Kategoria: Pielęgniarstwo

Prace z dziedziny Pielęgniarstwo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Dzialania pomocnicze dla osób niepelnosprawnych prowadzone przez gmine X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Czesc teoretyczna I Osoba niepelnosprawna 1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci 2. Charakterystyka niepelnosprawnosci………. 8 2.1 Niepelnosprawnosc sensoryczna………. 8 2.2 Niepelnosprawnosc fizyczna ……….11 2.3 Niepelnosprawnosc psychiczna………. 15 2.4 Niepelnosprawnosc zlozona ……….25 II Specyfika dzialan dotyczacych osób niepelnosprawnych w gminie X…

Opieka nad pacjentem po udarze mózgu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna &nbsp&nbsp1.1. Charakterystyka udaru mózgu &nbsp&nbsp1.2. Podział udarów mózgu &nbsp&nbsp1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu &nbsp&nbsp1.4. Powikłania udaru mózgu &nbsp&nbsp1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu &nbsp&nbsp&nbsp1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze…

Ocena jakości życia pacjentów po udarze mózgu 4.25/5 (24)

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze…

Opieka pielęgniarska nad pacjentką ze stwardnieniem rozsianym oraz nowotworem piersi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Nowotwór piersi 1.1 Anatomia gruczołu piersiowego………4 1.2 Epidemiologia raka piersi………9 1.3 Etiologia i patogeneza raka piersi………11 1.4 Profilaktyka raka piersi………20 1.5 Diagnostyka raka piersi………22 1.6 Leczenie raka piersi………25 Rozdział 2 Podstawy metodologiczne badań własnych 2.1 Przedmiot i…

Zagrożenia wypaleniem zawodowym pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach internistycznych 4.21/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problem procesu wypalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu       1.1 Pojęcie oraz istota wypalenia zawodowego 1.2 Źródła i etapy procesu wypalenia zawodowego 1.3 Czynniki kształtujące powstanie procesu wypalenia zawodowego Rozdział II Zarządzanie zasobami ludzkimi, a proces wypalenia zawodowego…