Kategoria: Pielęgniarstwo

Prace z dziedziny Pielęgniarstwo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Dzialania pomocnicze dla osób niepelnosprawnych prowadzone przez gmine X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Czesc teoretyczna I Osoba niepelnosprawna 1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci 2. Charakterystyka niepelnosprawnosci………. 8 2.1 Niepelnosprawnosc sensoryczna………. 8 2.2 Niepelnosprawnosc fizyczna ……….11 2.3 Niepelnosprawnosc psychiczna………. 15 2.4 Niepelnosprawnosc zlozona ……….25 II Specyfika dzialan dotyczacych osób niepelnosprawnych w gminie X 1.Organizacja dzialan w sprawach osób niepelnosprawnych ……….27 2.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji…

Oparzenia u pacjenta pediatrycznego-postępowanie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Oparzenia 1. 1. Definicja oparzenia 1. 2. Określenie głębokości i rozległości oparzenia 1. 2. 1. Określenie głębokości rany oparzeniowej 1. 2. 2. Metody oceny rozległości oparzenia 1. 3. Klasyfikacja oparzeń 1. 4. Rodzaje oparzeń 1. 5. Choroba oparzeniowa Rozdział II Charakterystyka oparzeń u dzieci 2. 1. Etiologia…

Opieka nad pacjentem po udarze mózgu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu 1.5.2. Edukacja jako działanie na rzecz samoopieki oraz edukacja…

Ocena jakości życia pacjentów po udarze mózgu 4.25/5 (24)

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu 1.5.2. Edukacja jako działanie na rzecz samoopieki oraz edukacja…

Opieka pielęgniarska nad pacjentką ze stwardnieniem rozsianym oraz nowotworem piersi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Nowotwór piersi 1.1 Anatomia gruczołu piersiowego………4 1.2 Epidemiologia raka piersi………9 1.3 Etiologia i patogeneza raka piersi………11 1.4 Profilaktyka raka piersi………20 1.5 Diagnostyka raka piersi………22 1.6 Leczenie raka piersi………25 Rozdział 2 Podstawy metodologiczne badań własnych 2.1 Przedmiot i cel pracy………32 2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze………32 Rozdział 3…

Zagrożenia wypaleniem zawodowym pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach internistycznych 4.05/5 (20)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problem procesu wypalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu       1.1 Pojęcie oraz istota wypalenia zawodowego 1.2 Źródła i etapy procesu wypalenia zawodowego 1.3 Czynniki kształtujące powstanie procesu wypalenia zawodowego Rozdział II Zarządzanie zasobami ludzkimi, a proces wypalenia zawodowego       2.1.Kontakty interpersonalne i ich rola w rozwoju procesu wypalenia zawodowego…

Rola pielęgniarki w terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zespołem Downa 4.39/5 (18)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I 1.1 Charakterystyka Zespołu Downa – etiologia i patogeneza. 1.2 Diagnostyka prenatalna i badania grup ryzyka ……….7 1.3 Cechy Zespołu Downa 9 Rozdział II 2.1 Główne problemy zdrowotne u dzieci z Zespołem Downa          2.1.1 Zaburzenia ze strony układu krążenia ……….12 2.1.2 Zaburzenia ze strony układu pokarmowego………. 12 2.1.3…