Kategoria: Stosunki międzynarodowe

Prace z dziedziny Stosunki międzynarodowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Motywacja do pracy – próba weryfikacji wybranych teorii 4.56/5 (18)

Wprowadzenie Rozdział I Motywacja – pojęcia ogólne       1.2 Istota motywacji 1.3 Proces motywacji 1.4 Modele motywacji 1.4.1 Model podstawowy 1.4.2 Model zintegrowany 1.5 Motywowanie a motywacja 1.6 Rodzaje motywacji Rozdział II Niematerialne i materialne środki w procesie motywowania pracowników       2.1 Pobudzanie motywacji 2.2 Środki motywacyjne 2.2.1 Środki przymusu 2.2.2 Środki zachęty 2.2.3 Środki perswazji 2.3 […]

Modele bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych 4.32/5 (22)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdzial II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ 2.3. Organy ONZ Rozdzial III Działania pokojowe ONZ. 3.1. Modele bezpieczenstwa w stosunkach miedzynarodowych 3.2. […]

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie 4.15/5 (26)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdzial II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ 2.3. Organy ONZ Rozdzial III Działania pokojowe ONZ. 3.1. Modele bezpieczenstwa w stosunkach miedzynarodowych 3.2. […]

Droga Polski do NATO. 4.36/5 (25)

Wstęp……….4 Rozdzial I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdzial II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40 2.3 Operacja wojskowa IFOR……….41 2.4 Od IFOR […]

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s. 5/5 (9)

Wstęp Rozdzial I Globalizacja przedsiebiorstw……..5 1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw 1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji 1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa Rozdzial II Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne 2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci 2.3 Opracowanie globalnych produktów Rozdzial III Efekty osiagniete dzieki globalizacji przez firme McDonald`s………55 3.1 Wpływ […]

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO. 4.43/5 (23)

Wstęp……… 3 Rozdzial 1. Wojna domowa w Jugoslawii………4 1.1 Slowenia………7 1.2 Chorwacja………8 1.3 Bosnia i Hercegowina………12 1.4 Kosowo………27 Rozdzial 2. Sily implementacyjne ………35 2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura kontyngentu……….35 2.2 Udział panstw nie nalezacych do NATO………37 2.3 Realizacja wojskowych postanowien cywilnych………38 2.4. Polacy w silach IFOR………41 Rozdzial 3. Sily stabilizacyjne SFOR ……….44 3.1 Kontynuacja […]

RFN jako panstwo federalne. 5/5 (9)

Wstęp ………. 3 Rozdzial I Rys historyczny federalnych Niemiec ……… 6 Rozdzial II Wladza federalna a wladza krajowa (landowa) ………. 24 2.1. Zagadnienia wstepne ………. 24 2.2. Kraje federalne ……… 27 2.3. Podzial kompetencji ……… 33 2.3.1. Uwagi wstepne ……… 33 2.3.2. W zakresię ustawodawstwa ………. 34 2.3.3. W zakresię administracji ………. 38 2.3.4. W […]

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ 4.36/5 (25)

Wstęp…….3 Rozdzial I Definicja, formy i funkcje dystrybucji 1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5 2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7 3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13 4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19 Rozdzial II Charakterystyka firmy XYZ 1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23 2. Oferta produktowa firmy XYZ…….26 3. Klienci i konkurencja firmy XYZ…….32 Rozdzial III Koncepcja […]

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ. 4.19/5 (26)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7 1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10 1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa ich kompetencje?……….11 1.5. Jak funkcjonuje Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….15 1.6. Jakie […]

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja 4.43/5 (14)

Streszczenie………2 Wstęp………7 Rozdzial I. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980 1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10 1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10 1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18 1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20 1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22 1.3.2. Tempo i skala procesu prywatyzacji………24 2. Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ………228 3. Przedstawienie wskazników […]

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. 4.19/5 (26)

