Kategoria: Leasing

Prace z dziedziny Leasing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wybór źródła finansowania inwestycji rzeczowych – leasing czy kredyt 4.23/5 (31)

Wstęp Rozdział 1. Istota i gospodarcze znaczenie inwestycji rzeczowych 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji 1.2. Źródła finansowania inwestycji 1.3. Rachunek efektywności inwestycji Rozdział 2. Charakterystyka leasingu – aspekty prawne i ekonomiczne 2.1. Pojęcie, przedmiot i rodzaje leasingu 2.2. Podatkowe aspekty umowy leasingowej 2.3. Polski rynek usług leasingowych Rozdział 3 Opłacalność transakcji leasingowych 3.1. Wybór źródła […]

Porównanie umowy leasingu z podobnymi umowami prawa cywilnego i bankowego 4.38/5 (24)

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział II Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu finansowania inwestycji. 2.1. Leasing jako metoda […]

Dzierżawa jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie 4.13/5 (23)

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział II Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu finansowania inwestycji. 2.1. Leasing jako metoda […]

Kredyt bankowy jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie 4.28/5 (29)

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział II Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu finansowania inwestycji. 2.1. Leasing jako metoda […]

Leasing jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie 4.32/5 (19)

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział II Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu finansowania inwestycji. 2.1. Leasing jako metoda […]

Leasing jako forma finansowania inwestycji 4.33/5 (18)

Wstęp …….3 Rozdział I. Interpretacja leasingu 1. Geneza leasingu………5 2. Idea leasingu ………10 3. Klasyfikacja leasingu………13 3.1. Leasing finansowy ………18 3.2. Leasing operacyjny………22 Rozdział II. Umowy leasingowe 1. Warunki umowy leasingowej………24 2. Podmioty umowy leasingowe………46 3. Przedmioty umowy leasingowej………50 4. Księgowe ujęcie leasingu operacyjnego……… 58 5. Ksiegowe ujęcie leasingu finansowego……… 62 Rozdział III. Uwarunkowania prawne […]

Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ. 4.28/5 (18)

Wstęp………..3 Rozdział I. Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4 1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6 1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10 1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14 1.5 Leasing – sposób na kapitał ………..20 Rozdział II. Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu […]

Leasing w ujęciu podatkowym. 4.18/5 (28)

Rozdział I. Umowa leasingu według kodeksu cywilneg 1.1. Rodzaje leasingu………5 1.2. Umowa leasingu według kodeksu cywilnego………7 1.3. Cechy umowy leasingu………8 1.4. Oddanie rzeczy za wynagrodzeniem pieniężnym………11 1.5. Zakończenie leasingu 12 Rozdział II. Leasing w aspekcie podatku dochodowego 2.1. Przepisy prawa podatkowego………14 2.2. Leasing operacyjny………18 2.3. Leasing finansowy………23 2.4. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu finansowego………27 2.5. Leasing […]

Leasing. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział 1.Charakterystyka leasingu 1.1. Definicja i istota leasingu……… 3 1.2. Leasing w Polsce i na świecie……… 4 1.3. Rodzaje leasingu ………12 1.4. Zalety i wady leasingu ………16 Rozdział 2. Charakterystyka prawna i ekonomiczna leasingu 2.1. Uwagi ogólne ………19 2.2. Umowa leasingu……… 19 2.3. Uczestnicy transakcji leasingowej……… 24 Rozdział 3. Opodatkowanie umów leasingu 3.1. Podatek […]

Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji. 4.29/5 (21)

Wstęp Rozdział I. Istota i przedmiot leasingu. 1. Definicja leasingu i jego charakterystyka prawna. 2. Strony leasingu. 3. Geneza i rozwój leasingu. 4. Historia leasingu w Polsce. 5. Zakończenie umowy leasingowej. Rozdział II. Rodzaje leasingu. 1. Podział leasingu ze względu na opłaty. 2. Podział ze względu na strony umowy uczestnictwa/umowy leasingowej. 3. Podział ze względu […]

