Kategoria: Logistyka

Prace z dziedziny Logistyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Magazyny typu silos dla województwa dolnośląskiego Nowa Ruda 4.23/5 (13)

Przez administrator

Wstep. Rozdzial I Analiza literatury i praktyki magazynowej 1. Gospodarka magazynowa 1.1 pojecie magazynu i jego rodzaje 1.2 magazyn i jego glowne funkcje 1.3 procesy logistyczne w magazynie 1.4 infrastruktura magazynowa 1.5 magazyn silos i jego zastosowanie Rozdzial II Badania wlasne 2. Koncepcja badan wlasnych 2.1Charakterystyka obszaru gminy 2.1.1 polozenie…

Projekt usprawnienia procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Istota i znaczenie procesów logistycznych 1.1. Ogólna charakterystyka procesów logistycznych……….. 8 1.2. Rodzaje procesów logistycznych ………..12 1.3. Etapy i kierunki rozwoju logistyki……….. 17 Rozdział II Metodyka opisowa 2.1. Przedmiot i cel badań……….. 22 2.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze……….. 23 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………..…

Analiza systemu logistycznego na wybranym przykładzie 4.43/5 (7)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Początki logistyki 1.1.Definicja Logistyki, jej znaczenie i rodzaje ………..7 1.2 Logistyka, system logistyczny i jego podział ………..16 1.2.1 Istota i zakres logistyki dystrybucji ………..24 1.2.2 Zarządzanie logistyczne produkcją ………..27 1.2.3 Logistyka zaopatrzenia ………..32 1.2.4. Analiza systemów logistycznych……….. 41 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa oraz analiza systemu 2.1.…

Zastosowanie metod ustalania wielkości zamówień jednorazowych w przedsiębiorstwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawy teoretyczne logistyki w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Geneza i historia rozwoju logistyki 1.3. Najważniejsze zagadnienia współczesnej logistyki 1.4. Najnowsze wyzwania rozwojowe logistyki Rozdział II Logistyczne aspekty zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 2.1. Realizacja zamówień i podejście do zapasów 2.2. Rola gospodarki magazynowej 2.3. Rola zarządzania…

Koncepcja kształcenia logistyków o specjalności zaopatrywanie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Znaczenie zaopatrywania w całokształcie logistyki 1.1. Istota logistyki………. 9 1.2. Charakterystyka podstawowych funkcji logistki ……….12 1.2.1. Rola zaopatrywania w całokształcie logistyki ……….12 1.2.2. Charakterystyka podstawowych funkcji zaopatrywania ……….13 1.2.2.1. Charakterystyka procesu określania potrzeb………. 13 1.2.2.2. Charakterystyka procesu wyboru dostawców ……….16 1.2.3. Charakterystyka magazynowania ……….20 1.2.4. Charakterystyka dystrybucji……….…

Obsługa logistyczna dystrybucji węgla kamiennego 1/5 (1)

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział I Gospodarcze funkcje logistyki 1.1. Przedmiot i cele logistyki ………… 7 1.2. Funkcje logistyki………… 15 1.3. System wsparcia logistycznego………… 23 Rozdział II Rynek węgla kamiennego w Polsce 2.1. Zasoby i wydobycie węgla kamiennego ………… 30 2.2. Produkty handlowe węgla i jego zużycie………… 37 2.3. Znaczenie węgla w…

„Procesy Logistyczne na podstawie Szalkowski Sp. j.” 4.3/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rodział 1 Wprowadzenie do procesów logistycznych       1.1.Uwarunkowania procesów logistycznych ……….. 3 1.2.Zdefiniowanie procesów logistycznych ……….. 6 1.3.Rodzaje procesów logistycznych ……….. 7 Rozdział 2 Charakterystyka firmy Szalkowski Sp. J       2.1.Cel badań ……….. 9 2.2.Metoda badawcza ……….. 9 2.3.Podstawowe informacje na temat firmy Szalkowski Sp. J……….. 9 2.3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa…

Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex 4.03/5 (29)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem       1.1. Definicja logistyki ……….3 1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6 1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8 1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11 1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14 1.2.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa ……….17 Rozdział II Zarządzanie logistyczne w…

Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 4.12/5 (26)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Magazynowanie 1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania 1.2. Proces magazynowania 1.3. Gospodarka magazynowa Rozdział II Infrastruktura procesów logistycznych 2.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych 2.2. Infrastruktura magazynowa, budowle i urządzenia 2.3. Urządzenia transportu wewnętrznego Rozdział III Magazynowanie elementem infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 3.1. Firma…

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji 4.33/5 (21)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka procesów dystrybucji  1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3 1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5 1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9 Rozdział 2 Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie  2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12 2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28 2.3.…

Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania 4.15/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny…

Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami 4.25/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny…

Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie 4.35/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny…

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa 4.17/5 (18)

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.       1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5 1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15 1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20 Rozdział 2 Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.       2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25 2.2…

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa. 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów. 1.2. Funkcje dystrybucji produktów. 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów. 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu. Rozdział 2. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru. 2.1. Pojęcie i istota kanalów dystrybucji. 2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów…

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej. 4.15/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Polityka transportowa Unii Europejskiej 1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej polityki………5 1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług transportowych………7 1.3. Europejska infrastruktura transportu………12 1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a krajami trzecimi………14 Rodzial II Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Unii 2.1.…

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ 4.39/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem. 1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu 1.2 Pojęcie i funkcje zarządzania 1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa 1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy Rozdział II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem. 2.1 Pojęcie i cele logistyki 2.2 Zarządzanie logistyczne Rozdział…

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A. 4.39/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Dystrybucja jako element mieszanki marketingowej………4 1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu………8 Rozdział 2.Wybór kanalów dystrybucji………10 2.1. Rodzaj kanalów dystrybucji……… ………12 2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15 Rozdział 3. Formy współpracy w kanalach dystrybucji………19 3.1. Kanały konwencjonalne………19 3.2. Kanały zintegrowane pionowo………21 3.2.1. Kanały administrowane………22 3.2.2. Kanały korporacyjne………23…

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie. 4.47/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13 3.Zasad zarządzania materiałami surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3.…

Kanały dystrybucji w firmie XYZ. 4.09/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5 1.1. Pojęcie i rodzaje dystrybucji………5 1.2. Funkcje dystrybucji………18 1.3. Pojęcie kanalów dystrybucji………23 1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29 Rozdział 2. Rodzaje kanalów dystrybucji………39 2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39 2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39 2.1.2. Kanały pośrednie………44 2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu…

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ. 4.17/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Miejsce i rola dystrybucji w marketingu………6 1.1. Dystrybucja i sposoby jej interpretacji………6 1.2. Dystrybucja towarów……….10 1.3. Kanały dystrybucyjne………11 1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13 Rozdział II Charakterystyka firmy xyz ………17 2.1. Definicja podmiotu gospodarczego ………17 2.2. Prezentacja firmy……….17 2.3. Historia mlyna……….18 2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie………19 2.5. Przedsiebiorstwo a…

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ. 4.21/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I………6 Parametry charakteryzujace system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdział II Rynek zywnosci mrozonej w Polsce 2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25 2.2. Charakterystyka analizowanego…

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej 4.12/5 (25)

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku. 1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4 1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9 1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11 1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13 1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15 1.6. Model…

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej 4.12/5 (17)

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6 I.1. Pojęcie dystrybucji i jej strategie..6 I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11 I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19 I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22 I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24 Rozdział II Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28 II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie…

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ 4.26/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania 1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa 1.3. Planowanie strategii firmy Rozdział II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27 2.1. Pojęcie i cele logistyki 2.2. Zarządzanie logistyczne. Rozdział III Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42 3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa 3.2. Działalność firmy XYZ…