Wstęp Rozdzial I. Ewolucja polityki handlowej………3 1.1 Historia integracji europejskiej 1.2 Pojecie i zakres wspólnej polityki handlowej 1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej Rozdzial II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13 2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna 2.1.1 Cla w Unii Europejskiej 2.1.2 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnoty (TARIC) 2.2 Bariery poza taryfowe 2.2.1 Ograniczenia ilosciowe 2.2.2 Dobrowolne […]

Szanse i ograniczenia polskich produktów regionalnych w Unii Europejskiej. 4.3/5 (30)

Wstęp Rozdzial I. Szanse i zagrozenia funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim Rozdzial II. Produkt w ujęciu miedzynarodowym 2.1. Teorie wymiany miedzynarodowej 2.2. Produkt jako narzedzie marketingu miedzynarodowego 2.3. Cykl zycia produktu Rozdzial III. Ogólne korzysci i straty wynikajace z czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej Rozdzial IV. Polskie produkty regionalne na rynku polskim 4.1 Polskie […]

Porównanie gospodarek USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej. 4.32/5 (19)

Rozdzial I.Teorie wymiany miedzynarodowej 1.1. Teoria kosztów absolutnych 1.2. Teoria kosztów wzglednych 1.3. Prawo wzajemnego popytu 1.4. Teoria obfitosci zasobów 1.5. Teorie neoczynnikowe 1.6. Teorie neotechnologiczne 1.6.1. Teoria zycia produktu 1.6.2. Teoria luki technologicznej 1.6.3. Teoria wzglednych korzysci z tytułu róznic w poziomach rozwoju 1.7. Teoria specjalizacji i wymiany wewnatrzgaleziowej 1.8. Narzedzia regulacji stosunków ekonomicznych […]

Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy. 4.47/5 (19)

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Przebieg procesu integracji europejskiej 1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6 1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7 1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8 1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9 1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9 1.3. Unia Gospodarcza i Walutowa ………..14 1.4. Zalozenia Traktatów Amsterdamskiego, Nicejskiego oraz Projektu Konstytucji Europejskiej […]

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM. 4.32/5 (25)

Wstęp 5 Rozdzial I. Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji. 1.1 Pojecie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7 1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9 1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15 1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21 1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25 Rozdzial II. Organizacja i funkcjonowanie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. 2.1 Historia rozwoju KGHM Polska Miedz S.A………..35 2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej […]

Konflikt iracko – iranski 1980-1988. Stosunki Stanów Zjednoczonych z walczacymi stronami. 4.5/5 (16)

Wstęp…………3 Rozdzial I. Stosunki Stanów Zjednoczonych, Iraku i Iranu w latach 1970-1984 1.1 Historia Iraku i Iranu w XX wieku ………… 4 1.2 Stosunki amerykansko – iranskie w latach 1970-1981 ………… 10 1.3 Stosunki amerykansko – irackie w latach 1970-1984………… 13 1.4 Stosunki iracko – iranskie do wybuchu wojny ………… 16 Rozdzial II. Charakterystyka walczacych […]

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego 4.32/5 (19)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Terroryzm – charakterystyka zjawiska 1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5 1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11 Rozdzial II. Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu 2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16 2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego wpływ na nastroje polityczne w państwach arabskich ……….23 Rozdzial III. Terroryzm islamski 3.1. Fundamentalizm islamski […]

Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005. 4.31/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial I. Podstawowe pojecia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie. 1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6 1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8 1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10 1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19 1.2.4. Programy zbioru i niszczenia broni………21 1.3. Podstawowe problemy procesu rozbrojeniowego………23 1.3.1. Bron masowego razenia (jadrowa, […]

Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska. 4.61/5 (18)

Streszczenie Wstęp Rozdzial I Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych 1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji 1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód 1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej Rozdzial II Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska 2.1. Rola Polski w stosunkach Rosji z Unia Europejska 2.2. Czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej a stosunki […]

Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych. 4.2/5 (30)

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy 1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5 1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10 1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14 Rozdzial II. Charakterystyka stosunków handlowych z Rosja 2.1. Wielkosc eksportu i importu oraz bilans handlowy ………..23 2.2. […]

Zaangazowanie papieza Jana Pawla II w proces pokojowy na Ziemi Swietej. 4.18/5 (28)

Wstęp Rozdzial I. Historia konfliktów palestynsko-izraelskich 1.1. Terytorium Palestyny do pierwszej wojny Swiatowej 1.2. Syjonizm i nacjonalizm arabski jako źródła konfliktu 1.3. Deklaracja Balfoura i mandat brytyjski 1.4. Walka o sprawe arabska 1.5. Nadzieja na pokój 1.6. Pierwsza Intifada 1.7. Rzeczywistosc ostatnich lat Rozdzial II. Mozaika religijna na terenie Ziemi Swietej 2.1. Jan Pawel II […]

Ruch sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów slabiej rozwinietych. 4.47/5 (15)

Wstęp ………….11 Rozdzial I. Czym jest sprawiedliwy handel 1. Geneza Sprawiedliwego Handlu ………… 12 1.1. Idea ‚handlu zamiast pomocy’ na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ………… 14 1.2. Lata 60 – narodziny ‚sprawiedliwego’ podejscia do handlu miedzynarodowego ………… 19 1.3. Lata 70 – wzrost zainteresowania idea Sprawiedliwego Handlu ………… 23 1.4. Lata 80 – czas wolniejszego […]

Konflikt polsko-bialoruski za prezydenta Lukaszenki. 4.23/5 (31)

Wstęp 3 Rozdzial I. Aleksander Lukaszenka – walka o wladze 2.1 Zarys historii Bialorusi …………..4 2.2 Biografia Aleksandra Lukaszenki ………….. 6 2.3 Wybory prezydenckie 1994 – Bialoruski front ludowy………….. 8 2.4 Wybory prezydenckie w 2001 roku …………..18 2.5 Wybory prezydenckie w 2006 roku………….. 19 Rozdzial II. Przyczyny konfliktu polsko-bialoruskiego 3.1 Organizacje polskie na Bialorusi………….. 23 […]

Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa. 4.17/5 (24)

Wstęp…………. 6 Rozdzial I. Zalozenia metodologiczne pracy 1.1. Pojecia i definicje ………….8 1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12 1.3. Hipotezy robocze ………….12 1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14 Rozdzial II. Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan) 2.1. Regionalne systemy bezpieczenstwa na przykładzie Europy ………….17 2.1.1. Organizacja Traktatu Pólnocnoalantyckiego…………. 18 2.1.2. Unia Europejska […]

Wizja Europy Konrada Adenauera w latach 1949-1963. 4.18/5 (28)

Wstęp …………3 Rozdzial I. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec. 1.1. Plan Schumana. …………7 1.2. Tlo polityczno-historyczne objecia wladzy w RFN przez Konrada Adenauera…………. 12 1.3. Polityka europejska Konrada Adenauera. …………19 Rozdzial II. Polityka zagraniczna Konrada Adenauera w latach 1955-1963. …………29 2.1. Pierwsze lata rzadów Konrada Adenauera. …………30 2.2. Remilitaryzacja RFN. …………34 2.3. Rola Konrada Adenauera w […]

Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007. 4.22/5 (18)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka handlu zagranicznego 1.1. Istota handlu zagranicznego 1.2. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego 1.3. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego 1.4. Pozycja konkurencyjna Polski u progu XXI w Rozdzial II. Ogólna charakterystyka polskiej wymiany handlowej w latach 2006-2007 2.1. Skala i dynamika obrotów towarowych w 2006 r 2.2. Skala i dynamika […]

Polsko-amerykanska wymiana handlowa w latach 2000-2007. 4.38/5 (21)

