Zapotrzebowanie na stymulacje kobiet skazanych na przykładzie Zakladu Karnego.

Wstęp I. Czesc teoretyczna. 1. Pojecie stymulacji. 2. Teoria "Poszukiwania Doznan" M. Zuckermana. 3. Koncepcje temperamentu. 3.1. Przeglad teorii temperamentu w ujęciu; Allporta, Mehrabiana, Goldshmitha i Camposa, Thomasa i Chess, Bussa i Plomina. 3.2. Psychotycznosc, Ekstrawersja, Neurotycznosc jako glówne wymiary Więcej

Resocjalizacja młodzieży w zakładach karnych na przykładzie więzienia w XYZ

Wstęp………3 Rozdział I. Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka 1. Pojęcie resocjalizacji……… 4 2. Cele resocjalizacji ………6 3. Zasady resocjalizacji……… 12 Rozdział II. Zakłady karne jako instytucje resocjalizacyjne 1. Postawy formalna – prawne ………17 2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego……… 19 Więcej

Resocjalizacja trudnej młodzieży jako forma pomocy społecznej na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ.

Wprowadzenie ………. 3 Rozdzial I. Resocjalizacja jako proces wychowania 1.1. Istota i cele resocjalizacji ………. 4 1.2. Zasady resocjalizacji………. 9 1.3. Resocjalizacja jako forma pomocy społecznej ………. 10 1.4. Niedostosowanie społeczne ……….12 Rozdzial II. Przestepczosc nieletnich 2.1. Pojecie przestepczosci ………. Więcej

Realizacja pasji sportowych w warunkach izolacji wieziennej na przykładzie ZK w XYZ.

Wstęp……….5 Rozdzial I Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej w zakladach karnych……….5 1.1. Zaklad karny jako instytucja resocjalizacyjna. 1.2. Sport jako dziedzina kultury fizycznej. 1.3. Rola sportu w oddzialywaniach resocjalizacyjnych. Rozdzial II Metodologia badan wlasnych ……….16 2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan. Więcej

Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wiezniów.

Wstęp………..3 Rozdzial I Istota, kultura i normy podkultury wieziennej 1.1.Podkultura wiezienna-definicje………..5 1.2.Charakterystyka podkultury wieziennej………..8 1.3.Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej………..13 1.4.Normy wytworzone przez uczestników podkultury wieziennej………..16 Rozdzial II Podkultura wiezienna a proces resocjalizacyjny 2.1.Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………..19 2.2.Podkultura wiezienna Więcej

Bezpieczeństwo mlodocianych, osadzonych w Areszcie Sledczym XYZ.

Wstęp Rozdzial I Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w świetle literatury przedmiotu. 1.Charakterystyka omawianej spolecznosci………4. 2.Pojecie bezpieczenstwa osadzonych w świetle prawa9. 3.Rodzaje i kategorie bezpieczenstwa………15. Rozdzial II Problematyka i metodologia badan. 1.Przedmiot i cele badan………19 2.Problemy i hipotezy badawcze 3.Przedstawienie zastosowanych metod, Więcej

Resocjalizacja nieletnich w zakladach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakladu Poprawczego w XYZ. Studium przypadku

Wstęp……….3 Rozdzial I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka 1. Funkcje i zadania resocjalizacji……….6 2. Zasady i metody resocjalizacji……….13 3. Etapy procesu resocjalizacji……….22 Rozdzial II Zaklady poprawcze jako instytucje resocjalizacyjne 1. Podstawy prawne……….30 2. Pedagogiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania Więcej

Zakład karny jako miejsce pracy, służby funkcjonariuszy Służby Więziennej- możliwości i zagrozenia.

  Wstęp ……….3 Rozdział I. Zakład karny jako jednostka penitencjarna 1. Cele, funkcje i zadania zakładu karnego w świetle przepisów prawnych……….5 2. Zakład karny jako jednostka totalitarna……….9 3. Struktura organizacyjna……….13 4. Personel jednostki organizacyjnej i jego zadania……….15 4.1 Dyrektor……….16 4.2 Więcej

Przejawy podkultury wieziennej oraz jej wpływ na funkcjonowanie zakladu karnego.

