Kategoria: Logistyka

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

„Procesy Logistyczne na podstawie Szalkowski Sp. j.”

Wstęp Rodział 1 Wprowadzenie do procesów logistycznych       1.1.Uwarunkowania procesów logistycznych ……….. 3 1.2.Zdefiniowanie procesów logistycznych ……….. 6 1.3.Rodzaje procesów logistycznych ……….. 7 Rozdział 2 Charakterystyka firmy Szalkowski Sp. J       2.1.Cel badań ……….. 9 2.2.Metoda badawcza ……….. 9 2.3.Podstawowe informacje na temat firmy Szalkowski Sp. J……….. 9 2.3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 9 2.3.2. Charakterystyka rynkowa…
Przeczytaj więcej

Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem       1.1. Definicja logistyki ……….3 1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6 1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8 1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11 1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14 1.2.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa ……….17 Rozdział II Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie       2.1. Zarządzanie logistyczne –…
Przeczytaj więcej

Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ

Wstęp Rozdział I Magazynowanie 1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania 1.2. Proces magazynowania 1.3. Gospodarka magazynowa Rozdział II Infrastruktura procesów logistycznych 2.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych 2.2. Infrastruktura magazynowa, budowle i urządzenia 2.3. Urządzenia transportu wewnętrznego Rozdział III Magazynowanie elementem infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 3.1. Firma XYZ – informacje ogólne 3.2.…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka procesów dystrybucji  1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3 1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5 1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9 Rozdział 2 Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie  2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12 2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28 2.3. WMS a dystrybucja ……….35 Rozdział…
Przeczytaj więcej

Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4.…
Przeczytaj więcej

Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4.…
Przeczytaj więcej

Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4.…
Przeczytaj więcej

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Wstęp…………2 Rozdział 1 Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.       1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5 1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15 1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20 Rozdział 2 Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.       2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25 2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30…
Przeczytaj więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

Wstęp. Rozdzial 1. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa. 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów. 1.2. Funkcje dystrybucji produktów. 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów. 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu. Rozdzial 2. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru. 2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji. 2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych. 2.3. Wybór kanalów dystrybucji.…
Przeczytaj więcej

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Wstęp………3 Rozdzial I Polityka transportowa Unii Europejskiej 1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej polityki………5 1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług transportowych………7 1.3. Europejska infrastruktura transportu………12 1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a krajami trzecimi………14 Rodzial II Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Unii 2.1. Dostosowanie prawa i standardów w…
Przeczytaj więcej

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem. 1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu 1.2 Pojecie i funkcje zarządzania 1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa 1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy Rozdzial II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem. 2.1 Pojecie i cele logistyki 2.2 Zarządzanie logistyczne Rozdzial III Sieci handlowe jako przedmiot…
Przeczytaj więcej

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Dystrybucja jako element mieszanki marketingowej………4 1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu………8 Rozdzial 2.Wybór kanalów dystrybucji………10 2.1. Rodzaj kanalów dystrybucji……… ………12 2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15 Rozdzial 3. Formy współpracy w kanalach dystrybucji………19 3.1. Kanały konwencjonalne………19 3.2. Kanały zintegrowane pionowo………21 3.2.1. Kanały administrowane………22 3.2.2. Kanały korporacyjne………23 3.2.3. Kanały kontraktowe………24 3.3. Rozwój…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie.

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13 3.Zasad zarządzania materiałami surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i…
Przeczytaj więcej

Kanały dystrybucji w firmie XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5 1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………5 1.2. Funkcje dystrybucji………18 1.3. Pojecie kanalów dystrybucji………23 1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29 Rozdzial 2. Rodzaje kanalów dystrybucji………39 2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39 2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39 2.1.2. Kanały pośrednie………44 2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50…
Przeczytaj więcej

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Miejsce i rola dystrybucji w marketingu………6 1.1. Dystrybucja i sposoby jej interpretacji………6 1.2. Dystrybucja towarów……….10 1.3. Kanały dystrybucyjne………11 1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13 Rozdzial II Charakterystyka firmy xyz ………17 2.1. Definicja podmiotu gospodarczego ………17 2.2. Prezentacja firmy……….17 2.3. Historia mlyna……….18 2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie………19 2.5. Przedsiebiorstwo a konkurencja………23 2.5.1. Udział w rynku………24…
Przeczytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdzial I………6 Parametry charakteryzujace system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdzial II Rynek zywnosci mrozonej w Polsce 2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25 2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28 2.2.1. Aktualny potencjalny…
Przeczytaj więcej

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej

Wstęp……….1 Rozdzial I. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku. 1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4 1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9 1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11 1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13 1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15 1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez…
Przeczytaj więcej

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej

Wstęp…….3 Rozdzial I Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6 I.1. Pojecie dystrybucji i jej strategie..6 I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11 I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19 I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22 I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24 Rozdzial II Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28 II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28 II.2. Promocja jako działania…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5 1.1. Pojecie i funkcje zarządzania 1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa 1.3. Planowanie strategii firmy Rozdzial II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27 2.1. Pojecie i cele logistyki 2.2. Zarządzanie logistyczne. Rozdzial III Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42 3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa 3.2. Działalność firmy XYZ 3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Efekty zastosowania koncepcji Just In Time w procesię wytwarzania zespolów samochodowych na przykładzie firmy XYZ

1. Wprowadzenie………3 1.1. Geneza tematu pracy………3 1.2. Przeglad literatury………6 1.3. Cel i zakres pracy………7 2. Prezentacja przedsiębiorstwa………8 2.1. Rys historyczny………8 2.2. Asortyment wyrobów………13 2.3. Ogólna charakterystyka rynku zbytu………13 3. Dekompozycja pojazdu samochodowego………15 3.1. Ogólna charakterystyka modelu………15 3.2. Uklady funkcjonalne………20 3.3. Zespoly ukladu klimatyzacji………24 3.4. Budowa ukladu funkcjonalnego………25 3.5. Proces montazu ukladu np. na linii montazowej………34…
Przeczytaj więcej

Usprawnienie komunikacji miejskiej dla miasta XYZ

Wstęp………3 Rozdzial 1. Wpływ motoryzacji na srodowisko……… 5 Rozdzial 2. Sytuacja w XYZ, czyli auta utrudniaja przejazd……..9 Rozdzial 3. Zalety, wady pojazdów osobowych i masowych……..12 Rozdzial 4.Metody zwiekszania atrakcyjnosci komunikacji miejskiej……..15 Rozdzial 5. Przeciwdzialanie wzrostów ruchu samochodowego w miescie……..21 Rozdzial 6. Finansowanie komunikacji miejskiej……..26 Rozdzial 7. Marketing w komunikacji miejskiej……..28 Rozdzial 8. Propagowanie transportu zbiorowego…
Przeczytaj więcej

Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Cel i zakres pracy………3 Rozdzial 1. Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców 1.1. Wiadomosci podstawowe………4 1.2. Profil dobrego dostawcy………6 1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7 1.2.2. Jakość dostaw………10 1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11 1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12 1.2.5. Gotowość dostaw……….13 1.2.6. Lokalizacja dostawcy………13 1.2.7. Poziom techniczny i technologiczny dostawcy………14 1.2.8. Badania i rozwój realizowane przez dostawce………15…
Przeczytaj więcej