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Handel zagraniczny i pojecia z nim zwiazane 1.1. Pojecie handlu i handlu zagranicznego ……….5 1.2. Funkcje handlu zagranicznego w gospodarce ………. 6 1.3. Eksport ……….7 1.4. Rodzaje eksportu………. 8 1.5. Import ………. 8 1.6. Rodzaje importu ……….9 1.7. Reeksport ……….10 Rozdzial II. Sytuacja gospodarcza Polski i USA na tle krajów Unii […]

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa międzynarodowego. 4.09/5 (22)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Pojecia, geneza i istota bezpieczenstwa miedzynarodoowego. 1.1. Pojecie i istota bezpieczenstwa miedzynarodowego………5 1.2. Modele bezpieczenstwa miedzynarodowego………10 1.3 . Geneza, pojecie i istota organizacji miedzynarodowych………12 1.4.Geneza powstania NATO jako organizacji miedzynarodowej………14 Rozdzial 2. Zasady działania Paktu Pónocnoatlantyckiego. 2.1. Doktryny Sojuszu………17 2.2. Podstawowe cele i zasady działania NATO………20 2.3. Struktura organizacyjna NATO………23 2.3.1. Organy […]

Kierunek polityki zagranicznej Ukrainy po rewolucji pomaranczowej. 4.28/5 (18)

Wstęp Rozdzial I Pozycja Ukrainy w strukturach organizacyjnych Europy 1.1 Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju Ekonomicznego GUAM (ODREK-GUAM) 1.2 Wspólnota Niepodleglych Panstw 1.3 Organizacja Narodów Zjednoczonych 1.4 Rada Europy 1.5 Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie Rozdzial II Stosunki Ukrainy z Unia Europejska 2.1 Instytucjonalizacja stosunków miedzy Ukraina a Unia Europejska 2.2 Stosunki polityczne […]

Handel zagraniczny jako jeden z czynników warunkujacych rozwój gospodarczy Polski. 5/5 (8)

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka handlu zagranicznego………8 1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego 1.2. Formy handlu zagranicznego 1.3. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego 1.4. Handel zagraniczny Polski a UE Rozdzial II. Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju i konkurencyjnosci Polski………21 2.1. Pozycja konkurencyjna Polski 2.2. Wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy Polski 2.3. Wpływ handlu zagranicznego na konkurencyjnosc […]

Zagrozenie wojna nuklearna na tle konfliktu kubanskiego. 4.39/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I Stosunki amerykansko – kubanskie 1. Charakterystyka panstw bioracych udzial w konflikcie………5 2. Rzady Batisty, dojscie do wladzy Fidela Castro………6 3. Inwazja w Zatoce swin – próba obalenia rzadów Castro………8 Rozdzial II Pogorszenie się stosunków amerykansko- kubanskich 1. Zamieszczenie rakiet radzieckich na Kubie………11 2. Wykrycie rakiet radzieckich na Kubie………12 3. Zerwanie stosunków z […]

Konflikt izraelsko – palestynski. Przyczyny, przebieg, skutki. 4.48/5 (21)

Wstęp………6 Rozdzial I Przyczyny powstanie konfliktu izaraelsko- plestynskiego 1. Poczatki syjonizmu………8 2. Okres przebudzenia narodowego………10 3. Powstanie i dzialalnosc Organizacji Syjonistycznej………14 4. Wielka wojna i podzial strefy wpływów na Bliskim Wschodzie………19 5. Mandat brytyjski w Palestynie………22 6. Sytuacja Zydów w czasię II wojny swiatowej………25 7. Wojna palestynska………29 Rozdzial II Przebieg konfliktu izraelsko- palestynskiego 1. Walki […]

Polityka Rosji wobec Polski po 2004 roku. 5/5 (10)

