Kategoria: Stosunki międzynarodowe

Prace z dziedziny Stosunki międzynarodowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Motywacja do pracy – próba weryfikacji wybranych teorii 4.56/5 (18)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I Motywacja – pojęcia ogólne       1.2 Istota motywacji 1.3 Proces motywacji 1.4 Modele motywacji 1.4.1 Model podstawowy 1.4.2 Model zintegrowany 1.5 Motywowanie a motywacja 1.6 Rodzaje motywacji Rozdział II Niematerialne i materialne środki w procesie motywowania pracowników       2.1…

Modele bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdział II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ…

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie 4.15/5 (26)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdział II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ…

Droga Polski do NATO. 4.36/5 (25)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdział II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe…

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s. 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Globalizacja przedsiebiorstw……..5 1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw 1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji 1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa Rozdział II Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne 2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci…

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO. 4.43/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział 1. Wojna domowa w Jugoslawii………4 1.1 Slowenia………7 1.2 Chorwacja………8 1.3 Bosnia i Hercegowina………12 1.4 Kosowo………27 Rozdział 2. Sily implementacyjne ………35 2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura kontyngentu……….35 2.2 Udział panstw nie nalezacych do NATO………37 2.3 Realizacja wojskowych…

RFN jako panstwo federalne. 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I Rys historyczny federalnych Niemiec ……… 6 Rozdział II Wladza federalna a wladza krajowa (landowa) ………. 24 2.1. Zagadnienia wstepne ………. 24 2.2. Kraje federalne ……… 27 2.3. Podzial kompetencji ……… 33 2.3.1. Uwagi wstepne …………

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ 4.36/5 (25)

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I Definicja, formy i funkcje dystrybucji 1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5 2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7 3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13 4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19 Rozdział II Charakterystyka firmy XYZ 1. Historia i kierunki rozwoju firmy…

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ. 4.19/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7 1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10 1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji…

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja 4.43/5 (14)

Przez administrator

Streszczenie………2 Wstęp………7 Rozdział I. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980 1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10 1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10 1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18 1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20 1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22 1.3.2.…

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. 4.19/5 (26)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Ewolucja polityki handlowej………3 1.1 Historia integracji europejskiej 1.2 Pojęcie i zakres wspólnej polityki handlowej 1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej Rozdział II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13 2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna 2.1.1 Cla w Unii Europejskiej…

Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy. 4.47/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I. Przebieg procesu integracji europejskiej 1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6 1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7 1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8 1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9 1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9…

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM. 4.32/5 (25)

Przez administrator

Wstęp 5 Rozdział I. Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji. 1.1 Pojęcie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7 1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9 1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15 1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21 1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25 Rozdział II. Organizacja i funkcjonowanie…

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego 4.32/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Terroryzm – charakterystyka zjawiska 1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5 1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11 Rozdział II. Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu 2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16 2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego…

Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005. 4.31/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie. 1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6 1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8 1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10 1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19 1.2.4.…

Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska. 4.61/5 (18)

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział I Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych 1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji 1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód 1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej Rozdział II Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska 2.1. Rola…

Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych. 4.2/5 (30)

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy 1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5 1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10 1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14 Rozdział II.…

Konflikt polsko-bialoruski za prezydenta Lukaszenki. 4.23/5 (31)

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Aleksander Lukaszenka – walka o wladze 2.1 Zarys historii Bialorusi …………..4 2.2 Biografia Aleksandra Lukaszenki ………….. 6 2.3 Wybory prezydenckie 1994 – Bialoruski front ludowy………….. 8 2.4 Wybory prezydenckie w 2001 roku …………..18 2.5 Wybory prezydenckie…

Wizja Europy Konrada Adenauera w latach 1949-1963. 4.18/5 (28)

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec. 1.1. Plan Schumana. …………7 1.2. Tlo polityczno-historyczne objecia wladzy w RFN przez Konrada Adenauera…………. 12 1.3. Polityka europejska Konrada Adenauera. …………19 Rozdział II. Polityka zagraniczna Konrada Adenauera w latach 1955-1963. …………29 2.1.…