Działania posredników na rynku instytucjonalnym

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Srodowisko rynku instytucjonalnego ……… 6 1.1. Klasyfikacja produktów dla celów rynków instytucjonalnych ………6 1.1.1. Dobra wchodzace ………6 1.1.2. Dobra podstawowe ……… 7 1.1.3. Dobra ulatwiajace ………7 1.2. Podstawowe róznice miedzy rynkiem instytucjonalnym a rynkiem konsumentów………8 1.3. Organizacja rynków instytucjonalnych ………13 1.3.1. Giełda towarowa ………14 1.3.2. Przetarg ……… 15 1.3.3. Aukcja ………16…
Przeczytaj więcej

Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej

Wstęp………1 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3 1.1. Organizacja i zarzadzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6 2. Popyt na usługi transportowe………9 2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9 2.2. Źródła potrzeb transportowych………11 2.3 Systematyzacja i cechy potrzeb transportowych………11 3. Formy prawno – organizacyjne przedsiebiorstw i ich przeksztalcenia………13 3.1. Formy prawno…
Przeczytaj więcej

Warunki realizacji usług dystrybucyjnych w Zywiec Trade sp. z o.o.

Wstęp. Rozdzial 1 1. Zakres usług dystrybucyjnych (terytorialne, przedmiotowe i podmiotowe ich zróznicowanie) 2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 3. Organizacja usług 4. Proces technologiczny produkcji piwa Bibliografia

Wdrożenie zarządzania logistycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wstęp………5 Rozdzial I. Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP 1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7 1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8 1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8 1.4. Cele MRP………9 1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9 1.6. Economic Order Quantity (EOQ – Ilosc Porzadku Ekonomicznego)………9 1.7. MRP dla małych i srednich przedsiebiorstw………10 Rozdzial II.…
Przeczytaj więcej

Polski rynek usług pocztowych w aspekcie czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej

Rozdzial I. Rozwój usług pocztowych w ujęciu historycznym………….3 1. Geneza powstania poczty 2. Charakterystyka zmian po roku 1990 Rozdzial II. Charakterystyka usług oferowanych nabywcom………….10 1. Uslugi o charakterze powszechnym 2. Uslugi o charakterze umownym Rozdzial III. Konkurencyjnosc Poczty Polskiej w stosunku do innych podmiotów gospodarczych dzialajacych w sektorze usług pocztowych………….19 1. Sytuacja Poczty Polskiej na…
Przeczytaj więcej

Organizacja systemu sprzedaży na przykładzie firmy handlowej XYZ

Wstęp………4 Rozdzial I. Teoria organizacji sprzedazy 1.1 Marketing mix ………5 1.2 Pojecie systemu sprzedaży ……… 7 1.3 Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym……… 12 1.4 Efektywne szkolenia handlowców ………15 1.5 Ustalanie terytoriów sprzedaży ………16 1.6 Proces uczenia i doskonalenia umiejetnosci handlowców poprzez doswiadczenie………17 1.7 Kontrola w dziale sprzedaży ………21 1.8 Analiza odchylen sprzedaży ………39 1.9 Raporty…
Przeczytaj więcej

Zagadnienia logistyki odzysku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wprowadzenie………1 Rozdzial I. Logistyka w systemie nauk o zarzadzaniu………3 1.1. Geneza logistyki ………3 1.2. Pojecie logistyki……… 6 1.3. Rys historyczny i kierunki rozwoju logistyki………11 1.4. Podstawowe wlasciwosci i zadania logistyki………18 1.5. Infrastruktura procesów logistycznych oraz opakowania jako skladnik procesów logistycznych ………21 Rozdzial II. Wizerunek przedsiębiorstwa XYZ 2.1. Powstanie i historia firmy ………34 2.2. Analiza ekonomiczna…
Przeczytaj więcej

Organizacja dystrybucji towarów na przykładzie XYZ

Wstęp ………..4 Rozdzial I. Dystrybucja jako czynnik laczacy firme z rynkiem 1.1. Podstawowe pojecia z zakresu marketingu ……….. 5 1.2. Definicja i zadania dystrybucji ………..8 1.2.1. Pojecie i typy kanalów marketingowych ……….. 12 1.2.2. Wybór kanalu dystrybucji ………..15 1.2.3. Rodzaje dystrybucji towarów ………..19 1.2.4. Wspóldzialanie i konflikt w procesię kształtowania dystrybucji towarów ………..21 1.3. Fizyczny…
Przeczytaj więcej

Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

Wstęp………3 Rozdzial I. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i jej uwarunkowania ………4 1.1. Pojecie i istota logistyki ………10 1.2. Powstanie i rozwój logistyki ………17 1.3. Logistyka a rynkowa orientacja przedsiebiorstw ‚na odbiorce’ ………22 Rozdzial II. Logistyka jako instrument racjonalizacji i obnizenia kosztów przedsiębiorstwa……… 25 2.1. Zarządzanie logistyczno – marketingowe ………33 2.2. Podstawowe sfery dzialan logistycznych…
Przeczytaj więcej

Metody segregacji ładunków w portach.

Wstęp………5 Rozdzial 1. Podstawowe terminy i definicje 1.1. Pojecie segregacji……… 7 1.2. Ladunki niekompatybilne ………9 1.3. Sklady portowe ładunków niekompatybilnych……… 11 1.4. Proces skladowania ………16 Rozdzial 2. Metody segregacji wedlug miedzynarodowych przepisów i aktów prawnych 2.1. Segregacja wedlug Kodeksu IMDG………25 2.2. Segregacja wedlug Kodeksu BC………42 2.3. Segregacja wedlug ADR ………52 2.4. Segregacja wedlug Miedzynarodowych zalecen…
Przeczytaj więcej

Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym. 1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………8 1.2. Funkcje dystrybucji………12 1.3. Pojecie i rodzaje kanalów dystrybucji………14 1.3.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe posredników………17 1.3.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………19 1.4. Innowacyjne kanaly dystrybucji………22 1.5. Podsumowanie………25 Rozdzial II. Analiza srodowiska badawczego…
Przeczytaj więcej

Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Teoretyczne wprowadzenie do tematu……….5 1.1. Pojecie planowania 1.2. Etapy zaopatrzenia 1.3. Istota i kanaly dystrybucji Rozdzial II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego……….40 2.1. Przedmiot dzialalnosci 2.2. Historia firmy 2.3. Organy spólki 2.4. Wyróznienia i nagrody Rozdzial III. Zaopatrzenie i dystrybucja srub w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….52 3.1. Wybrane rodzaje produkowanych srub 3.2. Technologia produkcji srub…
Przeczytaj więcej

Doskonalenie podstawowego procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ.