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Geneza stosunków rosyjsko-polskich……….5 1.1. Historia stosunków rosyjsko-polskich po II Wojnie Swiatowej. 1.2. Rozpad ZSRR-powstanie Federacji Rosyjskiej. Rozdzial 2. Stosunki rosyjsko-polskie po przystapieniu polski do UE……….32 2.1. Polityka rosji wobec Polski po wstapieniu do UE 2.2. Rozwój stosunków rosyjsko-polskich w latach 2004-2010. 2.3. Rosyjsko-polskie relacje gospodarcze i ich wpływ na wzajemne stosunki miedzynarodowe. […]

Geneza i dzialalnosc grupy wyszechradzkiej. 4.58/5 (19)

Wstęp……….3 Rozdzial I Historia powstanie grupy wyszechradzkiej Rozdzial II Kształtowanie się współpracy ‚Trójkata Wyszechradzkiego’ w latach 1991- 1993. 2.1. Sytuacja geopolityczna………. 9 2.2 Deklaracje współpracy – motywy i cele……….12 2.3 Obszary współpracy panstw Trójkata i ksztaltowanie się jej priorytetów w latach 1991-1993……….15 Rozdzial III Lata 1994 – 1999, wspólne wyzwania grupy 3.1 Oslabienie współpracy przyczyny […]

Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii. 4.3/5 (23)

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Rozpad Jugoslawii 1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5 1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13 1.3. Rozpad państwa………. 18 Rozdzial II. Misje pokojowe w ramach ONZ 2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czlonkostwo Polski………. 22 2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie bylej Jugoslawii z udzialem […]

Stosunki polityczno-militarne Unii Europejskiej z Rosja po 1991 roku. 4.45/5 (20)

Wstęp ………3 Wykaz skrótów ………5 Rozdzial I Europa w latach 1945-1990 1.1. Geneza integracji europejskiej……… 7 1.2. Integracja polityczno-militarna Unii Europejskiej……… 9 1.3. Integracja spoleczno-gospodarcza ………13 1.3.1 Wspólpraca kulturowa……… 13 1.3.2. Wspólpraca gospodarcza……… 14 1.3.3 Wspólpraca w zakresię społecznym ………15 1.4. Stosunki miedzy Wschodem a Zachodem. ………17 1.4.1 Rywalizacja polityczno-militarna ………18 1.4.2. Rywalizacja gospodarcza ………20 […]

Polityka Lecha Kaczynskiego wobec Rosji. 4.33/5 (18)

Wstęp Rozdzial 1. Stosunki polsko-rosyjskie w koncepcji prezydentury Lecha Kaczynskiego – relacje w prasię o zabarwieniu konserwatywno-prawicowym. 1.1. Obiektywnie i spójnie – IV wladza u progu IV RP. Charakter prawicowej prasy w I dekadzie XXI wieku w Polsce – tendencje i zmiany. 1.2. Gruzja jako fenomen polityki zagranicznej Lecha Kaczynskiego – spojrzenie ‚prawym okiem’. 1.3. […]

Handel Polski z USA w latach 2004-2010. 4.3/5 (23)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Sytuacja gospodarcza USA ……….5 1.1. Ogólna charakterystyka USA 1.2. System polityczny USA 1.3. System gospodarczy USA 1.4. Miejsce gospodarki Stanów Zjednoczonych w gospodarce swiatowej Rozdzial II. Kierunki polityki handlowej USA……….27 2.1. Najwazniejsze kierunki wymiany handlowej USA 2.2. Struktura wymiany handlowej USA z innymi krajami 2.3. Wpływ stosunków politycznych na wymiane handlowa Rozdzial […]

Spóldzielnie pracy i ich rola w obrocie handlowym. 4.43/5 (23)

