Tag: przykładzie

Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i potrzeby z nim związane………. 5 1.2. Rozwój intelektualny ……….12 1.3. Rozwój społeczny i emocjonalny……….19 1.4. Zmiany potrzeb dziecka w wieku wczesnoszkolnym ……….24 Rozdział II Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu 2.1. Ogólna charakterystyka…

Organizacja przewozu ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym na przykładzie przedsiębiorstwa X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Przewóz ładunków 1.1. Definicja i istota transportu………. 5 1.2. Klasyfikacje transportu ……….7 1.3. Logistyka i spedycja ……….8 1.4. Systemy przewozowe i ich znaczenie w sieciach logistycznych ……….10 1.5. Wpływ transportu na środowisko ……….14 Rozdział II Transport krajowy 2.1. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania transportu drogowego w Polsce ……….16…

Ochrona praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Podstawy ochrony praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu     1.1. Geneza i ewolucja ochrony praw konsumenta ………..6 1.2. Pojęcie konsumenta w prawie polskim i wspólnotowym ………..12 1.3. Podstawy prawne ochrony praw konsumenta ………..18 Rozdział II Wybrane instytucje i organizacje zajmujące się ochroną…

Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym na przykładzie PKO i Nordea Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Fuzje i przejęcia jako procesy zachodzące w gospodarcze 1.1. Pojęcie i istota fuzji i przejęć ……….4 1.2. Fuzja i mechanizm jej działania ……….12 1.3. Przejęcie przedsiębiorstwa ……….16 Rozdział II Wycena rynkowa przedsiębiorstwa 2.1. Metody wyceny przedsiębiorstwa ……….19 2.2. Cele wyceny przedsiębiorstwa ……….26 2.3. Źródła danych do…

Przebieg i uwarunkowania wdrażania systemu ISO 9001 w dziale magazynowym przedsiębiorstwa chemii gospodarczej na przykładzie firmy Clean-Tech Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Wprowadzenie do zagadnień zarządzania jakością 1.1. Geneza pojęcia jakości oraz historia działań związanych z jakością……….. 5 1.2. Rodzaje norm jakości i sposób ich wdrażania……….. 12 1.3. Charakterystyka normy ISO 9001 i jej struktura ……….. 19 1.4. ISO 9001 w firmie produkcyjnej………… 23 Rozdział 2 Przebieg i…

Strategia rozwoju jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miasto Kutno Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1. Pojęcie gmin ……….4 2. Zadania gminy ……….6 3. Struktura podmiotowa gminy………. 11 4. Gospodarka finansowa gminy………. 15 Rozdział II Charakterystyka miasta Kutno 1. Położenie gminy ……….26 2. Struktura demograficzna ……….28 4. Władze miasta ……….34 Rozdział 3 Wizja rozwoju miasta Kutno…

Zmiany składu ciała pod wpływem treningu na przykładzie periodyzacji blokowej w treningu siłowym kobiet- opis przypadku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1. Cel pracy 2. Skład ciała człowieka 2.1 Metody oceny składu ciała człowieka 3. Trening siłowy 3.1 Fazy ruchu i skurcze mięśni 3.2 Źródła energii w wysiłku fizycznym 3.3 Periodyzacja blokowa 4. Opis przypadku 4.1 Ogólne przygotowanie fizyczne 4.2 Blok siłowy 4.3 Podsumowanie w formie graficznej i tabelarycznej 4.4…

Kształtowanie wizerunku organizacji na przykładzie pojazdów marki VOLKSWAGEN Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział 1 Podstawy w kształtowaniu wizerunku marki 1.1 Wizerunek a tożsamość……….. 7 1.2 Budowanie wizerunku marki ………..10 1.2.1 Pojęcie, istota i funkcja marki……….. 10 1.2.2 Nazwa i logo jako element marki……….. 17 1.3 Kształtowanie wizerunku ………..19 1.3.1 Definicje public relations ………..19 1.3.2 Techniki public relations……….. 21 1.3.3 Cele…

Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorządy terytorialne na przykładzie województwa wielkopolskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………5 Rozdział 1 Fundusze unijne i ich charakterystyka 1.1. Geneza Unie Europejskiej …………6 1.2. Istota i cele Unii Europejskiej …………17 1.3. Charakterystyka funduszy pomocowych Unii Europejskiej………… 21 1.3.1. Fundusze przedakcesyjne………… 22 1.3.2. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności …………27 Rozdział 2 Istota i znaczenie samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Geneza,…

