruchomosci obciazonych hipoteka……..38
5. Ocena hipoteki jako formy zabezpieczenia kredytu ……….41


Rozdzial II...

Czytaj więcej

Controlling w banku

Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka controllingu

1. Istota, funkcje zadania controllingu
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu
3. Zasady controllingu
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu
5. Controlling, a kontrola


Rozdzial II
Controlling i jego wpływ na bank

1. Controlling w banku
2. Skladniki systemu controllingu
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym
4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy


Rozdzial III
Analiza banku XYZ

1. Charakterystyka banku XYZ
2. Działalność banku XYZ
3. Miejsce i organizacja kontroli wewnetrznej w strukturze organizacyjnej banku


Rozdzial IV
Funkcjonowanie controllingu w banku XYZ

1. Kontrola w banku XYZ
2. Analiza kosztów
3...

Czytaj więcej

Ryzyko kredytowe – sposoby jego ograniczania


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i funkcje banków.

1.1. Pojecie i struktura rynku finansowego………6
1.2. Instrumenty rynku finansowego………13
1.3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym………17
1.4. Rola i przedmiot działalności banków………24

Rozdzial II
Operacje bankowe

2.1. Rodzaje produktów (uslug) bankowych………31
2.2. Kredyty………36
2.3. Depozyty………42
2.4. Uslugi finansowe ………45

Rozdzial III
Ryzyko kredytowe i bankowe.

3.1. Ryzyko kredytowe a zdolnosc kredytowa ………51
3.2. Zarządzanie ryzykiem bankowym ………56
3.3. Zabezpieczenia kredytów ………59
3.4. Sposoby ograniczania ryzyka bankowego………65

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych.

4.1...

Czytaj więcej

Rodzaje kredytów udzielanych przez banki spóldzielcze na przykładzie Banku Spóldzielczego XYZ


Wstęp……………4

Rozdzial 1.
Historia banków spóldzielczych na polskim rynku bankowym

1.1. Banki spóldzielcze w polskim systemie bankowym- krótki rys historyczny…………… 6
1.2. Podstawy prawne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania banków spóldzielczych…………… 10
1.3. Organizacja i zasady funkcjonowania sektora banków spóldzielczych w Polsce…………… 12
1.4. Kompetencje organów banków spóldzielczych oraz ich struktura organizacyjna…………… 16


Rozdzial 2.
Działalność kredytowa banków spóldzielczych

2.1. Pojecie i cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego……………22
2.2. Oferta kredytowa banków spóldzielczych……………23
2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych……………23
2.2.2...

Czytaj więcej

Produkty bankowe w dobie kryzysu finansowego.

Wstęp ……….3
Wykaz skrótów powolywanych aktów prawnych………. 4

Rozdzial I.
Funkcjonowanie bankowosci w Polsce

1.1 Podstawy prawne funkcjonowania systemu bankowego w Polsce………. 7
1.2 Rodzaje banków w Polsce ……….12
1.3 Nadzór nad systemem bankowym w Polsce………. 17
1.4 Czynnosci bankowe ……….19
1.5 Wpływ rekomendacji na funkcjonowanie banków w kryzysie………. 20
1.6 Problem parabanków w Polsce 24


Rozdzial II.
Produkty bankowe

2.1 Klasyczne produkty bankowe………. 28
2.1.1 Produkty depozytowe ……….30
2.1.2 Produkty kredytowe
2.1.3 Produkty dodatkowe ……….38
2.2 Wybrane produkty bankowe z doby kryzysu ……….42
2.2.1 Produkty bancassurance ……….42
2.2.2 Produkty ustrukturyzowane ……….45
2.2...

