Wybór źródła finansowania inwestycji rzeczowych – leasing czy kredyt

  Wstęp Rozdział 1. Istota i gospodarcze znaczenie inwestycji rzeczowych 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji 1.2. Źródła finansowania inwestycji 1.3. Rachunek efektywności inwestycji Rozdział 2. Charakterystyka leasingu – aspekty prawne i ekonomiczne 2.1. Pojęcie, przedmiot i rodzaje leasingu 2.2. Podatkowe Więcej

Porównanie umowy leasingu z podobnymi umowami prawa cywilnego i bankowego

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział Więcej

Dzierżawa jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział Więcej

Kredyt bankowy jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział Więcej

Leasing jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział Więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji

Wstęp …….3 Rozdział I. Interpretacja leasingu 1. Geneza leasingu………5 2. Idea leasingu ………10 3. Klasyfikacja leasingu………13 3.1. Leasing finansowy ………18 3.2. Leasing operacyjny………22 Rozdział II. Umowy leasingowe 1. Warunki umowy leasingowej………24 2. Podmioty umowy leasingowe………46 3. Przedmioty umowy leasingowej………50 4. Więcej

Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ.

Wstęp………..3 Rozdział I. Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4 1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6 1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10 1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14 Więcej

Leasing w ujęciu podatkowym.

Rozdział I. Umowa leasingu według kodeksu cywilneg 1.1. Rodzaje leasingu………5 1.2. Umowa leasingu według kodeksu cywilnego………7 1.3. Cechy umowy leasingu………8 1.4. Oddanie rzeczy za wynagrodzeniem pieniężnym………11 1.5. Zakończenie leasingu 12 Rozdział II. Leasing w aspekcie podatku dochodowego 2.1. Przepisy prawa Więcej

Leasing jako forma inwestycji.

Wstęp 3 1. Pojęcie leasingu 5 2. Geneza i rozwój leasingu 8 3. Rodzaje leasingu 10 4. Regulacje i charakter prawny transakcji leasingu 17 5. Leasing a przepisy prawno-podatkowe 25 a/ Leasing a podatek dochodowy 25 b/ Leasing a podatek Więcej

Leasing.

Wstęp………2 Rozdział 1.Charakterystyka leasingu 1.1. Definicja i istota leasingu……… 3 1.2. Leasing w Polsce i na świecie……… 4 1.3. Rodzaje leasingu ………12 1.4. Zalety i wady leasingu ………16 Rozdział 2. Charakterystyka prawna i ekonomiczna leasingu 2.1. Uwagi ogólne ………19 2.2. Więcej

Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji.

Wstęp Rozdział I. Istota i przedmiot leasingu. 1. Definicja leasingu i jego charakterystyka prawna. 2. Strony leasingu. 3. Geneza i rozwój leasingu. 4. Historia leasingu w Polsce. 5. Zakończenie umowy leasingowej. Rozdział II. Rodzaje leasingu. 1. Podział leasingu ze względu Więcej

Leasing jako forma finansowania w długim okresie.

Wstęp………. 3 Rozdział I. Charaketrystyka leasingu 1.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce………. 4 1.2. Istota leasingu ……….7 1.3. Formy leasingu – podstawowe podziały ……….10 1.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni ………. 10 1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy………. Więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie XYZ.

Wstęp………….4 Rozdział I. Historia i struktura organizacyjna XYZ………….5 1.1. Powstanie i rozwój 1.2. Zakres działalności i efekty ekonomiczne 1.3. Struktura organizacyjna XYZ 1.4. Produkty oferowane przez bank Rozdział II. Leasing i jego historyczne uwarunkowania………….13 2.1. Początki leasingu 2.2. Pojęcia związane Więcej

Leasing jako źródło finansowania inwestycji.

Wstęp ………….. 2 Rozdział I. Istota i źródła finansowania inwestycji 1.1. Istota inwestycji ………….. 3 1.2. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne………….. 4 1.3. Finansowanie pożyczką, papierami dłużnymi oraz VC ………….. 6 Rozdział II. Istota oraz prawne, rachunkowe i podatkowe aspekty leasingu Więcej

Rozwój leasingu w Polsce w pierwszych latach XXI w.