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Obraz podkultury wieziennej 1.1 Pojecie kultury i podkultury ………. 5 1.2 Etiologia podkultury wieziennej ………. 7 1.3 Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne ………. 9 1.4 Elementy grup nieformalnych w zakładzie karnym ………. 14 Rozdzial Więcej

Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych na przykładzie literatury.

  Wstęp………3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka………5 1.1 Pojęcie resocjalizacji 1.2 Cele resocjalizacji 1.3 Zasady resocjalizacji Rozdział II Resocjalizacja w zakładach karnych………13 2.1 Podstawy formalna prawne resocjalizacji 2.2 Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego 2.3 Zadania pedagoga resocjalizującego 2.4 Więcej

Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wieznia

Wstęp………2 Rozdzial 1. Analiza literatury przedmiotu 1.1. Podstawowe pojecia i ich objasnienie………4 1.2. ‚Drugie zycie’wieznia i hierarchia wiezienna………7 1.3. Stosunki interpersonalne panujace w życiu wieziennym………15 1.4. Normy i wartosci obowiazujace uczestników podkultury wieziennej………21 1.5. Formalna organizacja wiezienia alternatywa dla podkultury Więcej

Agresji i autoagresja w świetle literatury.

Wstęp………5 Rozdzial I. Agresji i autoagresja w świetle literatury………7 1. Agresja i autoagresja – podstawowe pojecia 2. Uwarunkowania zachowan w świetle teorii 2.1. Organiczne podloze agresji 2.2. Popedowo – instynktowne uwarunkowania agresji 2.3. Zachowania agresywne a frustracja i stres 3. Więcej

Rola wychowawcy w procesię oddzialywan resocjalizacyjnych zakladów poprawczych.

Wstęp ………..3 Rozdzial I Osoba wychowawcy, jej cechy, osobowosc, funkcje i zadania 1.1 Wychowawca-nauczyciel w pogladach wybitnych pedagogów……….. 5 1.2 Sylwetka efektywnego wychowawcy -cechy charakteru ………..11 1.3 Zadania i funkcje wychowawców ………..18 Rozdzial II Techniki, metody i systemy oddzialywan w Więcej

Skutecznosc resocjalizacji skazanych. Analiza w oparciu o badania wlasne na podstawie praktyki Zakladu Karnego w XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Znaczenie resocjalizacji w kontekscie systemu wieziennictwa w Polsce 1.1. Istota i definicje resocjalizacji………8 1.2. Historia zalozen resocjalizacji w Polsce i na swiecie………16 1.3. Wspólczesne systemy resocjalizacyjne………19 1.4. Zalozenia resocjalizacji w zakladach karnych w Polsce………22 1.5. Problemy z Więcej

System penitencjarny III RP.

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka wieziennictwa 1. Historia wieziennictwa na swiecie 2. Historia wieziennictwa w Polsce 3. Wiezienia dla kobiet 4. Spoleczenstwo wiezienne – podkultura srodowiska wieziennego Rozdzial II Podstawowe problemy wieziennictwa w Polsce 1. Czynniki kształtujące stan wieziennictwa w Więcej

Resocjalizacja w zakładzie karnym.