Czytaj więcej

ie rozwoju BankTransakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego u Millennium SA oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich znaczenie dla zarządzania</a></h2> <p class='post-meta'> <a href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-kredyty/" rel="category tag">Bankowość- Kredyty</a> <span class='post-comments'><a href="https://praca-magisterska24.pl/ie-rozwoju-banktransakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego-u-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania/#respond">Brak opini</a></span> </p> </div> <p><strong><br /> 1. </strong>Strategia rozwoju Banku Millennium S.A. i jej znaczenie dla zarządzania</p> <p> 2. </strong>Strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. i jej znaczenie dla zarządzania </p> <p></strong></p> <p> <strong><br /> </strong></p> <p><strong></p> <p>Wstęp ……….4</p> <p>Rozdzial I <br /> Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów</strong><br /> 1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5<br /> 1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9 <br /> 1.3. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….13<br /> <strong><br /> Rozdzial II <br /> Ryzyko walutowe-rodzaje i sposoby zabezpieczenia</strong><br /> 2.1. Pojecie ryzyka walutowego i klasyfikacja………. 18<br /> 2.2. Sposoby zabezpieczen przed ryzykiem walutowym ……….23<br /> 2.3. Wewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 25<br /> 2.4...</p> <a href='https://praca-magisterska24.pl/ie-rozwoju-banktransakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego-u-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania/' class='readmore'>Czytaj więcej</a> </div> </div> </div> <div class='one-post'> <div class='post-body'> <div class='entry'> <div id="post-1617" class="post-caption post-1617 post type-post status-publish format-standard placeholder-for-hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <h2><a href="https://praca-magisterska24.pl/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie/" title="Permalink to Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie" class='post_ttl'>Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie</a></h2> <p class='post-meta'> <a href="https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-kredyty/" rel="category tag">Bankowość- Kredyty</a> <span class='post-comments'><a href="https://praca-magisterska24.pl/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie/#respond">Brak opini</a></span> </p> </div> <p><strong></p> <p>Wstęp…………3</p> <p>Rozdzial I.<br /> Ubezpieczenie jako jedna z form zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych.<br /></strong><br /> 1.1. Istota i pojecie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………5<br /> 1.2. Rodzaje ubezpieczen…………11<br /> 1.3. Czynniki wpływajace na wybór i zakup ubezpieczenia…………16<br /> 1.4. Skutki prawne ubezpieczenia kredytu…………21</p> <p><strong><br /> Rozdzial II.<br /> Rynek ubezpieczen kredytów mieszkaniowych w Polsce.<br /></strong><br /> 2.1. Istota rynku ubezpieczen kredytów w Polsce…………26<br /> 2.2. Podmioty rynku ubezpieczen kredytów mieszkaniowych…………30<br /> 2.3. Przedmiot ubezpieczenia…………38<br /> 2.4.Cechy charakterystyczne umowy ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………46<br /> 2.5. Doubezpieczenie. Klauzule…………51</p> <p><strong><br /> Rozdzial III.<br /> Analiza ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych ...</strong></p> <a href='https://praca-magisterska24.pl/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie/' class='readmore'>Czytaj więcej</a> </div> </div> </div> </div> <div class='pagination'> <a class="nextpage" alt='2' href='https://praca-magisterska24.pl/bankowosc-kredyty/page/2/'>Następna strona</a> </div> </div></div></div> <div id='content-bottom' class='container'></div> <div id='footer'> <div class='container clearfix'> <div class='footer-widgets-container'><div class='footer-widgets'> <div class='widgetf'> </div> <div class='widgetf'> </div> <div class='widgetf widgetf_last'> </div> </div></div> </div> <div class='footer_txt'> <div class='container'> <div class='top_text'> Copyright © 2017 <a href="https://praca-magisterska24.pl">Prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe wzory oraz przykłady.