Motywacja do pracy – próba weryfikacji wybranych teorii

Wprowadzenie Rozdział I Motywacja – pojęcia ogólne       1.2 Istota motywacji 1.3 Proces motywacji 1.4 Modele motywacji 1.4.1 Model podstawowy 1.4.2 Model zintegrowany 1.5 Motywowanie a motywacja 1.6 Rodzaje motywacji Rozdział II Niematerialne i materialne środki w procesie motywowania pracowników       2.1 Więcej

Modele bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdzial II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ Więcej

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdzial II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ Więcej

Droga Polski do NATO.

Wstęp……….4 Rozdzial I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdzial II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe Więcej

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s.

Wstęp Rozdzial I Globalizacja przedsiebiorstw……..5 1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw 1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji 1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa Rozdzial II Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne 2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci Więcej

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO.

Wstęp……… 3 Rozdzial 1. Wojna domowa w Jugoslawii………4 1.1 Slowenia………7 1.2 Chorwacja………8 1.3 Bosnia i Hercegowina………12 1.4 Kosowo………27 Rozdzial 2. Sily implementacyjne ………35 2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura kontyngentu……….35 2.2 Udział panstw nie nalezacych do NATO………37 2.3 Realizacja wojskowych Więcej

RFN jako panstwo federalne.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I Rys historyczny federalnych Niemiec ……… 6 Rozdzial II Wladza federalna a wladza krajowa (landowa) ………. 24 2.1. Zagadnienia wstepne ………. 24 2.2. Kraje federalne ……… 27 2.3. Podzial kompetencji ……… 33 2.3.1. Uwagi wstepne ……… Więcej

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ

Wstęp…….3 Rozdzial I Definicja, formy i funkcje dystrybucji 1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5 2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7 3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13 4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19 Rozdzial II Charakterystyka firmy XYZ 1. Historia i kierunki rozwoju firmy Więcej

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7 1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10 1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Więcej

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja

Streszczenie………2 Wstęp………7 Rozdzial I. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980 1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10 1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10 1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18 1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20 1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22 1.3.2. Więcej

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.

Wstęp Rozdzial I. Ewolucja polityki handlowej………3 1.1 Historia integracji europejskiej 1.2 Pojecie i zakres wspólnej polityki handlowej 1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej Rozdzial II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13 2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna 2.1.1 Cla w Unii Europejskiej Więcej

Szanse i ograniczenia polskich produktów regionalnych w Unii Europejskiej.

Wstęp Rozdzial I. Szanse i zagrozenia funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim Rozdzial II. Produkt w ujęciu miedzynarodowym 2.1. Teorie wymiany miedzynarodowej 2.2. Produkt jako narzedzie marketingu miedzynarodowego 2.3. Cykl zycia produktu Rozdzial III. Ogólne korzysci i straty wynikajace z Więcej

Porównanie gospodarek USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzial I.Teorie wymiany miedzynarodowej 1.1. Teoria kosztów absolutnych 1.2. Teoria kosztów wzglednych 1.3. Prawo wzajemnego popytu 1.4. Teoria obfitosci zasobów 1.5. Teorie neoczynnikowe 1.6. Teorie neotechnologiczne 1.6.1. Teoria zycia produktu 1.6.2. Teoria luki technologicznej 1.6.3. Teoria wzglednych korzysci z tytułu Więcej

Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy.

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Przebieg procesu integracji europejskiej 1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6 1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7 1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8 1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9 1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9 Więcej

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM.

Wstęp 5 Rozdzial I. Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji. 1.1 Pojecie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7 1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9 1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15 1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21 1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25 Rozdzial II. Organizacja i funkcjonowanie Więcej

Konflikt iracko – iranski 1980-1988. Stosunki Stanów Zjednoczonych z walczacymi stronami.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Stosunki Stanów Zjednoczonych, Iraku i Iranu w latach 1970-1984 1.1 Historia Iraku i Iranu w XX wieku ………… 4 1.2 Stosunki amerykansko – iranskie w latach 1970-1981 ………… 10 1.3 Stosunki amerykansko – irackie w latach 1970-1984………… Więcej

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego

Wstęp……….3 Rozdzial I. Terroryzm – charakterystyka zjawiska 1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5 1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11 Rozdzial II. Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu 2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16 2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego Więcej

Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005.

Wstęp………3 Rozdzial I. Podstawowe pojecia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie. 1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6 1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8 1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10 1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19 1.2.4. Więcej

Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska.

Streszczenie Wstęp Rozdzial I Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych 1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji 1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód 1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej Rozdzial II Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska 2.1. Rola Więcej

Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy 1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5 1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10 1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14 Rozdzial II. Więcej

Zaangazowanie papieza Jana Pawla II w proces pokojowy na Ziemi Swietej.

