Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp……….2

Rozdział I
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
      1.1. Definicja logistyki ……….3
1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6
1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8
1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11
1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14
1.2.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa ……….17

Rozdział II
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
      2.1. Zarządzanie logistyczne – definicja ……….19
2.1.1. Infrastruktura dystrybucji ……….22
2.1.2. Optymalizacja procesów transportowych i kanały dystrybucji………. 25
2.2. Znaczenie kanałów dystrybucji dla przedsiębiorstwa ……….27

Rozdział III
Charakterystyka procedury dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie
      3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Agros-Nova ……….30
3.2. Charakterystyka kanałów dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie ……….34
3.3. Ocena systemu dystrybucji przedsiębiorstwa w opinii konsumentów ……….37

Zakończenie ……….45
Bibliografia ……….46
Spis tabel ……….47
Spis wykresów………. 48
Spis rysunków ……….49

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.