</a> - Zobacz 9000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy. </div> <div class='smthemes'>Designed by <a href='http://www.hcgdropblogs.com/categories/HCG-Drops/' target='_blank'>http://www.hcgdropblogs.com/categories/HCG-Drops/</a>, thanks to: <a href='http://www.hcginjectionsdirect.com/' target='_blank'>hcg injections website</a>, <a href='http://www.r4-usa.com/categories/R4-3DS/' target='_blank'>r4 3ds from r4-usa.com</a> and <a href='http://www.signalboostersuk.co.uk/' target='_blank'>http://www.signalboostersuk.co.uk/</a></div> </div> </div> <!-- This site's ratings are powered by RatingWidget plugin v2.8.8 (Free version) - https://rating-widget.com/wordpress-plugin/ --> <div class="rw-js-container"> <script type="text/javascript"> var defaultRateCallbacks = {}; // Initialize ratings. function RW_Async_Init() { RW.init({uid: "1dc8ceee3d315cd581973bc85808c0be", huid: "264617", source: "wordpress", options: { }, identifyBy: "laccount" }); var options = {"urid":"3","advanced":{"text":{"rateThis":"Oce\u0144 prac\u0119","rateAwful":"Okropna","ratePoor":"S\u0142aba","rateAverage":"Przeci\u0119tna","rateGood":"Dobra","rateExcellent":"Wspania\u0142a","like":"Lubi\u0119","dislike":"Nie lubi\u0119","vote":"G\u0142osuj","votes":"G\u0142osy","thanks":"Dzi\u0119kuj\u0119","outOf":"z","weRecommend":"Zalecamy"},"star":{"stars":5},"nero":{"text":{"like":{"empty":"{{rating.likes}}","rated":"{{rating.likes}}"},"dislike":{"empty":"{{rating.dislikes}}","rated":"{{rating.dislikes}}"}},"showDislike":true,"showLike":true},"font":{"hover":{"color":"#000000"},"bold":false,"italic":false,"color":"#000000","size":"20px","type":"inherit"},"layout":{"align":{"hor":"right","ver":"middle"},"dir":"ltr","lineHeight":"30px"},"css":{"container":""}},"lng":"pl","rclass":"blog-post","size":"large","theme":"star_cups","frequency":0,"isDummy":false,"type":"star","boost":{"votes":0,"rate":5},"imgUrl":{"ltr":"","rtl":""},"mobile":{"optimized":true,"showTrigger":true},"label":{"text":{"star":{"empty":"{{text.rateThis}}","normal":"{{text.rateThis}} ({{rating.votes}} {{text.votes}})","rated":"{{rating.votes}} {{text.votes}}"},"nero":{"empty":"{{text.rateThis}}","normal":"{{text.rateThis}}","rated":"{{rating.votes}} {{text.votes}}"}},"background":"#FFFFFF"},"uarid":0,"url":"","img":"","title":"","style":"cups","readOnly":false,"sync":true,"forceSync":false,"reVote":true,"showInfo":true,"showTooltip":true,"showAverage":true,"showReport":true,"showRecommendations":false,"hideRecommendations":false,"showSponsored":false,"showLoader":true,"beforeRate":null,"afterRate":null}; RW.initClass("blog-post", options); RW.initRating("292250", {title: "Funkcjonowanie kart p\u0142atniczych w Polsce", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/funkcjonowanie-kart-platniczych-polsce\/"});RW.initRating("21980", {title: "Strategie rozwoju Banku Millennium SA oraz Banku Ochrony \u015arodowiska S.A. i ich znaczenie dla zarz\u0105dzania", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/strategie-rozwoju-banku-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania\/"});RW.initRating("22000", {title: "Transakcje wewnatrzwsp\u00f3lnotowe z perspektywy ryzyka walutowego", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/transakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego\/"});RW.initRating("15930", {title: "Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przyk\u0142adzie Banku Millennium", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/sposoby-ograniczania-ryzyka-kredytowego-na-przykladzie-banku-millennium\/"});RW.initRating("15970", {title: "Bank Centranlny jako jednostka systemu bankowego", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/bank-centranlny-jako-jednostka-systemu-bankowego\/"});RW.initRating("15990", {title: "Rynek kredyt\u00f3w hipotecznych w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych os\u00f3b fizycznych w warunkach kryzysu finansowego na przyk\u0142adzie BZ WBK S.A. w Warszawie", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/rynek-kredytow-hipotecznych-w-finansowaniu-inwestycji-mieszkaniowych-osob-fizycznych-w-warunkach-kryzysu-finansowego-na-przykladzie-bz-wbk-s-a-w-warszawie\/"});RW.initRating("16010", {title: "Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczen kredyt\u00f3w hipotecznych w wybranych bankach w latach 2008 -2011", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/nieruchomosc-jako-podstawa-zabezpieczen-kredytow-hipotecznych-w-wybranych-bankach-w-latach-2008-2011\/"});RW.initRating("16030", {title: "Ocena zdolnosci