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka resocjalizacji. 1.1. Pojecie resocjalizacji………6 1.2. Cele resocjalizacji………6 1.3. Zasady resocjalizacji………7 1.4. Etapy resocjalizacji………9 1.5. Modele systemu resocjalizacji………11 1.6. Funkcjonowanie systemu resocjalizacji………14 1.7. System wiezienny w Polsce………18 Rozdzial II Wpływ niepowodzen szkolnych, a resocjalizacja wychowanków zakladu Więcej

Eksperyment, jako metoda analizy zaleznosci przyczynowych.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Eksperyment, jako metoda zaleznosci przyczynowych. 1.1 Eksperymentalne sprawdzanie hipotez przyczynowych………13 Rozdzial 2. Schematy eksperymentalne. 2.1. Schemat z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie………20 2.2. Schemat szeregów czasowych………20 2.3. Schemat z grupa kontrolna bez pretestu………22 2.4. Schematy z dwukrotnym Więcej

Samookaleczanie się wśród mlodziezy.

Wstęp………2 Rozdzial I. Istota samookaleczen. 1.1. Definicja i wystepowanie samookaleczen………4 1.2. Klasyfikacja i formy samookaleczen………7 1.3. Samobójstwo a samookaleczenia………13 1.4. Plec i wiek a samouszkodzenia………15 1.5. Rasa, kultura, status spoleczny, seksualnosc, niepelnosprawnosc a samouszkodzenia………17 1.6. Piercing i tatuaze a samouszkodzenia………19 Więcej

Zachowania agresywne wśród młodzieży gimnazjalnej &211; przyczyny, profilaktyka

Wstęp Rozdzial I. Zjawisko agresji wśród młodzieży w świetle wybranej literatury przedmiotu 1.1. Pojecie agresji……….5 1.2. Formy i rodzaje agresji………. 12 1.3. Teorie psychologiczne agresji………. 18 1.4. Objawy i skutki agresji………. 22 Rozdzial II. Spoleczno-kulturowe uwarunkowania agresji wśród młodzieży i Więcej

Zjawisko narkomanii w Polsce jako problem spoleczny

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka zjawiska narkomanii w Polsce 1. Podstawowe pojecia zwiazane z narkomania 2. Poczatki narkomanii w Polsce i charakterystyka problemu 3. Próby przeciwdziałania narkomanii w Polsce Rozdzial II Wpływ narkotyków na organizm i zycie czlowieka 1. Przyczyny i Więcej

Resocjalizacja w zakładzie poprawczym w XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka resocjalizacji. 1.1. Pojecie resocjalizacji………6 1.2. Cele resocjalizacji………6 1.3. Zasady resocjalizacji………7 1.4. Etapy resocjalizacji………9 1.5. Modele systemu resocjalizacji………11 1.6. Funkcjonowanie systemu resocjalizacji………14 1.7. System wiezienny w Polsce………18 Rozdzial II Wpływ niepowodzen szkolnych, a resocjalizacja wychowanków zakladu Więcej

Problem spozywania narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2010-2011 w gimnazjum.

Wstęp……….4 Rozdzial I Podstawowe informacje dotyczace narkotyków i narkomanii w literaturze 1.1. Pojecie narkotyków, narkomani i uzaleznienia……….5 1.2. Szczególowa charakterystyka i podzial narkotyków……….8 1.3. Przestepczosc narkotykowa w Polsce……….16 1.4. Przyczyny narkomanii……….21 1.5. Skutki zazywania narkotyków……….23 Rozdzial II Metodyka badawcza 2.1 Więcej

Polityka państwa w zakresię systemu penitencjarnego w Polsce na przykładzie zakladu karnego w XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial I Podstawowe pojecia z zakresu organizacji i struktury organizacji 1.1 Pojecie organizacji i struktury organizacyjnej………. 7 1.2 Struktura i dzialalnosc zakladów karnych w Polsce………. 11 1.3 Funkcje instytucji penitencjarnej………. 16 Rozdzial II Jednostki organizacyjne Sluzby Wieziennej 2.1 Centralny Więcej

Wpływ samorzadnosci na zachowania i postawy wychowanków na przykładzie placówki resocjalizacyjnej w XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Samorzadnosc i jej wartość spoleczna. 1.1. Charakterystyka samorzadnosci w róznych jej formach i srodowiskach wystepowania………6 1.2. Cele i zadania samorzadnosci………12 1.3. Psychologiczno-spoleczny aspekt samorzadnosci ………17 1.3.1. Rozwijanie samorzadnosci w grupie ………17 1.3.2. Tworzenie wiezi społecznych w grupie………20 Więcej