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka leasingu 1.1. Geneza i historia leasingu w Polsce i na świecie . 1.2. Istota i pojęcie leasingu . 1.3. Formy leasingu 1.3.1. Leasing operacyjny i finansowy 1.3.2. Leasing pośredni i bezpośredni 1.3.3. Pozostałe rodzaje leasingu 1.4. Więcej

Aspekt ekonomiczny stosowaniu leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce.

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka leasingu. 1.1 Powstanie leasingu i jego początki………6 1.2 Historia leasingu w Polsce………10 1.3 Rozprzestrzenianie leasingu na świecie………12 1.4 Istota leasingu i podstawy prawne………18 1.5 Klasyfikacja leasingu………25 1.51 Leasing operacyjny………27 1.5.2 Leasing finansowy………29 1.5.3 Leasing bezpośredni a Więcej

Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym.

Wprowadzenie……..3 Rozdział I Histora, pojęcie i ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Rys historyczny 1.2. Istota i rodzaje transakcji leasingowych……..10 1.3. Zabezpieczenia stosowane w leasingu……..24 1.4 Umowy paraleasingowe……..30 Rozdział II Aspekty prawne leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym 2.1. Regulacje cywilnoprawne leasingu……..32 Więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw.

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Istota i przedmiot leasingu 1.1.Proces finansowania przedsiębiorstwa ……….5 1.2.Pojęcie i rodzaje leasingu ……….9 1.3.Proces planowania finansowego przedsiębiorstwa.18 Rozdział 2Warunki umów leasingowcy. 2.1. Sporządzanie umowy leasingu ……….25 2.2. Zmiany w czasię trwania umowy leasingu ……….28 2.3. Zakończenie Więcej

Rola i znaczenie leasingu w polityce finansowej przedsiębiorstwa.

Wstęp Rozdział 1 Leasing jako metoda finansowania inwestycji 1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce 1.2. Formy i rodzaje leasingu 1.3. Zalety i wady leasingu Rozdział 2 Wrunki umów leasingowych 2.1. Uczestnicy transakcji 2.2. Umowa leasingowa 2.3. Zabezpieczenia transakcji leasingowej. Więcej

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Wstęp Rozdział 1 Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce 1.1. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………. .5 1.2. Znaczenie i rola MŚP w gospodarce kraju………. .9 1.3. Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2011……….13 1.4. Więcej

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu.

Wstęp………..5 Rozdział I Źródła finansowania przedsiębiorstw 1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7 1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7 1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14 1.2. Finansowanie obce………..18 1.2.1. Kredyty ………..19 1.2.2. Obligacje……….. 21 1.2.3. Factoring……….. 23 1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26 Rozdział Więcej

Leasing finansowy w ujęciu finansowym i księgowym

Wstęp……….3 Rozdział I. Charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu……….4 1.2. Leasing w Polsce……….7 1.3. Rodzaje leasingu……….11 1.4. Zalety i wady leasingu……….17 Rozdział II.Charakterystyka leasingu finansowego 2.1. Przedmioty transakcji leasingu finansowego………. 21 2.2. Podmioty transakcji leasingu finansowego………. 25 2.3.Umowa leasingu finansowego 30 Więcej

Leasing w aspekcie podatkowym i bilansowym

Wstęp…………4 Rozdział I Istota i przedmiot leasingu 1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja leasingu………… 6 2. Uczestnicy transakcji leasingowej …………10 3. Umowy leasingu …………14 4. Raty leasingowe i zakończenie transakcji …………17 5. Opłaty leasingowe …………17 6. Korzyści umowy leasingowej i zakończenie Więcej

Leasing operacyjny a finansowy na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdział 1 Istota, uwarunkowania i zasady leasingu 1.1. Istota leasingu 1. 2. Rodzaje leasingu 1. 2.1. Leasing bezpośredni 1. 2.2. Leasing pośredni 1. 2.3. Leasing finansowy 1. 2.4. Leasing operacyjny 1. 3. Zawieranie umowy leasingu 1. 4. Zalety leasingu Więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdział 1 Ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu ……….7 1.2. Pojęcie i istota leasingu………. 9 1.3. Rodzaje leasingu………. 11 Rozdział 2 Transakcje leasingowe 2.1. Podmiot transakcji leasingowej ……….19 2.2. Przedmiot transakcji leasingowej ……….23 2.3. Umowa leasingowa ……….25 2.4. Podatkowe Więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa transportowego w aspekcie zakupu środków transportu