Leasing jako forma finansowania w długim okresie. 4.35/5 (26)

Wstęp………. 3 Rozdział I. Charaketrystyka leasingu 1.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce………. 4 1.2. Istota leasingu ……….7 1.3. Formy leasingu – podstawowe podziały ……….10 1.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni ………. 10 1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy………. 12 1.3.3. Inne rodzaje leasingu ………. 15 1.4. Zalety i wady leasingu ……….17 1.4.1. Zalety […]

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie XYZ. 4.16/5 (19)

Wstęp………….4 Rozdział I. Historia i struktura organizacyjna XYZ………….5 1.1. Powstanie i rozwój 1.2. Zakres działalności i efekty ekonomiczne 1.3. Struktura organizacyjna XYZ 1.4. Produkty oferowane przez bank Rozdział II. Leasing i jego historyczne uwarunkowania………….13 2.1. Początki leasingu 2.2. Pojęcia związane z leasingiem 2.3. Uczestnicy transakcji leasingowych 2.4. Rodzaje leasingu 2.5. Leasing jako forma finansowania inwestycji […]

Leasing jako źródło finansowania inwestycji. 4.27/5 (30)

Wstęp ………….. 2 Rozdział I. Istota i źródła finansowania inwestycji 1.1. Istota inwestycji ………….. 3 1.2. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne………….. 4 1.3. Finansowanie pożyczką, papierami dłużnymi oraz VC ………….. 6 Rozdział II. Istota oraz prawne, rachunkowe i podatkowe aspekty leasingu 2.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie …………..11 2.2. Regulacje prawne leasingu na świecie i […]

Rozwój leasingu w Polsce w pierwszych latach XXI w. 4.28/5 (25)

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka leasingu 1.1. Geneza i historia leasingu w Polsce i na świecie . 1.2. Istota i pojęcie leasingu . 1.3. Formy leasingu 1.3.1. Leasing operacyjny i finansowy 1.3.2. Leasing pośredni i bezpośredni 1.3.3. Pozostałe rodzaje leasingu 1.4. Zalety i wady leasingu 1.4.1. Zalety leasingu 1.4.2. Wady leasingu 1.5. Regulacje prawne leasingu 1.5.1. […]

Aspekt ekonomiczny stosowaniu leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce. 4.17/5 (24)

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka leasingu. 1.1 Powstanie leasingu i jego początki………6 1.2 Historia leasingu w Polsce………10 1.3 Rozprzestrzenianie leasingu na świecie………12 1.4 Istota leasingu i podstawy prawne………18 1.5 Klasyfikacja leasingu………25 1.51 Leasing operacyjny………27 1.5.2 Leasing finansowy………29 1.5.3 Leasing bezpośredni a leasing pośredni………30 1.5.4 Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych i unikatowych………31 1.5.5 Leasing krótko-, średnio- i długoterminowy………34 […]

Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym. 4.12/5 (26)

Wprowadzenie……..3 Rozdział I Histora, pojęcie i ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Rys historyczny 1.2. Istota i rodzaje transakcji leasingowych……..10 1.3. Zabezpieczenia stosowane w leasingu……..24 1.4 Umowy paraleasingowe……..30 Rozdział II Aspekty prawne leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym 2.1. Regulacje cywilnoprawne leasingu……..32 2.2. Leasing w prawie podatkowym……..40 2.3. Leasing w świetle prawa bilansowego……..56 2.4 Leasing w Międzynarodowych […]

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw. 4.33/5 (21)

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Istota i przedmiot leasingu 1.1.Proces finansowania przedsiębiorstwa ……….5 1.2.Pojęcie i rodzaje leasingu ……….9 1.3.Proces planowania finansowego przedsiębiorstwa.18 Rozdział 2Warunki umów leasingowcy. 2.1. Sporządzanie umowy leasingu ……….25 2.2. Zmiany w czasię trwania umowy leasingu ……….28 2.3. Zakończenie umowy leasingu ……….31 Rozdział 3. Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu inwestowania inwestycji […]