Postawy mezczyzn skazanych wobec pracy

Wstęp Rozdzial 1. Praca a resocjalizacja. 1.1. Pojecie pracy i jej funkcje…………4 1.2. Praca jako metoda resocjalizacji…………7 1.2.1. Resocjalizacja przez prace…………9 1.2.2. Przygotowanie osób skazanych do pracy…………16 1.3. Regulacje prawne dotyczace zatrudnienia skazanych…………19 1.4. Stan badan na temat pracy skazanych Więcej

Możliwościi ograniczenia dotyczace zadan wykonywanych w Areszcie Sledczym Myslowice przez funkcjonariuszy

Wstęp………… 3 Rozdzial I Zadania realizowane przez funkcjonariuszy w kontekscie instytucji dla skazanych na podstawie literatury przedmiotu 1.1 Historia polskiego wieziennictwa na tle wieziennictwa na swiecie …………5 1.2 Wiezienie jako instytucja resocjalizacyjna. Przeslanki formalno-prawne i struktura organizacyjna………… 10 1.3 Możliwościi Więcej

Formy spędzania czasu wolnego osadzonych w areszcie sledczym

Wstęp………. 3 Rozdzial I Srodowisko wiezienne i proces adaptacji osadzonych, w świetle literatura przedmiotu 1.1 Pojecie, przyczyny powstania podkultury wieziennej w zakladach karnych………. 5 1.2 Charakterystyka przejawów podkultury wieziennej i komunikacja wiezniów………. 16 1.3 Sposoby spedzania czasu wolnego osadzonych………. 25 Więcej

Powrót na rynek pracy osób wychodzacych z uzaleznienia narkotykowego

Wprowadzenie………. 6 Rozdzial I Podstawy teoretyczne 1 Doradztwo zawodowe – definicje, zakres ……….9 2 Uzaleznienia – definicja i ogólna charakterystyka……….. 16 3 Rynek pracy – obecny. Ogólna charakterystyka i definicje……….. 18 4 Rola psychologii w pracy doradcy zawodowego………. 22 5 Więcej

Ocena wytrzymalosci plywackiej zolnierzy

Wstęp ………..3 Rozdzial I Historia plywania 1.1.Rozwój plywania od starozytnosci do XIX wieku………… 4 1.2.Poczatek i rozwój plywania sportowego……….. 10 1.3. Historia techniki plywania ………..14 Rozdzial II Wytrzymalosc plywacka w świetle literatury 2.1.Pojecie wytrzymalosci ………..19 2.2. Klasyfikacja wytrzymalosci……….. 20 2.3. Więcej

Portret psychologiczny a resocjalizacja osób skazanych za zabójstwo.

Wstęp (wprowadzenie)…………5 Rozdzial 1. Problematyka przestepstw przeciwko życiu i zdrowiu w świetle literatury. 1.1 Kara pozbawienia wolnosci- istota, cechy i charakterystyka…………6 1.2 Rodzaje zabójstw…………8 1.3 Czynniki kryminogenne zabójstw…………11 1.4 Środki resocjalizacji…………15 1.5 Kara smierci- argumenty ‚za’ i ‚przeciw’…………21 Rozdzial 2. Więcej

Uwarunkowania przestepczosci nieletnich na przykładzie zakladu poprawczego w XYZ

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Przestepczosc – zagadnienia wprowadzajace Wprowadzenie ………..6 1.1. Definicja przestępstwa w świetle doktryny prawa karnego ………..6 1.2. Ustawowe znamiona przestepstw……….. 8 1.3. Etiologia zachowan przestepczych w doktrynach kryminologicznych ………..12 1.3.1. Biologiczne teorie przestepczosci ………..13 1.3.2. Przestepczosc w ujęciu Więcej

