Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex 4.36/5 (25)

Wstęp……….2

Rozdział I
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 1.1. Definicja logistyki ……….3
1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6
1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8
1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11
1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14
1.2.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa ……….17

Rozdział II
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 2.1. Zarządzanie logistyczne – definicja ……….19
2.1.1. Infrastruktura dystrybucji ……….22
2.1.2. Optymalizacja procesów transportowych i kanały dystrybucji………. 25
2.2. Znaczenie kanałów dystrybucji dla przedsiębiorstwa ……….27

Rozdział III
Charakterystyka procedury dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie
 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Agros-Nova ……….30
3.2. Charakterystyka kanałów dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie ……….34
3.3. Ocena systemu dystrybucji przedsiębiorstwa w opinii konsumentów ……….37

Zakończenie ……….45
Bibliografia ……….46
Spis tabel ……….47
Spis wykresów………. 48
Spis rysunków ……….49

Oceń