Wstęp 3 Rozdzial I. Procesy w organizacji 1.1. Procesy, podejscie procesowe w zarządzaniu wspólczesna organizacja ……… 5 1.2. Definicja podejscia procesowego i procesu ……… 10 1.3. Udział procesów w podnoszeniu efektywnosci przedsiębiorstwa……… 15 Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ i jego otoczenia logistycznego 2.1. Ogólna prezentacja przedsiębiorstwa ……… 21 2.2. Charakterystyka produktów i ich odbiorców ………25…
Przeczytaj więcej

Transport jako sfera dzialan logistycznych.

Wstęp 3 Rozdzial I. Podstawowe zalozenia logistyki 1.1 Geneza i definicje logistyki ……… 4 1.2 Sfery dzialan logistycznych ……… 9 1.3 Zarządzanie lancuchem dostaw ……… 22 Rozdzial II. Miejsce i rola transportu w działalności logistycznej 2.1 Charakterystyka transportu ……… 29 2.2 Analiza środków transportu ……… 35 2.3 Koszty i ceny w transporcie ……… 39 2.4…
Przeczytaj więcej

Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Walory turystyczne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu……… 5 1.2. Walory krajoznawcze……… 8 1.3. Walory wypoczynkowe ………21 1.4. Walory antropogeniczne ………23 Rozdzial II. Zagospodarowanie turystyczne regionu 2.1. Baza noclegowa ………26 2.2. Baza gastronomiczna ………30 Rozdzial III. Dostepnosc transportowa regionu 3.1. Infrastruktura kolejowa ………36 3.2. Infrastruktura drogowa ………40 3.3. Infrastruktura lotnicza ………46 3.4. Przejscia graniczne…………
Przeczytaj więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ

Wstęp……..3 Rozdzial I. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa……..4 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów 1.2. Funkcje dystrybucji produktów 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu Rozdzial II. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru……..19 2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji 2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych 2.3. Wybór kanalów dystrybucji…
Przeczytaj więcej

Polityka transportowa miasta XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka transportu 1.1. Pojecie i klasyfikacja transportu…….. 3 1.2. Istota i źródła potrzeb transportowych…….. 5 1.3. Transport miejski ……..8 Rozdzial II. Polityka transportowa 2.1. Pojecie polityki transportowej ……..10 2.2. Cele polityki transportowej……..18 2.3. Narzedzia polityki transportowej ……..19 Rozdzial III Polityka transportowa miasta XYZ 3.1. Sterownie transportem publicznym w XYZ ……..25 3.2. Polityka…
Przeczytaj więcej

Komunikacja tramwajowa w Warszawie.

Rozdzial I. Wstęp Rozdzial II. Transport zbiorowy w miescie 2.1 Rola komunikacji miejskiej 2.2 Charakterystyka miejskiego transportu szynowego Rozdzial III. Historia Tramwajów Warszawskich 3.1 Poczatki miejskiej komunikacji szynowej 3.2 Tramwaje elektryczne 1908-1918 3.3 Okres miedzywojenny 3.4 Wybuch wojny i okupacja 3.5 Odbudowa systemu komunikacji tramwajowej 1950-1960 Rozdzial IV. Infrastruktura 4.1 Siec i zasilanie 4.2 Tory…
Przeczytaj więcej

Transport Unii Europejskiej i Polski.

Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania……..3 1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…….4 Rozdzial II Transport Unii Europejskiej. 2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne……..5 2.2. Rynek usług transportowych……..7 2.3. Europejska infrastruktura transportu……..11 Rozdzial III Przyporzadkowanie polskiego transportu do wymogów stawianych przez Unie Europejska. 3.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu……..17 3.1.1.Transport kolejowy……..20…
Przeczytaj więcej

Pojecie transportu i jego funkcje

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace transportu 1.1 Pojecie transportu 1.2 Podstawowe cechy produkcji transportowej 1.3 Przedmiot transportu 1.4 Funkcje transportu 1.5 Rynek usług transportowych Rozdzial II. Strategia firm transportowych 2.1 Strategia wykorzystywane przez firmy transportowe 2.2 Marketing w transporcie 2.3 Zastosowanie Internetu w zarządzaniu firma transportowa Podsumowanie i wnioski koncowe Bibliografia Spis tabel i…
Przeczytaj więcej

Polityka transportowa po wstapieniu do Unii Europejskiej.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Pojecie i zasady polityki transportowej………..5 1.1. Pojecie wspólnej polityki 1.2. Cele i priorytety polityki transportowej 1.3. Zasady polityki transportowej 1.4. Obszary polityki transportowej 1.4.1. Transport kolejowy 1.4.2. Transport drogowy 1.4.3. Transport lotniczy 1.4.4. Transport morski 1.4.5. Transport wodny sródladowy Rozdzial II. Polityka transportowa a UE………..17 2.1. Wspólny rynek transportowy 2.2. Działania Unii…
Przeczytaj więcej

Logistyka dystrybucji a obsługa klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Wstęp………1 Rozdzial I. Logistyka dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa………3 1.1. Powstanie i ewolucja logistyk………3 1.2. Pojecie, istota i reguly logistyki………8 1.3. Podstawowe cechy logistyki dystrybucji………14 1.4. Nowoczesna koncepcja logistyki………28 1.5. Trendy w logistyce dystrybucji a zintegrowany system zarządzania………30 Rozdzial II. Obsługa klienta i jej elementy………39 2.1. Pojecie obslugi klienta………39 2.2. Elementy obslugi klienta………40 2.3. Strategie obslugi…
Przeczytaj więcej

Znaczenie komunikacji lotniczej w turystyce krajowej.

Wstęp ………5 Rozdzial I. Cel zakres, material i metodyka pracy 1. Cel i zakres pracy ………7 2. Materialy i metodyka pracy Rozdzial II. Transport lotniczy i jego infrastruktura 1. Pojecie transportu lotniczego ………9 2. Struktura lotnisk w Polsce ………10 2.1. Lotniska o znaczeniu centralnym ………12 2.2. Lotniska o znaczeniu regionalnym ………13 2.3. Lotniska o znaczeniu…
Przeczytaj więcej

Logistyczna obsługa klienta w sprzedaży usług transportowych.

Wstęp………..3 Rozdzial I Logistyka w uslugach………..5 1.1 Istota logistyki 1.2 Outsourcing usług logistycznych 1.3 Uslugi logistyczny 1.4 Zmiany na rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1.5 Rozwój logistyki w uslugach Rozdzial II Logistyczna obsługa klienta………..24 2.1 Definicja logistycznej obslugi klienta 2.2 Elementy obslugi klienta 2.3 Obsługa klienta marketingowa a logistyczna 2.4 Mierniki…
Przeczytaj więcej

Postulowane cechy przywódcze w zarządzaniu przedsiebiorstwem logistycznym.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1 Istota działalności menadzerskiej jako forma zarządzania. 1.1. Pojecie menedzera. ……… 5 1.2. Miejsce menadzera w strukturze organizacji. ……… 9 1.2.1. Podstawowe funkcje zarządzania realizowane przez menedzera……… 11 1.2.2. Funkcje menedzera w zaleznosci od pozycji ……… 15 1.2.3. Funkcje menedzera w zaleznosci od systemu funkcjonowania organizacji ……… 22 1.3. Menedzer – przywódca…
Przeczytaj więcej

Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.