Wstęp …………4 Rozdział 1. Istota i formy leasingu 1.1. Pojęcie i historia leasingu…………6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce …………8 1.3. Formy leasingu …………11 1.4. Wady i zalety leasingu …………25 Rozdział 2. Transakcje leasingowe 2.1. Warunki umowy …………31 2.2. Więcej

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce na (przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej)

Wstęp 1. Cel pracy………5 2. Hipotezy badawcze………6 3. Metody badawcze………6 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce ai stota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości………7 1.2. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………9 1.3. Rozwój MŚP w gospodarce………11 1.4. Źródła finansowania Więcej

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XXX S.C.

Wstęp ………5 Rozdział I. Istota leasingu oraz uwarunkowania prawne leasingu w Polsce 1.1. Pojęcie leasingu i jego klasyfikacja ………6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce……… 14 1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce……… 16 1.4. Zalety i wady leasingu ………20 Więcej

Ewolucja opodatkowania leasingu w Polsce

Wstęp Rozdział I Geneza i rodzaje leasingu 1. Geneza leasingu 2. Istota leasingu i przesłanki jego stosowania 3. Rodzaje leasingu 3.1. Leasing operacyjny 3.2. Leasing finansowy 3.3. Pozostałe rodzaje leasingu 4. Zakres wykorzystanie leasingu w Polsce Rozdział II Prawno-finansowe aspekty Więcej

Leasing jako alternatywne źródło finansowania aktywów trwałych przedsiębiorstwa

Wstęp…………3 Rozdział I Istota, cel i podstawy prawne leasingu w Polsce. 1.1. Geneza powstania leasingu i jego rozwój w Polsce…………4 1.2. Uwarunkowania prawne leasingu w Polsce…………8 1.3. Powszechna klasyfikacja leasingu…………10 1.4. Wady i zalety leasingu…………15 Rozdział II Leasing w prawie Więcej

Leasing, jako zewnętrzne źródło finansowania.

Wstęp ………… 5 Rozdział 1 Charakterystyka leasingu 1.1 Geneza i istota leasingu…………9 1.2 Różnorodność form leasingowych…………18 1.3 Pozostałe rodzaje leasingu…………22 Rozdział 2 Umowy leasingowe 2.1 Uczestnicy transakcji leasingowej …………27 2.2 Przedmioty umowy leasingowej …………33 2.3 Warunki umowy leasingowej………… 39 Rozdział Więcej

Leasing i kredyt jako forma inwestycji w środki transportu

Wstęp………3 Rozdział 1. Rynek samochodów osobowych na tle panujących zmian gospodarczych 1.1 Rynek samochodowy i jego obraz w latach 2007-2011………. 5 1.2 Segmentacja samochodów według klas cenowych………. 11 1.3 Przyczyny, które mają wpływ na zakup nowego samochodu………. 13 Rozdział 2. Więcej

Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział Więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie

Wstęp……….3 Rozdział 1 Charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu w Polsce………. 5 1.2. Rodzaje leasingu ……….14 1.3. Leasing w aspekcie prawnym i podatkowym………. 17 1.4. Zalety i wady leasingu………. 26 Rozdział 2 Transakcje leasingowe 2.1. Podmioty transakcji leasingowych………. 29 2.2. Przedmioty Więcej

Formy finansowania inwestycji na przykładzie leasingu

Wstęp……….3 Rozdział I Inwestycje. 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji……….6 1.2. Zarządzanie ryzykiem w inwestowaniu ……….11 1.3. Sposoby finansowania inwestycji……….15 1.3.1. Kredyty bankowe……….19 1.3.2. Leasing ……….26 1.3.3. Pożyczki pieniężne……….30 Rozdział II Leasing jako forma finansowania inwestycji 2.1. Pojęcie i istota leasingu Więcej

Leasing jako źródło finansowania inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp Rozdział 1. Istota i gospodarcze znaczenie inwestycji rzeczowych 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji 1.2. Źródła finansowania inwestycji 1.3. Rachunek efektywności inwestycji Rozdział 2. Charakterystyka leasingu – aspekty prawne i ekonomiczne 2.1. Pojęcie, przedmiot i rodzaje leasingu 2.2. Podatkowe aspekty Więcej

Leasing jako jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstw.