Zmiany w funkcjonowaniu i organizacji pracy zespołów pod wpływem pracy zdalnej w wyniku pandemii COVID-19 na przykładzie firmy TestArmy Group S.A Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….6 Rozdział 1 Istota, funkcje i zadania zarządzania w zespole w aspekcie zmiany 1.1 Pojęcie, istota i funkcje zarządzania………. 8 1.2 Pojęcie zespołu oraz klasyfikacja ……….20 1.3 Sposoby zarządzania zespołem i style kierowania ……….23 1.4 Zadania w zarządzaniu zespołem ……….28 1.5 Zmiana – definicje i podejście ……….35 Rozdział 2…

Finansowe uwarunkowanie rynku pracy na przykładzie powiatowego urzędu pracy w drawsku pomorskim w latach 2016-2018 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojęcie oraz funkcje rynku pracy 1.2 Instrumenty i usługi rynku pracy 1.3 Polityka i strategia rynku pracy Rozdział 2 Zjawisko bezrobocia 2.1 Pojęcie i rodzaje bezrobocia 2.2 Skutki bezrobocia wpływające na psychikę osób dotkniętych tym zjawiskiem 2.3 Zależność pomiędzy bezrobociem a rynkiem pracy…

Czynniki rozwoju oraz bariery przedsiębiorczości lokalnej na przykładzie miasta X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Przedsiębiorczość w ujęciu definicyjnym 1.1. Przedsiębiorczość- próby zdefiniowania……….. 7 1.2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo ………..14 1.3. Przedsiębiorczość, jako proces ………..21 1.4. Innowacyjność ………..28 Rozdział II Uwarunkowania determinujące przedsiębiorczość 2.1. Uwarunkowania lokalne ………..36 2.2. Uwarunkowania społeczno – kulturowe ………..45 2.3. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne ………..53 2.4. Uwarunkowania personalne…

Kreowanie wizerunku marki luksusowej na przykładzie domu mody Balenciaga Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………. 2 Rozdział 1 Wizerunek marki w świetle ewolucji koncepcji marketingu 1.1. Istota i pojęcie marketingu ………. 3 1.2. Funkcje marketingu………. 14 1.3. Charakterystyka marketingu-mix………. 16 1.4. Pojęcie i funkcje marki………. 19 1.5. Tożsamość a wizerunek marki ………. 26 Rozdział 2 Pojęcie i znaczenie luksusu 2.1. Definicja i istota…

Rola transportu w logistyce na przykładzie firmy xyz Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Przegląd literatury odnoszącej się do transportu 1.1 Definicja transportu ………5 1.2 Charakterystyka transportu……… 6 1.3 Rynek oraz konkurencja w świetle transportu. Popyt oraz podaż na usługi transportowe……… 10 1.4 Charakterystyka procesu transportowego……… 14 1.5 Bezpieczeństwo transportu ………16 Rozdział 2 Rola logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 2.1…

Rola marketingu internetowego w komunikacji na przykładzie firmy Auto Import Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Aspekty teoretyczne wykorzystania marketingu internetowego w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie marketingu internetowego ………..6 1.2. Rola Internetu we współczesnym marketingu ………..9 1.3. Znaczenie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw ………..14 Rozdział II Narzędzia marketingu internetowego wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 2.1. Instrumenty marketingu internetowego ………..19 2.2. Wpływ narzędzi marketingu internetowego na…

Analiza i ocena procedur kredytowych na przykładzie ALIOR Banku S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………2 Rozdział 1 Proces kredytowy z punktu widzenia klienta i banku 1.1. Charakterystyka kredytu i jego rodzaje …………4 1.2. Procedury kredytowe …………8 1.3. Zabezpieczenia kredytów………… 13 1.4. Koszty i spłata kredytu………… 17 Rozdział 2 Analiza rynku kredytów w Polsce 2015-2021 2.1. Charakterystyka rynku bankowego w Polsce …………23 2.2. Sytuacja…

Analiza strategii content marketingu zróżnicowanych narzędzi promocji w internecie na przykładzie firmy X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………5 Rozdział 1 Marketing internetowy – istota i zastosowanie 1.1. Pojęcie marketingu internetowego …………8 1.2. Zasada działania i zastosowanie marketingu w internecie………… 11 1.3. Potencjał prowadzenia działań promocyjnych w sieci — statystyki………… 14 1.4. Narzędzia wykorzystywane w e-marketingu………… 19 Rozdział 2 Rola content marketingu w rozwoju przedsiębiorstwa i relacjach…