Rola pomocy postpenitencjarnej w percepcji skazanych osadzonych w Zakladzie Karnym w XYZ

Wstęp……………4 Rozdzial 1 Zaklad karny jako instytucja resocjalizacji penitencjarnej……………5 1. Typy i rodzaje zakladów karnych……………7 2. Specyfika izolacji penitencjarnej i jej wpływ na osadzonych……………15 3. Rola nagród i kar w procesię resocjalizacji penitencjarnej……………23 4. Środki penitencjarne stosowane wobec osadzonych w Więcej

Podkultura wiezienna

Streszczenie…………4 Wstęp…………5 Rozdzial I Podkultura wiezienna – istota i charakterystyka 1.1. Zaleznosc podkultury od kultury dominujacej…………6 1.2. Etiologia podkultury wieziennej…………9 1.3. Hierarchiczny uklad wladzy w wieziennej grupie nieformalnej…………13 1.3.1. Struktura populacji ‚grypsujacych’…………15 1.3.2. Przywództwo w ‚drugim zyciu’…………17 1.3.3. Funkcje gwary Więcej

Funkcjonowanie Podkultury Wieziennej

Wstęp………… 4 Rozdzial I Specyfika i funkcjonowanie zakladów karnych w Polsce. 1.1. Typologia zakladów karnych………… 1.2. Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolnosci………… 18 Rozdzial II Problematyka podkultury wieziennej. 2.1. Geneza podkultury wieziennej………… 28 2.2. Podzialy nieformalne w podkulturze wieziennej………… 34 Więcej

Obsługa przedsiebiorstw jako problem działalności biura rachunkowego

Wstęp…………4 1. Prowadzenie działalności gospodarczej 1.1 Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej…………5 1.2 Formy działalności gospodarczej …………10 1.3 Istota i dzialalnosc przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej………… 15 2. Tworzenie biura rachunkowego 2.1 Zakladanie firmy …………22 2.2 Uslugowe prowadzenia ksiag rachunkowych………… 28 2.2.1 Więcej

Podkultura wiezienna w zakladach penitencjarnych

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia w zakadach karnych w świetle literatury przedmiotu……….. 6 1.1 Definicja podkultury wieziennej……….. 6 2.1 Charakterystyka podkultury wieziennej……….. 11 3.1 Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej……….. 19 4.1 Normy tworzone przez uczestników podkultury Więcej

Strategia państwa w zakresię systemu penitencjarnego w Polsce w oparciu o zakladu karnego w ( tym i tym ZK)

Wstęp……….4 Rozdzial I Glówne pojecia z zakresu organizacji i struktury organizacji 1.1 Pojecie organizacji i struktury organizacyjnej………. 7 1.2 Dzialalonosc i struktura zakladów karnych w Polsce………. 11 1.3 Funkcje instytucji penitencjarnych ……….15 Rozdzial II Sluzba Wiezienna i jej jednostki organizacyjne Więcej

Proces resocjalizacyjny nieletnich przestepców.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Zjawisko nieprzystosowania społecznego mlodziezy 1.1. Istota nieprzystosowania społecznego……… 6 1.2. Przyczyny nieprzystosowania społecznego……… 13 1.3. Symptomy nieprzystosowania społecznego……… 20 1.4. Rodzaje nieprzystosowania społecznego……… 26 1.5. Teorie nieprzystosowania społecznego……… 32 Rozdzial 2. Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich przestepców. Więcej

Zjawisko podkultury wieziennej i jego wpływ na efekty oddzialywan penitencjarnych

Sumary ……… 3 Wstęp ……… 5 Rozdzial I. Podkultura wiezienna w świetle literatury naukowej 1.1. Podstawowa terminologia zwiazana z tematem pracy ze szczególnym uwzglednieniem oddzialywan penitencjarnych ………7 1.2. Kultura, podkultura- wyjasnienie terminologii, problemy definicyjne, stosunek wzgledem siebie ……… 13 1.3. Więcej

Zagrozony proces resocjalizacji w kontekscie problematyki przemytu narkotyków na teren zakladu karnego.

