Kategoria Logistyka

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

 

Wstęp…………2

Rozdział 1
Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.
      1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5
1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15
1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20

Rozdział 2
Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.
      2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25
2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30
2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego ‚plitka.ua’…………36
2...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

 

Wstęp.

Rozdzial 1.
Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa.

1.1. Istota i rola dystrybucji produktów.
1.2. Funkcje dystrybucji produktów.
1.3. Rodzaje dystrybucji produktów.
1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu.

Rozdzial 2.
Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru.

2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji.
2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych.
2.3. Wybór kanalów dystrybucji.
2.3.1. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji.
2.3.2. Etapy wyboru kanalów.
2.4. Posrednicy w kanalach dystrybucji.

Rozdzial 3.
Charakterystyka Cukrowni XYZ S.A. jako podmiotu badawczego.

3.1...

Czytaj więcej

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

 

Wstęp………3

Rozdzial I
Polityka transportowa Unii Europejskiej

1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej
polityki………5
1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług
transportowych………7
1.3. Europejska infrastruktura transportu………12
1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a
krajami trzecimi………14


Rodzial II
Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Un...

Czytaj więcej

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ

 


Wstęp………3

Rozdzial I
Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem.

1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu
1.2 Pojecie i funkcje zarządzania
1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa
1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy


Rozdzial II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem.

2.1 Pojecie i cele logistyki
2.2 Zarządzanie logistyczne


Rozdzial III
Sieci handlowe jako przedmiot dzialan logistycznych.

3.1 Rozwój sieci handlowych w Polsce
3.2 Historia i rozwój XYZ
3.3 Organizacja i funkcjonowanie XYZ w Polsce


Rozdzial IV
Działalność firmy XYZ.

4.1 Rynek usług logistycznych w Polsce
4...

Czytaj więcej

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A.

 


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Dystrybucja jako element mieszanki
marketingowej………4

1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty
marketingu………8


Rozdzial 2.
Wybór kanalów
dystrybucji………10

2.1. Rodzaj kanalów
dystrybucji………
………12
2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15


Rozdzial 3.
Formy współpracy w kanalach
dystrybucji………19

3.1. Kanały
...

Czytaj więcej

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie.

 


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13
3.Zasadyzarządzaniamaterialamii
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdzial II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania
zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej
ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67


Rozdzial III.
Wpływ gospodarki materialowej na zarzadzanie firma………76

1...

Czytaj więcej

Kanały dystrybucji w firmie XYZ.

 

Wstęp………3
Rozdzial 1.
Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5

1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………5
1.2. Funkcje dystrybucji………18
1.3. Pojecie kanalów dystrybucji………23
1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29


Rozdzial 2.
Rodzaje kanalów dystrybucji………39

2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39
2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39
2.1.2. Kanały pośrednie………44
2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50
2.2.1. Kanały konwencjonalne………50
2.2.2. Kanały zintegrowane pionowo………53
2.2.2.1. Kanały kontraktowe (umowne)………54
2.2.2.2. Kanały korporacyjne (wlasne, foirmowe)………60
2.2.2.3...

Czytaj więcej

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ.

 


Wstęp………4

Rozdzial I
Miejsce i rola dystrybucji w
marketingu………6

1.1. Dystrybucja i sposoby jej
interpretacji………6
1.2. Dystrybucja towarów……….10
1.3. Kanały
dystrybucyjne………11
1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13


Rozdzial II
Charakterystyka firmy xyz
………17

2.1. Definicja podmiotu gospodarczego
………17
2...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ.

 


Wstęp
Rozdzial I………6
Parametry charakteryzujace system dystrybucji

1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6
1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7
1.2.1. Kanały bezpośrednie………2
1.2.2. Kanały pośrednie………16
1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22


Rozdzial II
Rynek zywnosci mrozonej w Polsce

2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25
2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28
2.2.1. Aktualny potencjalny popyt na zywnosc mrozona w Polsce ………37
2.3. Glówne podmioty dzialajace na polskim rynku zywnosci mrozonej………43
2.3.1. Producenci………43
2.3.2. Hurtownicy zywnosci mrozonej ..45
2.3.3...

Czytaj więcej

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej

 

Wstęp……….1

Rozdzial I.
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku.

1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4
1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9
1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11
1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13
1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15
1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez jakosc…………16


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników – teorie i modele.

2.1. Istota i znaczenie motywowania…………23
2.2. Motywacja – podstawowe podejscia do motywacji………..23
2.3. Modele motywacji………..25
2.3...

Czytaj więcej

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej

 


Wstęp…….3

Rozdzial I
Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6

I.1. Pojecie dystrybucji i jej strategie..6
I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11
I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19
I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22
I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24


Rozdzial II
Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28

II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28
II.2. Promocja jako działania wspierajace dystrybucje…….33
II.3. Zwiazki polityki cenowej z dystrybucja……..38


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiebirstwa handlowego………41

III.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………41
III.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ

 


Wstęp………3

Rozdzial I
Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5

1.1. Pojecie i funkcje zarządzania
1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa
1.3. Planowanie strategii firmy


Rozdzial II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27

2.1. Pojecie i cele logistyki
2.2. Zarządzanie logistyczne.


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42

3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa
3.2. Działalność firmy XYZ
3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa


...

Czytaj więcej

Efekty zastosowania koncepcji Just In Time w procesię wytwarzania zespolów samochodowych na przykładzie firmy XYZ

 


1. Wprowadzenie………3

1.1. Geneza tematu pracy………3
1.2. Przeglad literatury………6
1.3. Cel i zakres pracy………7

2. Prezentacja przedsiębiorstwa………8

2.1. Rys historyczny………8
2.2. Asortyment wyrobów………13
2.3. Ogólna charakterystyka rynku zbytu………13

3. Dekompozycja pojazdu samochodowego………15

3.1. Ogólna charakterystyka modelu………15
3.2. Uklady funkcjonalne………20
3.3. Zespoly ukladu klimatyzacji………24
3.4. Budowa ukladu funkcjonalnego………25
3.5. Proces montazu ukladu np. na linii montazowej………34

4. Badanie niezgodnosci w procesię wytwarzania………36

4.1. Zadanie wybranego ukladu………36
4.2. Sprezarki………36
4.3. Zawory………40
4.4. Badanie szczelnosci ukladu……….47
4.5...

Czytaj więcej

Usprawnienie komunikacji miejskiej dla miasta XYZ

 


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Wpływ motoryzacji na srodowisko………
5


Rozdzial 2.
Sytuacja w XYZ, czyli auta utrudniaja przejazd……..9


Rozdzial 3.
Zalety, wady pojazdów osobowych i masowych……..12


Rozdzial 4.
Metody zwiekszania atrakcyjnosci komunikacji miejskiej……..15


Rozdzial 5.
Przeciwdzialanie wzrostów ruchu samochodowego w miescie……..21


Rozdzial 6.
Finansowanie komunikacji
miejskiej……..26


Rozdzial 7.
Marketing w komunikacji
miejskiej……..28


Rozdzial 8.
Propagowanie transportu zbiorowego w społeczenstwie……..30


Podsumowanie i
wnioski……..32


Wykaz
literatury………
37

Czytaj więcej

Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

 


Cel i zakres pracy………3

Rozdzial 1.
Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców

1.1. Wiadomosci podstawowe………4
1.2. Profil dobrego dostawcy………6
1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7
1.2.2. Jakość dostaw………10
1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11
1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12
1.2.5. Gotowość dostaw……….13
1.2.6. Lokalizacja dostawcy………13
1.2.7. Poziom techniczny i technologiczny dostawcy………14
1.2.8...

Czytaj więcej