Rola i znaczenie leasingu w polityce finansowej przedsiębiorstwa. 4.36/5 (22)

Wstęp Rozdział 1 Leasing jako metoda finansowania inwestycji 1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce 1.2. Formy i rodzaje leasingu 1.3. Zalety i wady leasingu Rozdział 2 Wrunki umów leasingowych 2.1. Uczestnicy transakcji 2.2. Umowa leasingowa 2.3. Zabezpieczenia transakcji leasingowej. Ubezpieczenie przedmiotu Rozdział 3 Leasing w przedsiębiorstwie 3.1. Charakter prawny umów leasingowych 3.2. Skutki podatkowe, […]

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 4.22/5 (27)

Wstęp Rozdział 1 Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce 1.1. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………. .5 1.2. Znaczenie i rola MŚP w gospodarce kraju………. .9 1.3. Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2011……….13 1.4. Bariery uniemożliwiające funkcjonowanie i rozwój sektora MSP w Polsce……….18 Rozdział 2 Istota transakcji leasingowych 2.1. […]

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu. 4.33/5 (24)

Wstęp………..5 Rozdział I Źródła finansowania przedsiębiorstw 1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7 1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7 1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14 1.2. Finansowanie obce………..18 1.2.1. Kredyty ………..19 1.2.2. Obligacje……….. 21 1.2.3. Factoring……….. 23 1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26 Rozdział II Leasing 2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28 2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28 2.1.2. Historia […]

Leasing finansowy w ujęciu finansowym i księgowym 4.36/5 (22)

Wstęp……….3 Rozdział I. Charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu……….4 1.2. Leasing w Polsce……….7 1.3. Rodzaje leasingu……….11 1.4. Zalety i wady leasingu……….17 Rozdział II.Charakterystyka leasingu finansowego 2.1. Przedmioty transakcji leasingu finansowego………. 21 2.2. Podmioty transakcji leasingu finansowego………. 25 2.3.Umowa leasingu finansowego 30 Rozdział III. Ewidencja księgowa leasingu finansowego 3.1. Ewidencja księgowa leasingu finansowego u leasingobiorcy………. 36 3.2. […]

Leasing w aspekcie podatkowym i bilansowym 4.3/5 (23)

Wstęp…………4 Rozdział I Istota i przedmiot leasingu 1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja leasingu………… 6 2. Uczestnicy transakcji leasingowej …………10 3. Umowy leasingu …………14 4. Raty leasingowe i zakończenie transakcji …………17 5. Opłaty leasingowe …………17 6. Korzyści umowy leasingowej i zakończenie umowy…………. 19 Rozdział II Leasing w prawie podatkowym 1. Leasing w świetle przepisów o podatku […]

Leasing operacyjny a finansowy na przykładzie firmy XYZ. 4.27/5 (26)

Wstęp Rozdział 1 Istota, uwarunkowania i zasady leasingu 1.1. Istota leasingu 1. 2. Rodzaje leasingu 1. 2.1. Leasing bezpośredni 1. 2.2. Leasing pośredni 1. 2.3. Leasing finansowy 1. 2.4. Leasing operacyjny 1. 3. Zawieranie umowy leasingu 1. 4. Zalety leasingu 1. 5. Wady leasingu Rozdział 2 Księgowe i podatkowe aspekty leasingu 2.1. Księgowe ujęcie umów […]

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa 4.44/5 (18)

Wstęp Rozdział 1 Ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu ……….7 1.2. Pojęcie i istota leasingu………. 9 1.3. Rodzaje leasingu………. 11 Rozdział 2 Transakcje leasingowe 2.1. Podmiot transakcji leasingowej ……….19 2.2. Przedmiot transakcji leasingowej ……….23 2.3. Umowa leasingowa ……….25 2.4. Podatkowe aspekty leasingu………. 27 Rozdział 3 Leasing, a inne formy finansowania 3.1. Wady i zalety leasingu […]