Wstęp Rozdzial I. Historia konfliktów palestynsko-izraelskich 1.1. Terytorium Palestyny do pierwszej wojny Swiatowej 1.2. Syjonizm i nacjonalizm arabski jako źródła konfliktu 1.3. Deklaracja Balfoura i mandat brytyjski 1.4. Walka o sprawe arabska 1.5. Nadzieja na pokój 1.6. Pierwsza Intifada 1.7. Więcej

Ruch sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów slabiej rozwinietych.

Wstęp ………….11 Rozdzial I. Czym jest sprawiedliwy handel 1. Geneza Sprawiedliwego Handlu ………… 12 1.1. Idea ‚handlu zamiast pomocy’ na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ………… 14 1.2. Lata 60 – narodziny ‚sprawiedliwego’ podejscia do handlu miedzynarodowego ………… 19 1.3. Lata Więcej

Konflikt polsko-bialoruski za prezydenta Lukaszenki.

Wstęp 3 Rozdzial I. Aleksander Lukaszenka – walka o wladze 2.1 Zarys historii Bialorusi …………..4 2.2 Biografia Aleksandra Lukaszenki ………….. 6 2.3 Wybory prezydenckie 1994 – Bialoruski front ludowy………….. 8 2.4 Wybory prezydenckie w 2001 roku …………..18 2.5 Wybory prezydenckie Więcej

Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa.

Wstęp…………. 6 Rozdzial I. Zalozenia metodologiczne pracy 1.1. Pojecia i definicje ………….8 1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12 1.3. Hipotezy robocze ………….12 1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14 Rozdzial II. Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan) 2.1. Więcej

Wizja Europy Konrada Adenauera w latach 1949-1963.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec. 1.1. Plan Schumana. …………7 1.2. Tlo polityczno-historyczne objecia wladzy w RFN przez Konrada Adenauera…………. 12 1.3. Polityka europejska Konrada Adenauera. …………19 Rozdzial II. Polityka zagraniczna Konrada Adenauera w latach 1955-1963. …………29 2.1. Więcej

Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka handlu zagranicznego 1.1. Istota handlu zagranicznego 1.2. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego 1.3. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego 1.4. Pozycja konkurencyjna Polski u progu XXI w Rozdzial II. Ogólna charakterystyka polskiej wymiany handlowej w Więcej

Polsko-amerykanska wymiana handlowa w latach 2000-2007.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Handel zagraniczny i pojecia z nim zwiazane 1.1. Pojecie handlu i handlu zagranicznego ……….5 1.2. Funkcje handlu zagranicznego w gospodarce ………. 6 1.3. Eksport ……….7 1.4. Rodzaje eksportu………. 8 1.5. Import ………. 8 1.6. Rodzaje importu Więcej

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa międzynarodowego.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Pojecia, geneza i istota bezpieczenstwa miedzynarodoowego. 1.1. Pojecie i istota bezpieczenstwa miedzynarodowego………5 1.2. Modele bezpieczenstwa miedzynarodowego………10 1.3 . Geneza, pojecie i istota organizacji miedzynarodowych………12 1.4.Geneza powstania NATO jako organizacji miedzynarodowej………14 Rozdzial 2. Zasady działania Paktu Pónocnoatlantyckiego. 2.1. Więcej

Kierunek polityki zagranicznej Ukrainy po rewolucji pomaranczowej.

Wstęp Rozdzial I Pozycja Ukrainy w strukturach organizacyjnych Europy 1.1 Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju Ekonomicznego GUAM (ODREK-GUAM) 1.2 Wspólnota Niepodleglych Panstw 1.3 Organizacja Narodów Zjednoczonych 1.4 Rada Europy 1.5 Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie Rozdzial II Stosunki Więcej

Handel zagraniczny jako jeden z czynników warunkujacych rozwój gospodarczy Polski.

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka handlu zagranicznego………8 1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego 1.2. Formy handlu zagranicznego 1.3. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego 1.4. Handel zagraniczny Polski a UE Rozdzial II. Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju i konkurencyjnosci Polski………21 2.1. Pozycja konkurencyjna Więcej

Zagrozenie wojna nuklearna na tle konfliktu kubanskiego.

Wstęp………3 Rozdzial I Stosunki amerykansko – kubanskie 1. Charakterystyka panstw bioracych udzial w konflikcie………5 2. Rzady Batisty, dojscie do wladzy Fidela Castro………6 3. Inwazja w Zatoce swin – próba obalenia rzadów Castro………8 Rozdzial II Pogorszenie się stosunków amerykansko- kubanskich 1. Więcej

Konflikt izraelsko – palestynski. Przyczyny, przebieg, skutki.