Wstęp Rozdzial 1. Historia systemu GPS Rozdzial 2. Elementy globalnego systemu pozycjonowania GPS – Navstar 2.1. Segment satelitarny GPS 2.2. Segment kontroli GPS 2.3. Segment uzytkownika GPS Rozdzial 3. Zasada działania systemu GPS 3.1. Dokladnosc wskazywania pozycji 3.2. Standardowy serwis pozycyjny – SPS 3.3. Bledy GPS 3.4. Róznicowy system GPS (DGPS) Rozdzial 4. Odbiorniki GSM…
Przeczytaj więcej

Transport sanitarny w ratownictwie medycznym.

Wstęp………..5 Cel pracy……….7 Metodyka pracy………. 8 Wykaz stosowanych pojec………. 9 Rozdzial 1. Transport sanitarny 1.1.Transport sanitarny w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej……….12 1.2.Transport sanitarny w ramach systemu ratownictwa medycznego……….14 1.3.Transport sanitarny daleki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowtonej……….18 1.4.Transport sanitarny karetka neonatologiczna……….18 1.5.Transport lotniczy……….19 1.6.Transport poza granicami kraju……….20 Rozdzial 2. Transport sanitarny, a system ratownictwa medycznego. 2.1.…
Przeczytaj więcej

Wpływ czlonkostwa w Unii Europejskiej na rozwój i standardy polskiego transportu drogowego.

Wstęp………4 Rozdzial I Transport -charakterystyka 1.1.Glówne zasady polityki Unii Europejskiej w transporcie drogowym……….5 1.2 Charakterystyka polskiego systemu transportowego……….7 1.3 Dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawnych Unii Europejskiej……….12 Rozdzial II Dostep do zawodu przewoznika w Polce i UE oraz regulacje prawne w odniesieniu do wspólnotowego prawa jazdy. 2.1 Dostep do operatora transportu drogowego w Unii Europejskiej……….16…
Przeczytaj więcej

Konsekwencje miedzynarodowych regul handlowych Incoterms 2000 dla logistycznego zarządzania przeplywem ladunku

1.Wstęp……….2 2. Cel pracy……….3 3. Istota i znaczenie miedzynarodowych regul handlowych……….3 4. Terminologia……….5 5. Zasady stosowania Incoterms……….7 6. Formuly Transportowe a rózne rodzaje transportu……….8 7. Gestia transportowa……….9 8. Bil of Loading – znaczenie listy zaladunkowej……….10 9. Odprawa Celna……….11 10. Podzial Kosztów……….14 11. Klasyfikacja Formul……….17 12. Międzynarodowe reguly zawierania i realizacji kontraktów handlowych 12.1 Grupa E…
Przeczytaj więcej

Procesy zachodzace na Polskim rynku usług kurierskich w pierwszej dekadzie XXI w.

Wstęp………2 Rozdzial I Rynek usług kurierskich – charakterystyka branzy 1. Poczatki działalności kurierskiej – nowego rodzaju usług transportowych………4 2. Dynamiczny rozwój i jego przyczyny………6 3. Rosnaca konkurencja………9 4. Zróznicowana oferta………11 5. Klienci………13 Rozdzial II Uslugi kurierskie w latach 2000-2010 1. Pojawienie się nowych potrzeb jako impuls do wprowadzenia niestandardowych ofert………17 2. Obsługa nowych branz i…
Przeczytaj więcej

Bezpieczenstwo komunikacyjne dzieci szkolnych.

Wstęp………2 Rozdzial I. Teoretyczne podstawy dotyczace bezpieczenstwa komunikacyjnego dzieci 1.1 Bezpieczenstwo na drodze w ujęciu przepisów prawnych………4 1.2 Jak zadbac o bezpieczenstwo dziecka na drodze………11 1.3 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania sie………14 1.4 Komunikacyjno – drogowa dla dzieci………23 Rozdzial II Metodologia badan dotyczacych bezpieczenstwa komunikacyjnego dzieci 2.1 Problem badawczy………28 2.2 Problem glówny i problemy…
Przeczytaj więcej

System monitorowania ruchu autobusów w komunikacji miejskiej.

Wstęp………. 5 1.1 Cel i zakres pracy ……….6 Rozdzial 1 Istniejace rozwiazania w zakresię monitorowania ruchu pojazdów 2.1 Metody monitorowania ruchu pojazdów w teorii i praktyce………. 8 Rozdzial 2. Technologie przesylu sygnalów wykorzystywane przes system 3.1 Technologia pozycjonowania satelitarnego GPS ……….14 3.2 Róznicowa transmisja poprawek DGPS………. 18 3.3 Globalny system komunikacji ruchomej GSM………. 20 3.4…
Przeczytaj więcej

Rola planowania finansowego w działalności przedsiębiorstwa- na przykładzie firmy transportowej w latach 2003-2007

Wstęp……….5 Rozdzial I. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 1. Istota planowania finansowego. ……….7 2. Funkcje planowania finansowego w przedsiębiorstwie……….. 8 3. Planowanie finansowe w biznesplanie……….. 10 4. Typy planów finansowych……….. 12 5. Etapy tworzenia planu finansowego. ……….25 6. Planowanie finansowe w controllingu……….. 33 Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 1. Historia powstania XYZ……….. 38 2. Struktura organizacyjna…
Przeczytaj więcej

Przedstawiciel handlowy w systemie dystrybucji pośredniej na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Posrednie kanaly dystrybucji jako element systemu dystrybucyjnego przedsiębiorstwa……….. 4 1.1. Pojecie i istota dystrybucji 1.2. Formy dystrybucji pośredniej 1.3. Znaczenie posrednich kanalów dystrybucji Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………..23 2.1. Historia przedsiębiorstwa 2.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa 2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 2.4. Oferta przedsiębiorstwa 2.5. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Rozdzial III. Rola przedstawiciela…
Przeczytaj więcej

Centrum Dystrybucji w X jako przyklad sukcesu ekonomicznego firmy.

Wstęp Rozdzial 1. Centra dystrybucyjne – ogólne informacje 1.1. Pojecie i charakterystyka centrum dystrybucyjnego 1.2. Rola centrów dystrybucyjnych 1.3. Polskie centra dystrybucyjne Rozdzial 2. Logistyczne koncepcje zarządzania 2.1. Koncepcje zarządzania logistycznego 2.1.1. Koncepcja lean management 2.1.2. Koncepcja just-in-time 2.2. Informatyzacja dzialan jako narzedzie zarządzania logistycznego 2.3. Efektywność logistycznych koncepcji zarządzania Rozdzial 3. Sukces ekonomiczny centrum…
Przeczytaj więcej

Magazynowanie zywnosci mrozonej na przykładzie firmy XXX

Wstęp………4 Rozdzial I. Polski przemysl spozywczy………6 1.1. Polski przemysl spozywczy na tle Unii Europejskiej 1.2. Handel zagraniczny artykulami rolno-spozywczymi 1.3. Glówni odbiorcy polskich produktów 1.4. Przemysl spozywczy po integracji z UE 1.5. Globalizacja w polskim przemysle spozywczym – szanse i zagrozenia w kontekscie rynku europejskiego 1.6. Ocena szans i zagrozen 1.7. Rynek mrozonek ogólem Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Motywacja pracowników w Firmie X Spedycja.