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i ogólne zasady funkcjonowania spóldzielni 1.1. Pojecie spóldzielni pracy 1.2. Cechy spóldzielni pracy 1.2.1. Dobrowolnosc 1.2.2. Korporacyjny charakter 1.2.3. Nieogranicznosc liczby czlonków 1.2.4. Samorzadnosc Rozdzial II. Ustrój spóldzielni pracy 2.1. Powstanie spóldzielni pracy 2.2. Prawa i obowiazki czlonków 2.3. Organy 2.3.1. Walne zgromadzenie 2.3.2. Rada nadzorcza 2.3.3. Zarzad Rozdzial III. Funkcje […]

Kryzys kubanski a stosunki ZSRR – USA. 4.23/5 (22)

Wstęp………4 Rozdzial.1 Rewolucja Fidela Castro-1959r. 1.1. Kryzys i upadek rzadów F. Batisty na Kubie (1956-1959)………6 1.2. Wybory prezydenckie na Kubie (03.11. 1958)………17 1.3. Poczatek rzadów Fidela Castro………22 Rozdzial. 2 Kuba w polityce USA i ZSRR. 2.1. Narastanie konfliktu kubansko-amerykanskiego, próby jego przezwyciezenia na przelomie 1959-1960 2.2. Zwrot w polityce USA wobec F. Castro………40 2.3. Nawiazanie […]

Polsko – bialoruska wspólpraca transgraniczna w warunkach integracji z UE. 4.46/5 (13)

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Wspólpraca transgraniczna – ujecie toretyczne 1.1. Istota, zakres współpracy transgranicznej ……….6 1.1.1. Pojecie, zasady oraz aspekty współpracy transgranicznej ……….6 1.1.2. Cele, funkcje oraz wartosci współpracy transgranicznej ……….13 1.1.3. Uwarunkowania Polsko – bialoruskiej współpracy transgranicznej………. 18 1.2. Prawne unormowania współpracy Polsko – bialoruskiej ……….22 1.3. Finansowanie jako istotny warunek współpracy transgranicznej ……….26 Rozdzial […]

Wymiana towarowa miedzy Polska a Unia Europejska w latach 2003 – 2009. 4.21/5 (19)

Rozdzial I Warunki prowadzenia wymiany towarowej miedzy Unia Europejska a Polska przed i po akcesji. 1.1. Postanowienia Ukladu Europejskiego oraz umowa miedzy Polska a Unia Europejska dotyczaca handlu i współpracy gospodarczej – warunki prowadzenia wymiany towarowej w okresie przed 1 maja 2004 roku………6 1.2. Traktat ustanawiajacy Wspólnote Europejska i jego postanowienia dotyczace swobodnego przeplywu towarów […]

Stosunki polsko – amerykanskie po 1989 roku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdzial I. Wspólpraca polsko-amerykanska na forum miedzynarodowym. 1. Wspólpraca RP i USA w ramach NATO………4 2. Wspólpraca w ramach misji pokojowych na Swiecie i zwalczania terroryzmu………8 3. Amerykanskie plany budowy tarczy antyrakietowej………14 Rozdzial II. Stosunki gospodarcze. 1. Pomoc amerykanska w odbudowie gospodarczej Polski………19 2. Wymiana handlowa miedzy RP i USA………21 3. Wzajemne inwestycje miedzy […]

Bezpieczenstwo Polski w strukturach NATO i UE. 4.36/5 (14)

Wstęp ……….4 Rozdzial I Bezpieczenstwo narodowe w świetle wspólczesnych wyzwan 1.1 Pojecie i zakres bezpieczenstwa narodowego………. 6 1.2 Zagrozenie bezpieczenstwa narodowego ……….12 Rozdzial II Sojusz Pólnocnoatlantycki jako wazny gwarant bezpieczenstwa Polski 2.1 Geneza Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego jako organizacji miedzynarodowej………. 20 2.2 Przystapienie Polski do NATO ……….27 2.3 Atuty czlonkostwa Polski w NATO ……….36 Rozdzial III Polska […]

Miedzynarodowy obrót handlowy. 4.27/5 (22)