Wstęp………6 Rozdzial I Przyczyny powstanie konfliktu izaraelsko- plestynskiego 1. Poczatki syjonizmu………8 2. Okres przebudzenia narodowego………10 3. Powstanie i dzialalnosc Organizacji Syjonistycznej………14 4. Wielka wojna i podzial strefy wpływów na Bliskim Wschodzie………19 5. Mandat brytyjski w Palestynie………22 6. Sytuacja Zydów w Więcej

Polityka Rosji wobec Polski po 2004 roku.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Geneza stosunków rosyjsko-polskich……….5 1.1. Historia stosunków rosyjsko-polskich po II Wojnie Swiatowej. 1.2. Rozpad ZSRR-powstanie Federacji Rosyjskiej. Rozdzial 2. Stosunki rosyjsko-polskie po przystapieniu polski do UE……….32 2.1. Polityka rosji wobec Polski po wstapieniu do UE 2.2. Rozwój stosunków Więcej

Geneza i dzialalnosc grupy wyszechradzkiej.

Wstęp……….3 Rozdzial I Historia powstanie grupy wyszechradzkiej Rozdzial II Kształtowanie się współpracy ‚Trójkata Wyszechradzkiego’ w latach 1991- 1993. 2.1. Sytuacja geopolityczna………. 9 2.2 Deklaracje współpracy – motywy i cele……….12 2.3 Obszary współpracy panstw Trójkata i ksztaltowanie się jej priorytetów w Więcej

Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii.

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Rozpad Jugoslawii 1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5 1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13 1.3. Rozpad państwa………. 18 Rozdzial II. Misje pokojowe w ramach ONZ 2.1. Działalność Organizacji Więcej

Stosunki polityczno-militarne Unii Europejskiej z Rosja po 1991 roku.

Wstęp ………3 Wykaz skrótów ………5 Rozdzial I Europa w latach 1945-1990 1.1. Geneza integracji europejskiej……… 7 1.2. Integracja polityczno-militarna Unii Europejskiej……… 9 1.3. Integracja spoleczno-gospodarcza ………13 1.3.1 Wspólpraca kulturowa……… 13 1.3.2. Wspólpraca gospodarcza……… 14 1.3.3 Wspólpraca w zakresię społecznym ………15 Więcej

Polityka Lecha Kaczynskiego wobec Rosji.

Wstęp Rozdzial 1. Stosunki polsko-rosyjskie w koncepcji prezydentury Lecha Kaczynskiego – relacje w prasię o zabarwieniu konserwatywno-prawicowym. 1.1. Obiektywnie i spójnie – IV wladza u progu IV RP. Charakter prawicowej prasy w I dekadzie XXI wieku w Polsce – tendencje Więcej

Handel Polski z USA w latach 2004-2010.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Sytuacja gospodarcza USA ……….5 1.1. Ogólna charakterystyka USA 1.2. System polityczny USA 1.3. System gospodarczy USA 1.4. Miejsce gospodarki Stanów Zjednoczonych w gospodarce swiatowej Rozdzial II. Kierunki polityki handlowej USA……….27 2.1. Najwazniejsze kierunki wymiany handlowej USA 2.2. Więcej

Spóldzielnie pracy i ich rola w obrocie handlowym.

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i ogólne zasady funkcjonowania spóldzielni 1.1. Pojecie spóldzielni pracy 1.2. Cechy spóldzielni pracy 1.2.1. Dobrowolnosc 1.2.2. Korporacyjny charakter 1.2.3. Nieogranicznosc liczby czlonków 1.2.4. Samorzadnosc Rozdzial II. Ustrój spóldzielni pracy 2.1. Powstanie spóldzielni pracy 2.2. Prawa i Więcej

Kryzys kubanski a stosunki ZSRR – USA.

Wstęp………4 Rozdzial.1 Rewolucja Fidela Castro-1959r. 1.1. Kryzys i upadek rzadów F. Batisty na Kubie (1956-1959)………6 1.2. Wybory prezydenckie na Kubie (03.11. 1958)………17 1.3. Poczatek rzadów Fidela Castro………22 Rozdzial. 2 Kuba w polityce USA i ZSRR. 2.1. Narastanie konfliktu kubansko-amerykanskiego, próby Więcej

Polsko – bialoruska wspólpraca transgraniczna w warunkach integracji z UE.

