Kategoria: Resocjalizacja

Resocjalizacja to jedno z ważniejszych zagadnień, poruszanych w kontekście osób odbywających karę pozbawienia wolności. Resocjalizacja to również jeden z popularniejszych kierunków studiów. Karanie za przestępstwa jest nieodłącznym elementem naszego społeczeństwa i będzie nam towarzyszyć przez wiele kolejnych dziesięcioleci. Resocjalizacja bardzo się zmieniała i ewoluowała na przestrzeni miniowych wieków. Jest to znakomity temat rzeka, by pisać o nim pracę magisterską. Jeśli czeka Cię pisanie prac na temat resocjalizacji, możesz znaleźć u nas pomoc. Jest to tematyka dobrze nam znana, w której świetnie się czujemy. Poruszamy w pracach różnorodne zagadnienia, a praca licencjacka może poruszać temat  resocjalizacji na dowolny sposób i przedstawiać ją z różnych punktów widzenia. Staranność przygotowania, poprawność gramatyczna i stylistyczna, a także zgodność z wymogami promotora. Praca magisterska resocjalizacja to twoja szansa na wysoką ocenę z egzaminu końcowego, a także pewność uzyskania tytułu.

Eksperyment, jako metoda analizy zaleznosci przyczynowych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Eksperyment, jako metoda zaleznosci przyczynowych. 1.1 Eksperymentalne sprawdzanie hipotez przyczynowych………13 Rozdział 2. Schematy eksperymentalne. 2.1. Schemat z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie………20 2.2. Schemat szeregów czasowych………20 2.3. Schemat z grupa kontrolna bez pretestu………22 2.4. Schematy z dwukrotnym pomiarem w róznych grupach (bez i z grupami kontrolnymi) ………24 2.5. Schemat Solomona ………26 2.6. Schemat bez pretestu i bez grupy kontrolnej………27 2.7. Schemat z powtarzaniem bodzca w jednej grupie………29 2.8. Schemat rotacyjny………30 Rozdział 3. Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach spolecznych. 3.1. Eksperyment projektowany w terenie………31 3.2. Eksperyment laboratoryjny………32 3.3. Eksperyment Ex-post-facto ………33 3.4. Eksperyment projekcyjny………34 3.5. Eksperymenty jednoczesne i…

Samookaleczanie się wśród mlodziezy.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Istota samookaleczen. 1.1. Definicja i wystepowanie samookaleczen………4 1.2. Klasyfikacja i formy samookaleczen………7 1.3. Samobójstwo a samookaleczenia………13 1.4. Plec i wiek a samouszkodzenia………15 1.5. Rasa, kultura, status spoleczny, seksualnosc, niepelnosprawnosc a samouszkodzenia………17 1.6. Piercing i tatuaze a samouszkodzenia………19 Rozdział II. Źródła i funkcje samookaleczen. 2.1. Przyczyny samookaleczen………20 2.2. Motywacja samookaleczen………25 2.3. Funkcje samookaleczen………27 2.4. Konsekwencje samookaleczen………32 Rozdział III. Leczenie osób dokonujacych samookaleczen. 3.1. Zrozumiec osobe samo okaleczajaca sie………34 3.2. Zasady pracy z osobami dokonujacymi samookaleczen………37 3.3. Taktyki i procedury………40 3.4. Leczenie osób dokonujacych samookaleczen………41 Zakończenie………43 Bibliografia………45

Zjawisko narkomanii w Polsce jako problem spoleczny

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka zjawiska narkomanii w Polsce 1. Podstawowe pojęcia zwiazane z narkomania 2. Poczatki narkomanii w Polsce i charakterystyka problemu 3. Próby przeciwdziałania narkomanii w Polsce Rozdział II Wpływ narkotyków na organizm i zycie czlowieka 1. Przyczyny i skutki narkomanii 2. Formy zazywania narkotyków 3. Podzial narkotyków Rozdział III Leczenie i zapobieganie zjawisku narkomanii 1. Wybór formy leczenia 2. System leczenia w Polsce 3. Profilkatyka narkomanii Zakończenie Bibliografia

Problem spozywania narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2010-2011 w gimnazjum.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Podstawowe informacje dotyczace narkotyków i narkomanii w literaturze 1.1. Pojęcie narkotyków, narkomani i uzaleznienia……….5 1.2. Szczególowa charakterystyka i podzial narkotyków……….8 1.3. Przestepczosc narkotykowa w Polsce……….16 1.4. Przyczyny narkomanii……….21 1.5. Skutki zazywania narkotyków……….23 Rozdział II Metodyka badawcza 2.1 Cel i przedmiot przeprowadzonych badan……….25 2.2 Problemy i hipotezy badawcze……….26 2.3 Zmienne i wskazniki……….27 2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….29 2.5 Charakterystyka, przebieg i organizacja badan……….31 Rozdział III Narkomania, jako problem spoleczny wśród młodzieży gimnazjalnej. rozmiar zjawiska. Analiza wyników i badan wlasnych 3.1 Skala rozpowszechnienia narkotyków wśród uczniów w roku szkolnym 20010/2011 w Gimnazjum nr X……….32 3.2 Socjodemograficzne aspekty spozywania…