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i rodzaje motywacji 1.1. Podstawowe definicje pojecia motywacji 1.2. Rodzaje motywacji Rozdzial II. Psychologiczne aspekty motywacji 2.1. Partnerska firma i rozwój pracowników 2.2. Wywieranie wpływu i ksztaltowanie motywacji 2.3. Manipulacja w motywowaniu Rozdzial III. Proces motywowania personelu w Firmie X Spedycja 3.1. Charakterystyka Firmy X Spedycja 3.2. Placowe czynniki wynagrodzen 3.3.…
Przeczytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie spedycji na rynku branzy TSL.

Wstęp……..3 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka rynku branzy TSL……..5 1.1. Wprowadzenie do zagadnien organizacji i funkcjonowania rynku TSL 1.2. Strategiczne podejscie do zarządzania transportem 1.3. Zarządzanie dzialalnoscia spedycyjna Rozdzial 2 Rola spedytora i operatora logistycznego na rysnku TSL………16 2.1. Proces spedycyjny oraz jego udokumentowanie 2.2. Podstawowe funkcje i zadania spedytora 2.3. Organizacje zrzeszajace spedytorów 2.4. Podstawowe…
Przeczytaj więcej

Rozwój centrów logistycznych w Europie.

Wstęp Rozdzial 1. Wybrane zagadnienia teorii logistyki 1.1. Podstawowe definicje 1.2. Procesy logistyczne 1.3. Logistyczne systemy zarządzania informacja Rozdzial 2. Centrum logistycznego – istota, rola, koncepcje 2.1. Centra logistyczne – istota funkcjonowania 2.2. Rola i zadania centrum logistycznego 2.3. Koncepcje centrów logistycznych 2.4. Infrastruktura centrum logistycznego 2.5. Funkcje i kompleksowosc usług centrum logistycznego Rozdzial 3.…
Przeczytaj więcej

Siec logistyczna jako rzeczywisty obraz logistyki.

Wstęp Rozdzial I. Wybrane zagadnienia wspólczesnej logistyki 1.1. Logistyka – podstawowe pojecia 1.2. Kluczowe zagadnienia wspólczesnej logistyki Rozdzial II. Model Sieci w opisywaniu wspólczesnej logistyki 2.1. Pojecie sieci logistycznej i jej organizacji 2.2. Tworzenie sieci logistycznych 2.3. Cel i zasady tworzenia i kształtowania sieci logistycznej Rozdzial III. Rzeczywistosc Wspólczesnych Sieci Logistycznych 3.1. Rodzaje sieci logistycznych…
Przeczytaj więcej

Rynek usług logistycznych w Polsce.

Wstęp Rozdzial I. Rynek usług logistycznych – ogólne pojecia 1.1. Spedycja 1.2. Magazynowanie 1.3. Dystrybucja 1.4. Transport Rozdzial II. Infrastruktura logistyczna w Polsce 2.1. Działalność spedycyjna w Polsce 2.2. Infrastruktura magazynowo-dystrybucyjna w Polsce 2.3. Infrastruktura drogowo-transportowa w Polsce 2.4. Przyszłość bazy logistycznej w Polsce Rozdzial III. Firma logistyczno-spedycyjna jako przyklad kompleksowego swiadczenia usług logistycznych 3.1.…
Przeczytaj więcej

Technologie procesów przewozowych w transporcie kolejowym.

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Istota kolejowego procesu przewozowego. 1.1.Zarys historii kolei……….5 1.2.Rola kolejowego procesu przewozowego w ogólnym procesię transportowym……….9 1.3.Kolejowy proces przewozowy osób……….15 1.4.Kolejowy proces przewozowy ladunków……….17 Rozdzial 2 Charakterystyka technologii procesów przewozowych w transporcie kolejowym. 2.1. Technologie przemieszczania ladunków……….19 2.2. Technologie przemieszczania osób……….29 2.3. Technologie obslugi pociagów przez pojazdy trakcyjne……….32 2.4. Technologie pracy manewrowej……….35 2.5.…
Przeczytaj więcej

Przewozy ładunków ponadnormatywnych transportem samochodowym.

Wstęp………3 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka przewozów ponadnormatywnych……….5 1.1.Definicja ładunków ponadnormatywnych. 1.2. Cechy oraz podzial ładunków ponadnormatywnych. 1.3.Specyfika usług zwiazanych z transportem ładunków ponadnormatywnych. Rozdzial 2 Przepisy wynikajace z aktów prawnych w zakresię przewozów ładunków ponadnormatywnych transportem samochodowym……….19 2.1. Dostep do zawodu i rynku przewozów ponadnormatywnych. 2.2. Niektóre przepisy wynikajace z aktów prawnych w zakresię przewozów…
Przeczytaj więcej

Rozwój i koncepcje funkcjonowania firm typu TSL w Polsce.

Wstęp Rozdzial I. Powstanie i rozwój logistyki 1.1. Podstawowe pojecia logistyczne 1.2. Etapy rozwoju logistyki i ich charakterystyczne procesy Rozdzial II. Uslugi logistyczne 2.1. Przeglad usług logistycznych 2.2. Uslugi realizowane w ramach procesu spedycji 2.2.1. Dystrybucja 2.2.2. Spedycja 2.2.3. Transport Rozdzial III. Przekształcenie firm swiadczacych usługi logistyczne w firmy spedycyjne Rozdzial IV. Przedsiebiorstwo TSL 4.1.…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.

Wstęp……….2 Rozdzial 1. Istota i funkcje logistyczne w zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie……….4 1.1. Pojecie logistyki w przedsiębiorstwie 1.2. Funkcje logistyczne w zarządzaniu zapasami Rozdzial 2. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie……….16 2.1. Rodzaje popytu zapasów 2.2. Klasyfikacja zapasów 2.3. Modele sterowania zapasami 2.4. Ocena efektywnosci rozwiazan stosowanych przez firme w zarządzaniu zapasami Rozdzial 3. Szczególne przypadki zarządzania…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie kultury organizacji w Centrach Dystrybucyjnych na przykładzie XYZ.

1. Pojecie kultury organizacji 2. Skladniki kultury organizacyjnej 3. Znaczenie i funkcje kultury organizacyjnej 4. Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie 5. Cele i funkcje centrum dystrybucyjnego 6. Centra dystrybucji jako przyklad zastosowania logistyki 6.1. Ogólne informacje o centrach dystrybucji 6.2. Koncepcje centrów logistycznych 6.3. Planowanie budowy i wybór lokalizacji centrum logistycznego 6.4. Modele inicjacji i…
Przeczytaj więcej

Procedury dobrej praktyki dystrybucyjnej hurtowni farmaceutycznej XYZ.