Obsługa klienta jako element kształtowania wizerunku firmy na przykładzie własnych doświadczeń Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne ujęcie wizerunku firmy 1.1. Teorie polityki wizerunkowej 1.2. Budowanie wizerunku współczesnej firmy- Tożsamość firmy 1.3 Modelowe ujęcie etapów kreowania zintegrowanego wizerunku firmy. (Kluczowe aspekty w obsłudze klienta) 1.4 Sposoby budowy wizerunku firmy 1.5 Korzyści wynikające z rozwoju polityki wizerunkowej firmy Rozdział 2 Zarządzanie relacjami z klientem.…

Public relations w korporacjach na przykładzie Orange Polska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Wizerunek marki korporacyjnej – podstawowe definicje 1.1 Definicja marki6 1.1.1. Marka korporacyjna 1.2 Wizerunek firmy……….7 1.2.1. Funkcje wizerunku……….9 1.2.2. Znaczenie i korzyści wynikające z posiadania dobrego wizerunku……….9 1.3. Public Relations……….12 1.3.1. Główne kierunki Public Relations……….13 1.3.2. PR Korporacyjny……….14 1.3.3. Grupy odbiorców……….17 Rozdział 2 Narzędzia Public Relations w…

Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w ochronie przeciwpożarowej budynków na przykładzie hali sportowo – widowiskowej Atlas Arena w Łodzi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Zadania zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w systemie bezpieczeństwa państwa ………..4 1.1. Istota i cele systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ………..5 1.2. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ………..10 1.3. Miejsce i zadania zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa ………..15 1.4. Charakterystyka i zadania ochrony przeciwpożarowej ………..22 Rozdział 2…

Zarządzanie kryzysowe na przykładzie powiatu cieszyńskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział 1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego 1.1. Prawne podstawy zarządzania kryzysowego……….. 7 1.2. System i struktura zarządzania kryzysowego……….. 9 1.3. Fazy zarządzania kryzysowego ………..14 Rozdział 2 Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego 2.1. Najważniejsze pojęcia związane z bezpieczeństwem powszechnym ………..19 2.2. Powódź ………..21 2.3. Wiatry, huragany ………..29 2.4. Inne zagrożenia mogące…

Manipulacja wizerunkiem politycznym Andrzeja Dudy na przykładzie „Newsweek Polska” w okresie kampanii prezydenckiej 2014-2015 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Manipulacja retoryka i erystyka – definicje i funkcje 1.1 O pojęciu manipulacja – próba zdefiniowania pojęcia 1.2 Techniki manipulacji medialno-politycznej 1.3 Typy i cele manipulacji w ujęciu mediów 1.4 Manipulacja językowa we współczesnym języku polityki – przypadek nowomowy 1.4 Retoryka i erystyka w ujęciu politycznym – próba…

Rola i zadania funkcjonariuszy straży pożarnej na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożar-nej w Jastrzębiu-Zdroju w opinii społeczeństwa oraz na podsta-wie samooceny. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Terminologia związana z działalnością straży pożarnej ………..6 Rozdział II Historia działalności państwowej i ochotniczej straży pożarnej w Polsce w ujęciu historycznym i współczesnym ………..16 2.1. Historia straży pożarnej w Polsce ………..16 2.2. Organizacja PSP……….. 20 Rozdział III Funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju –…

Rozliczenie VAT w transakcjach międzynarodowych na przykładzie spółki XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 VAT w polskim systemie podatkowym 1.1. Istota i specyfikacja VAT………. 6 1.2 Przedmiot i podmiot VAT ……….12 1.3 Stawki VAT ……….15 1.4 Sprawozdawczość VAT ……….19 Rozdział 2 VAT w rozliczeniu transakcji wewnątrzwspólnotowych 2.1 VAT w obrocie unijnym i poza jej granicami………. 23 2.2 Wewnąrzwspólnotowa dostawa towarów ……….28…

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa na przykładzie CD PRojekt s.a. w latach 2015-2019 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie ……….5 Rozdział 1 Przedsiębiorstwo i analiza działalności ekonomicznej 1.1. Przedsiębiorstwo jako jednostka działalności gospodarczej ……….7 1.2. Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie……….11 1.3. Analiza otoczenia oraz ekonomiczna w przedsiębiorstwa ……….20 Rozdział 2 Analiza finansowa 2.1. Narzędzia analizy finansowej……….29 2.2. Analiza wskaźników i ich interpretacja……….36 2.3. Relacje między wskaźnikami finansowymi…