1. Proces resocjalizacji – istota i praktyka. 1.1 Cele i funkcje procesu resocjalizacji………..4 1.2 Metody resocjalizacji penitencjarnej………..6 1.3 Przedmiot i podmiot resocjalizacji………..10 1.4 Strategie wychowania resocjalizujacego………..12 2. System penitencjarny w Polsce. 2.1 Wieziennictwo – geneza………..19 2.2 Resocjalizacja w odmianie penitencjarnej………..23 Więcej

Przyczyny i skutki przeludnienia wiezien w Polsce

Wstęp. Rozdzial I Wieziennictwo w Polsce 1.1 Rozwój wieziennictwa w Polsce 1.2 Charakterystyka zakladów karnych w Polsce 1.3 Personel wiezienny Rozdzial II Wybrane zagadnienia z wieziennictwa 2.1 Zachowania terytorialne ludzi 2.2 Poczucie prywatnosci 2.3 Zatloczenie 2.4 Systemy wykonywania kary pozbawienia Więcej

Praca w Sluzbie Wieziennej w opinii funkcjonariuszy Zakladu Karnego w XYZ

Wstęp…………..5 Rozdzial I Glówne pojecia z zakresu instytucji, organizacji i struktury organizacyjnej. 1.1. Definicja i rodzaje instytucji. Instytucje totalne…………..8 1.2. Działalność, organizacja i struktura organizacyjna Zakladów Karnych w Polsce……………12 1.3. Funkcje instytucji penitencjarnych……………17 1.4. CZSW – Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej……………18 Więcej

Kara ograniczenia wolnosci a funkcja resocjalizacyjna

Wstęp Rozwiniecie Zakończenie Bibliografia

Rola i zadania kuratora w procesię resocjalizacji – perspektywa osób dozorowanych

Wstęp………. 4 Rozdzial I Proces resocjalizacji w literaturze. 1.1. Uwarunkowania w procesię resocjalizacji……… 6 1.2. Resocjalizacja i sadownictwo dla nieletnich……… 8 1.3. Resocjalizacja poprzez zaklady wychowawczo-poprawcze……… 11 1.4. Resocjalizacja otwarta czyli instytucja kuratorów sadowych dla nieletnich……… 19 1.4.1. Modele instytucji Więcej

Skutecznosc resocjalizacji w wiezieniu pólotwartym w XYZ.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Problematyka pracy w świetle literatury 1. Rozwój kary pozbawienia wolnosci w Polsce po II wojnie swiatowej……….. 5 2. Aktualny system penitencjarny w Polsce ……….9 2.1. Rola pracy w zakładzie karnym w Polsce ……….11 2.2. Rola rodziny w Więcej

Rozwój systemu resocjalizacji w Chinach.

Wstęp………..2 1. Definicja slowa “resocjalizacja” i historia mysli resocjalizacyjnej……….. 2 1.1 Poczatki kształtowania się systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji………..3 2. Podstawowe infromacje o Chinach (dane demograficzne, ustrój polityczny)………..5 3. Prawo karne w Chinskiej Republice Ludowej………..7 4. System resocjalizacyjny w Chinach. Więcej

Kobiety-matki w zakładzie karnym.

Wstęp……….6 Rozdzial 1 Macierzynstwo a izolacja. 1.1. Definicje macierzynstwa……….8 1.2. Pojecie izolacji……….10 1.3. Psychologiczne i fizjologiczne konsekwencje rozlaki matki z dzieckiem………. 14 1.4. Prawo a macierzynstwo w izolacji……….19 Rozdzial 2 Przestepczosc kobiet. 2.1. Przestepstwo w prawie karnym……….22 2.2. Przekrój spoleczny Więcej