kredytowej", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/ocena-zdolnosci-kredytowej\/"});RW.initRating("16050", {title: "Warunki uzyskania i obslugi kredytu hipotecznego dla os\u00f3b fizycznych na podstawie wybranych bank\u00f3w", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/warunki-uzyskania-i-obslugi-kredytu-hipotecznego-dla-osob-fizycznych-na-podstawie-wybranych-bankow\/"});RW.initRating("16070", {title: "Controlling w banku", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/controlling-w-banku\/"});RW.initRating("16090", {title: "Ryzyko kredytowe - sposoby jego ograniczania", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/ryzyko-kredytowe-sposoby-jego-ograniczania\/"});RW.initRating("16110", {title: "Rodzaje kredyt\u00f3w udzielanych przez banki sp\u00f3ldzielcze na przyk\u0142adzie Banku Sp\u00f3ldzielczego XYZ", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/rodzaje-kredytow-udzielanych-przez-banki-spoldzielcze-na-przykladzie-banku-spoldzielczego-xyz\/"});RW.initRating("16130", {title: "Produkty bankowe w dobie kryzysu finansowego.", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/produkty-bankowe-w-dobie-kryzysu-finansowego\/"});RW.initRating("16150", {title: "ie rozwoju Bank<title>Transakcje wewnatrzwsp\u00f3lnotowe z perspektywy ryzyka walutowego u Millennium SA oraz Banku Ochrony \u015arodowiska S.A. i ich znaczenie dla zarz\u0105dzania", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/ie-rozwoju-banktransakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego-u-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania\/"});RW.initRating("16180", {title: "Ubezpieczenia kredyt\u00f3w mieszkaniowych na przyk\u0142adzie GE Money Bank w Warszawie", url: "https:\/\/praca-magisterska24.pl\/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie\/"}); RW.render(function () { (function ($) { $('.rw-rating-table:not(.rw-no-labels):not(.rw-comment-admin-rating)').each(function () { var ratingTable = $(this); // Find the current width before floating left or right to // keep the ratings aligned var col1 = ratingTable.find('td:first'); var widthCol1 = col1.width(); ratingTable.find('td:first-child').width(widthCol1); if (ratingTable.hasClass('rw-rtl')) { ratingTable.find('td').css({float: 'right'}); } else { ratingTable.find('td').css({float: 'left'}); } }); })(jQuery); }, true); } RW_Advanced_Options = { blockFlash: !(false) }; // Append RW JS lib. if (typeof(RW) == "undefined") { (function () { var rw = document.createElement("script"); rw.type = "text/javascript"; rw.async = true; rw.src = "https://secure.rating-widget.com/js/external.min.js?ck=Y2017M09D24?wp=2.8.8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(rw, s); })(); } </script> </div> <!-- / RatingWidget plugin --> <!-- Cookie Bar --> <div id="eu-cookie-bar">Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. <button id="euCookieAcceptWP" onclick="euAcceptCookiesWP();">Rozumiem</button></div> <!-- End Cookie Bar --> <script type="text/javascript" src="https://www.mylivechat.com/chatinline.aspx?hccid=18810339"></script><script type="text/javascript"> jQuery(document).on('ready', function() { jQuery('.placeholder-for-hentry').addClass('hentry'); jQuery('.placeholder-for-hentry').removeClass('placeholder-for-hentry'); }); </script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"Zamknij","currentText":"Dzi\u015b","monthNames":["Stycze\u0144","Luty","Marzec","Kwiecie\u0144","Maj","Czerwiec","Lipiec","Sierpie\u0144","Wrzesie\u0144","Pa\u017adziernik","Listopad","Grudzie\u0144"],"monthNamesShort":["Sty","Lut","Mar","Kwi","Maj","Cze","Lip","Sie","Wrz","Pa\u017a","Lis","Gru"],"nextText":"Dalej","prevText":"Poprzednie","dayNames":["niedziela","poniedzia\u0142ek","wtorek","\u015broda","czwartek","pi\u0105tek","sobota"],"dayNamesShort":["nie","pon","wt","\u015br","czw","pt","sob"],"dayNamesMin":["N","P","W","\u015a","C","P","S"],"dateFormat":"d MM yy","firstDay":1,"isRTL":false});}); </script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/quick-contact-form/quick-contact-form.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/quick-contact-form/quick-range-slider.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.2'></script> <script type='text/javascript' src='https://praca-magisterska24.pl/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/js/pinterest.js?ver=3.6.4'></script> </div> </div> </body> </html><!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->