Wstęp…….. 7 Rozdzial 1. Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczace podmiotów prowadzacych obrót 1.1. Pojecie obrotu produktami leczniczymi…….. 15 1.2. Podstawowe warunki wprowadzania produktów leczniczych do obrotu ……..16 1.3. Rodzaje obrotu produktami leczniczymi ……..17 1.3.1. Obrót hurtowy…….. 17 1.3.1.1. Odmowa udzielenia zezwolenia……..22 1.3.1.2. Cofniecie i wygasniecie zezwolenia ……..22 1.3.2. Obrót detaliczny ……..23 1.4. Rejestr zezwolen…
Przeczytaj więcej

Dystrybucja produktów i jej optymalizacja na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp……….2 Rozdzial I Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja, istota, funkcje oraz cel dystrybucji……….. 3 1.2. Pojecie, istota i rodzaje kanalów dystrybucji……….. 8 1.3. Posrednicy w kanalach dystrybucji……….. 13 1.4. Efekty i koszty logistyki w dystrybucji……….. 15 Rozdzial II Charakterystyka firmy XYZ. 2.1. Powstanie, rozwój i struktura firmy XYZ……….. 17 2.2. Konkurenci…
Przeczytaj więcej

Dystrybucja w firmie kosmetycznej XYZ

Wstęp………..2 Rozdzial I Logistyczna obsługa klienta – podstawy teoretyczne. 1. Istota, cele i rodzaje logistyki………..4 2. Definicja obslugi klienta………..13 3. Fazy logistycznej obslugi klienta………..18 Rozdzial II Dystrybucja jako instrument w osiaganiu celów przedsiębiorstwa. 1. Pojecie, istota i funkcje dystrybucji………..23 2. Kanały dystrybucji i ich wybór………..26 3. Dystrybucja fizyczna produktów………..36 4. Ocena funkcjonowania kanalu dystrybucji………..37 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Organizacja i zarzadzanie kanalami dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa branzy motoryzacyjnej.

Wstęp ……… 3 Cel i zakres pracy ……… 4 Rozdzial I Istota i cel zarządzania kanalami dystrybucji 1. Dystrybucja jako element marketingu ……… 5 2. Funkcje dystrybucji produktów ……… 6 3. Pojecie i klasyfikacja kanalów dystrybucji ……… 7 4. Wybór kanalów dystrybucji i czynniki wpływajace na ten wybór ……… 13 5. Charakterystyka podstawowych typów kanalów…
Przeczytaj więcej

System dystrybucji w firmie motoryzacyjnej XYZ.

Wstęp……….2 Rozdzial I Dystrybucja jako instrument w osiaganiu celów przedsiębiorstwa. 1. Miejsce dystrybucji wśród elementów marketingu mix……….4 2. Strategie dystrybucji……….7 3. Kanały dystrybucji……….9 4. Typy kanalów dystrybucji……….22 5. Wspóldzialanie i konflikt w dystrybucji towarów……….24 Rozdzial II Charakterystyka srodowiska badan – firma XYZ. 1. Charakterystyka branzy motoryzacyjnej i krytyczne czynniki sukcesu w branzy……….31 2. Historia i…
Przeczytaj więcej

Logistyka w firmie spedycyjnej XYZ.

Wstęp……….2 Rozdzial I Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie transportu drogowego 1. Zarządzanie logistyczne w ujęciu literatury przedmiotu……….4 2. Planowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie……….7 3. Charakterystyka transportu drogowego……….9 4. Koordynacja w nowoczesnym przedsiębiorstwie transportowym……….10 5. Zastosowanie planowania i koordynacja w transporcie……….11 Rozdzial II Sterowanie planowaniem i koordynacja w spedycji 1. Rys historyczny spedycji……….22 2. Rynek usług spedycyjnych……….23 3.…
Przeczytaj więcej

Uslugi transportowo-spedycyjne w handlu miedzynarodowym na przykładzie przedsiębiorstwa &222;XYZ&221;

Wstęp………….3 Rozdzial I Spedycja i jej rola w miedzynarodowej wymianie handlowej………….5 1. Pojecie i istota spedycji oraz rola i zadania spedytora miedzynarodowego w handlu zagranicznym 2. Podstawowe dokumenty dotyczace spedytora w wymianie handlowej 3. Ubezpieczenia transportowe 4. Odpowiedzialnosc przewoznika w miedzynarodowym transporcie drogowym Rozdzial II Diagnoza organizacji przewozów w przedsiębiorstwie „XYZ”………….20 1. Charakterystyka firmy 2.…
Przeczytaj więcej

Kierunek i zakres lancuchów dostaw w przedsiębiorstwie.

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Charakterystyka lancucha dostaw. 1.1. Pojecie i charakterystyka lancucha dostaw……….6 1.2. Lancuch dostaw jako model przeplywów fizycznych……….8 1.3. Zewnetrzne oraz wewnetrzne lancuchy dostaw……….9 1.4. Prosty, rozszerzony i pelny lancuch dostaw……….12 1.5. Punkty charakterystyczne oraz koncepcja integracji lancucha dostaw……….16 Rozdzial 2 Charakterystyka koncepcji zarządzania lancuchem dostaw……….22 2.1. Istota oraz znaczenie planowania w koncepcji…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie lancuchem dostaw.

Wstęp……….. 2 Rozdzial I. Istota logistyki. 1.1. Logistyka i jej zadania……….. 4 1.2. Logistyka jako metoda zarządzania……….. 8 1.3. Funkcje zarządzania logistycznego……….. 12 1.4. Kształtowanie procesów logistycznych w firmie……….. 15 Rozdzial II. Zarządzanie logistyczne w firmie. 2.1. Logistyka a zarzadzanie……….. 19 2.2. Przeslanki strategicznego funkcjonowania logistyki……….. 20 2.3. Definicja zarządzania logistycznego……….. 23 2.4. Wybór infrastruktury…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie przeplywem produktów w sieci dystrybucji. Na przykładzie Centrum Dystrybucji XYZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Wybrane zagadnienia przeplywów produktów w sieciach dystrybucji………5 1.1. Podstawowe pojecia 1.2. Logistyka w przeplywach produktów 1.2.1. Logistyka zaopatrzenia 1.2.2. Logistyka produkcji 1.2.3. Logistyka dystrybucji 1.3. Logistyka marketingowa 1.4. Pojecie zaopatrzenia (zakupów) 1.5. Pojecie dystrybucji Rozdzial II. Centra dystrybucji jako przyklad zastosowania logistyki………24 2.1. Ogólne informacje o centrach dystrybucji 2.2. Koncepcje centrów logistycznych…
Przeczytaj więcej

Transport multimodalny w europejskim przewozie towarowym.

