Resocjalizacja w zakładzie karnym.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka resocjalizacji.

1.1. Pojecie resocjalizacji………6
1.2. Cele resocjalizacji………6
1.3. Zasady resocjalizacji………7
1.4. Etapy resocjalizacji………9
1.5. Modele systemu resocjalizacji………11
1.6. Funkcjonowanie systemu resocjalizacji………14
1.7. System wiezienny w Polsce………18


Rozdzial II
Wpływ niepowodzen szkolnych, a resocjalizacja wychowanków zakladu poprawczego.

2.1. Niepowodzenia szkolne………24
2.2. Niedostosowanie społeczne………26
2.3. Przyczyny niedostosowania społecznego mlodziezy………29
2.4. Szkola wobec niepowodzen szkolnych i ich roli w patologizacji ucznia………36
2.5. Przyczyny niepowodzen szkolnych………38
2.6. Metody i srodki walki z niepowodzeniami szkolnymi………40
2.7. Przejawy niedostosowania społecznego………41
2.8. Skutki niedostosowania społecznego………46


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cele i zalozenia oddzialywan wychowawczo – resocjalizacyjnych………47
3.2. Instytucje resocjalizacyjne………48
3.2.1. Rodzaje zakladów resocjalizacyjnych………48
3.2.2. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestepczosci nieletnich………49
3.2.3. Organizacja zakladów poprawczych………50
3.2.4. Charakterystyka Zakladu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w XYZ………52
3.2.5. Struktura ZPiSdN w XYZ………54


Rozdzial IV
Przeciwdzialanie niedostosowaniu społecznemu nieletniego w warunkach zakladu poprawczego w XYZ

4.1. Studium przypadku – diagnoza………56
4.1.1. Charakterystyka srodowiska rodzinnego i uwarunkowania psychospołeczne………56
4.1.2. Okreslenie stanu fizycznego………57
4.1.3. Przebieg nauki szkolnej i aktualny poziom dydaktyczny………57
4.1.4. Poziom rozwoju poznawczego i charakterystyka osobowosci nieletniego………58
4.1.5. Analiza niedostosowania społecznego………60
4.1.6. Zachowania nieletniego w schronisku………62
4.1.7. Aktualna sytuacja wychowanka – pobyt w zakładzie poprawczym………63
4.2. Indywidualny program resocjalizacyjny wychowanka………64
4.2.1. Rodzaje i formy oddzialywan wychowawczych………64


Zakończenie………67
Bibliografia………69


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>