Kategoria: Leasing

Prace z dziedziny Leasing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Crowdfunding jako alternatywna forma finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Tradycyjne formy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 1.1 Inwestycje jako forma aktywności gospodarczej przedsiębiorstw 1.2 Bank tradycyjnym dostawcą źródeł finansowania 1.3 Leasing i factoring jako ograniczone źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 1.4 Inne formy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych Rozdział 2 Crowdfunding w praktyce pozyskiwania kapitału inwestycyjnego 2.1 Geneza oraz istota crowdfundingu…

Analiza wykorzystania zewnętrznych form finansowania działalności gospodarczej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Finansowo-ekonomiczne przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej 1.1 Pojęcie, klasyfikacja i cele działalności podmiotów gospodarczych 1.2 Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa 1.3 Wewnętrzne i zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej 1.4 Metody pozyskiwania kapitałów z zewnątrz Rozdział 2 Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 2.1 Charakterystyka kapitałów obcych w przedsiębiorstwie 2.2 Kredyt…

Elastyczne formy zatrudnienia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elastyczne formy zatrudnienia i uwarunkowania ich rozwoju 1. Elastyczność w zatrudnieniu – zagadnienia terminologiczne 2. Przyczyny rozwoju elastycznych form zatrudnienia 3. Flexicurity – ochrona socjalna a elastyczne formy zatrudnienia Rozdział II Charakterystyka wybranych elastycznych form zatrudnienia pracowniczego 1. Wprowadzenie 2. Umowa na okres próbny 3. Umowa na…

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elementy zatrudnienia i znaczenie dla zarządzania pracownikiem 1.1. Pojęcie pracy, zatrudnienia 1.2. Nawiązanie stosunku pracy 1.3. Umowa o pracę i jej treść 1.4. Proces naboru pracowników 1.5. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika 1.6. Wymagania kompetencyjne wobec nowych pracowników Rozdział II Charakterystyka form zatrudnienia pracowników 2.1. Umowa…

Ocena leasingu i kredytu bankowego pod kątem finansowania działalności sektora MŚP Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce 1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa – zagadnienia ogólne……….. 5 1.2. Klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw………… 11 1.3. Znaczenie MŚP w gospodarce krajowej ………..14 1.4. Bariery i szanse rozwoju sektora MŚP w Polsce………… 17 Rozdział 2 Źródła finansowania sektora MŚP 2.1. Pojęcie i…

Postrzeganie zawodu pielęgniarWykorzystanie leasingu jako zewnętrznego źródła finansowaniaki w społeczeństwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka leasingu w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i istota leasingu ………..4 1.2. Polskie i międzynarodowe normy prawne w zakresie leasingu……….. 6 1.3. Obowiązki leasingodawcy i leasingobiorcy ………..10 1.4. Formy leasingu 16 Rozdział II Leasing jako zewnętrzna forma finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce 2.1. Charakterystyka i istota…

Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych – porównanie opłacalności leasingu z kredytem bankowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I. Geneza i rozwój leasingu, istota i rodzaje leasingu 1. Geneza i rozwój leasingu……….6 2. Leasing w polsce………. 7 3. Pojęcie i istota leasingu………. 9 4. Rodzaje leasingu ……….11 4. Strony i przedmiot leasingu………. 19 6. Raty leasingowe ……….21 7. Jaką firmę leasingową wybrać? ……….21 8. Sprawy formalne leasingu…

Produkty i usługi firmy leasingowej na podstawie centrum leasingu i finansów XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział 1. Geneza i rozwój instytucji leasingu 1.1. Powstanie rynku leasingowego ……… 7 1.2. Leasing na świecie ………8 Rozdział 2. Ewolucja rynku usług leasingowych w Polsce 2.1. Rozwój leasingu w Polsce ……… 13 2.2. Uwarunkowania cywilnoprawne leasingu w świetle prawa polskiego ……… 23 Rozdział 3. Powstanie i…