Wstęp. Cel pracy. Rozdzial 1. Transport w gospodarce miedzynarodowej. 3.1. Pojecie i przedmiot transportu towarowego. 3.2. Rodzaje i cechy transportu towarowego. 3.3. Infrastruktura transportowa. 3.4. Gospodarcze funkcje transportu. Rozdzial 2. Polityka transportowa na terenie Unii Europejskiej. 4.1. Podstawowe cele i zasady polityki transportowej Unii Europejskiej. 4.2. Istota gestii transportowej. 4.3. Gestia ubezpieczeniowa. 4.4. Dostawy wedlug…
Przeczytaj więcej

Centra logistyczne jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce…………6 1. Istota samorządu terytorialnego w Polsce. 2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego. 2.1. Pojecie i istota funkcjonowania gminy. 2.2. Osobowosc prawna gminy. 3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy. 3.1. Zadania wlasne gminy. 3.2. Zadania zlecone gminy. 4. Władze gminy. 4.1. Rada gminy jako…
Przeczytaj więcej

Logistyka obslugi klienta w praktyce salonu meblowego IKEA.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Obsługa klienta jako elementy marketingu firmy handlowej……….4 1.1. Specyfikacja handlu i uslugi……….4 1.2. Marketing Mix w działalności firmy handlowej……….9 1.3. Obsługa klienta jako istotny element działalności firmy handlowej……….16 Rozdzial II. Outsourcing usługi logistycznej w praktyce salonów mebli……….19 2.1. Pojecie i istota outsourcingu……….19 2.2. Uslugi logistyczne w procesach obslugi klienta……….22 2.3. Specyfikacja działalności…
Przeczytaj więcej

Kierunki doskonalenia usług kurierskich w Polsce.

Wstęp………..3 Cel i zakres pracy……….. 4 Prawo przewozowe……….. 5 3.1 Przewóz towarów……….. 6 3.2 Regulacje prawne……….. 7 Rozdzial 1 Charakterystyka usług kurierskich……….. 10 4.1 Uslugi i ich klasyfikacje ………..14 4.2 Rozwój usług kurierskich i jego przyczyny……….. 16 4.3 Oferty firm kurierskich ………..19 4.4 Kto i z jakich przyczyn korzysta z usług kurierskich……….. 21 4.5 Kary…
Przeczytaj więcej

Środki transportu wewnetrznego.

Wstęp Rozdzial I 1. Transport wewnetrzny pojecie i definicja 1.1. Pojecie i podzial transportu 1.2. Ekonomiczne cechy transportu 1.3. Badania ekonomiczne transportu 1.4. Badanie potrzeb transportowych Rozdzial II 2. Przeglad środków transportu wewnetrznego 2.1.Pojecie, budowa i wlasnosci systemu transportowego oraz systemu zarządzania transportem 2.2 Poszczególne srodki transportu wewnetrznego 2.3.Struktura organizacyjna transportu Rozdzial III 3. Analiza…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie centrami dystrybucyjnymi na przykładzie firmy Tesco.

Wstęp………4 Rozdzial I. Wybrane zagadnienia zarządzania dystrybucja i logistyki dystrybucji 1.1. Definicja dystrybucji i jej funkcje………5 1.2. Wybrane funkcje centrów logistycznych/ dystrybucyjnych……… 8 1.3. Wybrane zagadnienia zarządzania w tym zarządzania logistyka……… 11 1.4. Wybrane zagadnienia logistyki dystrybucji……… 30 Rozdzial II. Centra dystrybucji jako generalny regulator przeplywów w kanalach dystrybucji 2.1. Charakterystyka centrów dystrybucji ………36 2.2.…
Przeczytaj więcej

Plan przewozów materialów budowlanych (zadanie transportowe).

Wstęp………3 Rozdzial 1. Zaangazowanie poszczególnych galezi transportu w ogólnych przewozach 1.1. Udział poszczególnych galezi transportu w krajowych przewozach ladunków………. 5 1.2. Przewozy ładunków komunikacji miedzynarodowej………. 10 1.3. Struktura przewozonych (obslugiwanych) ładunków przez poszczególne galezie ……….12 1.4. Przewóz materialów budowlanych ……….14 Rozdzial 2. Sformulowanie zadania transportowego i zalozenia do projektu 2.1. Charakterystyka przedmiotu transportu ……….18 2.2.…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie transportem drogowym ładunków drobnicowych. Na przykładzie firmy DSV sp. z o.o.

Wstęp ………..5 Rozdzial 1. Zarządzanie transportem i jego funkcje 1. Istota transportu, systemu transportowego i usług transportowych……….. 8 1.1. Istota transportu, jego rola i funkcje w gospodarce narodowej……….. 8 1.2. Istota systemu transportowego i usług transportowych……….. 11 1.3. Potrzeby i popyt na usługi transportowe ………..17 2. Istota, cele, zadania i funkcje transportu w przedsiębiorstwie ………..21…
Przeczytaj więcej

Transport jako element spedycji międzynarodowej na przykładzie działalności małych przedsiebiorstw transportu drogowego.

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Spedycja jako element logistyki 1.1. Proces spedycyjny………. 5 1.2. Podstawowe funkcje i zadania spedytora ……….11 1.3. Charakterystyka polskiego rynku usług spedycyjnych ……….23 1.4. Umowa spedycji i jej charakterystyka ……….31 Rozdzial 2 Transport 2.1. Transport krajowy ……….34 2.2. Zasady współpracy spedycji z przewoznikami ……….40 2.3. Dokumentacja w transporcie drogowym ……….44 Rozdzial 3 MSP…
Przeczytaj więcej

Krajowy transport samochodowy w obsludze logistycznej rynku.

Wstęp……….3 Rozdzial I Problematyka transportu samochodowego 1.1. Transport samochodowy jako element procesu logistycznego………. 5 1.2. Struktura rynku transportu samochodowego ……….11 1.3. Dokumentacja dotyczaca działalności transportowej ……….16 Rozdzial II Transport samochodowy w obsludze logistycznej w firmie XYZ sp. z o.o. 2.1. Charakterystyka działalności firmy XYZ Sp. z o.o. ……….19 2.2. Struktura organizacyjna firmy XYZ Sp. z…
Przeczytaj więcej

Logistyka odwrotna na przykładzie firmy XYZ

Wstęp………….4 Rozdzial I Pojecie logistyki odwrotnej 1.1. Przedmiot, cele i zadania logistyki odwrotnej…………. 8 1.2.1. Odpady komunalne…………. 17 1.2.2. Odpady przemyslowe…………. 21 1.2.3. Odpady medyczne ………….23 1.2.4. Odpady niebezpieczne…………. 24 1.3. Zadania logistyki zwrotnej w systemach gospodarki odpadami…………. 27 1.3.1. Zadania logistyki zwrotnej w zakresię wywozu odpadów…………. 27 1.3.2. Zadania logistyki zwrotnej w systemach ponownego…
Przeczytaj więcej

Udział logistyki w internacjonalizacji przedsiebiorstw Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzglednieniem roli centrów logistycznych

Wstęp…………3 Rozdzial 1 Miejsce logistyki miedzynarodowej w procesię integracji przedsiebiorstw unii europejskiej 1.1. Istota i pojecie logistyki miedzynarodowej…………5 1.2. Internacjonalizacja logistyki jako konsekwencja internacjonalizacji przedsiebiorstw…………9 1.3. Logistykochlonnosc euroregionów………… 15 1.4. Logistyka miedzynarodowa w polskich przedsiębiorstwach………… 19 Rozdzial 2 Znaczenie centrów logistycznych w procesię internacjonalizacji unijnych przedsiebiorstw 2.1. Charakterystyka i czynniki sprzyjajace budowie centrów logistycznych………… 23…
Przeczytaj więcej

Logistyczne aspekty zarządzania zapasami w firmie XYZ.

