Kategoria: Leasing

Prace z dziedziny Leasing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Leasing i kredyt jako zródla finansowania przedsiebiorstwa – analiza porównawcza 1/5 (1)

Przez administrator

Wstep………6 Rozdzial I Zródla finansowania przedsiebiorstwa 1.1. Istota przedsiębiorstwa ………8 1.2. Klasyfikacja zródel finansowania przedsiebiorstwa………12 1.3. Charakterystyka kapitalów obcych………16 Rozdzial II Leasing jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 2.1. Istota i geneza leasingu………20 2.2. Cechy leasingu………23 2.2.1. Przedmiot leasingu………23 2.2.2. Uczestnicy…

Crowdfunding jako alternatywna forma finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Tradycyjne formy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 1.1 Inwestycje jako forma aktywności gospodarczej przedsiębiorstw 1.2 Bank tradycyjnym dostawcą źródeł finansowania 1.3 Leasing i factoring jako ograniczone źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 1.4 Inne formy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych Rozdział 2 Crowdfunding…

Analiza wykorzystania zewnętrznych form finansowania działalności gospodarczej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Finansowo-ekonomiczne przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej 1.1 Pojęcie, klasyfikacja i cele działalności podmiotów gospodarczych 1.2 Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa 1.3 Wewnętrzne i zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej 1.4 Metody pozyskiwania kapitałów z zewnątrz Rozdział 2 Zewnętrzne źródła finansowania…

Elastyczne formy zatrudnienia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elastyczne formy zatrudnienia i uwarunkowania ich rozwoju 1. Elastyczność w zatrudnieniu – zagadnienia terminologiczne 2. Przyczyny rozwoju elastycznych form zatrudnienia 3. Flexicurity – ochrona socjalna a elastyczne formy zatrudnienia Rozdział II Charakterystyka wybranych elastycznych form zatrudnienia pracowniczego…

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy 5/5 (4)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elementy zatrudnienia i znaczenie dla zarządzania pracownikiem 1.1. Pojęcie pracy, zatrudnienia 1.2. Nawiązanie stosunku pracy 1.3. Umowa o pracę i jej treść 1.4. Proces naboru pracowników 1.5. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika 1.6. Wymagania kompetencyjne wobec…

Postrzeganie zawodu pielęgniarWykorzystanie leasingu jako zewnętrznego źródła finansowaniaki w społeczeństwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka leasingu w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i istota leasingu ………..4 1.2. Polskie i międzynarodowe normy prawne w zakresie leasingu……….. 6 1.3. Obowiązki leasingodawcy i leasingobiorcy ………..10 1.4. Formy leasingu 16 Rozdział II Leasing jako zewnętrzna forma…

Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych – porównanie opłacalności leasingu z kredytem bankowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I. Geneza i rozwój leasingu, istota i rodzaje leasingu 1. Geneza i rozwój leasingu……….6 2. Leasing w polsce………. 7 3. Pojęcie i istota leasingu………. 9 4. Rodzaje leasingu ……….11 4. Strony i przedmiot leasingu………. 19 6. Raty leasingowe ……….21…