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Wspólpraca transgraniczna – ujecie toretyczne 1.1. Istota, zakres współpracy transgranicznej ……….6 1.1.1. Pojecie, zasady oraz aspekty współpracy transgranicznej ……….6 1.1.2. Cele, funkcje oraz wartosci współpracy transgranicznej ……….13 1.1.3. Uwarunkowania Polsko – bialoruskiej współpracy transgranicznej………. 18 1.2. Prawne Więcej

Wymiana towarowa miedzy Polska a Unia Europejska w latach 2003 – 2009.

Rozdzial I Warunki prowadzenia wymiany towarowej miedzy Unia Europejska a Polska przed i po akcesji. 1.1. Postanowienia Ukladu Europejskiego oraz umowa miedzy Polska a Unia Europejska dotyczaca handlu i współpracy gospodarczej – warunki prowadzenia wymiany towarowej w okresie przed 1 Więcej

Stosunki polsko – amerykanskie po 1989 roku.

Wstęp………2 Rozdzial I. Wspólpraca polsko-amerykanska na forum miedzynarodowym. 1. Wspólpraca RP i USA w ramach NATO………4 2. Wspólpraca w ramach misji pokojowych na Swiecie i zwalczania terroryzmu………8 3. Amerykanskie plany budowy tarczy antyrakietowej………14 Rozdzial II. Stosunki gospodarcze. 1. Pomoc amerykanska Więcej

Bezpieczenstwo Polski w strukturach NATO i UE.

Wstęp ……….4 Rozdzial I Bezpieczenstwo narodowe w świetle wspólczesnych wyzwan 1.1 Pojecie i zakres bezpieczenstwa narodowego………. 6 1.2 Zagrozenie bezpieczenstwa narodowego ……….12 Rozdzial II Sojusz Pólnocnoatlantycki jako wazny gwarant bezpieczenstwa Polski 2.1 Geneza Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego jako organizacji miedzynarodowej………. 20 2.2 Więcej

Miedzynarodowy obrót handlowy.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Pojecie, klasyfikacja i funkcje cla. 1.1 Powstanie i pojecie oplat celnych w miedzynarodowym obrocie towarowym……….4 1.2 Klasyfikacja i kryterium podzialu cla……….6 1.3 Funkcje cla w miedzynarodowym obrocie towarowym……….18 Rozdzial II. Pojecie i ewolucja polityki handlowej po II Więcej

Organizacja procesu transportowego w handlu zagranicznym.

Wstęp Rozdzial I Transport w handlu miedzynarodowym. Pojecia i kategorie ekonomiczne w transporcie miedzynarodowym 1. Transport a wymiana miedzynarodowa 2. Organizacja działalności transportowej i spedycyjnej 3. Organizacja spedycji miedzynarodowej w Polsce Rozdzial II Ekonomika transportu miedzynarodowego 1. Koszt transportu 2. Więcej

Stosunki polsko-belgijskie i ich wpływ na polski rynek.

Wstęp………4 Rozdzial I Negocjacje miedzynarodowe-rozwazania w świetle literatury przedmiotu 1.1 Negocjacje miedzynarodowe-pojecia, terminy ……… 6 1.2 Istota i cechy negocjacji miedzynarodowych ……… 7 1.3 Szczególny charakter negocjacji miedzynarodowych ……… 10 1.4 Bariery w negocjacjach miedzynarodowych ……… 12 1.5 Systemy wartosci Więcej

Stosunki Federacji Rosyjskiej z UE w latach 1993-2010.

Wstęp Rozdzial I Stosunki ZSRR-Europa Zachodnia po zakonczeniu II Wojny Swiatowej 1. Zwiazek Radziecki torpeduje próby powojennego zjednoczenia Europy Srodkowej i Wschodniej 2. Polityka ZSRR wobec Europy Zachodniej w okresie zimnej wojny 3. Reakcja ZSRR na rozwój integracji Europy Zachodniej Więcej

Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008.

Wstęp………2 Rozdzial I. Handel zagraniczny 1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego………4 1.2. Transakcje w handlu zagranicznym………7 1.2.1. Transakcje eksportowe………9 1.2.2. Transakcje importowe………10 1.3. Zwyczaje i uzanse w handlu zagranicznym………13 1.4. Dokumenty w handlu zagranicznym………17 Rozdzial II. Analiza obrotów handlu zagranicznego Więcej

Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.

Wstęp Rozdzial I. Handel zagraniczny-wprowadzenie 1.1. Handel zagraniczny-pojecia podstawowe. 1.2. Korzysci komparatywne. 1.3. Ograniczenia w handlu miedzynarodowym. 1.4. Handel zagraniczny w Polsce w latach 1989-2005. 1.5. Zmiany struktury obrotów towarowych w latach 2001-2005. 1.6. Wazniejsze uwarunkowania zmian obrotów towarowych w Więcej