Kategoria: Stosunki międzynarodowe

Prace z dziedziny Stosunki międzynarodowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Inicjatywy społeczne a ich oddziaływanie na społeczność

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Kampania społeczna – zarys teoretyczny. 1.1 Definicja kampanii społecznych……….6 1.2 Typologie kampanii społecznych……….8 1.3 Cele działań kampanii społecznych……….10 1.4 Różnice między reklamą społeczną a reklamą komercyjną……….11 Rozdział II Kampania 'bezpieczne przejście – zatrzymaj się i żyj’ jako przedmiot badawczy. 2.1 Dane dotyczące…

Motywacja do pracy – próba weryfikacji wybranych teorii

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I Motywacja – pojęcia ogólne       1.2 Istota motywacji 1.3 Proces motywacji 1.4 Modele motywacji 1.4.1 Model podstawowy 1.4.2 Model zintegrowany 1.5 Motywowanie a motywacja 1.6 Rodzaje motywacji Rozdział II Niematerialne i materialne środki w procesie motywowania pracowników       2.1 Pobudzanie motywacji 2.2 Środki motywacyjne…

Modele bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdział II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ 2.3. Organy ONZ Rozdział III…

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdział II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ 2.3. Organy ONZ Rozdział III…

Droga Polski do NATO.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdział II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie…

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Globalizacja przedsiebiorstw……..5 1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw 1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji 1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa Rozdział II Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne 2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci 2.3 Opracowanie globalnych produktów Rozdział…

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO.

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział 1. Wojna domowa w Jugoslawii………4 1.1 Slowenia………7 1.2 Chorwacja………8 1.3 Bosnia i Hercegowina………12 1.4 Kosowo………27 Rozdział 2. Sily implementacyjne ………35 2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura kontyngentu……….35 2.2 Udział panstw nie nalezacych do NATO………37 2.3 Realizacja wojskowych postanowien cywilnych………38 2.4. Polacy w…

RFN jako panstwo federalne.

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I Rys historyczny federalnych Niemiec ……… 6 Rozdział II Wladza federalna a wladza krajowa (landowa) ………. 24 2.1. Zagadnienia wstepne ………. 24 2.2. Kraje federalne ……… 27 2.3. Podzial kompetencji ……… 33 2.3.1. Uwagi wstepne ……… 33 2.3.2. W zakresię ustawodawstwa…

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I Definicja, formy i funkcje dystrybucji 1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5 2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7 3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13 4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19 Rozdział II Charakterystyka firmy XYZ 1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23 2. Oferta produktowa firmy…

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7 1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10 1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa…

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja

Przez administrator

Streszczenie………2 Wstęp………7 Rozdział I. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980 1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10 1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10 1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18 1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20 1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22 1.3.2. Tempo i skala procesu prywatyzacji………24…

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Ewolucja polityki handlowej………3 1.1 Historia integracji europejskiej 1.2 Pojęcie i zakres wspólnej polityki handlowej 1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej Rozdział II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13 2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna 2.1.1 Cla w Unii Europejskiej 2.1.2 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnoty…

Szanse i ograniczenia polskich produktów regionalnych w Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Szanse i zagrozenia funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim Rozdział II. Produkt w ujęciu miedzynarodowym 2.1. Teorie wymiany miedzynarodowej 2.2. Produkt jako narzedzie marketingu miedzynarodowego 2.3. Cykl zycia produktu Rozdział III. Ogólne korzysci i straty wynikajace z czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej…

Porównanie gospodarek USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej.

Przez administrator

Rozdział I.Teorie wymiany miedzynarodowej 1.1. Teoria kosztów absolutnych 1.2. Teoria kosztów wzglednych 1.3. Prawo wzajemnego popytu 1.4. Teoria obfitosci zasobów 1.5. Teorie neoczynnikowe 1.6. Teorie neotechnologiczne 1.6.1. Teoria zycia produktu 1.6.2. Teoria luki technologicznej 1.6.3. Teoria wzglednych korzysci z tytułu róznic w poziomach rozwoju 1.7.…

Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy.

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I. Przebieg procesu integracji europejskiej 1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6 1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7 1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8 1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9 1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9 1.3. Unia Gospodarcza i Walutowa…

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM.

Przez administrator

Wstęp 5 Rozdział I. Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji. 1.1 Pojęcie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7 1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9 1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15 1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21 1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25 Rozdział II. Organizacja i funkcjonowanie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. 2.1 Historia…

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Terroryzm – charakterystyka zjawiska 1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5 1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11 Rozdział II. Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu 2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16 2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego wpływ na nastroje polityczne w…

Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie. 1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6 1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8 1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10 1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19 1.2.4. Programy zbioru i niszczenia broni………21…

Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska.

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział I Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych 1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji 1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód 1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej Rozdział II Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska 2.1. Rola Polski w stosunkach Rosji z…

Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy 1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5 1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10 1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14 Rozdział II. Charakterystyka stosunków handlowych z Rosja…

Zaangazowanie papieza Jana Pawla II w proces pokojowy na Ziemi Swietej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Historia konfliktów palestynsko-izraelskich 1.1. Terytorium Palestyny do pierwszej wojny Swiatowej 1.2. Syjonizm i nacjonalizm arabski jako źródła konfliktu 1.3. Deklaracja Balfoura i mandat brytyjski 1.4. Walka o sprawe arabska 1.5. Nadzieja na pokój 1.6. Pierwsza Intifada 1.7. Rzeczywistosc ostatnich lat Rozdział II.…

Ruch sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów slabiej rozwinietych.

Przez administrator

Wstęp ………….11 Rozdział I. Czym jest sprawiedliwy handel 1. Geneza Sprawiedliwego Handlu ………… 12 1.1. Idea 'handlu zamiast pomocy’ na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ………… 14 1.2. Lata 60 – narodziny 'sprawiedliwego’ podejscia do handlu miedzynarodowego ………… 19 1.3. Lata 70 – wzrost zainteresowania idea…

Konflikt polsko-bialoruski za prezydenta Lukaszenki.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Aleksander Lukaszenka – walka o wladze 2.1 Zarys historii Bialorusi …………..4 2.2 Biografia Aleksandra Lukaszenki ………….. 6 2.3 Wybory prezydenckie 1994 – Bialoruski front ludowy………….. 8 2.4 Wybory prezydenckie w 2001 roku …………..18 2.5 Wybory prezydenckie w 2006 roku………….. 19 Rozdział…

Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa.

Przez administrator

Wstęp…………. 6 Rozdział I. Zalozenia metodologiczne pracy 1.1. Pojecia i definicje ………….8 1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12 1.3. Hipotezy robocze ………….12 1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14 Rozdział II. Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan) 2.1. Regionalne systemy bezpieczenstwa na przykładzie…