Wstęp. Rozdział I. Geneza i charakterystyka leasingu w Polsce 1.1.Geneza i rozwój leasingu………..5 1.2. Istota i pojęcie leasingu……….. 6 1.4. Bariery rozwoju leasingu……….. 15 Rozdział II. Rodzaje leasingu i ich charakterystyka 2.1. Leasing operacyjny ………..18 2.2. Leasing finansowy ………..20 2.3. Więcej

Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsiębiorstwa XYZ (producent pasztetów i konserw mięsnych)

Wstęp……….4 Rozdział I Leasing w polskim systemie prawa 1.1 Rodzaje leasingu……….6 1.2 Podmioty leasingu……….17 1.3 Przedmioty umowy leasingu……….18 1.4 Umowa leasingu w polskim prawie……….19 Rozdział II Źródła finansowania inwestycji małych i średnich firm 2.1 Sytuacja finansowa małych i średnich firm……….23 Więcej

Leasing źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa.

Wstęp. Rozdział I Istota i źródła finansowania inwestycji. 1.1. Istota. 1.2. Źródła finansowania. 1.3. Finansowanie zewnętrzne wewnętrzne. Rozdział II Charakterystyka leasingu. 2.1. Pojęcie leasingu. 2.2. Leasing bezpośredni i pośredni. 2.3. Leasing operacyjny i finansowy. 2.4. Leasing zwrotny i odnawialny. Rozdział Więcej

Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.

Wstęp……….5 Rozdział I Ogólna charakterystyka leasingu 1. Historia i rozwój leasingu w Polsce……….. 7 2. Ekonomiczno-prawne aspekty leasingu……….. 11 3. Warunki umowy leasingowej……….. 26 Rozdział II Prawna regulacja leasingu 1. Cywilno-prawna regulacja leasingu……….. 48 2. Leasing w ustawie o rachunkowości……….. Więcej

Leasing jako forma finansowania działalności przeciębiorstwa.

Wstęp……….4 Rozdział I Formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1. Źródła zasilania finansowego przedsiębiorstwa……….6 1.2. Finansowanie własne……….11 1.3. Finansowanie obce……….17 Rozdział II Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez leasing 2.1. Pojęcie i rodzaje leasingu……….30 2.2. Umowa leasingu – podmioty, przedmiot, warunki……….36 2.3. Leasing według Więcej

Leasing finansowy w ujęciu podatkowym i księgowym.

Wstęp. Rozdział I Ogólna charakterystyka leasingu. 1.1. Charakterystyka leasingu. 1.1.1. Rodzaje leasingu. 1.1.2. Zalety i wady leasingu. 1.2. Charakterystyka leasingu finansowego. 1.2.1. Podmioty transakcji leasingu finansowego. 1.2.2. Przedmioty transakcji leasingu finansowego. 1.2.3. Umowa leasingu finansowego. Rozdział II Analiza leasingu finansowego Więcej

Leasing konsumencki.

Wstęp………3 Rozdział 1 Charakterystyka leasingu 1.1 Pojęcie i przedmiot leasingu ………4 1.2 Rodzaje leasingu ………7 1.2.1 Leasing finansowy i operacyjny ………8 1.2.2 Leasing pośredni i bezpośredni……… 12 1.2.3 Inne rodzaje leasingu……… 12 1.3 Zalety i wady leasingu ………14 Rozdział 2 Więcej

Leasing jako zewnętrzna forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie – analiza porównawcza rentowności leasingu i kredytu bankowego

Wstęp ………..4 Rozdział 1. Charakterystyka leasingu, jego geneza i rozwój. 1.1 Geneza i rozwój leasingu w Polsce……….. 6 1.2 Definicja leasingu i jego istota……….. 8 1.3 Rodzaje leasingu oraz ich charakterystyka ………..11 1.4 Odmiany leasingu……….. 20 1.4.1 Refling ………..20 1.4.2 Więcej