Streszczenie. Wstęp…………..5 Cel i zakres pracy. Rozdzial 1 .Logistyczne aspekty zarządzania zapasami…………8 3.1. Geneza i rozwój logistyki. 3.2. Podstawowe definicje logistyki. 3.3. Zalozenia i wlasciwosci logistyki. 3.4. Funkcjonalne systemy logistyki. 3.5. Koszty w systemie logistycznym. Rozdzial 2.Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego…………..27 Rozdzial 3.Analiza logistyki zarządzania zapasami w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym…………..32 5.1.Charakterystyka struktur logistycznych i procesów zarządzania…
Przeczytaj więcej

Znaczenie logistyki zwrotnej we wspólczesnych lancuchach dostaw.

Wstęp Rozdzial 1 Podstawy zarządzania lancuchem dostaw 1.1. Pojecie zarządzania lancuchem dostaw 1.2 Strategia i dzialalnosc firmy w zarządzaniu lancuchem dostaw 1.3. Rozwój teorii zarządzania lancuchem dostaw Rozdzial 2 Systemy informatyczne wspomagajace wspólprace w lancuchach dostaw 2.1. Rodzaje relacji i współpracy w lancuchach dostaw 2.2. Technologie informatyczne w lancuchach dostaw Rozdzial 3 Koncepcja logistyki zwrotnej…
Przeczytaj więcej

Ocena działalności centrów logistycznych w Polsce.

Wstęp……….4 Rozdzial I 1.1 Przedmiot i cel badan. 1.2 Pytania badawcze……….6 1.3 Metody badan……….7 1.4 Organizacja badan……….8 Rozdzial II Charakterystyka i rodzaje sieci logistycznych. 2.1 Pojecie, cechy i rodzaje lancucha dostaw……….9 2.2 Centra logistyczne……….23 2.2.1 Definicja……….23 2.2.2 Podzial centrów logistycznych, ich rola i funkcje……….26 Rozdzial III Znaczenie centrów logistycznych w realizacji procesów logistycznych w krajowym…
Przeczytaj więcej

Możliwościi ograniczenia systemów monitorowania ruchu statków.

Wykaz skrótów uzytych w pracy………..9 Wstęp………..11 Rozdzial 1 Systemy monitorowania ruchu statków w infrastrukturze morskiej 1.1 Istota oraz podstawy prawne sluzb monitorujacych ruch statków………..14 1.1.1 Sluzby kontroli ruchu VTS………..14 1.1.1.2 Systemy zarządzania i kontroli ruchu statków VTMS………..15 1.1.2 System monitoringu ruchu statków i informacji VTMIS………..16 1.1.2.1 System monitoringu ruchu statków i informacji Unii Europejskiej ………..17…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie procesów logistycznych na przykładzie firmy Konstrukcje Dachowe.

Wstęp Rozdzial 1. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 1.1 Podstawowe pojecia logistyki. 1.1.1 Zadania logistyki. 1.1.2 Systemy logistyczne funkcjonujace w gospodarce. 1.2 Kształtowanie procesów logistycznych. 1.2.1 Procesy i podejcie procesowe w zarządzaniu organizacja. 1.2.2 Udział procesów w podnoszeniu efektywnoci przedsiębiorstwa. Rozdzial 2. Charakterystyka firmy Konstrukcje Dachowe. 2.1 Historia i struktura organizacyjna firmy. 2.2 Wielkoc i…
Przeczytaj więcej

Tworzenie infrastruktury logistycznej w firmie XYZ.

Wstęp. Infrastruktura jako element systemu logistycznego. System logistyczny i jego struktura. Infrastruktura procesów logistycznych. Logistyczna infrastruktura liniowa. Logistyczna infrastruktura punktowa. Infrastruktura przedsiębiorstwa. Infrastruktura magazynowa i transportu wewnetrznego. Infrastruktura transportu zewnetrznego. Infrastruktura informatyczna. Opakowania jako skladnik procesów logistycznych. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. Opis działalności przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna. Oferta asortymentowa. Strategia marketingowa. Analiza infrastruktury przedsiębiorstwa XYZ. Projektowanie infrastruktury…
Przeczytaj więcej

Turystyka uzdrowiskowa w Iwoniczu Zdroju.

Wstęp. Rozdzial 1 Turystyka uzdrowiskowa. 1.1 Historia powstania i rozwój uzdrowisk w Polsce i na Swiecie. 1.2 Charakterystyka uzdrowisk w Polsce. 1.3 Uzdrowiska jako wielofunkcyjne i caloroczne centra lecznictwa i turystyki. 1.4 Trendy w turystyce zdrowotnej i uzdrowiskowej. 1.5. SPA & Wellness przyszloscia uzdrowisk. Rozdzial 2 Iwonicz Zdrój jako osrodek lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej.…
Przeczytaj więcej

Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem logistycznym.

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Przeslanki i zalozenia technologii informatycznych w logistyce…………5 1.1. Istota informacji w podejmowaniu decyzji. 1.2. Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI). 1.3. Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu logistycznym. Rozdzial 2 Typy miedzynarodowych systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie logistyczne…………21 2.1. Charakterystyka grupy MRP/MRP II. 2.2. Charakterystyka grupy ERP/ERP II. 2.3. Charakterystyka grupy SCM, CRM, WMS. Rozdzial 3…
Przeczytaj więcej

Rynek usług kurierskich w Polsce.

Wstęp Rozdzial 1. Charakterystyka usług kurierskich 1.1. Czym sa usługi kurierskie? 1.2. Prawo Pocztowe a dzialalnosc firm KEP Rozdzial 2. Charakterystyka rynku usług kurierskich 2.1. Rozwój firm kurierskich w Polsce 2.2. Uwarunkowania na rynku usług KEP 2.3. Uslugi dodatkowe w branzy KEP 2.4. Infrastruktura i wybrane rozwiazania techniczne branzy KEP Rozdzial 3. Rynek usług kurierskich…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka ładunków skonteneryzowanych w obrocie miedzynarodowym.

Wstęp………..3 Rozdzial I Międzynarodowe normy i standardy ładunków skonteneryzowanych………..5 1.1 Rys historyczny 1.2 Terminologia 1.3 Obowiazujace przepisy 1.3.1. Miedzynarodowa Konwencja o bezpiecznych kontenerach 1.3.2. Międzynarodowe przepisy dotyczace konteneryzacji Rozdzial II Podzial ładunków w transporcie………..14 2.1 Rodzaje ładunków podlegajace konteneryzacji 2.2 Charakterystyka ładunków skonteneryzowanych Rozdzial III Charakterystyka jednostki skonteneryzowanej………..23 3.1. Wymiary i masa jednostki kontenerowej 3.2.…
Przeczytaj więcej