Wstęp……….2 Rozdzial I. Pojecie, klasyfikacja i funkcje cla. 1.1 Powstanie i pojecie oplat celnych w miedzynarodowym obrocie towarowym……….4 1.2 Klasyfikacja i kryterium podzialu cla……….6 1.3 Funkcje cla w miedzynarodowym obrocie towarowym……….18 Rozdzial II. Pojecie i ewolucja polityki handlowej po II Wojnie Swiatowej. 2.1. Geneza i pojecie polityki handlowej……….21 2.2. Polityka handlowa w latach 1947 – […]

Organizacja procesu transportowego w handlu zagranicznym. 4.24/5 (17)

Wstęp Rozdzial I Transport w handlu miedzynarodowym. Pojecia i kategorie ekonomiczne w transporcie miedzynarodowym 1. Transport a wymiana miedzynarodowa 2. Organizacja działalności transportowej i spedycyjnej 3. Organizacja spedycji miedzynarodowej w Polsce Rozdzial II Ekonomika transportu miedzynarodowego 1. Koszt transportu 2. Miedzynarodowy rynek 3. Polityka transportowa 4. Wspólpraca miedzynarodowa w transporcie Rozdzial III Technika transportu w […]

Stosunki polsko-belgijskie i ich wpływ na polski rynek. 4.39/5 (23)

Wstęp………4 Rozdzial I Negocjacje miedzynarodowe-rozwazania w świetle literatury przedmiotu 1.1 Negocjacje miedzynarodowe-pojecia, terminy ……… 6 1.2 Istota i cechy negocjacji miedzynarodowych ……… 7 1.3 Szczególny charakter negocjacji miedzynarodowych ……… 10 1.4 Bariery w negocjacjach miedzynarodowych ……… 12 1.5 Systemy wartosci wpisane w kulture i ich rola w negocjacjach ……… 16 1.6 Czynnik czasu w negocjacjach […]

Stosunki Federacji Rosyjskiej z UE w latach 1993-2010. 4.29/5 (24)

Wstęp Rozdzial I Stosunki ZSRR-Europa Zachodnia po zakonczeniu II Wojny Swiatowej 1. Zwiazek Radziecki torpeduje próby powojennego zjednoczenia Europy Srodkowej i Wschodniej 2. Polityka ZSRR wobec Europy Zachodniej w okresie zimnej wojny 3. Reakcja ZSRR na rozwój integracji Europy Zachodniej w latach 1957-1991 Rozdzial II Stosunki na plaszczyznie politycznej miedzy Rosja a Unia Europejska po […]

Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008. 4.55/5 (20)

Wstęp………2 Rozdzial I. Handel zagraniczny 1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego………4 1.2. Transakcje w handlu zagranicznym………7 1.2.1. Transakcje eksportowe………9 1.2.2. Transakcje importowe………10 1.3. Zwyczaje i uzanse w handlu zagranicznym………13 1.4. Dokumenty w handlu zagranicznym………17 Rozdzial II. Analiza obrotów handlu zagranicznego Polski w latach 2004-2008 2.1. Analiza struktury wymiany handlowej………26 2.1.1. Analiza struktury towarowej………28 2.1.2. Analiza […]

Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego. 4.5/5 (18)

Wstęp Rozdzial I. Handel zagraniczny-wprowadzenie 1.1. Handel zagraniczny-pojecia podstawowe. 1.2. Korzysci komparatywne. 1.3. Ograniczenia w handlu miedzynarodowym. 1.4. Handel zagraniczny w Polsce w latach 1989-2005. 1.5. Zmiany struktury obrotów towarowych w latach 2001-2005. 1.6. Wazniejsze uwarunkowania zmian obrotów towarowych w okresie 2000-2005. Rozdzial II. Uwarunkowania wymiany handlowej pomiedzy Polska a wybranymi krajami wschodnimi 2.1. Polityka […]